Loading...
Even geduld aub.

LOI (Leidse Onderwijsinstellingen)

LOI (Leidse Onderwijsinstellingen)

Partner Cursusvoor.nl
HBO Handschriftonderwijs
Onderwijs en Pedagogiek, 1 maanden, Thuisstudie
€ 329
€ 1920
€ 281
Gewichtsconsulent - begeleiding van kinderen
Voeding, 12 maanden, Thuisstudie
€ 673
Freelance thuiskapper
Uiterlijke verzorging en Wellness, 12 maanden, Thuisstudie
€ 804
HBO Kinder- en jeugdpsychologie
Psychologie en Coaching, 15 maanden, Thuisstudie
€ 3375
HBO Kinder- en jeugdpsychologie, klassikaal
Psychologie en Coaching, 15 maanden, Klassikaal
€ 4455
Kindercoaching
Onderwijs en Pedagogiek, 6 maanden, Thuisstudie
€ 525
kinderen opvoeden
Onderwijs en Pedagogiek, 8 maanden, Thuisstudie
€ 416
Kindercoaching, klassikaal
Onderwijs en Pedagogiek, 6 maanden, Klassikaal
€ 954
Kort MBO Eerste hulp aan kinderen
Gezondheidszorg en Welzijn, 2 maanden, Thuisstudie
€ 160
Professioneel kindercoach, klassikaal
Onderwijs en Pedagogiek, 12 maanden, Klassikaal
€ 1908
Professioneel kindercoach
Onderwijs en Pedagogiek, 12 maanden, Thuisstudie
€ 1050
Spelbegeleiding
Onderwijs en Pedagogiek, 12 maanden, Thuisstudie
€ 1008
Thuiskapper
Uiterlijke verzorging en Wellness, 6 maanden, Thuisstudie
€ 319
Zelfstandig professioneel kindercoach, klassikaal
Onderwijs en Pedagogiek, 18 maanden, Klassikaal
€ 2862
Zelfstandig professioneel kindercoach
Onderwijs en Pedagogiek, 18 maanden, Thuisstudie
€ 1251
Aanbieder uit: Leiderdorp
Cursussen in provincie(s): Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Thuisstudie
Studiewereld Laudius

Studiewereld Laudius

Partner Cursusvoor.nl
kinderen opvoeden
Kinderen & Opvoeding, 9 maanden ...Bekijk cursusinhoud
Deze erkende cursus bestaat uit een aantal onderdelen:
  Basis ontwikkelingspsychologie
  Je maakt kennis met de ontwikkelingspsychologie, en leert hoe een kind zich via verschillende fasen ontwikkelt tot volwassene.


  Pedagogische aanpak
  Je maakt kennis met de pedagogische aanpak van de opvoeding.


  Mogelijkheden voor ondersteuning
  Je leert een aantal mogelijkheden kennen om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling.


  Bijzondere problemen
  Je maakt kennis met een aantal problemen waarmee kinderen te maken kunnen krijgen.


  Opvallend gedrag en leermoeilijkheden
  Je leert kijken naar het gedrag van kinderen, en leert hoe je opvallend gedrag en eventuele leermoeilijkheden kunt herkennen.


  Begeleidingsmogelijkheden
  Je maakt kennis met een aantal verschillende mogelijkheden voor het begeleiden van kinderen.


  School
  Het bezoek aan school vormt een groot onderdeel van een kinderleven. Je leert met welke zaken je rekening moet houden tijdens de schoolgaande periode.


  Gezondheid
  Je leert hoe je de gezondheid van kinderen in de gaten kunt houden, en maakt kennis met een aantal veel voorkomende kinderziektes.


  Voeding
  Kinderen zijn volop in ontwikkeling, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarom is een goede voeding van optimaal belang. Je leert hoe je maaltijden zo organiseert, dat je kinderen alle belangrijke voedingsstoffen die ze nodig hebben ook binnenkrijgen.


  Gezinssituaties
  De gezinssituatie is een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van het kind, en is voor ieder kind verschillend. Je maakt kennis met de verschillende gezinssituaties waarin een kind zich kan bevinden.


  Financiële aspecten
  Je verdiept je in de financiële kant van de opvoeding. Niet alleen het opvoeden kost geld, maar ook kinderen van een bepaalde leeftijd hebben wat eigen (zak)geld nodig. Je leert hoe je met financiële vragen omgaat.


  Media
  De hele dag zijn we omgeven door allerlei soorten media. Je leert hoe je kinderen blootstelt aan of juist beschermt tegen de invloeden van verschillende soorten media.


  Vrije tijd
  Kinderen kunnen veel verschillende dingen doen in hun vrije tijd, bijvoorbeeld televisie kijken, buiten spelen, of internetten. Je leert hoe je een goede balans aanbrengt in de activiteiten van je kind.


  Het gezinsleven
  Je verdiept je in het gezinsleven, en leert hoe je een veilige omgeving kunt creëren voor de ontwikkeling van je kind.


  Afscheid en scheiding
  Soms krijgt een kind een nare ervaring te verwerken. Een familielid sterft, of de ouders vragen een echtscheiding aan. Je leert hoe je met dit soort situaties omgaat.


  Geweld en verslavingen
  Hoe ouder een kind wordt, hoe meer hij te maken krijgt met uitingen van geweld of mogelijke verslaving. Je leert hoe je kinderen tegen deze invloeden kunt beschermen.


  Juridische basis
  Soms komen kinderen in situaties terecht waarbij je in aanraking komt met wetgeving of justitie. Je maakt kennis met een aantal juridische zaken die je mogelijk tegen kunt komen.


  Studie en beroep
  Je verdiept je in de mogelijkheden voor studie en beroep. Kinderen moeten hierin een keuze maken. Je leert hoe je die keuze op een goede manier kunt begeleiden.

Aanbieder uit: Utrecht
Cursussen in provincie(s): Thuisstudie
Avans plus

Avans plus

Ondersteunen faalangstige kinderen
Inclusief arrangementskosten, exclusief leermiddelen., Opleiding, 3 dagen, Bewijs van deelname, HBO+ ...Bekijk cursusinhoud
ONDERSTEUNEN FAALANGSTIGE KINDEREN

De moderne samenleving legt een steeds grotere druk op kinderen. Zij moeten van alles: op school, thuis en bij allerlei clubs. Achterblijven wordt niet gezien als een vertrekpunt voor verbetering, maar als een mislukking. Voor veel kinderen is het een zware opdracht om iedere keer te moeten voldoen aan alle eisen die aan hen worden gesteld.Deze verwachtingen kunnen resulteren in angst. Angst om te falen! Faalangst kan zorgen voor minder goede (school)prestaties, een negatief zelfbeeld en lichamelijke klachten. Het is belangrijk het kind te ondersteunen en te leren omgaan met de angst.Onze cursus Ondersteunen faalangstige kinderen is gevalideerd door Registerleraar.nl.

DOELGROEP

Deze training is bedoeld voor leerkrachten, leerkrachtondersteuners, remedial teachers, intern begeleiders en ouders die op zoek zijn naar mogelijkheden om kinderen met faalangst beter te begeleiden en ondersteunen in de omgang met hun faalangst.

WERKVORM

Tijdens deze cursus staat praktische toepassing centraal. Vanuit de theorie wordt voortdurend een koppeling gemaakt naar het toepassen binnen de eigen organisatie. We lichten de achtergrond van faalangst toe, waarna via actieve werkvormen, casuïstiek, discussie en overleg de brug naar de eigen praktijk word gemaakt. Leren van en met elkaar is het uitgangspunt.Door reflectie stellen we uw eigen leerkrachtgedrag aan de orde als vertrekpunt voor verandering. We gaan in op het organiseren van begeleiding door het opstellen van een pedagogisch groepsoverzicht en een groepsplan. Deze worden via (huis)werkopdrachten gerelateerd aan uw eigen praktijk.

RESULTAAT

Na afloop van de cursus Ondersteunen van faalangstige kinderen heeft u uw kennis en inzicht in faalangst bij kinderen vergroot. Door reflectie op uw eigen leerkrachtgedrag heeft u uw handelingsrepertoire en uw vaardigheden in het begeleiden en ondersteunen van faalangstige kinderen versterkt. Daarnaast weet u dit te vertalen naar het organiseren van begeleiding en ondersteuning binnen uw eigen organisatie.Onze cursus Ondersteunen faalangstige kinderen is officieel geregistreerd bij Registerleraar.nl. Dat betekent dat u de opleiding kunt gebruiken voor uw registratie in het lerarenregister.


€ 345
Filosoferen met kinderen
Inclusief arrangementskosten, exclusief leermiddelen., Training, 4 dagen, Bewijs van deelname, HBO+ ...Bekijk cursusinhoud
Filosoferen met kinderen

Filosoferen draagt bij aan een rijke en krachtige leeromgeving die leerlingen ondersteunt bij het maken van keuzes. Daarnaast stimuleert het hun mondelinge taalvaardigheid. Het biedt leerlingen met een minder sterk redeneervermogen handvatten voor gestructureerd en systematisch denken. Hoogbegaafde leerlingen worden door filosoferen uitgedaagd tot verdieping. Filosofische gesprekken zetten leerlingen aan tot nadenken over hun eigen handelen en hun gedrag tegenover anderen. Zo heeft filosoferen met kinderen direct een positieve invloed op het groepsklimaat.

Doelgroep

De training Filosoferen met kinderen richt zich op leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en coördinatoren uit het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Werkvorm

Tijdens de training Filosoferen met kinderen werken we vooral praktijkgericht. Uw eigen filosofische houding is immers een essentiële voorwaarde om filosofie succesvol te introduceren bij kinderen. De gebruikte werkvormen zijn dan ook gericht op een actieve inbreng van alle deelnemers. Een analyse van uw eigen denken, het formuleren van filosofische vragen en het voeren van filosofische gesprekken staan daarbij centraal. Onderdeel van de training is om enkele filosofische gesprekken te voeren (in uw eigen groep).

Resultaat

In de training Filosoferen met kinderen ontwikkelt u een filosofische houding. U ontdekt kansen om de filosofische denk- en gespreksvaardigheden van kinderen te stimuleren. U verkent daarnaast mogelijkheden om filosoferen aan te laten sluiten bij het curriculum. Na afloop heeft u voldoende vaardigheden om filosofische gesprekken te introduceren in uw eigen groep.


€ 448
Aanbieder uit: Breda
Cursussen in provincie(s): Noord-Brabant
Bol.com

Bol.com

Sociale Vaardigheidstrainingen Voor kinderen
Collot D'Escury, Paperback ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen die op de basisschool met een groot tekort aan sociale vaardigheden te kampen hebben, kunnen daardoor ook op latere leeftijd problemen krijgen. Het kan leiden tot depressiviteit, delinquentie, psychosomatische stoornissen, sociaal isolement en andere sociale aanpassingsproblemen.In de bijdragen worden antwoorden gegeven op vragen als: welke kinderen kunnen sociaal vaardig genoemd worden en welke niet? wat zijn de effecten van deze trainingen op korte en lange termijn.
€ 37
Aanbieder uit: Utrecht
Cursussen in provincie(s): Thuisstudie
CIVAS

CIVAS

Orthomoleculaire voeding voor kinderen
Voedingsdeskundige, MBO, Thuisstudie ...Bekijk cursusinhoud


Steeds meer kinderen kampen met problemen omdat zij niet de juiste voeding krijgen. Het is zaak de disbalans in hun voeding te signaleren en u bewust te worden van hun voedingskeuze. Daardoor kunt u kinderen behoeden voor veel aandoeningen en een gezonder, gelukkiger leven bieden. Hoe u dat concreet
aanpakt, leert u in de cursus Orthomoleculaire voeding voor kinderen.


Allereerst leert u meer over twee onderwerpen die cruciaal zijn voor de gezondheid van ouder en kind: de bloedsuikerspiegel en het darmslijmvlies. Beide zijn belangrijk voor, tijdens en na de zwangerschap. En voor het geboren kind.

Vervolgens staat u uitgebreid stil bij het belang van gezonde voeding tijdens de verschillende levensfasenvan het kind.
Hoe stel ik een goed ontbijt samen? Waarom moeten suiker en frisdrank worden vermeden? En hoe bied ik een opgroeiend kind voldoende bouwstoffen? Ook andere onderwerpen komen in deze cursus aan bod. Bijvoorbeeld voeding in relatie tot veelvoorkomende aandoeningen als ADHD, acne, allergieën, astma, eczeem en chronische ontstekingen.

Om wijzigingen in het voedingspatroon eenvoudiger in te voeren, maakt u in deze cursus kennis met een op de orthomoleculaire voedingsleer gebaseerd stappenplan. Aan de hand hiervan kan een gezin dat gewend isaan een westers voedingspatroon sneller de juiste voedingskeuze maken.

De cursus Orthomoleculaire voeding voor kinderen is bedoeld voor professionals die
kinderen begeleiden bij het bereiken van een betere leefstijl en een gezonder
voedingspatroon. Door hun kennis van de orthomoleculaire voedingsleer te
verdiepen, kunnen voedingsdeskundigen, natuurvoedingsadviseurs en therapeuten
kinderen in de dagelijkse praktijk nog beter ondersteunen.

Ouders biedt deze cursus de mogelijkheid om thuis werk te maken van de gezondheid van
hun kinderen. Belangrijk is dat zij zelf ook kiezen voor gezonde voeding.
Kinderen eten immers vanaf circa het eerste levensjaar met de pot mee. Daarbij
zullen ouders veel hebben aan de orthomoleculaire voedingsadviezen en het
praktische stappenplan in deze cursus.


€ 200
Mindfulness voor kinderen
Mindfulness, MBO, Thuisstudie ...Bekijk cursusinhoud


Kinderen moeten tegenwoordig steeds meer informatie verwerken. Met de komst van social media staan ze bijna continu bloot aan nieuwe indrukken. Door kinderen al op jonge leeftijd te begeleiden met mindfulness, leren ze zich beter concentreren, hun hoofd vol piekergedachten tot rust te brengen en anders met stemmingen en impulsen om te gaan. Daardoor worden ze weerbaarder en kunnen ze op een vriendelijke manier openstaan voor zichzelf én anderen. Dat geeft hun rust en zelfvertrouwen.In de cursus Mindfulness voor kinderen maakt u allereerst kennis met de basisprincipes van mindfulness. Praktische oefeningen leren u hoe u rustmomenten inbouwt in de hectiek van alledag en uw aandacht kunt verplaatsen naar het nu. U leert volledig aanwezig te zijn, met name ook in uw contact met kinderen. Deze vaardigheden kunt u gebruiken als professional, maar ook ouders hebben veel baat bij deze oefeningen en inzichten in hun omgang met kinderen.Het tweede deel van de cursus gaat dieper in op het werken met mindfulness bij kinderen. U krijgt veel oefeningen en uitgewerkte (groeps)lessen aangereikt. Deze kunt u uitvoeren met kinderen van verschillende leeftijden. Uitgebreid aan de orde komen mindfulnesstechnieken die zijn toegespitst op specifieke ontwikkelings- of probleemgebieden, zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, faalangst en innerlijke onrust.De cursus Mindfulness voor kinderen is bedoeld voor professionals die met kinderen werken, zoals kindercoaches, leerkrachten, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, opvoedcoaches en yogadocenten. Ook ouders die samen met hun kinderen mindfulness in hun dagelijks leven willen integreren, hebben veel profijt van deze studie.Na afronding van de cursus bent u in staat mindfulness toe te passen in uw eigen leven en in het leven van de kinderen om u heen. U kunt zelfstandig mindfulnessprogramma’s opstellen voor kinderen en mindfulnesstechnieken inzetten bij de aanpak van specifieke problemen. Ook kunt u vanuit de principes van mededogen en acceptatie reflecteren op de opvoeding en van daaruit ouders ondersteunen in hun rol als opvoeder.


€ 300
Aanbieder uit: Haarlem
Cursussen in provincie(s): Thuisstudie
Ebook.nl - informatieve boeken en cursussen

Ebook.nl - informatieve boeken en cursussen

Leuke en leerzame apps voor kinderen
Cesar Cleijn, 9789059406711 ...Bekijk cursusinhoud
Er zijn honderdduizenden apps, waarvan een groot deel voor kinderen. Hoe weet je welke apps leuk, leerzaam en veilig zijn? Dit e-book zet de beste leuke en leerzame apps voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar op een rij. Lees in dit e-book alles wat je moet weten over apps voor kinderen, van hoe je de tablet veilig maakt en beschermt tot welke apps je moet downloaden. Dit e-book behandelt top apps voor zowel iOS (de iPad), Android, als Windows 8. Iedere app wordt beschreven en beoordeeld. Daarnaast wordt
€ 7
Gezond koken voor kinderen
Dinneke van den Dikkenberg, 9789462782068 ...Bekijk cursusinhoud
Na drie kookboeken zonder E-nummers is er nu een vierde kookboek, speciaal voor iedereen die kinderen graag verwent met E-nummervrije lekkernijen. Nu is het niet lastig meer wat je kinderen laat trakteren of mee naar school geeft. Dit boek bevat vijftig recepten zonder E-nummers. Dinneke van den Dikkenberg, zelf moeder van 4 kinderen, ontwikkelde recepten die speciaal bij kinderen in de smaak zullen vallen. Omdat de recepten eenvoudig zijn en weinig lastige verkrijgbare ingredinten of ingewikkelde
€ 10
Super eten voor superkinderen
Tim Noakes, 9789045033723 ...Bekijk cursusinhoud
Vraag jij je ook weleens af wat je vandaag weer moet koken? Wat je kinderen op een bepaalde leeftijd aan voedingsstoffen nodig hebben? Hoe je je kinderen gezond kunt laten eten van gerechten waar je zelf ook van geniet? Super eten voor superkinderen geeft je antwoorden en oplossingen. We worden tegenwoordig overspoeld door voedingsadviezen. Voor welwillende maar drukbezette ouders is het niet eenvoudig om daar wijs uit te worden.âEcht etenâ-experts professor Tim Noakes en chef-kok Jonno Proudfoot schreven
€ 15
Lastige kinderen? Heb jij even geluk
Berthold Gunster, 9789044969054 ...Bekijk cursusinhoud
Website van OmdenkenWebsite van Ja-maarVolg Omdenken op Twitter
€ 15
Aandoeningen bij kinderen @
ROAM Hoofs, 9789035232891 ...Bekijk cursusinhoud
In de reeks Practicum Huisartsgeneeskunde wordt in ieder deel een specifiek onderwerp toegelicht met herkenbare, concrete voorbeelden. Telkens door een auteur die specialist is op zijn terrein. Door de hoge kwaliteit en de directe toepasbaarheid zijn deze boeken onmisbaar voor elke huisarts. Bestemd voor: Huisartsen
€ 23
U en uw kinderen
A. Baars, 9789462782327 ...Bekijk cursusinhoud
Is de kinderdoop een menselijke vindingóf vindt ze haar grond in de Bijbel? In dit pastoraal getinte boekje toont prof. dr. A. Baars aan dat de verdediging van de kinderdoop op grond van de Bijbel goede papieren heeft. Doelgroep: ambtsdragers, gemeenteleden, jongeren
€ 7
kinderen die de wereld hebben veranderd
Els Kloek, 9789491833212 ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen die de wereld hebben veranderd Wat is de overeenkomst tussen Malala en Anne Frank? Wat hebben Iqbal Masih, Christiane F. en Ishmael Beah gemeen? Allen hebben ze de ogen van de wereld geopend voor het onrecht dat hun als kind is aangedaan en de problemen waarmee kinderen soms te maken krijgen. De een is doelbewust ten strijde getrokken, bijvoorbeeld voor het recht op onderwijs. Een ander is ongewild een symbool geworden van het verwoestende effect dat oorlog heeft op het leven van kinderen. Kinderen
€ 10
Onbekende kinderen
Daphne Meijer, 9789462251144 ...Bekijk cursusinhoud
Op 13 september 1944 vertrok het laatste transport van joodse gevangenen uit Westerbork. De reis voerde niet naar een vernietigingskamp, maar naar het concentratiekamp Bergen-Belsen. Tot de 279 inzittenden behoorden de vijftig kinderen van het kampweeshuis, die zonder hun ouders waren opgepakt van hun onderduikadressen en in Westerbork gevangen waren gezet. Van de meesten was de identiteit niet geheel duidelijk. Op de transportlijsten van hun reis staan zij aangeduid als Gruppe Unbekannte Kinder. Onthutsend
€ 5
kinderen van foute ouders
Chris van der Heijden, 9789045026237 ...Bekijk cursusinhoud
De Tweede Wereldoorlog blijft ons achtervolgen met nieuwe en oude verhalen. In dit boek heeft Chris van der Heijden verhalen verzameld waarvan sommigen nog altijd denken dat ze beter niet verteld worden. Pijnlijk, ontroerend, hard, verhelderend. Belangrijk is het om te lezen wat kinderen hebben meegemaakt die de pech hadden geboren te worden in een gezin dat aan de foute kant stond: die van de Duitsers of de NSB. Kort na de oorlog was hun verhaal een taboe, dat is het nog lang gebleven en in de meest schrijnende
€ 10
kinderen van Theresienstadt
Herman Vandormael, 9789401404938 ...Bekijk cursusinhoud
Amper 100 van de 15.000 kinderen overleefden het kamp van Theresienstadt. Vandaag zijn er nog 15 in leven. Herman Vandormael sprak met hen. De nazi's propageerden Theresienstadt als een'kuuroord' waar prominente joodse geleerden en kunstenaars rustig het einde van hun leven konden afwachten. In werkelijkheid stierven er 33.000 mensen door honger en ziekte, en werden meer dan 80.000 mensen naar uitroeiingskampen als Auschwitz gedeporteerd. En toch was het er anders. Honger, koude, ziekte
€ 18
De kinderen van Pim
Joost Vullings, 9789048834525 ...Bekijk cursusinhoud
Na de moord op Pim Fortuyn in 2002 verloor de lpf, de politieke partij die begin deze eeuw hard op weg was de grootste van Nederland te worden, niet alleen haar naamgever maar ook haar grote blikvanger. Plots stonden alle camera's gericht op zijn politieke nazaten, zesentwintig lpf-Kamerleden die elkaar nauwelijks kenden. Verweesd, onervaren maar vol bravoure besloten ze het avontuur aan te gaan en mee te gaan regeren. Het bleek het startpunt van een turbulente politieke soap waar hoogoplopende onderlinge
€ 10
kinderen en kanker
Hetty van den Berg, 9789461273048 ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen en kanker geeft informatie over diverse vormen van kanker bij kinderen en wat dit voor de kinderen en hun ouders betekent. Het gaat in op wat kanker is en hoe de diagnose wordt gesteld, waarbij pathologie, erfelijkheid en radiodiagnostiek worden besproken. Behandelingswijzen als chemotherapie, chirurgie, radiotherapie, beenmergtransplantatie komen aan bod, evenals ondersteunende behandelingen zoals voeding, antibiotica, pijnbeleid. Vervolgens wordt ingegaan op verschillende typen kanker, waaronder
€ 15
Fitte kinderen, sportieve tieners
Han Kemper, 9789035234024 ...Bekijk cursusinhoud
Fitte kinderen, sportieve tieners Wat is nu precies de invloed van bewegen en sport op de gezondheid en fitheid van jongeren? Dit boek geeft actuele, wetenschappelijke informatie over fysiologische aspecten van groei, ontwikkeling en rijping van jongeren. Daarmee biedt het inzicht in de effecten van lichaamsbeweging op hun gezondheid. Fysiologische en anatomische verschillen tussen opgroeiende jongeren, jongens en meisjes worden op een heldere wijze uitgelegd. Waarom bijvoorbeeld hebben verschillen in proporties
€ 22
kinderen beter leren zien
Guido van Mierlo, 9789020299083 ...Bekijk cursusinhoud
Wat kinderogen hun ouders te vertellen hebben. Oogafwijkingen bij kinderen zijn zelden een ongelukkig toeval. Soms is er een dieper liggende oorzaak waardoor een kind levenslang tot een bril veroordeeld lijkt te zijn. Een kind is diep verbonden met zijn ouders en spiegelt hun gedrag. Als een kind wazig gaat zien kun je je als ouder afvragen: Wat wil ik niet zien in het leven? Waar durf ik niet naar te kijken? Heb je de moed dit onder ogen te zien, dan kun je je eigen leven verrijken en ook een positieve
€ 5
De helende reis voor kinderen
Brandon Bays, 9789402304305 ...Bekijk cursusinhoud
De helende reis voor kinderen is een inspirerend boek voor ouders en iedereen die zorg draagt voor kinderen. Het biedt praktische handvatten om kinderen te helpen hun schitterend potentieel, hun innerlijke wijsheid en natuurlijke vaardigheden tot volledige bloei te brengen. Met simpele en doeltreffende technieken kunt u kinderen helpen positiever te worden en emotionele blokkades en andere remmingen te laten verdwijnen. De kinderen zelf vertellen dat het kan, en hoe!Â
€ 5
kinderen met dyslexie
Tom Braams, 9789461273215 ...Bekijk cursusinhoud
Dyslexie leidt doorgaans tot lees- en spellingsproblemen, maar ook andere problemen, zoals gedragsproblemen en faalangst, kunnen het gevolg zijn. Dit boek geeft nuttige informatie en praktische adviezen voor ouders en verzorgers. In alle hoofdstukken vertellen ouders van dyslectische kinderen over hun eigen ervaringen. Een boek uit de serie Rondom het kind over psychische en medische problemen bij kinderen. De serie kenmerkt zich door: - duidelijke uitleg over achtergronden en (mogelijke) oorzaken
€ 11
kinderen en ouders na een scheiding
Jacqueline van Swet, 9789461273253 ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen en hun ouders na een scheiding is bedoeld voor ouders, maar ook voor diegenen die beroepshalve te maken hebben met ouders en kinderen in echtscheidingssituaties, zoals leerkrachten, werkers in de naschoolse opvang, maatschappelijk werkers, artsen, advocaten en mediators. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreekt Jacqueline van Swet niet alleen de juridische situatie rond een echtscheiding, maar ook de gezinssituatie, de betekenis van een scheiding voor het kind en zijn ontwikkeling, geschikte
€ 11
kinderen die stotteren
Ad Bertens, 9789461273277 ...Bekijk cursusinhoud
Wat is stotteren en wat zijn de oorzaken van stotteren? Stotteren is in wezen een eenvoudig probleem. Klanken worden herhaald en verlengd. Meer dan menigeen denkt is stotteren erfelijk bepaald, maar aanleg leidt echter niet meteen tot stotteren. Er zijn uitlokkende factoren voor nodig, zoals spanning, leef- en spreeksnelheid en extra belemmering in de taal of spraak, Stotteren zet de spreker, de luisteraar, de omgeving en therapeut ook aan tot zelfreflectie.In Kinderen die stotteren wordt beschreven hoe men
€ 10
kinderen en jongeren met een depressie
Tom Braams, 9789461273246 ...Bekijk cursusinhoud
Het komt veel meer voor dan velen denken: depressiviteit bij kinderen en jongeren. Maar te vaak krijgen depressieve kinderen onvoldoende hulp omdat de depressie niet herkend wordt. Voor alle volwassenen die met kinderen omgaan, is dit boek een belangrijk hulpmiddel. Het boek geeft heldere informatie over herkenning, begeleiding en hulpverlening. Een boek uit de serie Rondom het kind over psychische en medische problemen bij kinderen. De serie kenmerkt zich door: - duidelijke uitleg over achtergronden
€ 11
kinderen met dyscalculie
Annemie Desoete, 9789461272751 ...Bekijk cursusinhoud
Niet iedereen leert even makkelijk rekenen. Ook volwassenen met een goede opleiding kunnen van eenvoudige sommetjes in de war raken. Dit boek over dyscalculie (rekenstoornis) is een hulpmiddel bij het leren rekenen en de begeleiding van leerlingen. In dit boek bespreken de auteurs de soorten reken-stoornissen die kinderen kunnen hebben en hoe deze rekenproblemen kunnen worden onderzocht. Kinderen met dyscalculie hebben vaak een flinke weerzin tegen rekenen. Het is belangrijk dat het rekenen voor hen weer
€ 12
kinderen helpen bij verlies
Manu Keirse, 9789020999228 ...Bekijk cursusinhoud
In dit boek laat Manu Keirse zien hoe je kinderen en jongeren kunt begeleiden in de confrontatie met verlies, ernstige ziekte in de familie, echtscheiding of zelfdoding.;;;Een onmisbare gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners Wat als het diepste verdriet kinderen treft? Dit is een wegwijzer bij het omgaan met rouw en verdriet bij kinderen. Het is een gids voor ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen.
€ 14
Lastige kinderen? Heb jij even haast
Berthold Gunster, 9789044972573 ...Bekijk cursusinhoud
Tijd om te lezen? Echt niet! Waar of wanneer heb je als drukke ouder nog rust en tijd? Precies. Op de WC of's avonds in bed, de laatste tien minuten van de dag. Is dat een probleem? Nee, het is juist een mogelijkheid! Dit prentenboek leert je op een beeldende, inspirerende en vooral bondige manier omdenken in opvoeding en onderwijs. Lastige kinderen? Heb jij even haast is de in-n-ruk-uitlezen-versie vanLastige Kinderen? Heb jij even geluk, Berthold Gunsters bestseller over omdenken in
€ 7
Jij en ik en hij en zij en al de kinderen (E-boek)
Tine Maenhout, 9789401434164 ...Bekijk cursusinhoud
?"In elk nieuw gezin is er bagage. Minstens een van de partners heeft kinderen. Dus heeft minstens een van de partners een relatiebreuk achter de rug. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Want wie een geschiedenis heeft, schrijft het heden met meer kleur. Frisse kleuren in het beste geval. Maar ook grijs en zwart behoren tot het palet. Je wereld is even een doolhof en er is geen kaart die aangeeft welke weg je moet volgen. Ieder verhaal is anders."Naar schattingn op de tien kinderen
€ 14
Pleegkinderen
Anne Maaskant, 9789401430753 ...Bekijk cursusinhoud
Praktische tips voor pleegouders Dit boek biedt pleegouders, hulpverleners en leerkrachten een heldere kijk op de opvoeding en begeleiding van pleegkinderen. Het beschrijft de gevolgen van spanning en onveiligheid voor de ontwikkeling van pleegkinderen en het effect van pleegzorg op het pleegkind en zijn/haar omgeving. Tevens wordt ingegaan op veelvoorkomende problematiek rondom pleegkinderen zoals hechtingsproblemen, loyaliteitsproblemen en bestaansonzekerheid. Vervolgens wordt de behandeling van gedragsproblemen
€ 18
Tics bij kinderen
Jolande van de Griendt, 9789401430760 ...Bekijk cursusinhoud
Een op de tien kinderen heeft weleens last van tics Dit boek biedt hulpverleners, leerkrachten en ouders een heldere en genuanceerde kijk op tics bij kinderen. Het beschrijft de diagnostiek, achtergrond en behandelmogelijkheden van tics, ticstoornissen en het syndroom van Gilles de la Tourette. Tevens wordt ingegaan op veelvoorkomende problemen bij het Tourette syndroom zoals  ADHD, dwang- en drangklachten en  woede-uitbarstingen. Vervolgens worden de psychologische gevolgen van tics besproken. Een op
€ 18
Leven met hooggevoelige kinderen
Susan Marletta-Hart, 9789025901721 ...Bekijk cursusinhoud
1 op de 5 kinderen is hoogsensitief Sinds het verschijnen van haar bestseller Leven met hooggevoeligheid krijgt Susan Marletta-Hart van lezers regelmatig de vraag hoe ze het beste kunnen omgaan met hoogsensitievekinderen. Wat is kenmerkend voor hen, hoe begeleid je ze als het bijvoorbeeld op school te druk is, wat zijn de valkuilen voor deze kinderen en hun al dan niet hooggevoelige ouders? Susan Marletta-Hart laat zien hoe we een hooggevoelig kind kunnen herkennen. Daarvoor gebruikt ze recente inzichten(deel
€ 15
NLD bij kinderen
Adriaan Kievit, 9789401408974 ...Bekijk cursusinhoud
Goed in luisteren, slecht in doen Dit boek biedt hulpverleners, leerkrachten en ouders een heldere en genuanceerde kijk op non-verbale leerstoornissen, in het kort NLD, bij kinderen. NLD bij kinderen beschrijft de definitie, oorzaken en gevolgen van NLD, en geeft daarbij ook steeds de kritische vragen en kanttekeningen bij NLD weer. Vervolgens worden de behandelmogelijkheden bij een vermoeden van NLD besproken. Wanneer kinderen een groot verschil hebben tussen hun talige en praktische vaardigheden wordt wel
€ 18
Niemandskinderen
Carolien Roodvoets, 9789068342383 ...Bekijk cursusinhoud
In dit indringende boek beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen van een onveilige jeugd en de verwerking daarvan. Het boek prikt de fabel door dat ouders per definitie hun kinderen liefhebben. Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt - niet door de ouder(s), maar ook niet door het verwaarloosde kind zelf, dat de illusie van liefde nodig heeft om te kunnen overleven.Niemandskinderen laat zien dat ouders kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het
€ 8
En waar blijven de kinderen?
Yvonne Prins, 9789055942886 ...Bekijk cursusinhoud
`En, waar blijven de kinderen? De maatschappelijke druk om kinderen te krijgen, is vooral voor vrouwen groot. Mensen verwachten dat op een zekere leeftijd of na een relatie van een bepaalde tijd de kinderen als vanzelf komen en maken met het grootste gemak opmerkingen als: wanneer komt de eerste? Of: welke kamer wordt de babykamer? Maar kinderen krijg je niet op bestelling. Om uiteenlopende redenen kan een kinderwens onvervuldblijven, soms tijdelijk en soms definitief. En hoe ga je dan om met onnadenkende
€ 9
kinderen ondersteunen na trauma
Eva Alisic, 9789461271495 ...Bekijk cursusinhoud
Hoe reageert een kind op een schokkende gebeurtenis zoals een ernstig ongeluk, de plotselinge dood van een broertje of zusje, of geweld? Wat kunnen volwassenen in de naaste omgeving doen om een kind te helpen bij het verwerken van deze ervaring? Wanneer is professionele hulp nodig? Het zijn vragen waar ouders, leerkrachten en andere betrokkenen regelmatig tegenaan lopen. Dit boek geeft informatie over het ondersteunen van kinderen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. Het is gebaseerd op nationale
€ 10
Hoog intuïtieve kinderen
Catherine Crawford, 9789044972603 ...Bekijk cursusinhoud
Sommige kinderen lopen een kamer binnen en voelen - letterlijk - de sfeer aan, anderen leggen moeiteloos de vinger op een onuitgesproken familieconflict of drukken iemand op het hart voorzichtig te zijn bij het betreden van onbekend terrein. Intuïtief en empathisch sterk ontwikkeld, groeien ze op in een rationele wereld waarin alles wat maar lijkt op een zesde zintuig wordt beschouwd als volksvermaak. Dat geeft nogal eens problemen. Psychologie Catherine Crawford, gespecialiseerd in de begeleiding van hoog
€ 14
De levensopdracht van nieuwetijdskinderen
Hans Stolp, 9789020299908 ...Bekijk cursusinhoud
Nieuwetijdskinderen zullen door hun unieke wezen een groot aandeel hebben in het omvormen van onze samenleving Nieuwetijdskinderen staan bekend als druk en chaotisch. Ook zijn ze gevoeliger dan kinderen uit vroegere generaties. Dat komt omdat hun geestelijke lichamen een beetje zijn gaan lubberen en niet meer zo vast aan het fysieke lichaam zitten. De gevoeligheid van nieuwetijdskinderen moeten we liever niet bestrijden met ritalin, we moeten integendeel de samenleving zo omvormen dat nieuwetijdskinderen
€ 10
Zoete kinderen eten geen suiker
Ionica Smeets, 9789057124723 ...Bekijk cursusinhoud
Over zwanger zijn bestaan hardnekkige mythes en doen veel bakerpraatjes de ronde. En als kersverse ouder krijg je van alle kanten ongevraagd goedbedoeld advies over verzorging en opvoeding. Als zoveel mensen iets beweren, zal het wel waar zijn - of toch niet? Van borstvoeding geven raak je je zwangerschapskilo's extra snel kwijt· Televisiekijken maakt kinderen lui, dik en dom · Straf krijgen is niet goed voor kinderen · Mozart luisteren tijdens je zwangerschap maakt je baby slimmer In
€ 10
Hoogsensitieve kinderen
Esther Bergsma, 9789491472978 ...Bekijk cursusinhoud
Ouders van hoogsensitieve jongens en meisjes lopen in de opvoeding tegen forse uitdagingen aan. Hoe stel je grenzen zonder in drama's terecht te komen? Hoe vergroot je het zelfvertrouwen van je kind en hoe leer je je kind omgaan met de overweldigende buitenwereld? Esther Bergsma onderzocht kenmerken, gedrag en onderlinge verbanden bij meer dan zevenhonderd hoogsensitieve kinderen. Helder en overzichtelijk beschrijft ze waar ouders van hoogsensitieve kinderen zoal mee te maken krijgen en welke interne
€ 15
Gelukkige kinderen opvoeden voor Dummies
Sue Atkins, 9789045352541 ...Bekijk cursusinhoud
Of je nu peuters of pubers hebt, jongens of meisjes,'Gelukkige kinderen opvoeden voor Dummies' helpt je om je kinderen beter te begrijpen, zodat jij de vader of moeder kunt zijn die zij nodig hebben. Met dit boek ontdek je praktische manieren om de relatie tussen jou en je kind te verbeteren en sterker te maken. Daardoor help je je kind met het opbouwen van zelfvertrouwen, onafhankelijker te worden en om te gaan met de leuke en minder leuke kanten van het leven. Sue Atkins is oudercoach,
€ 12
Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren
Lut Celie, 9789461311634 ...Bekijk cursusinhoud
Hoe kunnen we kinderen en jongeren beter begrijpen in hun zoektocht, hun emotionele lijden? Wat te doen met hun gekraste ziel, bekraste armen, hun ontploffingen, ontembare emoties en apatische gedrag? Zo veel woekert in hen, zo veel doet pijn. Hun nest verdwijnt, oude verbindingen worden doorgeknipt. Van onlust na kleine kwetsuren tot diep leed na zware trauma's, van pijn om een scheiding tot zelfmoordpoging na pestgedrag: kinderen en jongeren geven soms kleine signalen of stellen grote daden
€ 10
Zelfregulatie bij kinderen
Stuart Shanker, 9789000337668 ...Bekijk cursusinhoud
Nieuwe kijk op emoties en gedrag van kinderenZelfregulatie bij kinderen is een opzienbarende en praktische gids voor ouders, om hun kind te helpen relaxt en succesvol door het leven te gaan. KinderpsycholoogStuart Shanker baseert zich op tientallen jaren onderzoek en praktijkervaring. Hij helpt je kind om humeur, focus en concentratie enorm te verbeteren. Bovendien leert hij om op sociaal-emotioneel gebied grote verbeteringen aan te brengen.De zelfregulatietechniek is een vijf-stappen-methode waarbij je leert
€ 5
De nieuwe generatie stadskinderen
Lia Karsten, 9789462082908 ...Bekijk cursusinhoud
Steeds meer kinderen groeien op in de stad. Maar waarom wonen gezinnen eigenlijk in de stad en hoe ziet een stedelijke kindertijd eruit? De nieuwe generatie stadskinderen laat op basis van onderzoek en persoonlijke verhalen zien hoe kinderen de stad gebruiken, welke plekken ze mijden en waar ze graag komen. Het beantwoorden van deze vragen resulteert in een uniek dossier over stedelijk gezinsleven anno nu. Steden hebben kinderen veel te bieden, maar veel kan ook beter. Hoe maken we een stad die uitnodigt tot
€ 25
De kinderen van papa Koto
Jan Boonstra, 9789491065088 ...Bekijk cursusinhoud
In De kinderen van papa Koto volgen we Jan Boonstra tijdens zijn verkenning van Madagaskar, een betrekkelijk onbekend eiland voor de zuidoostkust van het Afrikaanse continent. Toch een eiland zo groot als Frankrijk en de Benelux samen. Madagaskar is bekend om zijn unieke flora en fauna. Het is echter niet alleen een ideale vakantiebestemming voor wie is geïnteresseerd in reptielen, lemuren en endemische orchideen. Wie het land bezoekt, raakt evenzeer onder de indruk van de buitengewoon vriendelijke,
€ 10
De Kleine Gids / Rechten van kinderen zonder papieren 2011
Carla van Os, 9789013087666 ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen zonder papieren. `Illegale kinderen. Ongedocumenteerde kinderen. Allemaal aanduidingen voor een bijzonder kwetsbare groep minderjarigen die formeel niet in Nederland mag zijn, maar die wl bestaat en rechten heeft. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt onder meer dat het belang van het kind altijd voorop moet staan en dat ongedocumenteerde kinderen dezelfde rechten hebben als elk ander kind in Nederland. De Kleine Gids Rechten van kinderen zonder papieren 2011 vertaalt
€ 32
Adoptiekinderen
Femmie Juffer, 9789461272935 ...Bekijk cursusinhoud
Een boek over buitenlandse adoptiekinderen en hun ouders. De nadruk ligt op de opvoeding en gehechtheid in het gezin, omdat adoptieouders daarover veel vragen hebben. Het boek geeft geen pasklare antwoorden, maar wel achtergronden en suggesties, die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Ouders en kinderen komen ook veel aan het woord. Een boek uit de serie Rondom het kind over psychische en medische problemen bij kinderen. De serie kenmerkt zich door: - duidelijke uitleg over
€ 12
Van gifbelt naar tempel - kinderen
Jacqueline van Lieshout, 9789021555096 ...Bekijk cursusinhoud
Dit ebook is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.Iedereen wil zijn kind gezond zien en geeft hem het liefst de beste voeding. Maar wat is gezond? Iederen lijkt elkaar tegen te spreken. Volg je het Voedingscentrum of juist niet? Jacqueline van Lieshout helpt je te midden van de wirwar van (zogenaamd) gezonde produkten te kiezen. Ze houdt rekening met de drukke agenda's en de praktische haalbaarheid: wat kies je op een feestje, wat op vakantie? Met een handige stoplichtwaaier: zodat je inn
€ 16
Het Tempelkookboek - kinderen
Jacqueline van Lieshout, 9789021555621 ...Bekijk cursusinhoud
Dit ebook is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Jacqueline van Lieshout helpt je met haar boek Van gifbelt naar tempel - Kinderen om uit te vinden wat gezond is voor je kind en wat niet. Fabrikanten, consultatiebureaus en het voedingscentrum geven daar geen eenduidig antwoord op en de gemiddelde ouder is in verwarring. Het Tempelkookboek- Kinderen bevat meer dan 50 recepten die aansluiten op haar methode, die kinderen heerlijk vinden en die je makkelijk met je kind maakt. Laat die gezinsbak nasi vol e-nummers
€ 13
Astma bij kinderen
9.78903E+12 ...Bekijk cursusinhoud
Astma is bij kinderen een van de meest voorkomende chronische aandoeningen en heeft in de afgelopen decennia een grote toename in prevalentie vertoond. Nieuwe inzichten in de pathogenese, heterogeniteit, diagnostiek en behandeling maken een regelmatige update van onze kennis wenselijk. Dit boek geeft antwoorden op frequent voorkomende vragen die huisartsen, kinderartsen, paramedici, andere zorgverstrekkers en ouders zich stellen over kinderen met astma. Er is gekozen voor een vraag-en-antwoordformule,
€ 17
kinderen en voedselallergie
Ivanka Eggly, 9789000320523 ...Bekijk cursusinhoud
Positieve verhalen die benadrukken wat allemaal wl mogelijk is. Dit boek bevat onder meer twintig interviews: ouders van een kind met n of meerdere voedselallergien of een glutenintolerantie komen aan het woord. Wat is de impact van de allergie op hun dagelijks leven en hoe gaan zij om met de reacties uit hun omgeving? Zij vertellen overhun praktische oplossingen om met de allergie om te gaan. Daarnaast bevat dit boek: Betrouwbare informatie van kinderartsen die zich al jarenlang bezighouden
€ 5
kinderen voor de koning
M.J. Kater, 9789402903256 ...Bekijk cursusinhoud
De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen. Ouders hebben de roepingn het voorrecht om hun kinderen van jongs af aan bij Jezus te brengen, met het verlangen dat ze Hem door genade leren kennen en volgen. Dat gebeurt niet alleen binnen het gezin. De hle kerkelijke gemeente is hierbij betrokken en ook op school leren kinderen omgaan met geloofsvragen. Aan de handvan praktische voorbeelden zoeken de auteurs naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding. Ouders, ambtsdragers,
€ 7
Een wereld voor kinderen
Peter de Ruiter, 9789491833298 ...Bekijk cursusinhoud
Kinderarbeid is geen natuurverschijnsel Er bestaat over kinderarbeid een hardnekkig misverstand: eerst moet de armoede worden opgelost en dan is het niet meer nodig om kinderen te laten werken. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. Armoede is feitelijk niet de oorzaak van kinderarbeid, maar het gevolg. Het bestrijden van armoede begint daarom bij het bestrijden van kinderarbeid. Alleen als kinderen nú naar school gaan, kunnen zij straks hun land tot bloei brengen. In dit boek legt auteur
€ 10
Moeder van 12.000 kinderen
Sophie Vangheel, 9789401425131 ...Bekijk cursusinhoud
Sophie Vangheel vertelt het verhaal van'Cunina', maar reflecteert ook over relaties, de rol van de vrouw, geloof, leven en dood'Ik adem nauwelijks. Herinneringen en emoties aan de man waar ik als klein meisje zo naar opkeek, komen boven. Nonkel pater Alfons Kempen is de reden waarom ik hier nu zit, in Zaïre, een land waar stiltes nog lang mogen duren.' In dit inspirerende, met prachtige foto's geïllustreerde levensboek neemt Sophie Vangheel je mee op haar wereld-
€ 20
Stiefkinderen
Carolien Jolles, 9789021556802 ...Bekijk cursusinhoud
Er zijn bijna 500.000 stiefkinderen in Nederland. Van hun verhaal kunnen (stief)ouders veel leren. Er is veel geschreven over samengestelde gezinnen en stiefmoeders. Maar hoe is het voor stiefkinderen om in zo'n gezin op te groeien? Hoe staan zij tegenover de nieuwe partners van hunouders, tegen welke problemen lopen ze aan en wat zouden ze liever anders zien? Stiefkinderen is een controversieel boek dat een kijkje biedt in de emotionele wereld van stiefkinderen. Tweederde van de stiefgezinnen
€ 13
kinderen in spagaat
Leoniek van der Maarel, 9789025902025 ...Bekijk cursusinhoud
Kinderenn experts aan het woord. Leoniek van der Maarel werkt al jaren met kinderen die geconfronteerd worden met het verlies van een ouder. Ze laat in haar boek zien dat kinderen niet alleen rouwen na de dood van een ouder maar ook na een echtscheiding, en dat hun rouw in beide situaties vaak dezelfde fases doorloopt. Ook benadrukt ze dat de omgeving in deze turbulente periode een belangrijke rol speelt. Kinderen komen zelf aan het woord over wat voor hen werkt en wat absoluut niet. Dat maakt het boek bijzonder.
€ 15
Handboek voor overgevoelige kinderen
Norma Prikanowski, 9789020209976 ...Bekijk cursusinhoud
Overgevoelige en paranormale kinderen zijn niet gek, ziek of speciaal, maar voor veel volwassenen is het wel moeilijk om met deze kinderen om te gaan, zeker als zij zelf niet overgevoelig zijn. Wat gaat er in ze om? Wat zien en voelen ze? In dit'Handboek voor overgevoelige kinderen' geeft Norma Prikanowski uitleg, achtergronden, tips, oefeningen en technieken en legt zij uit hoe kinderen gecoacht kunnen worden. Een gedegen, up-to-date handboek dat zowel ouders als professionals kan ondersteunen.
€ 10
Familieopstellingen met kinderen en jongeren
Ingrid Dykstra, 9789020209518 ...Bekijk cursusinhoud
Psychische problemen, eetstoornissen of ander ongewoon gedrag van kinderen en jongeren wijzen op een verstoring van de'orde' op zielsniveau.Een oplossing van deze problemen komt vaak pas in zicht als het kind op een dieper, onbewust niveau wordt aangesproken. Ingrid Dykstra laat aan de hand van vele voorbeelden uit haar praktijk zien dat het werken met familieopstellingen een uitstekende methode is om kinderen en jongeren op dat niveau te benaderen. Sterk invoelend beschrijft zij hoe je met
€ 10
kinderen en mindfulness
Christopher Willard, 9789020209761 ...Bekijk cursusinhoud
Een praktische aanpak van mindfulness voor kinderen Mindfulness biedt een praktische aanpak voor kinderen van alle leeftijden, en leert hun om op een gezonde manier te reageren op de chaotische wereld om hen heen. Door middel van korte, simpele oefeningen laat de auteur zien hoe je kinderen kunt leren zich bewust te worden van hun omgeving, zodat ze beter weten wie ze zelf zijn, meer zelfvertrouwen krijgen en daardoor steviger in het leven staan.
€ 10
De Kristalkinderen
Doreen Virtue, 9789460235276 ...Bekijk cursusinhoud
Kristalkinderen zijn mooi van binnen en buitenn blik in hun ogen laat je goddelijke wijsheid en liefde zien. De kristalkinderen illustreert op innemende wijze hoe je deze bijzondere kinderen kunt herkennen, inclusief interviews met henzelf, hun ouders en hun leraren. Het boek laat zien hoe je deze kinderen blij en gezond houdt, en hoe je optimaal gebruik kunt maken van hun speciale gaven.
€ 5
kinderen met slaapproblemen
Ruttien Schregardus, 9789461273024 ...Bekijk cursusinhoud
Als baby's elke nacht huilend wakker worden, peuters niet willen gaan slapen en grotere kinderen steeds weer om een andere reden hun bed uitkomen, raakt het hele gezin ontregeld en uitgeput. Kinderen die aan slaapstoornissen lijden, zijn vaak gevoelige en wilskrachtige kinderen. De ouders zijn dikwijls tot alles bereid om het hun kind naar de zin te maken en huilen te voorkomen. Dit werkboek kan hen helpen van'nachtbrekertjes' blije doorslapers te maken. Vanuit het idee dat kinderen
€ 10
Zorgenkinderen
Juliaan van Acker, 9789026323003 ...Bekijk cursusinhoud
Hoewel de opvoeding van de meeste kinderen uiteindelijk leidt tot gezonde volwassen persoonlijkheden, kampen veel ouders met opvoedingsproblemen. Meestal zijn deze problemen tijdelijk en niet zo ernstig, soms gaat het om heel hardnekkige problemen met een zorgwekkende prognose. In Zorgenkinderen behandelt Juliaan van Acker een breed scala van opvoedingsproblemen. Deze variren van problemen met peuters die vreselijk lastig zijn, slaapproblemen, eetstoornissen, hyperactiviteit en angstproblemen hebben, tot
€ 10
Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de ba
Mariette van der Veen, 9789088506833 ...Bekijk cursusinhoud
Op diverse plaatsen in het land verzorgt het algemeen maatschappelijk werk video-hometraining om ouders te ondersteunen bij de omgang met en opvoeding van hun kind. Video-hometraining is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Korte video-opnames van de alledaagse omgang tussen ouder en kind maken zichtbaar wat goed gaat in de communicatie en wat beter kan. De video-hometrainer bespreekt en analyseert de video-opnames samen met de ouders, die
€ 47
Gun kinderen hun eigen label
Liesbeth Hop, 9789021559421 ...Bekijk cursusinhoud
Let op dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gun kinderen hun eigen label schreef jeugd- en gezinscoach Liesbeth Hop een handleiding voor ouders van wie de kinderen ADHD, autisme of een ander label of rugzakje hebben gekregen. Veel ouders krijgen te horen dat hun kindâandersâ is, maar wanneer is er echt iets aan de hand en laat je je kind onderzoeken? Zijn er echt zoveel kinderen met ADHD en autisme of overdrijven we een beetje? Liesbeth Hop pleit voor een aanpak waarbij kinderen
€ 15
Handboek scheiden en de kinderen
Ed Spruijt, 9789031398928 ...Bekijk cursusinhoud
Beroepskrachten hebben steeds vaker te maken met kinderen en jongeren van gescheiden ouders. Dan komt het erop aan adequaat te reageren op de problemen van deze kinderen en hun ouders. Eenvoudig is dat niet, maar gewapend met de kennis en inzichten uit dit boek, zal de professional beter voorbereid zijn. Dat is belangrijk want: - Jaarlijks worden meer dan zeventigduizend kinderen en jongeren geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. - Gemiddeld hebben deze kinderen en jongeren twee keer zo veel problemen
€ 34
(Psycho)motorische begeleiding bij kinderen
Griet Dewitte, 9789033496486 ...Bekijk cursusinhoud
De visie op psychomotorische begeleiding bij kinderen is de voorbije tien jaar aanzienlijk gevolueerd. Taakgerichte interventies zijn duidelijk op de voorgrond getreden en Evidence Based Therapy is ook binnen de psychomotoriek niet meer weg te denken. Dit boek baseert zich hier duidelijk op en vertrekt vanuit het handelingsgericht onderzoek bij het opstellen van het klinische beeld. Op deze manier kunnen de therapeutische doelen bepaald worden waarbij ook het ICF-kader (International Classification of Functioning)
€ 21
Van deze kinderen ga je houden
Anja Vink, 9789045025766 ...Bekijk cursusinhoud
Bilal, Jim, Mateus en Fahimida zitten met hun medeleerlingen in klas 1D van de GKH, een vmbo-school in de Rotterdamse achterstandswijk Delfshaven. De meesten van hen stappen de GKH binnen met een rugzak vol problemen en een taalachterstand van bijna twee jaar. In Van deze kinderen ga je houden leef je een schooljaar lang mee met deze kinderen en hun leraar, en zie je hoe de problemen van de wijk - van drugsdealers tot armoede, en van analfabetisme tot schietpartijen - de school binnenkomen. De GKH accepteert
€ 10
Slaapproblemen bij kinderen
Frits Boer, 9789401406628 ...Bekijk cursusinhoud
Slaapproblemen bij kinderen zijn goed te verhelpen - zonder medicijnen. Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en geïnteresseerde ouders inzicht in alles wat met slaapproblemen bij kinderen te maken heeft. Slaapproblemen bij kinderen komen vaak voor, tot wel 50% van de kinderen en jongeren heeft hier last van. Dit bezorgt niet alleen de kinderen zelf, maar ook hun ouders veel last. Slaapproblemen bij kinderen begint met een heldere beschrijving van normale slaap in de loop van de jeugd en de verschillende
€ 18
Psychologisch onderzoek bij kinderen
Rian Bierlaagh, 9789401409001 ...Bekijk cursusinhoud
Een handzaam naslagwerk voor iedereen die psychologisch onderzoek bij kinderen tot 18 jaar wil begrijpen. In dit boek wordt hulpverleners, leerkrachten en ouders in heldere taal uitgelegd wat de uitslag van een psychologisch onderzoek nu werkelijk over een kind of jongere (tot 18 jaar) zegt. Wanneer wordt welk onderzoek ingezet? Welke uitslagen zijn er te verwachten? En hoe kunnen deze uitslagen geïnterpreteerd worden? Op deze - en meer - vragen geeft Psychologisch onderzoek bij kinderen antwoord. Tevens
€ 18
Speciaal spel voor speciale kinderen / deel Uittreksel
Studentsonly, 9789462126107 ...Bekijk cursusinhoud
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Speciaal spel voor speciale kinderen (1e druk; ISBN 9789031327690) van J. Hellendoorn. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is
€ 6
Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen /
Studentsonly, 9789462125407 ...Bekijk cursusinhoud
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen (7e druk; ISBN 9789058980328) van T.H. Kievit, J.A. Tak, J.D. Bosch. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen
€ 6
Zo leer je kinderen schrijven / deel Uittreksel
Studentsonly, 9789462125650 ...Bekijk cursusinhoud
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Zo leer je kinderen schrijven (1e druk; ISBN 9789001702656) van A. Valkenburg. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook
€ 6
ADHD bij kinderen
Anneke Eenhoorn, 9789401408981 ...Bekijk cursusinhoud
Alles over de ontwikkeling van het brein en ADHD Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders een actueel inzicht in alles wat met ADHD en ADD bij kinderen en pubers te maken heeft. Het beschrijft wat AD(H)D precies is en hoe het ontstaat, hoe het brein en puberbrein zich ontwikkelen en welke rol executieve functies spelen. Ook biedt het de meest recente informatie over aanpak en bewezen effectieve behandelmethoden. Van allerlei psychiatrische problemen is ADHD een van de meest voorkomende stoornissen.
€ 18
Depressie bij kinderen
Yvonne Stikkelbroek, 9789401408998 ...Bekijk cursusinhoud
Prikkelbaar gedrag en sombere buien bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen duiden op een depressie. Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders een actueel inzicht in alles wat met depressie bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar te maken heeft. Het beschrijft wat depressie precies is en hoe het ontstaat. Ook legt het boek helder uit welke behandelingen er beschikbaar zijn in Nederland en Vlaanderen, wat ouders en kinderen moeten doen om deze behandeling te kunnen krijgen en welke instellingen
€ 18
Hoe ga je om met kinderen op school? / deel Uittreksel
Studentsonly, 9789462125438 ...Bekijk cursusinhoud
Dit is het uittreksel behorend bij het boek Hoe ga je om met kinderen op school? (4e druk; ISBN 9789001774370) van G. Woltjer, H. Janssens. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen;
€ 6
Angst bij kinderen
Frits Boer, 9789401408943 ...Bekijk cursusinhoud
Bijna tien procent van alle kinderen en jongeren kampt met een vorm van overmatige angst. Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en geïnteresseerde ouders inzicht in alles wat met angst bij kinderen te maken heeft. Bijna tien procent van alle kinderen en jongeren kampt met een vorm van overmatige angst. Angst iseen nuttig verdedigingsmechanisme tegen gevaar, maar bij deze kinderen neemt de angst zodanig de overhand dat het hen inhun ontwikkeling belemmert. Angst bij kinderen vertelt hoe angst ontstaat
€ 18
Schoolangst en schoolweigering bij kinderen (E-boek)
Bieneke Nienhuis, 9789401408936 ...Bekijk cursusinhoud
Bang om naar school te gaan In dit boek wordt aangegeven hoe school, ouders en hulpverlening kunnen samenwerken om tot een succesvolle behandeling van schoolweigering te komen. Schoolangst en schoolweigering bij kinderen beschrijft helder de definitie en gevolgen van schoolweigering bij kinderen. Bovendien bevat het boek vele praktische tips, zoals een stappenplan dat aangeeft welke acties de school kan inzetten om een leerling weer naar school te krijgen. Sociale angst, separatieangst en depressie kunnen schoolweigering
€ 18
Hechtingsproblemen bij kinderen (E-boek)
Anniek Thoomes, 9789401408950 ...Bekijk cursusinhoud
Problematische gehechtheid heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders inzicht in hechtingsproblemen bij kinderen. Wat is er nodig om een kind veilig te hechten? En welke mogelijkheden zijn er om hechtingsproblemen te behandelen? Hechtingsproblemen bij kinderen beschrijft beknopt de diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid. Problematische gehechtheid heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling voor het kind. Niet alleen het
€ 18
Trauma bij kinderen (E-boek)
Ramón Lindauer, 9789401408967 ...Bekijk cursusinhoud
Ingrijpende gebeurtenis kan leiden tot posttraumatische stressklachten Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders in heldere taal inzicht in trauma en PTSS bij kinderen. Het beschrijft ingrijpende gebeurtenissen en de verwerking en gevolgen hiervan in de verschillende leeftijdsfasen. Vervolgens worden de behandelmogelijkheden van traumaklachten bij kinderen besproken. Ook geeft Trauma bij kinderen de lezer praktische tips om kinderen met traumaklachten te ondersteunen. Eenongeluk, of het plotselinge
€ 18
Selectief mutisme bij kinderen (E-boek)
Max Güldner, 9789401408929 ...Bekijk cursusinhoud
Het eerste Nederlandstalige boek over selectief mutisme en de behandeling hiervan Selectief mutisme bij kinderen geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders inzicht in alles wat met selectief mutisme bij kinderen te maken heeft. Hoe kan het dat sommige kinderen in bepaalde situaties niet durven te praten, en - belangrijker nog - wat is hier aan te doen? Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat in heldere taal de diagnostiek en behandeling van selectief mutisme bij kinderen beschrijft. Uit onderzoek blijkt
€ 18
Temperamentvolle kinderen
Eva Bronsveld, 9789021557304 ...Bekijk cursusinhoud
Heb jij een kind dat opvliegender lijkt te zijn dan andere kinderen? Lijkt jouw kind soms koppiger dan anderen of kan hij van slag raken van iets waarvan je het totaal niet had verwacht? Dan lijkt het er op dat je te maken hebt met een temperamentvol kind. Aan het hebben van meer temperament zitten voor- en nadelen. Als je een temperamentvol kind goed begeleidt en ondersteunt, zullen de voordelen steeds vaker de bovenhand voeren. Maar dat vraagt vaak wel meer van jou als ouder dan de opvoeding van een niet-temperamentvol
€ 13
Leven met astma bij kinderen
Peter Merkus, 9789031384846 ...Bekijk cursusinhoud
Het is niet mogelijk om van astma te genezen, maar het is wel mogelijk om er zo min mogelijk last van te hebben, en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit boek bevat informatie over de werking van de luchtwegen en de oorzaken van astma. Daarnaast worden klachten beschreven en de impact die deze klachten op het dagelijkse leven van de kinderen zelf en hun omgeving hebben. Ook het beloop en de behandeling komt aan bod.
€ 18
Gedragsproblemen bij kinderen
Joyce Huisman, 9789031386574 ...Bekijk cursusinhoud
Aan gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen kunnen psychische, somatische, emotionele of relationele oorzaken ten grondslag liggen. Voor een arts die een kind met gedragsproblemen in de praktijk krijgt, is een overzicht van de meest voorkomende gedragsproblemen een uitkomst. Gedragsproblemen bij kinderen biedt dat overzicht. In dit boek komen uiteenlopende gedrags- en ontwikkelingsproblemen en verscheidende kinderpsychiatrische stoornissen aan bod. Elk onderdeel is geschreven door een auteur die de desbetreffende
€ 25
De mondigheid van kinderen uit zich vaak in stilte
Christine Dedding, 9789031378487 ...Bekijk cursusinhoud
Er is veel bekend over de ziekte diabetes. Maar hoe is het om dag in dag uit te leven met de ziekte? En hoe kunnen kinderen, ouders en behandelaars (beter) samenwerken om het leven met diabetes zo aangenaam mogelijk te maken? Christine Dedding studeerde medische antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoeken staan onderwerpen op het raakvlak van antropologie en geneeskunde centraal. Haar interesse gaat vooral uit naar de vraag hoe mensen hun leven met een ziekte vormgeven en naar de samenwerking
€ 20
Als Gods kinderen lijden
Horatius Bonar, 9789462786875 ...Bekijk cursusinhoud
Ziekte neemt ons apart en stelt ons alleen met God, schrijft Bonar. Wanneer we al onze leunsels en steunsels weggeworpen hebben, leren we op God alleen te steunen. Dit prachtig boekje werd geschreven om gelovigen bij het verklaren van Gods wegen te helpen. Elke moeite hoe gering ook, komt met de aangename geur van de zegen. Zullen we er dan geen acht op slaan of ons er aan ontworstelen? schrijft Bonar. Het is een nieuwe gelegenheid om dichter bij God te komen en meer van Zijn liefde te leren kennen.
€ 5
Heidelberse catechismus voor kinderen / 2 zondag 32-52 / deel le
Andrea Hartingsveldt-Moree, 9789462781559 ...Bekijk cursusinhoud
Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus- die oorspronkelijk was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren - (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering. Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboekje. Dit lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen
€ 13
Heidelbergse Catechismus voor kinderen / 1 / deel Lerenderwijs
Andrea Hartingsveldt-Moree, 9789033604201 ...Bekijk cursusinhoud
Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus - die oorspronkelijk was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren - (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering. Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboek. Dit lees- en leerboek wil de grote rijkdom van de Catechismus uitleggen in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over
€ 13
Het geheim van de twee Jezuskinderen
Hans Stolp, 9789020299311 ...Bekijk cursusinhoud
Een oud geheim komt aan het licht: tweeduizend jaar geleden waren er tw kinderen die beide Jezus heetten. Over het ene kind vertelt het Evangelie van Mattheus, over het andere het Evangelie van Lucas. Het ene kind stierf toen het twaalf jaar oud was en inspireerde het andere, ja, leefde in dat andere kind voort. De Essenen kenden dit geheim, evenals middeleeuwse schilders als Rafal en Michelangelo. Ook Leonardo da Vinci vertelt - voor wie ogen heeft om te zien - over de twee Jezuskinderen. En honderd
€ 10
Aanbieder uit: Zegge
Cursussen in provincie(s): Noord-Brabant
Livis EHBO cursussen

Livis EHBO cursussen

EHBO bij kinderen
EHBO bij Kinderen ...Bekijk cursusinhoud
Leer alles van Eerste Hulp aan Kinderen via de online cursus en oefen één speciale praktijkbijeenkomst onder begeleiding van ervaren EHBO-instructeurs (inclusief gebruik van oefenmaterialen en speciale trainingspoppen). Na afloop ontvang je de officiele Nationale EHBO Pas. Inschrijven en starten met de cursus kan nu meteen.
€ 90
EHBO bij kinderen speciaal voor Gastouders
EHBO voor Gastouders ...Bekijk cursusinhoud
Leer alles van Eerste Hulp aan Kinderen via de online cursus en oefen één speciale praktijkbijeenkomst onder begeleiding van ervaren EHBO-instructeurs (inclusief gebruik van oefenmaterialen en speciale trainingspoppen). Na afloop ontvang je de officiele Nationale EHBO Pas. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per 16 juli 2013 het certificaat van het Nederlandse Rode Kruis aangewezen als geldig EHBO-certificaat voor gastouders. Door de nieuwe samenwerking tussen iedereenEHBO.nl en het Nederlandse Rode Kruis wordt het EHBO-certificaat door GGD Nederland erkend als een geldig certificaat voor gastouders.
€ 90
Aanbieder uit: Rotterdam
Cursussen in provincie(s): Zuid-Holland
Modelessen

Modelessen

Jonge ontwerpers, cursus en naailes voor kinderen
elke vrijdag 16:00-17:00, Rotterdam ...Bekijk cursusinhoud
Wil jij ook je eigen kleding maken Wordt bij Modelessen een echte mode-ontwerper! Je gaat van alles maken: Naai zelf je eigen tas! een riem, sjaal, shirt of jurk! Ook ga je je eigen schetsen in het echt maken en kan je je kleding bedrukken met je eigen ontworpen logo! Straks kan je je hele outfit zelf maken. wat: Kinderles wanneer: elke vrijdag 16:00-17:00 waar: Bas Jungeriusstraat 244b hoe oud: van 8 tot 14 jaar hoeveel: 25 per maand
€ 25
Aanbieder uit: rotterdam
Cursussen in provincie(s):
NHBO

NHBO

kinderen Schminken
Klassikale Opleiding, MBO+, 4 colleges ...Bekijk cursusinhoud
Bij het NHBO volg je korte en praktijkgerichte opleidingen of cursussen. Volg les in Amsterdam, Breda, Rotterdam of Utrecht en behaal snel je erkende diploma!
€ 290
Aanbieder uit: Amsterdam
Cursussen in provincie(s): Noord-Holland
NTI

NTI

VWO (losse vakken)
Volg de VWO vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Engels, Management & Organisatie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B bij het NTI! ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij alsnog slagen voor het VWO? Wil je je diploma compleet maken? Of wil je gewoonweg meer weten over een bepaald onderwerp. Dan is één van de losse vakken op VWO-niveau echt iets voor jou! Haal snel en eenvoudig de vakken waarvoor jij een onvoldoende hebt gehaald tijdens je eindexamen en maak je VWO-diploma compleet. De opleiding is inclusief lesmateriaal, examentraining en een inspirerend boek over studeren.Daarom kies je voor VWO (losse vakken) van het NTI:

  * Examentraining
  * Gratis boek Leren studeren
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Erkende onderwijsinstelling
  * Elke dag starten

€ 29
Master Onderwijskunde
Volg de opleiding Onderwijskunde en behaal in 2 jaar de erkende mastertitel: Master of Education (MEd). Lees snel verder en vraag gratis de studiegids aan! ...Bekijk cursusinhoud


Ben je actief betrokken bij de ontwikkeling/uitvoering van bedrijfsopleidingen? Wil je kennis opdoen over opleidingskunde, onderwijsmanagement en didactiek? Vind je de discussie over kwaliteit in onderwijs interessant? Volg dan de Master Onderwijskunde!Daarom kies je voor Master Onderwijskunde van het NTI:

  * NTI is erkend door Ministerie van OCW
  * Officieel erkend masterdiploma
  * Inclusief vakliteratuur t.w.v. € 500,-
  * Inclusief 16 praktijkbijeenkomsten
  * In 2 jaar af te ronden

€ 270
HBO Bachelor Pedagogiek
Pedagogiek studeren? Schrijf je in voor HBO Pedagogiek van NTI. Deze opleiding kun jij volgen waar en wanneer jij wilt! Een gratis Studiegids of Proefles? ...Bekijk cursusinhoud


Veel kinderen, jongeren en hun opvoeders hebben ondersteuning nodig van een pedagoog. Ben jij degene met een hands-on-mentaliteit die met kinderen en jongeren wil werken? Start dan nu met de opleiding HBO Pedagogiek bij NTI en behaal het wettelijk erkend hbo-diploma en de titel Bachelor of Social Work.Daarom kies je voor HBO Bachelor Pedagogiek van het NTI:

  * NTI is erkend door Ministerie van OCW
  * Officieel erkend hbo-diploma
  * Inclusief vakliteratuur t.w.v. ruim € 1000,-
  * Inclusief praktijkbijeenkomsten en webinars
  * Je kunt elke dag starten

€ 180
Opvoeden
Wit je weten hoe je eventuele opvoedproblemen kunt aanpakken? De cursus Opvoeden van het NTI leert je hoe je kunt omgaan met het gedrag van je kinderen. ...Bekijk cursusinhoud


Vanzelfsprekend zijn je kinderen je dierbaarste bezit, maar de opvoeding gaat niet altijd over rozen. Op dat moment is de cursus Opvoeden van het NTI er voor jou! Je leert hoe je opvoedingsproblemen kunt signaleren en kunt aanpakken. Je leert hoe je het gedrag van je kind een positieve wending kunt geven. Gedrag is namelijk goed te beïnvloeden door de ouder of verzorger. De cursus Opvoeden is een leerzame cursus die je leert kijken naar de situatie, zoals die bij je thuis van belang is.Daarom kies je voor Opvoeden van het NTI:

  * E-consult bij gediplomeerd orthopedagoog
  * Aantrekkelijke korting op vervolgconsult
  * Praktische tips en trucs
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Erkende onderwijsinstelling

€ 40
HBO Bachelor Pedagogiek Klassikaal
HBO Pedagogiek Klassikaal van NTI: je volgt 1 of 2x per maand les op een locatie bij jou in de buurt. Studeren doe jij op jouw moment! Gratis studiegids? ...Bekijk cursusinhoud


Ben jij geïnteresseerd in de ontwikkeling van kinderen en jongeren en studeer je graag met wat extra begeleiding? Dan biedt NTI jou de ideale opleiding: HBO Pedagogiek Klassikaal. Daarom kies je voor HBO Bachelor Pedagogiek Klassikaal van het NTI:

  * Erkende onderwijsinstelling
  * Extra intensieve begeleiding
  * Top 3 beoordeling in de NSE
  * Inclusief meer dan € 1000,- aan vakliteratuur

€ 250
MBO Onderwijsassistent Klassikaal
De MBO opleiding Onderwijsassistent niveau 4 volg je klassikaal, maar met maximale flexibiliteit. Haal in 1 jaar een erkend MBO-diploma! ...Bekijk cursusinhoud


Werk jij graag met kinderen of jongeren en wil jij een belangrijke rol spelen in hun ontwikkeling? En wil je daarnaast graag vaste contactmomenten en intensieve begeleiding tijdens je studie? Dan is MBO Onderwijsassistent Klassikaal iets voor jou!Daarom kies je voor MBO Onderwijsassistent Klassikaal van het NTI:

  * Officieel erkend mbo-diploma
  * Intensieve begeleiding
  * Klassikale lessen van docenten
  * Voordelig lesgeld inclusief lesmateriaal
  * Klassen van maximaal 25 studenten

€ 132
Basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Met de Basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker leer je de basis van het werken bij een kinderopvang! Schrijf je nu in! ...Bekijk cursusinhoud


Je wilt werken met kinderen die buiten huis worden opgevangen maar kunt geen stage lopen? Start dan nu met de Basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en leer de belangrijke aspecten van de opvang van baby's, peuters, kinderen en jongeren. Een gespecialiseerd pedagogisch medewerker creëert een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Na de basisopleiding kun je doorstromen naar de volledige mbo-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4: Kinderopvang. Daarom kies je voor Basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker van het NTI:

  * Inclusief studiemateriaal
  * Je hoeft geen stage te lopen
  * Erkende onderwijsinstelling

€ 163
Basisopleiding Onderwijsassistent
Werk jij graag met kinderen en wil je een docent bijstaan in de les? Start dan de Basisopleiding Onderwijsassistent van het NTI MBO-College! Gratis Gids? ...Bekijk cursusinhoud


Werk je graag met kinderen en lijkt het je leuk om een docent bij te staan in de les? Start dan nu met de Basisopleiding Onderwijsassistent van het NTI MBO-College! Je leert hoe je kinderen ondersteunt met spelen en leren en hoe je activiteiten en spelletjes organiseert. Je besteedt aandacht aan leerlingen met sociale moeilijkheden en draagt zorg voor veiligheid en hygiëne in de klas. Voor deze opleiding heb je geen vooropleiding nodig en je hoeft geen stage te lopen. Na afronding van de basisopleiding kun je de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.Daarom kies je voor Basisopleiding Onderwijsassistent van het NTI:

  * Begeleiding door ervaren docenten
  * Inclusief uitstekend lesmateriaal
  * NTI-diploma binnen 6 maanden

€ 163
Communicatie en organisatie in het basisonderwijs
Leer alles over organisatie en communicatie in het basisonderwijs met de cursus Basisonderwijs van het NTI. Schrijf je nu in! ...Bekijk cursusinhoud


Met deze cursus leer je in 3 maanden alles over organisatie en communicatie in het basisonderwijs. Erg interessant voor jou als je affiniteit hebt met kinderen en nauw betrokken bent bij het basisonderwijs. Je krijgt inzicht in de organisatie van het onderwijs in Nederland en de organisatie op schoolniveau. Daarnaast leer je bijvoorbeeld hoe je kunt overleggen met teamgenoten en ouders. Onderwerpen als onderwijsconcepten, organisatiestructuur, klassenmanagement en gesprekstechnieken komen tijdens de cursus aan bod.Daarom kies je voor Communicatie en organisatie in het basisonderwijs van het NTI:

  Erkende onderwijsinstelling
  Beste prijs-kwaliteitverhouding
  Bepaal je eigen studietempo
  Inclusief lesmateriaal t.w.v. €85,-

€ 56
MBO Onderwijsassistent
Wil jij kinderen graag iets bijleren? Volg dan de MBO-opleiding Onderwijsassistent. Bekijk het studieprogramma en profiteer van een hoge korting! ...Bekijk cursusinhoud


Een onderwijsassistent helpt leraren in het onderwijs. Je bent sociaal, geduldig en dienstverlenend. Herken je jezelf in dit profiel? Lees dan verder!Daarom kies je voor MBO Onderwijsassistent van het NTI:

  * Officieel erkend mbo-diploma
  * Voordelig lesgeld inclusief lesmateriaal
  * Persoonlijke begeleiding van een mentor
  * Inclusief 3 praktijkdagen
  * De stagebegeleiding krijg een 8.9!

€ 45
HAVO (losse vakken)
Volg de HAVO vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Engels, Management en Organisatie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A of Wiskunde B bij het NTI! ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij alsnog je HAVO-diploma halen? Dan ben je bij het NTI aan het goede adres! Je kunt je diploma snel en eenvoudig compleet maken met de losse vakken die het NTI aanbiedt. Deze opleiding is ook zeer geschikt wanneer u extra kennis wilt opdoen over een van de aangeboden vakken. De opleiding is inclusief lesmateriaal, examentraining en een inspirerend boek.Daarom kies je voor HAVO (losse vakken) van het NTI:

  * Examentraining
  * Gratis boek Leren studeren
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Erkende onderwijsinstelling
  * Elke dag starten

€ 29
MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang
Wil jij dagelijkse opvang, opvoeding en verzorging aan een groep kinderen bieden? Start dan de MBO-opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang van NTI! ...Bekijk cursusinhoud


Werken in de kinderopvang is een dankbaar beroep. Je begeleidt kinderen en zorgt dat er een plezierige sfeer hangt in de groep. Iets voor jou? Lees snel verder!Daarom kies je voor MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang van het NTI:

  * Voordelig lesgeld inclusief studiemateriaal
  * Persoonlijke begeleiding van een mentor
  * In 1,5 jaar een wettelijk erkend mbo-diploma
  * Inclusief 3 boeiende praktijkdagen

€ 37
Begeleiden
Wil jij mensen helpen? Ervoor zorgen dat ze zelfstandig worden? Leer hoe je kinderen en volwassenen kunt begeleiden in deze korte cursus van het NTI! ...Bekijk cursusinhoud


Het leuke van begeleiden is dat je er voor zorgt dat iemand geen begeleiding meer nodig heeft. Dat iemand zelfstandig zijn of haar weg vindt. Je onderzoekt welke behoefte aan begeleiding een cliënt heeft. Je stelt een begeleidingsplan op en een werkplan waarmee jouw cliënt aan de slag gaat. Je helpt bij ontwikkelingsgerichte activiteiten, begeleidt personen in de omgang met anderen en stimuleert het aangaan van vriendschappen en relaties. Wil jij kinderen en volwassenen hierbij helpen? Volg dan de korte cursus Begeleiden van het NTI!Daarom kies je voor Begeleiden van het NTI:

  * Inclusief lesmateriaal
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Erkende onderwijsinstelling
  * Elke dag starten
  * Bepaal je eigen studietempo

€ 58
Kinderopvang
Wil jij werken in een kinderdagverblijf of in de buitenschoolse of naschoolse opvang? Dan is deze cursus van het NTI de perfecte plek om te starten! ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij werken in een kinderdagverblijf of in de buitenschoolse of naschoolse opvang? Dan is het niet voldoende dat je goed met kinderen kunt omgaan. Als je een activiteit organiseert, moet deze passen bij de ontwikkeling van het kind. Hoe je dit doet, leer je in deze cursus. Hiervoor heb je specifieke kennis nodig van de ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, gedrag en opvoeding. De korte cursus Kinderopvang van het NTI leert je alles wat je moet weten. Start vandaag nog!Daarom kies je voor Kinderopvang van het NTI:

  * Inclusief lesmateriaal
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Erkende onderwijsinstelling
  * Elke dag starten
  * Bepaal je eigen studietempo

€ 56
Didactische ondersteuning
Lesgeven aan kinderen met oog voor hun individuele ontwikkeling? Je leert het in de korte en leerzame cursus Didactische ondersteuning van het NTI. ...Bekijk cursusinhoud


In de cursus Didactische ondersteuning van het NTI leer je hoe je de aandacht vasthoudt. Maar daarmee ben je er nog niet. Hoe zorg je dat kinderen begrijpen wat je ze probeert te leren? En dat ze het onthouden? Je gaat daarom ook aan de slag met doelgerichte spel- en onderwijsleermiddelen. Deze zorgen ervoor dat de lesstof landt en onthouden wordt. Wil jij leren lesgeven? Schrijf je dan vandaag nog in voor deze korte cursus van het NTI!Daarom kies je voor Didactische ondersteuning van het NTI:

  * Inclusief lesmateriaal
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Erkende onderwijsinstelling
  * Elke dag starten
  * Bepaal je eigen studietempo

€ 56
Kort HBO-programma Pedagogiek
Wil jij je in 6 maanden oriënteren op pedagogiek? Volg dan het Kort HBO-programma Pedagogiek van Hogeschool NTI! ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij inzicht krijgen in de sociale ontwikkeling van het kind? Wil je probleemsituaties leren signaleren en een preventieplan leren opzetten? Dan is het kort hbo-programma Pedagogiek van NTI iets voor jou! Je leert onder meer over pedagogische ideeën en praktijken en de wisselwerking hiertussen. In slechts 6 maanden tijd behaal jij een certificaat. Meer weten? Vraag dan de gratis studiegids aan of neem contact op met een studieadviseur. Wij staan voor jou klaar!Daarom kies je voor Kort HBO-programma Pedagogiek van het NTI:

  Geen vooropleiding nodig
  Incl. praktijkbijeenkomsten en webinars
  In 6 maanden af te ronden

€ 195
Associate degree Kinderopvang
De Associate degree Kinderopvang leert je kinderen, jeugdigen en opvoeders begeleiden. Je hebt daarnaast een adviserende rol bij opvoedingsvraagstukken. ...Bekijk cursusinhoud


Lijkt het je leuk om met kinderen of jeugdigen tussen de 0 tot 12 jaar werken? En wil je graag in de kinderopvang werken? Dan is de Associate degree Kinderopvang echt iets voor jou. Tijdens deze opleiding leer je onder andere het begeleiden en ondersteunen van kinderen, jeugdigen en hun opvoeders bij de opvoeding. Hierbij speel je een signalerende en preventieve rol. Met deze Associate degree Kinderopvang word je opgeleid voor een veelvoud van functies in de voor- en vroegschoolse educatie.Daarom kies je voor Associate degree Kinderopvang van het NTI:

  * Hogeschool NTI, best beoordeelde onderwijsinstelling 
  * Inclusief ruim € 700,- aan vakliteratuur 
  * Studeren met veel persoonlijk contact 
  * Persoonlijke begeleiding van een mentor

€ 180
Gewichtsconsulent voor kinderen
Als gewichtsconsulent zorg je dat kinderen een goede bmi en geen overgewicht hebben. Start vandaag! Je hebt geen vooropleiding nog. Nu met korting! ...Bekijk cursusinhoud


Obesitas bij kinderen wordt in Nederland een steeds groter probleem en hier ga jij als toekomstig Gewichtsconsulent voor kinderen wat aan doen! Tijdens de opleiding Gewichtsconsulent voor kinderen van het NTI leer je hoe je kinderen en ouders zo goed mogelijk kunt adviseren op het gebied van eet- en leefgewoontes. Ook leer je hoe je het beste kunt coachen en hoe je een rol kunt spelen in het opbouwen of herwinnen van zelfvertrouwen bij kinderen.Daarom kies je voor Gewichtsconsulent voor kinderen van het NTI:

  * Erkend door de BGN
  * Inclusief praktijktraining Coaching
  en gesprekstechnieken
  * Volledige opleiding
  * Inclusief lesmateriaal

€ 28
HBO Bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)
Word die onmisbare leerkracht voor kinderen in het basisonderwijs met de Lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) van het NTI! Schrijf je nu in. ...Bekijk cursusinhoud


Lijkt het jou leuk om kinderen tussen de 4 en 12 jaar les te geven? Dan is HBO Lerarenopleiding basisonderwijs (pabo) van het NTI geschikt voor jou! Ga voor deze verantwoordelijke, afwisselende en vooral leuke baan en schrijf je nu in!Daarom kies je voor HBO Bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) van het NTI:

  * Het NTI is erkend door Ministerie van OCW
  * Officieel erkend hbo-diploma
  * Inclusief volledige vakliteratuur
  * Begeleiding door praktijkgerichte docenten
  * Je kunt elke dag starten

Blind typen voor kinderen
Met de cursus blind typen voor kinderen leer je met 10 vingers typen. Handig voor je schoolwerk en daarbuiten! Schrijf je in en start vandaag nog! ...Bekijk cursusinhoud


Snel en foutloos typen is erg handig voor je schoolwerk. Ook in je vrije tijd is dit fijn, bedenk maar eens hoe vaak je achter je computer zit en iets typt. Ongemerkt doe je dit heel veel, deze cursus zal je dus veel tijd opleveren! Tijd die je aan je vrienden, familie, hobby of favoriete sport kunt besteden. Door het heldere, interactieve lesmateriaal en het online typeprogramma kun je het typediploma al binnen 3 maanden behalen.Daarom kies je voor Blind typen voor kinderen van het NTI:

  * Gratis toetsenbord met kleuren i.p.v. letters
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Interactieve online leeromgeving
  * Oefenen wanneer jij dat wilt

€ 28
Kort HBO-programma Inleiding in de pedagogiek
Leer in 3 maanden meer over de belangrijkste pedagogische stromingen! Volg het korte HBO-programma Inleiding in de pedagogiek. Vraag de studiegids aan. ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij in een korte periode meer leren over de belangrijkste stromingen en denkbeelden binnen de pedagogiek? Dan is het korte hbo-programma Inleiding in de pedagogiek iets voor jou. Je leert over jeugdzorg, ondertoezichtstelling en leer- en gedragsproblemen. Dit praktijkgerichte programma biedt je de uitgelezen kans om in 3 maanden een uitstekende basis te leggen in de pedagogiek. Enthousiast? Schrijf je dan in voor deze korte opleiding pedagogiek en behaal een waardevol certificaat! Daarom kies je voor Kort HBO-programma Inleiding in de pedagogiek van het NTI:

  * Erkende onderwijsinstelling
  * Inclusief volledige vakliteratuur
  * Begeleiding door praktijkgerichte docenten

€ 190
Pedagogiek voor de onderwijsassistent
Pedagogiek voor de onderwijsassistent is een onderdeel uit de opleiding Onderwijsassistent. De theorie kun je toepassen op je werk of thuis. Lees meer. ...Bekijk cursusinhoud


Pedagogiek voor de onderwijsassistent is een onderdeel uit de mbo-opleiding Onderwijsassistent. Deze cursus leert je alles over de ontwikkeling van kinderen. Je leert o.a. veel over gedrags- en leerproblemen en hoe je hier mee om kunt gaan. Wil jij in drie maanden tijd alles weten over de verschillende leeftijdsfasen die kinderen doorlopen? Dan is deze cursus ideaal voor jou! Daarom kies je voor Pedagogiek voor de onderwijsassistent van het NTI:

  * Inclusief lesmateriaal
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Erkende onderwijsinstelling
  * Elke dag starten
  * Bepaal je eigen studietempo

€ 56
Kort HBO-programma Pedagogisch omgaan met kinderen en ouders
Kort HBO-programma Pedagogisch omgaan met kinderen en ouders: help kinderen en ouders in probleemsituaties. Inclusief leuke praktijkbijeenkomsten! ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij graag kinderen helpen in probleemsituaties? Dan past het kort hbo-programma Pedagogisch omgaan met kinderen en ouders bij jou. In een paar maanden leer je hoe je problemen kunt signaleren én voorkomen en verdiep je je in gesprekstechnieken. Bij het kort hbo-programma Pedagogisch omgaan met kinderen en ouders horen 2 leerzame praktijkbijeenkomsten en een live webinar. Tijdens het live webinar kun je vragen stellen via de chat. Vraag voor meer informatie de gratis studiegids aan!Daarom kies je voor Kort HBO-programma Pedagogisch omgaan met kinderen en ouders van het NTI:

  * Geen vooropleiding nodig
  * Incl. praktijkbijeenkomsten
  * In 6 maanden af te ronden!

€ 195
Kort HBO-programma Opvoedingsondersteuning
Wil jij mensen helpen bij het opvoeden van kinderen? Volg dan het korte hbo-programma Opvoedingsondersteuning van NTI. Vraag de gratis studiegids aan! ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij in een korte periode mensen leren helpen bij het opvoeden van kinderen? Dan is het kort hbo-programma Opvoedingsondersteuning van NTI iets voor jou! Je richt je tijdens dit programma op informele en noodzakelijke opvoedingsondersteuning. Ook leer je eventuele problemen op tijd te signaleren. Enthousiast? Schrijf je dan snel in en behaal al in 3 maanden een waardevol certificaat! Daarom kies je voor Kort HBO-programma Opvoedingsondersteuning van het NTI:

  * Erkende onderwijsinstelling
  * Inclusief volledige vakliteratuur
  * Begeleiding door praktijkgerichte docenten

€ 190
Kort HBO-programma Opleidingskunde
Opleidingskunde studeren? In het HBO-programma Opleidingskunde leer je in 6 maanden alles over dit vakgebied, waaronder opleidingsadvies, ontwerpen en HRD. ...Bekijk cursusinhoud


Ben jij geïnteresseerd in trends en ontwikkelingen op het gebied van leren, het geven van opleidingsadvies aan organisaties of medewerkers en het ontwerpen van opleidingen? Dan is het korte hbo-programma Opleidingskunde perfect voor jou! Daarom kies je voor Kort HBO-programma Opleidingskunde van het NTI:

  * Geen vooropleiding nodig
  * Inclusief praktijkbijeenkomsten en webinars
  * In 6 maanden af te ronden

€ 195
Aanbieder uit: Leiden
Cursussen in provincie(s): Thuisstudie
Onderwijsboek.nl

Onderwijsboek.nl

Hoe ga je om met kinderen op school en met hun ouders ?
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Hoe ga je om met kinderen op school en met hun ouders ?. (9789001831684). Auteur: Gerda Woltjer, Harry Janssens. Uitgever: Noordhoff Uitgevers B.V.. Taal: Nederlands. Lengte: 388 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 47
De morele intuïtie van kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
-Volledig herziene 3e druk-

Eerlijk delen. De waarheid spreken. Tegen je verlies kunnen. Met de gevoelens van anderen rekening houden.

Welke morele waarden zijn van fundamenteel belang om een vitale, rechtvaardige en vrije same
€ 25
Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten. (9789058982537). Auteur: Jurjen Tak, J.A. Tak, Joop Bosch, Sander Begeer, G. Albrecht. Uitgever: Tijdstroom, Uitgeverij De. Taal: Nederlands. Lengte: 858 pagina's. Uitvoering: Hardback
€ 68
Behandeling van seksueel misbruik bij jonge kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Behandeling van seksueel misbruik bij jonge kinderen. Praktijk, theorie en onderzoek (9789044123562). Auteur: M. Guelen, M. Harinck, Stef van Dijk. Uitgever: Garant. Taal: Nederlands. Lengte: 177 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 22
Handleiding kortdurende videohometraining in gezinnen met jonge kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Handleiding kortdurende videohometraining in gezinnen met jonge kinderen. Voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (9789085600541). Auteur: Marij Eliëns, Bert Prinsen. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 45
Zo leer je kinderen schrijven
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Zo leer je kinderen schrijven. (9789001702656). Auteur: Alger van Hagen, Anouk Valkemburg. Uitgever: Noordhoff Uitgevers B.V.. Taal: Nederlands. Lengte: 188 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 32
kinderen en jongeren met overgewicht
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen en jongeren met overgewicht. Protocollen - versie Nederland (9789044125450). Auteur: Caroline Braet. Uitgever: Maklu, Uitgever. Taal: Nederlands. Lengte: 210 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 30
kinderen en jongeren met overgewicht
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen en jongeren met overgewicht. Protocollen - Versie Nederlands (9789044125467). Auteur: Caroline Braet. Uitgever: Maklu, Uitgever. Taal: Nederlands. Lengte: 72 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 32
Opvoeden/begeleiden van kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Opvoeden/begeleiden van kinderen. (9789006924794). Auteur: M. van Eijkeren, R.F.M. van Midde, Rik van Midde, S. Rijksen. Uitgever: ThiemeMeulenhoff bv. Taal: Nederlands. Lengte: 200 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 46
Opvoeden en begeleiden van kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Opvoeden en begeleiden van kinderen. (9789006924671). Auteur: R. Benedictus, M. van Eijkeren, H. Hautvast-Haaksma, R.F.M. van Midde, Rik van Midde. Uitgever: ThiemeMeulenhoff bv. Taal: Nederlands. Lengte: 210 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 46
kinderen met ruimtelijk-visuele problemen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen. Een beren-aanpak (9789033439940). Auteur: K. Timmerman, Karin Timmerman, D. van der Schoot. Uitgever: Acco. Taal: Nederlands. Lengte: 356 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 40
Jonge kinderen leren rekenen + CD-ROM
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Jonge kinderen leren rekenen + CD-ROM. Tussendoelen annex leerlijnen: hele getallen onderbouw basisschool (9789001851804). Auteur: A. Treffers, M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Buys. Uitgever: Noordhoff Uitgevers B.V.. Taal: Nederlands. Lengte: 87 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 33
kinderen met ruimtelijk-visuele problemen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen. Een beren-aanpak didactische map (9789033445446). Auteur: K. Timmerman, Karin Timmerman, D. Van der Schoot. Uitgever: Acco . Taal: Nederlands. Lengte: 168 pagina's. Uitvoering: Loose-leaf
€ 22
kinderen van Chronos
Boeken ...Bekijk cursusinhoud


Een lijk wordt ontdekt in de tuin van De Love, een gerestaureerde boerderij in de omgeving van Brugge. Commissaris Van In komt erachter dat De Love destijds als lustoord fungeerde voor tal van prominente figuren.


Kinderen van Chronos. (9789022315729). Auteur: P. Aspe, Pieter Aspe. Uitgever: Manteau thriller. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 22
spiritualiteit en kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
spiritualiteit en kinderen . (9789031739035). Auteur: Rebecca Nye, Glenn Geeraerts. Uitgever: Averbode. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 21
kinderen met geheugen- en inprentingsproblemen. Tekstboek en oefenboek
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen met geheugen- en inprentingsproblemen. Tekstboek en oefenboek. (9789033477676). Auteur: Kaat Timmerman, Dominique Van der Schoot. Uitgever: Acco. Taal: Nederlands. Lengte: 168 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 46
kinderen als medeburgers
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen als medeburgers. Kinder- en jeugdparticipatie als maatschappelijk opvoedingsperspectief (9789035215375). Auteur: M. de Winter, Maxim de Winter. Uitgever: Tijdstroom, Uitgeverij De. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 35
kinderen leren rekenen + CD-ROM
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen leren rekenen + CD-ROM. Tussendoelen annex leerlijnen hele getallen bovenbouw basisschool (9789001851002). Auteur: M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Buys, A. Treffers. Uitgever: Noordhoff Uitgevers B.V.. Taal: Nederlands. Lengte: 169 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 39
Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
De ontwikkeling van het taalgebruik is verbonden met de cognitieve, de motorische en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit proces van in elkaar grijpende factoren is zo gecompliceerd dat er heel verschillende taalproblemen en taalstoornissen kunnen ontstaan. Taalontwikkelingsstoornissen kunnen voor kinderen een ernstige ontwikkelingsbedreiging betekenen. Het kritisch volgen van het normale spraak- en taalverwervingsproces bij kinderen is daarom van groot belang. Naast de linguïstische, sociale en cognitieve aspecten komen ook de opvoedkundige en logopedische aspecten van de taalontwikkeling aan de orde. Op basis van de literatuur en eigen onderzoek beschrijven Goorhuis en Schaerlaekens de doorsnee-taalverwerving, waarbij zij ook aandacht besteden aan de wijze waarop anderstalige kinderen ingroeien in een tweede taal. Voorts worden taalstoornissen bij onderscheiden groepen kinderen besproken, zoals kinderen met een dysfatische ontwikkeling of een specifieke stoornis en kinderen met een verworven afasie. Ook taalstoornissen ten gevolge van slechthorendheid, mentale retardatie, emotionele ontwikkelingsstoornissen, ernstige afwijkingen aan de spraakorganen en enkele specifieke syndromen krijgen aandacht. De mogelijkheden tot therapie, die medisch, pedagogisch of logopedisch van aard kunnen zijn, worden eveneens besproken. De auteurs benadrukken hierbij steeds het feit dat een kind een zich uniek ontwikkelend wezen is dat beoordeeld moet worden op linguïstische kenmerken en vanuit medisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief. Daarom wordt de theorie in dit boek steeds zo veel mogelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Aldus bieden zij een praktische leidraad aan artsen, logopedisten , taalkundigen, psychologen, pedagogen en anderen die zich beroepsmatig inzetten om de taalverwerving van kinderen te stimuleren en zo nodig te sturen.

Prof. dr. S.M. Goorhuis-Brouwer is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan de vakgroep keel-, neus- en oorheelkunde/communicatieve stoornissen van het universitair ziekenhuis aldaar. Prof. dr. A.M. Schaerlaekens is gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en verbonden aan de licentie logopedie en audiologie en de kliniek keel-, neus- en oorheelkunde van het universitair ziekenhuis aldaar. Voor dit handboek hebben zij kunnen putten uit de onderzoeksgegevens die zij in de loop der jaren hebben verzameld tijdens hun klinische en wetenschappelijke werk.

De editie van 2000/2001 is geheel herzien en uitgebreid t.o.v. de editie van 1994, speciaal voor wat betreft de syndromen en de therapie. Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen. (9789058980045). Auteur: S.M. Goorhuis, A.M. Schaerlaekens. Uitgever: Tijdstroom, Uitgeverij De. Taal: Nederlands. Lengte: 312 pagina's. Uitvoering: Hardback
€ 56
Handleiding methode aanpakkaarten speciaal ontwikkeld voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Over het boek:
Kinderen geven geregeld blijk van problemen in het aanbrengen van structuur in hun dagelijkse leven. Dat kan uiterlijk zichtbaar zijn door chaos, paniek of weigeren een taak uit te voeren, maar kan zich ook afspelen op denkniveau (werkhoudingsproblemen). Dit bemoeilijkt het functioneren van begaafde kinderen enorm. Zij kunnen goed leren, maar ontwikkelen daarvoor niet altijd de juiste leerstrategieën.

Deze aanpakkaarten zijn een hulpmiddel voor het aanbrengen van structuur, gericht op diverse deelgebieden en onafhankelijk van een methode.

Ze vormen een verzameling van werkstrategieën voor taal, rekenen, (begrijpend) lezen en wereldoriëntatie, waaruit de leraar een voor elk kind afzonderlijk helder stappenplan kan distilleren. Ze kunnen worden gebruikt bij begaafde kinderen, kinderen met leerproblemen en / of leerstoornissen zoals ASS, NLD, beelddenkers en kinderen met dyslexie.


Over de auteur(s):
Winny Bosch-Sthijns, orthopedagoog, is stichter- directeur van IE Quest, een praktijk en onderzoeksbureau voor orthopedagogiek en psychologie in Sittard. Daarvoor was zij leraar in het basisonderwijs.
Handleiding methode aanpakkaarten speciaal ontwikkeld voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. (9789044129014). Auteur: Winny Bosch-Sthijns. Uitgever: Maklu, Uitgever. Taal: Nederlands. Lengte: 128 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 25
kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Het handboek jeugdparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Dit boek beschrijft hoe participatief onderzoek met kinderen en jongeren op een wetenschappelijke en ethisch verantwoorde wijze uitgevoerd kan worden. Er worden vragen beantwoord als: - hoe richt je een onderzoeksproces zo in dat de stem van kinderen en jongeren echt boven tafel komt? - wat is ethisch verantwoord onderzoek met kinderen en jongeren? - hoe betrekken we kinderen en jongeren bij de implementatie van onderzoeksprojecten? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden wordt duidelijk wat het oplevert om kinderen en jongeren te betrekken in onderzoek. Interdisciplinaire visie Het boek geeft een interdisciplinaire visie op participatie van kinderen en jongeren in onderzoek. Dit boek geeft een aanzet tot een discussie tussen onderzoekers over het actief betrekken van kinderen en jongeren bij onderzoek en het daagt ervaren onderzoekers uit om een stap verder te zetten in de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van participatief onderzoek. Deze publicatie is een initiatief van het NederlandsVlaams Platform Researching Children. Onderzoekers vanuit verschillende disciplines (pedagogiek, antropologie, sociologie en rechten) en verschillende onderzoeksvelden (waaronder jeugdzorg, gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ruimtelijke ordening) hebben bijgedragen aan dit boek. Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek. Ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd (9789401406512). Auteur: Leo Rutjes, Christine Dedding, Kitty Jurrius, Xavier Moonen. Uitgever: Terra - Lannoo, Uitgeverij. Taal: Nederlands. Lengte: 128 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 25
kinderen met cerebrale visuele inperking (CVI)
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Over het boek:

Wat is een CVI - cerebraal visuele inperking? Waaraan merk je bij schoolkinderen dat ze CVI hebben? Hoe kunnen ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, therapeuten ... deze kinderen helpen ?

Kinderen met CVI kunnen wel zien, maar door een stoornis in de hersenen is hun visueel waarnemingsvermogen gebrekkig. Ze hebben dan ook vaak problemen met lezen, schrijven, rekenen en soms met het leren in het algemeen. Ze ondervinden vooral moeilijkheden wanneer het leren gebaseerd is op het begrijpen en hanteren van visuele informatie en symbolen. Toch is CVI meer dan een leerstoornis.

Kinderen met CVI hebben vaak moeilijkheden met hun fijne motoriek, met praktische vaardigheden, met ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit. Toch is CVI meer dan een motorisch probleem.

Kinderen met CVI staan minder actief in de wereld. Ze voelen zich vaak onzeker en angstig. Het lukt hen dan niet om zelfstandigheid te verwerven en om contacten met leeftijdsgenoten uit te bouwen.

Dit boek geeft - per ontwikkelingsdomein - oplossingen en aanwijzingen om het leren en de ontwikkeling van kinderen met CVI te ondersteunen.

Over de auteur(s):
Joke Luyten studeerde orthopedagogiek aan de KU Leuven. Ze is verbonden aan Centrum Ganspoel in Huldenberg en begeleidt kinderen met CVI, hun gezin en hun school. Kinderen met cerebrale visuele inperking (CVI). (9789044129953). Auteur: Joke Luyten. Uitgever: Maklu, Uitgever. Taal: Nederlands. Lengte: 172 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen biedt een uitgebreid en toegankelijk overzicht van de belangrijkste psychische stoornissen die kunnen voorkomen bij kinderen en jongeren. Vertrekkend vanuit de normale ontwikkeling geeft de auteur een overzicht van stoornissen, diagnostiek en behandeling. Hij beschrijft het ontstaan en verloop van de stoornissen met aandacht voor de laatste inzichten vanuit genetica en (neuro)psychologie, maar ook met oog voor omgevingsfactoren en preventie. Bij het bespreken van de behandelingen is 'bewezen effectiviteit' het uitgangspunt. Het boek sluit aan op DSM-5.

Dit handboek is geschikt voor wo-studenten psychologie, pedagogiek en gezondheidswetenschappen. Daarnaast kan het ingezet worden voor gevorderde studenten in het hbo en in nascholingstrajecten. Het is ook een uitstekend naslagwerk voor professionals die met kinderen werken en voor ouders die meer informatie willen over stoornissen bij kinderen.

Jakop Rigter is onderzoeker binnen het lectoraat Jeugd en Opvoeding en docent psychologie en psychopathologie aan de Haagse Hogeschool. In samenwerking met Malou van Hintum schreef hij een inleidend boek over de ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Eerder verschenen van hem Psychologie voor de praktijk en Het palet van de psychologie.
Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. (9789046903117). Auteur: Jakop Rigter. Uitgever: Coutinho. Taal: Nederlands. Lengte: 559 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 65
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Ouders die ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, zijn niet altijd blij en trots. Ze voelen zich soms voor een zware taak gesteld. Dit boek biedt talloze suggesties om hoogbegaafde kinderen te helpen om een goed zelfbeeld te ontwikkelen.

Professionals als leerkrachten, leerlingbegeleiders en pedagogen kunnen ook bijdragen aan een gezond zelfrespect en voldoende zelfvertrouwen van hoogbegaafde kinderen. Ze krijgen door dit boek meer inzicht in het gevoelsleven en de gedachtenwereld van hoogbegaafde kinderen.

De begeleiding van hoogbegaafde kinderen is het meest complete boek over het opvoeden van hoogbegaafde kinderen. Het zet de lezer aan tot nadenken en vermijdt de valkuil van ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen die hooguit voor korte tijd werken. Omdat het om een zeer heterogene groep kinderen gaat, zullen hun opvoeding en begeleiding altijd maatwerk vragen. Daarvoor geeft dit boek een schat aan praktische tips en adviezen.

De oorspronkelijke uitgave A Parent's Guide to Gifted Childrenis een bewerking van het in de Verenigde Staten bekroonde boek Guiding the Gifted Child. De auteurs zijn erkende deskundigen uit de praktijk van de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In deze vertaling is de tekst waar nodig aangepast aan de situatie in Nederland.

Wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van hoogbegaafde kinderen.
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen. (9789023251262). Auteur: James Webb, Janet L. Gore, Edward R. Amend, Arlene R. De Vries. Uitgever: Gorcum b.v., Koninklijke Van. Taal: Nederlands. Lengte: 352 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 40
Van deze kinderen ga je houden
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Bilal, Jim, Mateus en Fahimida zitten met hun medeleerlingen in klas 1D van de gkh, een vmbo in de Rotterdamse wijk Delfshaven. De meesten van hen stappen de gkh binnen met een rugzak vol pro blemen en een taalachterstand van bijna twee jaar die de wereld onbegrijpelijk voor hen maakt. Woorden als `lichte vorst bij een wiskundeles over negatieve getallen maken de opdracht tot een geheime boodschap die niet te ontcijferen valt.
Iedere schooldag leest leerkracht Vincent van der Pas ze voor, hij leert ze nieuwe woorden, praat met ze over hun leven en opent een wereld van wetenschap, geschiedenis en het dagelijkse nieuws. Stapje voor stapje geven de leerlingen van 1D hem hun vertrouwen. Op zijn beurt leert Vincent hun dat school leuk kan zijn en dat hard werken ook echt iets oplevert. In Van deze kinderen ga je houden leef je een schooljaar lang met deze kin deren en hun leraar mee en zie je de leer lingen van onzekere kinderen uitgroeien tot onbevangen spontane pubers. Van deze kinderen ga je houden. Een schooljaar in klas 1D van een vmbo (9789045705637). Auteur: Anja Vink. Uitgever: Atlas Contact. Taal: Nederlands. Lengte: 224 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 22
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelingsgericht werken
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Over het boek:

Leerkrachten willen met hun leerlingen vooropgestelde ontwikkelingsdoelstellingen bereiken. Het is niet altijd duidelijk wat de beste weg daarnaartoe is. Zeker niet voor leerlingen met beperkingen, zowel in buitengewoon/speciaal onderwijs als in het gewoon/regulier onderwijs.

Deze publicatie geeft een beeld van hoe doelgericht kan worden gewerkt met deze leerlingen. Het hoofddoel is de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Daarom moet eerst worden bepaald wat belangrijk voor ze is. Het uitgangspunt is de beeldvorming van het kind. Hierbij spelen de verwachtingen van kinderen, ouders en maatschappij hun rol. Het hoofddoel moet worden bewaakt door gericht te werken. Dat kan door subdoelen te bepalen en te kaderen in het cyclisch en dynamisch proces van handelingsplanning. Daarop volgt de concrete uitwerking op school-, groeps- en kindniveau. Een uitgebreid deel van het boek is besteed aan een volledig uitgewerkt voorstel om ontwikkelingsdoelen te implementeren binnen een handelingsplanning.

De bijlagen bij 'Deel 2: Ontwikkelingsdoelen implementeren in de handelingsplanning' kunnen met de persoonlijke code in het boek gedownload worden via dl.garant-uitgevers.eu.

Over de auteur(s):

Marc Van Gils was onderwijzer en directeur van een school voor buitengewoon/speciaal onderwijs in Wuustwezel, stafmedewerker bij Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs in Brussel. Nu geeft hij gastlessen aan diverse bachelor-nabacheloropleidingen in Antwerpen. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelingsgericht werken. Ontwikkelingsgericht werken (9789044129182). Auteur: Marc van Gils. Uitgever: Maklu, Uitgever. Taal: Nederlands. Lengte: 176 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 22
Ondernemende kinderen op komst!
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Ondernemende kinderen op komst!

Inspiratieboek Leren ondernemen in het basisonderwijs.

Dit boek laat zien hoe kinderen van diverse basisscholen ondernemend leren. Wat opvalt als je ondernemende scholen binnenkomt, is dat kinderen eigen ideeën in daden omzetten en daarbij creatief en innovatief kunnen en durven zijn. Ze leren hun talenten en hun kennis ontwikkelen en inzetten ten dienste van zichzelf en anderen.

De kinderen worden meer gemotiveerde leerlingen, die zich (mede)verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling. Daarnaast worden ze gestimuleerd tot optimale inzet. Succes met ondernemen geeft een groot gevoel van saamhorigheid en trots: 'dat hebben wij met elkaar tot stand gebracht'. Het werken aan een concrete echte situatie helpt de leerling om gevoel voor kwaliteit te ontwikkelen.

In dit boek staat uitgebreid beschreven hoe u ondernemerschap kunt introduceren op school. Hoe u uw kinderen kunt motiveren en stimuleren om met ondernemerschap aan de slag te gaan. U leest in dit boek veel voorbeelden over ondernemerschap. Laat u inspireren met leuke concrete ideeën.

Achterin het boek zit een cd-rom met handige voorbeeldlesbrieven en achtergrondinformatie.

Auteur: Itie van den Berg
Uitgave: boek, 128 pagina's

Recensie: Onderwijs en ondernemen

De auteur, onderwijspsychologe/ondernemer en werkzaam als adviseur bij Cedin educatieve dienstverlenging, beschrijft enkele projecten die op touw gezet zijn door leerlingen van dienstverlening, beschrijft enkele projecten die op touw gezet zijn door leerlingen van negentien basisscholen in Drenthe. Het eerste deel gaat in op het doel van ondernemend leren en het integreren ervan in het onderwijscurriculum. In deel ll, de hoofdmoot, worden voorbeelden besproken waarbij ook de hulp van leerkrachten, ouders en ondernemers uit de buurt aan bod komt.

De meeste projecten zijn ontwikkeld in groep 7 en 8, waaronder een kinderkookcafé, een uitgeverij (Kidz-press), een film en het ontwerpen en verkopen van placemats, maar ook enkele door de jongere kinderen, zoals een boerderijwinkel, In deel lll staan tips en instrumenten voor leerkrachten en wordt verwezen naar de bijgevoegde cd-rom. Een aantrekkelijk, professioneel boek met veel kleurenfoto's en op elke pagina een brede gele marge waarin allerlei facetten van de projecten worden belicht. Het bevat een schat aan informatie voor leerkrachten van de basisscholen die hun ondewijs willen verrijken met leren ondernemen.
NBD Biblion
Biblion - Biblion - 17/05/2013

Recensie: Ondernemende kinderen op komst

Dit boek laat voorbeelden zien van kinderen die op school ondernemend leren. Het ondernemende gedrag van alle betrokkenen in en om de school wordt geschetst, maar vooral dat van de leerlingen zelf. Leren ondernemen is een aanpak en komt er niet als een extra 'vak' bij; het wordt verbonden met
de speerpunten van de school en maakt het curriculum er voor de leerlingen alleen maar uitdagender op.

Ondernemend leren betekent beproeven, vallen, opstaan en genieten. Het omvat creativiteit, innovatie en het nemen van risico's, maar ook planning en het beheren van projecten. Dit boek vormt een inspiratiebron voor scholen die kinderen willen leren ondernemen, met praktische voorbeelden, handige tips en instrumenten.
Erny van Leusden, LCO - LCO - 21/05/2013 Ondernemende kinderen op komst!. Inspiratieboek leren ondernemen in het basisonderwijs (9789081712033). Auteur: Itie van den Berg, Seppy Sierksma. Uitgever: Eduforce. Taal: Nederlands. Lengte: 136 pagina's. Uitvoering: Hardback
€ 35
Handboek scheiden en de kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Beroepskrachten hebben steeds vaker te maken met kinderen en jongeren van gescheiden ouders. Dan komt het erop aan adequaat te reageren op de problemen van deze kinderen en hun ouders. Eenvoudig is dat niet, maar gewapend met de kennis en inzichten uit dit boek, zal de professional beter voorbereid zijn. Dat is belangrijk want:
- Jaarlijks worden meer dan zeventigduizend kinderen en jongeren geconfronteerd met de scheiding van hun ouders.
- Gemiddeld hebben deze kinderen en jongeren twee keer zo veel problemen als kinderen uit intacte gezinnen.
- Vooral een scheiding met veel conflicten, een vechtscheiding, hakt er bij kinderen in en kan veel sporen nalaten.

Deze geheel herziene en geactualiseerde tweede druk van Handboek scheiden en de kinderen presenteert de actuele stand van zaken van het (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en scheiding.

Belangrijke nieuwe informatie heeft te maken met:
- de effecten van de wet van 2009;
- nieuwe resultaten uit 2013 van het langjarig onderzoek Scholieren & Gezinnen;
- de ontwikkeling van een scheidingsrichtlijn voor de jeugdzorg;
- bijzondere initiatieven in jeugdzorg en rechtspraak;
- vechtscheidingen en familiedrama's.

De informatie is geordend in thema's als maatschappij, opvoeding, ernstige problemen, wetgeving en ondersteunende maatregelen. Praktische kennis staat centraal. Deze is te vinden in praktijkgevallen, tips en adviezen en beschrijvingen van werkwijzen en programma's. Wetenschappelijke gegevens worden vertaald naar de dagelijkse situatie. Handboek scheiden en de kinderen. Voor de beroepskracht die met scheidingskinderen te maken heeft (9789031398911). Auteur: Ed Spruijt, Helga Kormos. Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum. Taal: Nederlands. Lengte: 243 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 39
Agressie bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Agressie is een probleem waarmee ouders, leerkrachten en hulpverleners dikwijls geen raad weten. Agressieve kinderen en jongeren blijken moeilijk te behandelen.

Hoe moet agressie worden aangepakt? Waar komt agressie vandaan? Waarom is het ene kind wel en het andere niet agressief? En blijven agressieve kinderen altijd agressief? Op deze en andere vragen geeft dit boek antwoord.

Agressie kan het functioneren van kinderen ernstig belemmeren. Thuis, op school en onder vrienden kan dat tot heftige problemen leiden. Voor opvoeders en hulpverleners is het van groot belang een goed inzicht te krijgen in het verschijnsel agressie. Dat kan helpen agressie een halt toe te roepen of te voorkomen dat het agressieve kind steeds agressiever wordt.

In de verschillende hoofdstukken belicht de auteur het verschijnsel agressie van begin tot eind. Het boek maakt duidelijk hoe agressie ontstaat, welke ontwikkelingen agressieve kinderen kunnen doormaken en welke oplossingen er zijn om agressie te voorkomen of in te perken.

Dit helder geschreven overzichtswerk is bedoeld voor (aankomend) orthopedagogen, psychologen, sociaal-pedagogische hulpverleners, leerkrachten, beleidsmakers en andere professionals die met agressieve jeugdigen te maken hebben of krijgen. Agressie bij kinderen. (9789036806343). Auteur: Jan van der Ploeg. Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum. Taal: Nederlands. Lengte: 241 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 41
Gek van kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Over het boek:

Ouders geven gemiddeld het cijfer 8,4 voor adviezen die online worden verstrekt over hun opvoedingsvragen. Vijftig ouders uit Nederland en Vlaanderen komen in dit boek aan het woord. Zij maakten zich grote zorgen over hun kind. Een hele waaier van opvoedings- en gedragsproblemen passeert de revue.
Het jongste kind is één jaar oud en het oudste negentien jaar. Het gaat om problemen die typisch zijn voor deze tijd en om problemen die van alle tijden zijn, zoals: ongehoorzaam of opstandig gedrag, ruzie maken met broertjes of zusjes, agressief gedrag, stelen, seksueel ongepast gedrag, brutaal gedrag tegen de ouders, depressiviteit, problemen met leeftijdgenoten, conflicten op school, hyperactief gedrag of ADHD, autisme, zijn eigen gang gaan, liegen, ongemotiveerd zijn voor school, zich ongelukkig voelen en verslaafd aan gamen.
Het boek is bedoeld voor ouders, gezinsbegeleiders, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers, leerkrachten, orthopedagogen en beleidsmensen op het terrein van jeugd en gezin.

Over de auteur(s):

Juliaan Van Acker is emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij houdt in Antwerpen een pedagogische praktijk.

Recensie: Gek van kinderen : online adviezen voor ouders I. Juliaan Van Acker

Paperback met een vijftigtal casussen naar aanleiding van opvoedingsvragen die ouders online aan de auteur stelden. Het boek is opgedeeld in drie (leeftijds)delen: van één tot vijf, van zes tot elf en van twaalf tot negentien jaar, waarbij verschillende thema´s aan de orde komen: peuterpuberen, diagnoses (ASS, ADHD), blowen, 'ongezonde' vriendschappen, (ouder)mishandeling. Na elke casus volgen een pedagogisch advies, een evaluatie (plus tevredenheid vragensteller) en verdere informatie (vervolg, reactie of commentaar). Uit alle antwoorden en adviezen spreekt onvoorwaardelijke liefde, uitgaan van het goede, eigen gedrag inzetten als voorbeeld, gevoel voor de ander (filosofie Emmanuel Levinas). Met epiloog en register. De ouders zijn zeer tevreden over de gegeven adviezen (rapportcijfer 8,4) . Uitgave voor ouders, hulpverleners, leerkrachten, met de boodschap: vorm samen een netwerk van solidariteit rondom een gezin, verlies nooit de moed of hoop op een goede afloop, begin elke dag met een schone lei. Aanrader in een tijd van maatschappelijke ontwikkelingen als Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg.
Recensent: Hannelore Rubie

Hannelore Rubie - NBD Biblion - 09/04/2015 Gek van kinderen. Online adviezen voor ouders (9789044131642). Auteur: Juliaan van Acker. Uitgever: Maklu, Uitgever. Taal: Nederlands. Lengte: 271 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 30
Handboek Orthoped.hulpverlening 1 Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
In een context van toenemende intersectorale en interdis- ciplinaire samenwerking signaleren de auteurs bij diverse beroepsgroepen (o.a. or thopedagogen, psychologen, maat- schappelijk werkers, opvoeders en contextbegeleiders, artsen, sociaal verpleegkundigen, onderwijskundigen, leer- krachten) de behoefte aan een boek dat op een snelle en bevattelijke manier informatie biedt over de verschillende problemen die bij kinderen en jongeren voorkomen en dat inzicht geeft in de pedagogische vragen die deze problemen met zich meebrengen voor ouders, leerkrachten en beroeps- opvoeders. Het boek omvat bijdragen over kinderen en jongeren met gedragsproblemen, leerstoornissen, visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperkingen, chronische ziektes of autismespectrumstoornissen. Ook jeugdige de- linquenten en minderjarige slachtoffers van mishandeling en verwaarlozing komen aan bod.
Dit handboek is een rijke informatiebron voor iedereen die beroepshalve met pedagogische vragen en problemen ge- confronteerd wordt, en een standaardwerk voor universitaire opleidingen en hogescholen in Vlaanderen en Nederland. Handboek Orthoped.hulpverlening 1 Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen. (9789033497940). Auteur: Hans Grietens, Johan Vanderfaeillie, Bea Maes. Uitgever: Acco. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 38
Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen 1 een theoretisc h kader voor de praktijk
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Goede hulpverlening aan kinderen,jongeren en gezinnen start met een goed diagnostisch onderzoek volgens de principes van de empirische cyclus. Ons handboek vertrekt vanuit de bestaande kwaliteitsvolle diagnostische modellen om de clinicus concrete, state-of-the-art handvatten te bieden om het diagnostisch handelen inhoudelijk te sturen. In een reeks van vier boeken willen wij hulpverleners informeren over het diagnostisch proces en over recente inzichten in de (ontwikkeling van) psychopathologie die de diagnosticus nodig heeft om een kwaliteitsvol diagnostisch onderzoek uit te voeren.
In dit eerste boekdeel wordt een theoretisch kader geschetst van waaruit de empirische cyclus inhoudelijk ingevuld kan worden. Op verschillende praktijkrelevante vragen wordt een state-of-the-art antwoord geformuleerd. Welke hypothesen zou ik moeten toetsen? Welke beroepsethische overwegingen dien ik in acht te nemen bij mijn diagnostisch onderzoek? Hoe moet ik communiceren met hulpvragers uit andere culturen?
Volgen later: Deel 2: Ontwikkelingspsychopathologie in de diagnostische praktijk; Deel 3: Diagnostisch onderzoek van ontwikkelingsdomeinen; Deel 4: Diagnostisch onderzoek van specifieke problemen. Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen 1 een theoretisc h kader voor de praktijk. (9789033493195). Auteur: Guy Bosmans, Laurence Claes, Patricia Bijttebier, Ilse Noens. Uitgever: Acco. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 25
kinderen met aandacht- en werkhoudingsproblemen Oefenboek
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Tijdens de vele lezingen rond het thema van ¿kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen¿ wordt steeds weer de vraag gesteld naar concreet oefenmateriaal. Vanuit haar eigen werkervaring stelt de auteur vast dat werkhoudingsproblemen vaak neerkomen op een gebrek aan nauwkeurig werken. Daarom heeft zij dit oefenboek opgesteld als een verzameling van oefeningen die leerkrachten, ouders en begeleiders kunnen gebruiken om kinderen te leren meer aandacht te hebben voor precisie. De kinderen kunnen die oefenbladen niet zelfstandig invullen. Zij hebben een sturende begeleiding nodig om te komen tot een meer nauwkeurige aanpak van opdrachten. In het boek Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen [2003, ISBN 90 334 4954 4] vindt de begeleider de volledige beschrijving van de ondersteunende methode van Meichenbaum. De oefenpakketten zelf worden ook voorafgegaan door uitleg over de aanpak. Dit oefenboek is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. Ook kinderen tot 12-13 jaar zullen in sommige oefeningen nog voldoende uitdaging vinden.

Kinderen met aandacht- en werkhoudingsproblemen Oefenboek. (9789033453878). Auteur: K. Timmerman, Karin Timmerman. Uitgever: Acco. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 43
Leren werken met groepen kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Leren werken met groepen kinderen behandelt alle aspecten die broodnodig zijn voor het (gaan) werken in de moderne kindercentra: van observeren tot het maken van activiteitenprogramma¿s, van voeding, veiligheid en gezondheid tot het scheppen van een positief leefmilieu, van het schrijven van sollicitatiebrieven tot de behandeling van de Wet Kinderopvang en de CAO. Kortom, een compleet basisboek voor iedereen die in een kindercentrum kwaliteit zegt te willen bieden.

Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen bestaat uit vier delen:
Deel 1: Leren werken met groepen kinderen
Deel 2: De ontwikkeling van kinderen
Deel 3: Het spel van kinderen voor professionals
Deel 4: Rondom het jonge kind
Samen vormen ze een uitgebreid handboek voor leidsters in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers. Naast de leerdoelen en leerinhouden, zoals die in de opleiding aan bod komen, is er ook ruime aandacht voor de beginnende werker en komen veel theoretische begrippen uitvoerig aan de orde. Behalve als handboek voor de opleidingen dienen de delen daarom ook goed als naslagwerk in de praktijk, voor thema-avonden of in het kader van bij- en nascholingsactiviteiten. Daarnaast zijn de boeken een uitermate geschikte kennismaking voor iedereen die meer wil weten over het beroepsmatig werken met kinderen van 0 tot 13 jaar.
Leren werken met groepen kinderen. (9789066656314). Auteur: P. Tassoni. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: 307 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 46
De ontwikkeling van kinderen met problemen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Over het boek
Kinderen met (dreigende of al ernstig gebleken) problemen ontwikkelen zich opvallend. Ze kunnen onder andere opvallen ten opzichte van een algemene standaard, bijvoorbeeld wanneer de gemiddelde ontwikkeling als norm geldt, maar ook ten opzichte van hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld als daarin op een bepaald moment om wat voor interne of externe reden dan ook een niet-verwachte verandering optreedt. Een ontwikkeling die zó opvallend is dat ze als 'niet-normaal' wordt beschouwd, roept vragen op: Wie bepaalt de norm voor wat 'normaal' is? Wanneer zijn betrouwbare uitspraken over afwijkingen van de norm mogelijk? Zijn zulke problemen te voorkomen? Is het ethisch verantwoord om preventief in een ontwikkeling te interveniëren voor een probleem dat wellicht nooit ontstaat? Wat is het doel van interventie: het bereiken of zo dicht mogelijk benaderen van de 'normale' ontwikkeling? In dit boek bekennen pedagogen kleur en expliciteren ze de vaak impliciete stellingen die tegenover zulke vragen worden ingenomen. Ze geven aan wat voor hen de actuele richtinggevende ideeën zijn op het gebied van diagnostiek en interventie. Zo is het boek meteen een interessante toetssteen voor elke pedagogische hulpverlener die wil reflecteren over de eigen opvattingen en interpretaties.

Over de auteur(s)
De redacteuren zijn allen verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Erik Knorth en Wied Ruijssenaars zijn hoogleraar, Han Nakken is emeritus-hoogleraar, Ineke Oenema-Mostert is universitair docent, Johan Strijker is universitair hoofddocent. Erik Knorth en Wied Ruijssenaars zijn ook (co)auteur en co redacteur van verscheidene andere Garant-publicaties De ontwikkeling van kinderen met problemen. Gewoon anders (9789044123944). Auteur: E.J. Knorth. Uitgever: Garant. Taal: Nederlands. Lengte: 251 pagina's. Uitvoering: Hardback
€ 30
Pedagogische adviezen voor speciale kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Pedagogische adviezen voor speciale kinderen gaat over speciale, bijzondere, maar complexe kinderen en jongeren, die hun opvoeders soms voor grote problemen kunnen stellen. Naast een beschrijving van hun gedragsproblemen geeft de auteur praktische suggesties voor de aanpak hiervan. De kern van die aanpak is gelegen in de bereidheid van de beroepsopvoeder om áchter het probleemgedrag te willen kijken en reeds bestaande positieve gedragingen uit te breiden. Hierdoor past dit boek in de trend van de tegenwoordige hulpverlening om vooral oplossingsgericht en niet zozeer probleemgericht te handelen. Deze aanpak biedt meer openingen en perspectief in problematische opvoedingssituaties.

Door zijn eenduidige opbouw is het boek zowel een praktisch handboek als een naslagwerk. Van alle problemen worden steeds dezelfde vragen beantwoord. In de elf hoofdstukken van deel II staat steeds beschreven: hoe ziet het probleem eruit volgens het psychiatrische DSM-IV classificatiesysteem, wat zijn mogelijke oorzaken, wat zijn mogelijke behandelingsvormen, wat is de prognose, wat de concrete verschijningsvormen van het probleem in een klas of groep en wat zijn dan mogelijke handelingssuggesties.

In deze geheel herziene uitgave van het boek Pedagogische adviezen voor speciale kinderen is in vergelijking met de eerdere uitgave een aantal nieuwe onderwerpen opgenomen: hechtingsstoornissen, aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit (ADD) en de meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis als subtype binnen het autistisch spectrum (McDD). Daarnaast is rond de andere problemen de informatie geactualiseerd. Zo is er meer aandacht voor de resultaten uit de hersenwetenschap en meer nadruk op behandelwijzen als cognitieve gedragstherapie, neurofeedback en mindfulness. Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Prakt.hb, prof. opvoeders, begeleiders, leerkrachten (9789031362837). Auteur: Trix van Lieshout. Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum. Taal: Nederlands. Lengte: 427 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 40
De zorg voor pleegkinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Dit toegankelijke boek legt vanuit de theorie uit wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling van een pleegkind, dat - zoals meestal - veel spanning en onveiligheid heeft doorgemaakt en niet bij de eigen ouders op kan groeien. Daarnaast worden er vanuit de praktijk aan de hand van sprekende voorbeelden, tips en adviezen gegeven. Die maken duidelijk hoe (aanstaande) pleegouders, ouders en leerkrachten met pleegkinderen kunnen omgaan. In het boek komen de volgende vragen aan de orde: Wat is pleegzorg precies? Met welke problemen krijgen pleegkinderen en hun pleegouders vaak te maken? Wat betekent het voor de ouders bij wie een kind uit huis geplaatst is? Waar krijgen pleegouders (en leerkrachten) allemaal mee te maken bij de opvoeding van een pleegkind? En zeker niet in de laatste plaats: wat betekent het voor het betrokken kind?

Het boek is bestemd voor pleegouders, pleegzorgwerkers, jeugdbeschermers, biologische ouders van pleegkinderen, en voor professionals werkzaam in de jeugdzorg/ggz en voor leerkrachten. De zorg voor pleegkinderen. (9789031379804). Auteur: Anne Maaskant, Anouk Reinders. Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum. Taal: Nederlands. Lengte: 148 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 26
Handleiding videohometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd + DVD
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Op diverse plaatsen in het land verzorgt het algemeen maatschappelijk werk video-hometraining om ouders te ondersteunen bij de omgang met en opvoeding van hun kind. Video-hometraining is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Korte video-opnames van de alledaagse omgang tussen ouder en kind maken zichtbaar wat goed gaat in de communicatie en wat beter kan. De video-hometrainer bespreekt en analyseert de video-opnames samen met de ouders, die zo meer zicht op het functioneren en de behoeftes van hun kind krijgen. Ouders kunnen hierdoor hun kind (weer) op een positieve manier ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

De Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is een methodiekbeschrijving bestemd voor professionals in het maatschappelijk werk die deel uit maken van een organisatie die al werkt met video-hometraining of van plan is dit aan te bieden. Video-hometraining is niet meer weg te denken uit het Basistakenpakket AMW en wordt ook toegepast in het schoolmaatschappelijk werk. De methodiek biedt een gerichte vorm van opvoedingsondersteuning die goed aansluit bij de ambitie van de nieuwe Centra voor Jeugd en Gezin om laagdrempelige opvoedhulp te bieden. Met deze handleiding willen de auteurs een optimale uitvoering van de methodiek bevorderen en tegemoet komen aan de opleiding- en certificeringeisen. Daarnaast kan de handleiding als naslagwerk dienen. De lezer krijgt inzicht in de basisideeën, de bedoelingen en manier waarop de methodiek wordt uitgevoerd. Aan bod komen ook vragen die de video-hometrainer in de praktijk tegenkomt.

Deze handleiding is tot stand gekomen in samenwerking met AIT, het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân. Mariëtte van der Veen is als schoolmaatschappelijk werker en video-hometrainer werkzaam bij Maatschappelijk Werk Fryslân. Bert Prinsen houdt zich bij het Nederlands Jeugdinstituut bezig met opvoedhulp en jeugdzorg. Handleiding videohometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd + DVD. Voor professionals in het maatschappelijk werk (9789085600534). Auteur: Mariëtte van der Veen, Bert Prinsen. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: 403 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 53
kinderen beter leren communiceren + CD-ROM
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Over het boek:
Kinderen beter leren communiceren is een therapieprogramma dat zich richt op kinderen met een talige leeftijd vanaf twee jaar die moeite hebben met het verwoorden van hun intenties. Het is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, maar de beschreven werkwijze is ook geschikt voor andere kinderen met taalontwikkelingsstoornissen die problemen ondervinden bij het uiten van hun bedoelingen middels taal.

Het programma bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Het theoretische deel bevat een verantwoording van het programma, waarin theoretische achtergronden betreffende communicatieve functies beschreven worden en het gebruik van het programma wordt toegelicht. In het praktische deel worden situaties beschreven die de logopedist, maar ook leerkracht, begeleider en ouders helpen om de communicatieve mogelijkheden van het kind te optimaliseren. Aan de hand van een observatielijst kan in beeld worden gebracht met welke communicatieve functies een kind moeite heeft. De functies in deze observatielijst zijn in het therapieprogramma vertaald naar praktische situaties waarin de betreffende communicatieve functie kan worden gestimuleerd. Deze situaties werden uitgetekend, u vindt ze op de bijgevoegde cd-rom.
Voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum worden interventies beschreven die zinvol zijn gebleken om deze kinderen te helpen in het gebruik van het gewenste communicatieve gedrag. Om generalisatie naar de dagelijkse omgeving van het kind te bevorderen, zijn per communicatieve functie tevens adviezen voor overdracht naar de thuis- en klassensituatie opgenomen.

Over de auteur(s):
Freda Kingma-van den Hoogen, logopedist en psycholinguïst, is coördinator taal bij de afdeling Expertise van Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland en verzorgt cursussen op het gebied van autisme en taalontwikkelingsstoornissen. Kinderen beter leren communiceren + CD-ROM. Therapieprogramma voor communicatieve functies (9789044122688). Auteur: Freda Kingma-van den Hoogen. Uitgever: Maklu, Uitgever. Taal: Nederlands. Lengte: 269 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 59
Leven en leren met kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
'De ruimte als pedagoog'. Dit begrip is bekend geworden door de Reggio Emilia-pedagogiek. Kinderen zijn leergierig en spontaan. Dat ervaren pedagogisch medewerkers in de kinderopvang iedere dag. Door een goed doordachte inrichting en bewust gekozen spelmateriaal kan de groepsruimte kinderen inspireren en uitdagen tot leerervaringen en creatief spel.

In 'Leven en leren met kinderen' staan handreikingen voor het inrichten van een kindercentrum. Pictogrammen en foto¿s in de ruimte kunnen een instrument zijn om de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen en ze op een andere manier samen te laten spelen. Daarnaast is er aandacht voor het gebruik van natuurlijke spelmaterialen en de zogenoemde open-eindmaterialen.
Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso¿s die zich aangesproken voelen door de Reggio Emilia-pedagogiek, zullen in dit unieke fotoboek veel praktische ideeën vinden.

Het boek is in de Verenigde Staten met veel enthousiasme ontvangen. Ook Annet Weterings, pedagoge en schrijfster, was zeer enthousiast over dit Amerikaanse boek en vertaalde het om het in haar cursussen te kunnen gebruiken. Deze vertaling, aangevuld met adviezen van de Triodus-pedagogen Annet Waage en Marieke Grijpink, is een waardevolle aanvulling op de bestaande vakliteratuur voor de Nederlandse kinderopvang.
Leven en leren met kinderen. De groepsruimte als pedagoog (9789035232303). Auteur: Deb Curtis, Margie Carter. Uitgever: Springer Media B.V.. Taal: Nederlands. Lengte: 156 pagina's. Uitvoering: Hardback
€ 47
kinderen leren omgaan met boosheid
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Boosheid is een normale, menselijke emotie. Sommige kinderen hebben echter moeite om hun gevoelens van boosheid te begrijpen en te beheersen. In dit praktische handboek staat een schat aan bekende en gemakkelijk te leren spelletjes voor kinderen van 5 tot 11 jaar om sociale vaardigheden aan te leren en het helpt volwassenen om de gevoelens van boosheid te begrijpen en te beheersen.

Daarnaast presenteert Kinderen leren omgaan met boosheid de theorie achter de spelletjes in begrijpelijke taal en bevat het een grote variatie aan leuke activiteiten, actief en passief, verbaal en non-verbaal, voor groepen van verschillende groottes. Het spelmateriaal kan ingezet worden als aanvulling op therapeutische benaderingen voor individuele kinderen en groepen. Deborah Plummer biedt ook ideeën hoe de lezer, afhankelijk van zijn behoefte, aangepaste versies kan ontwikkelen. Kinderen leren omgaan met boosheid. Door middel van spel (9789088502484). Auteur: Deborah M. Plummer. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 22
kinderen zelfrespect leren
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Onderzoek heeft steeds vaker aangetoond dat zelfs erg jonge kinderen weinig zelfrespect laten zien als in hun levenservaring negatieve eigenschappen de boventoon voeren. In dit praktische handboek staat een schat aan leuke en gemakkelijk te leren spelletjes die zorgvuldig zijn uitgekozen om het zelfrespect van kinderen van 5 tot 11 jaar op te bouwen en vast te houden. De selectie spelletjes weerspiegelt de zeven sleutelelementen van een gezond zelfrespect - zelfkennis, ik en anderen, zelfacceptatie, onafhankelijkheid, zelfexpressie, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn - en stimuleert tot nadenken en discussie.
Kinderen zelfrespect leren. Door middel van spel (9789088502507). Auteur: Deborah M. Plummer. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 22
Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen bastaat uit vier delen 2 De ontwikkeling van kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
De ontwikkeling van kinderen beschrijft uitgebreid alle ontwikkelingsaspecten bij kinderen: lichamelijke aspecten van groei en ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling met de verschillende bijbehorende stadia, taalontwikkelingen (bijvoorbeeld meertaligheid) en sociaal-emotionele ontwikkeling, inclusief de manier waarop je als leidster bange, angstige, agressieve of jaloerse kinderen helpt. In dit deel behandelen we ook allerlei gedragsaspecten als grenzen en doelen aangeven in het gedrag van kinderen en het veranderen van ongewenst gedrag. Kortom, een compleet basisboek voor iedereen die in een kindercentrum kwaliteit zegt te willen bieden.

Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen bestaat uit vier delen:
Deel 1: Leren werken met groepen kinderen
Deel 2: De ontwikkeling van kinderen
Deel 3: Het spel van kinderen voor professionals
Deel 4: Rondom het jonge kind

Recensie:

"... de inhoud van het boek deugt, het is solide en het laat geen twijfel bestaan over het belang van de positie en de taak van de leidster in de kinderopvang. Hier ligt een boek waarin uitputtend alle dingen beschreven staan die werkenden in de kinderopvang moeten weten. Ik hoop dat het veel gelezen én een groot succes wordt."
Prof. dr. L.W.C. Tavecchio
Prof. dr. L.W.C. Tavecchio - Pedagogiek in Praktijk Magazine - 22/09/2011 Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen bastaat uit vier delen 2 De ontwikkeling van kinderen. Voor pedagogische medewerkers in kindercentra en onderwijsassistenten (9789088502521). Auteur: Penny Tassoni, Frans Brinkman. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 33
Het spel van kinderen voor professionals
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
In Het spel van jonge kinderen voor professionals buigen we ons over de theorie en de praktijk van het spelen. Alle ontwikkelingsfasen en leerstadia van het spelen komen aan de orde, inclusief de manier waarop je daar verslag van legt. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het vermijden van seksestereotypering, de verschillende activiteiten en materialen, het aanmoedigen van zelfstandigheid van kinderen bij het spel en het activiteitenplan. Dit deel besluit met de ontwikkeling van baby¿s: hoe ziet die ontwikkeling eruit, hoe bevorder je die en wat heeft een baby nodig?

Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen bestaat uit vier delen:
Deel 1: Leren werken met groepen kinderen
Deel 2: De ontwikkeling van kinderen
Deel 3: Het spel van kinderen voor professionals
Deel 4: Rondom het jonge kind

Samen vormen ze een uitgebreid handboek voor leidsters in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers. Naast de leerdoelen en leerinhouden, zoals die in de opleiding aan bod komen, is er ook ruime aandacht voor de beginnende werker en komen veel theoretische begrippen uitvoerig aan de orde. Behalve als handboek voor de opleidingen dienen de delen daarom ook goed als naslagwerk in de praktijk, voor thema-avonden of in het kader van bij- en nascholingsactiviteiten. Daarnaast zijn de boeken een uitermate geschikte kennismaking voor iedereen die meer wil weten over het beroepsmatig werken met kinderen van 0 tot 13 jaar.

Recensie:

"... de inhoud van het boek deugt, het is solide en het laat geen twijfel bestaan over het belang van de positie en de taak van de leidster in de kinderopvang. Hier ligt een boek waarin uitputtend alle dingen beschreven staan die werkenden in de kinderopvang moeten weten. Ik hoop dat het veel gelezen én een groot succes wordt."
Prof. dr. L.W.C. Tavecchio.
Tavecchio - Pedagogiek in Praktijk Magazine - 22/09/2011 Het spel van kinderen voor professionals. Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen voor pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten (9789088502538). Auteur: P. Tassoni, Suzanne Batelaan, suzanne Batelaan. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 32
Angst bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Bijna tien procent van alle kinderen en jongeren kampt met een vorm van overmatige angst. Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en geïnteresseerde ouders inzicht in alles wat met angst bij kinderen te maken heeft. Bijna tien procent van alle kinderen en jongeren kampt met een vorm van overmatige angst. Angst iseen nuttig verdedigingsmechanisme tegen gevaar, maar bij deze kinderen neemt de angst zodanig de overhand dat het hen in hun ontwikkeling belemmert. Angst bij kinderen vertelt hoe angst ontstaat en geeft een duidelijke beschrijving van de verschillende angstproblemen, zoals scheidingsangst, faalangst, sociale angst, fobieën, piekeren, paniekaanvallen en angst als onderdeel van andere stoornissen zoals ADHD en autisme. Daarna wordt besproken wat deze problemen betekenen voor het kind of de jongere zelf, en voor zijn ouders en leerkrachten. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de aanpak van overmatige angst en welke behandelingen er mogelijk zijn; ook wordt duidelijk gemaakt wat niet helpt en wat de beperkingen zijn van een bepaalde behandeling. Dit boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis van angst en angststoornissen en is daarom een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en gedragstherapeuten die beroepshalve met angst bij kinderen te maken hebben. Maar dankzij de heldere uitleg is het ook voor leerkrachten en geïnteresseerde ouders toegankelijk. Voor wie nog meer wil weten, biedt Angst bij kinderen verdiepende literatuur, relevante adressen en websites. Angst bij kinderen. (9789020999532). Auteur: Frits Boer. Uitgever: Lannoo Campus. Taal: Nederlands. Lengte: 128 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
Slaapproblemen bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Slaapproblemen bij kinderen zijn goed te verhelpen - zonder medicijnen. Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en geïnteresseerde ouders inzicht in alles wat met slaapproblemen bij kinderen te maken heeft. Slaapproblemen bij kinderen komen vaak voor, tot wel 50% van de kinderen en jongeren heeft hier last van. Dit bezorgt niet alleen de kinderen zelf, maar ook hun ouders veel last. Slaapproblemen bij kinderen begint met een heldere beschrijving van normale slaap in de loop van de jeugd en de verschillende soorten slaapproblemen die kunnen ontstaan. Daarna wordt besproken wat deze problemen betekenen voor het kind of de jongere zelf, en voor zijn ouders en leerkrachten. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de aanpak van slaapproblemen en welke behandelingen mogelijk zijn; ook wordt duidelijk gemaakt wat niet helpt en wat de beperkingen zijn van de beschikbare behandelingen. Het boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis van slaap en slaapproblemen en is derhalve een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners. Dankzij de heldere uitleg is dit boek ook zeer toegankelijk voor leerkrachten en geïnteresseerde ouders. Voor wie nog meer wil weten, biedt Slaapproblemen bij kinderen verdiepende literatuur, relevante adressen en websites. Slaapproblemen bij kinderen. (9789020999723). Auteur: Frits Boer. Uitgever: Terra - Lannoo, Uitgeverij. Taal: Nederlands. Lengte: 114 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
Depressie bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Prikkelbaar gedrag en sombere buien bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen duiden op een depressie. Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders een actueel inzicht in alles wat met depressie bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar te maken heeft. Het beschrijft wat depressie precies is en hoe het ontstaat. Ook legt het boek helder uit welke behandelingen er beschikbaar zijn in Nederland en Vlaanderen, wat ouders en kinderen moeten doen om deze behandeling te kunnen krijgen en welke instellingen deze behandelingen aanbieden. Depressie bij kinderen en adolescenten komt vaker voor dan gedacht wordt. Prikkelbaar gedrag en sombere buien kunnen hierop duiden. De omgeving van deze jongeren voelt zich vaak machteloos en begrijpt niet wat er aan de hand is. Depressie bij kinderen geeft praktische tips waarmee kinderen hun depressie kunnen overwinnen. Het boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis over depressie en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die met depressie bij kinderen te maken hebben. Dankzij de heldere uitleg is dit boek ook zeer toegankelijk voor leerkrachten en geïnteresseerde ouders. Voor wie nog meer wil weten, biedt Depressie bij kinderen verdiepende literatuur, relevante adressen en websites. Depressie bij kinderen. Als een kind prikkelbaar en somber is (9789020999730). Auteur: Yvonne Sikkelbroek, Yvonne Stikkelbroek. Uitgever: Terra - Lannoo, Uitgeverij. Taal: Nederlands. Lengte: 116 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
ADHD bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Alles over de ontwikkeling van het brein en ADHD Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders een actueel inzicht in alles wat met ADHD en ADD bij kinderen en pubers te maken heeft. Het beschrijft wat AD(H)D precies is en hoe het ontstaat, hoe het brein en puberbrein zich ontwikkelen en welke rol executieve functies spelen. Ook biedt het de meest recente informatie over aanpak en bewezen effectieve behandelmethoden. Van allerlei psychiatrische problemen is ADHD een van de meest voorkomende stoornissen. De meeste problemen rond ADHD zijn gelukkig goed te behandelen, als je maar weet hoe. De auteur gaat hier uitgebreid op in met veel praktijkvoorbeelden en tips. Het boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis van AD(H)D en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die met AD(H)D bij kinderen te maken hebben. Dankzij de heldere uitleg is dit boek ook zeer toegankelijk voor leerkrachten en geïnteresseerde ouders. Voor wie nog meer wil weten, biedt ADHD bij kinderen verdiepende literatuur, relevante adressen en websites. Voor voorbeeldpagina's uit dit boek klik hier. ADHD bij kinderen. (9789020999747). Auteur: Anneke Eenhoorn. Uitgever: Lannoo Campus. Taal: Nederlands. Lengte: 159 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
Psychologisch onderzoek bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Een handzaam naslagwerk voor iedereen die psychologisch onderzoek bij kinderen tot 18 jaar wil begrijpen. In dit boek wordt hulpverleners, leerkrachten en ouders in heldere taal uitgelegd wat de uitslag van een psychologisch onderzoek nu werkelijk over een kind of jongere (tot 18 jaar) zegt. Wanneer wordt welk onderzoek ingezet? Welke uitslagen zijn er te verwachten? En hoe kunnen deze uitslagen geïnterpreteerd worden? Op deze - en meer - vragen geeft Psychologisch onderzoek bij kinderen antwoord. Tevens biedt dit boek hulpverleners praktische handvatten om ouders en kinderen duidelijk te informeren over psychologisch onderzoek. Psychologisch onderzoek bij kinderen is een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die met psychologisch onderzoek bij kinderen te maken hebben. Dankzij de heldere uitleg is dit boek ook zeer toegankelijk voor leerkrachten en geïnteresseerde ouders. Voor wie nog meer wil weten, biedt Psychologisch onderzoek bij kinderen verdiepende literatuur, relevante adressen en websites. Psychologisch onderzoek bij kinderen. (9789020999754). Auteur: Rian Bierlaagh, Frank Ruiters. Uitgever: Lannoo Campus. Taal: Nederlands. Lengte: 100 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Bij een kleine groep leerlingen overheersen emoties als boosheid zodanig dat zij het klasseklimaat verstoren. Hoe kunnen school en leerkracht bijdragen aan een andere manier van omgang voor deze leerlingen en daarmee een traject mogelijk maken waarin zij ander gedrag aanleren zodat de schoolse wereld weer hanteerbaar wordt?
Juist nu in Nederland Passend Onderwijs wordt geïntroduceerd en leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd worden met diversiteit aan gedrag in de klas, levert dit boek een belangrijke bijdrage door vanuit een ontwikkelingsmodel te kijken naar gedrag van leerlingen. Het biedt concrete handvatten om in de praktijk met leerlingen in een kleine groep aan de slag te gaan.
Er is veel aandacht voor de rol van begeleiders van deze groep leerlingen (gedragsspecialisten, ambulant begeleiders, orthopedagogen of psychologen) maar ook voor de rol van de leerkracht bij de transfer van geleerde vaardigheden naar de klassensituatie.

De combinatie van theoretisch inzicht met praktische handvatten biedt begeleiders en leerkachten aanknopingspunten voor een preventieve groepsaanpak voor alle leerlingen en voor curatieve interventies voor een groep kinderen waarvan er in elke klas wel een te vinden is, en wiens gedrag voor de groep en de leerling zelf verstorend is. Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren. Training voor reactief agressieve kinderen (9789088502958). Auteur: Jim Larson, John E. Lochman. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 45
Selectief mutisme bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Het eerste Nederlandstalige boek over selectief mutisme en de behandeling hiervan Selectief mutisme bij kinderen geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders inzicht in alles wat met selectief mutisme bij kinderen te maken heeft. Hoe kan het dat sommige kinderen in bepaalde situaties niet durven te praten, en - belangrijker nog - wat is hier aan te doen? Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat in heldere taal de diagnostiek en behandeling van selectief mutisme bij kinderen beschrijft. Uit onderzoek blijkt dat meer kinderen aan selectief mutisme lijden dan lange tijd werd aangenomen. Om te voorkomen dat dit zich op latere leeftijd ontwikkelt tot een sociale angststoornis of een grote mate van blijvende afhankelijkheid van de ouders veroorzaakt, is vroegtijdige signalering en behandeling van selectief mutisme van groot belang. Dit boek geeft praktische tips om kinderen te helpen hun angst om te praten buiten de vertrouwde thuissituatie te overwinnen. Het boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis over selectief mutisme en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die met selectief mutisme bij kinderen te maken hebben. Dankzij de heldere uitleg is dit boek ook zeer toegankelijk voor leerkrachten en geïnteresseerde ouders. Voor wie nog meer wil weten, biedt Selectief mutisme bij kinderen verdiepende literatuur, relevante adressen en websites. Selectief mutisme bij kinderen. Als een kind soms niet praat (9789401400367). Auteur: Max Guldner. Uitgever: Terra - Lannoo, Uitgeverij. Taal: Nederlands. Lengte: 128 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
kinderen met specifieke taalstoornissen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen met specifieke taalstoornissen (ook wel ESM genoemd) hebben zowel problemen in de communicatie als op andere ontwikkelingsgebieden. Zij hebben daar vaak hun leven lang last van. Professionele hulp is nodig om deze last te beperken. Dit boek biedt de professional een theoretisch kader en praktische handvatten om deze kinderen te helpen.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft wat een specifieke taalstoornis is en welke problemen zich voordoen op ontwikkelingsgebieden die hiermee samenhangen. De meest recente neuropsychologische en linguïstische inzichten worden in relatie tot specifieke taalstoornissen besproken. Aansluitend wordt de diagnostiek van taalstoornissen beschreven. Het tweede deel geeft praktische handvatten voor het begeleiden van kinderen en jongeren met specifieke taalstoornissen. Beschreven wordt hoe de ontwikkeling van taal, sociaal-communicatieve vaardigheden en lezen gestimuleerd kan worden en wat het belang is van ondersteunde communicatie. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de professional interventies op maat kan maken om spraak- en taalproblemen te verminderen. In een apart hoofdstuk wordt het belang van samenwerken met de ouders belicht. Dit boek is bedoeld voor professionals in onderwijs en zorg die werken met kinderen met specifieke spraak en taalstoornissen, zoals leerkrachten en pedagogisch begeleiders, maar ook ouderbegeleiders en gedragskundigen. ELLEN BURGER is als klinisch linguïst en logopedist verbonden aan Kentalis en werkt binnen het speciaal onderwijs cluster-2. Zij was docent spraak- en taalstoornissen bij de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht. MARCIA VAN DE WETERING is als logopedist verbonden aan Kentalis en was docent spraaken taalstoornissen bij Fontys Hogescholen. MARJOLIJN VAN WEERDENBURG is senioronderzoeker bij Kentalis en docent aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Kinderen met specifieke taalstoornissen. (be)handelen en begeleiden in zorg en onderwijs (9789033488160). Auteur: Ellen Burger, Marcia van de Wetering, Marjolijn van Weerdenburg. Uitgever: Acco. Taal: Nederlands. Lengte: 240 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 32
Trauma bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Ingrijpende gebeurtenis kan leiden tot posttraumatische stressklachten Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten en ouders in heldere taal inzicht in trauma en PTSS bij kinderen. Het beschrijft ingrijpende gebeurtenissen en de verwerking en gevolgen hiervan in de verschillende leeftijdsfasen. Vervolgens worden de behandelmogelijkheden van traumaklachten bij kinderen besproken. Ook geeft Trauma bij kinderen de lezer praktische tips om kinderen met traumaklachten te ondersteunen. Een ongeluk, of het plotselinge overlijden van een dierbare: veel kinderen maken een ingrijpende gebeurtenis mee. Van deze kinderen ontwikkelt een deel posttraumatische stressklachten. Deze klachten leiden tot problemen thuis en op school, en daarom is vroege herkenning en behandeling hiervan noodzakelijk. Dit boek voorziet hierin. Het boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis over trauma en PTSS bij kinderen en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen, kinderpsychiaters en andere hulpverleners die met trauma bij kinderen te maken hebben. Dankzij de heldere uitleg is dit boek ook zeer toegankelijk voor leerkrachten en geïnteresseerde ouders. Voor wie nog meer wil weten, biedt Trauma bij kinderen verdiepende literatuur, relevante adressen en websites. Trauma bij kinderen. Kinderpsychologie in praktijk (9789401400398). Auteur: Frits Boer, Ramon Lindauer. Uitgever: Terra - Lannoo, Uitgeverij. Taal: Nederlands. Lengte: 128 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
Schoolangst en schoolweigering bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Bang om naar school te gaan In dit boek wordt aangegeven hoe school, ouders en hulpverlening kunnen samenwerken om tot een succesvolle behandeling van schoolweigering te komen. Schoolangst en schoolweigering bij kinderen beschrijft helder de definitie en gevolgen van schoolweigering bij kinderen. Bovendien bevat het boek vele praktische tips, zoals een stappenplan dat aangeeft welke acties de school kan inzetten om een leerling weer naar school te krijgen. Sociale angst, separatieangst en depressie kunnen schoolweigering veroorzaken. Langdurig thuiszitten heeft verstrekkende gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Daarom kan vroegtijdige herkenning en ingrijpen veel leed voorkomen. Dit boek voorziet hierin. Het boek is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis over schoolangst en schoolweigering bij kinderen en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die hiermee te maken hebben. Dankzij de heldere uitleg is dit boek ook zeer toegankelijk voor leerkrachten en geïnteresseerde ouders. Voor wie nog meer wil weten, biedt Schoolangst en schoolweigering bij kinderen verdiepende literatuur, relevante adressen en websites. Schoolangst en schoolweigering bij kinderen. (9789401400435). Auteur: Bieneke Nienhuis. Uitgever: Lannoo Campus. Taal: Nederlands. Lengte: 112 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
De verpleegkundige in het ziekenhuis - 2. kinderen en Obstetrie
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
De serie Zorg Basisboeken wordt al jarenlang veel gebruikt in het zorgonderwijs. Een deel van de boeken is geschikt voor het mbo (niveau 3 en 4) en een deel voor hbo-v (niveau 5).
Zorg Basisboeken voor hbo
Studenten ontwikkelen met de Zorg Basisboeken een goede Verpleegkundige basiskennis van de vijf belangrijkste zorgcategorieën: het ziekenhuis, de GGZ, de zorg voor chronisch zieken en de geriatrie. Tegelijk bereiden zij zich met dit lesmateriaal goed voor op de beroepspraktijk. De boeken sluiten aan bij de Body of Knowledge and Skills en bevatten actuele informatie over de belangrijkste zorgcategorieën.
Didactiek
Alle Zorg Basisboeken hebben dezelfde herkenbare opbouw. Ze bevatten theorie aangevuld met praktijkvoorbeelden, praktijkopdrachten en verwerkingsopdrachten. Studenten kunnen door deze herkenbare indeling gestructureerd en efficiënt leren.
Elk boek heeft dezelfde opbouw:
* een introductie van de zorgsetting
* de verpleegkundige taken en verantwoordelijkheden
* een beschrijving van de zorgcategorieën
De verpleegkundige in het ziekenhuis - 2. Kinderen en Obstetrie. De obsterie en het verplegen van kinderen en jongeren (9789006952551). Auteur: Susan Hol, Jos Kaldenhoven, Nienke Lokhorst, Ellen Moerman, Barbara Peels, Dominique Roeffen, Sandra Verbeek, Patricia Willemsen, Joke Zoet-Lavooi, Irene Zollinger. Uitgever: ThiemeMeulenhoff bv. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 51
Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders
Boeken ...Bekijk cursusinhoud


Complex trauma ontstaat als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd herhaaldelijk worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen die worden veroorzaakt door volwassenen die voor het kind zouden moeten zorgen en het daardoor moeten beschermen. De gevolgen van complex trauma zijn over het algemeen ernstig en vergaand doordat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beïnvloedt.
De meeste van de kinderen met complex trauma blijven niet meer in hun oorspronkelijke gezin wonen. Ze verblijven in pleeggezinnen, gezinswoonvormen of klinische behandelgroepen.Herstel van complex trauma vindt vooral plaats in de dagelijks terugkerende situaties binnen deze nieuwe opvoedingssituatie in de relatie met de opvoeders. Als pleegouder of professioneel opvoeder heb je daarom een heel belangrijke rol in het verdere leven van je kind. Zorgen voor getraumatiseerde kinderen vraagt echter ook veel van je als opvoeder. Begrip van de invloed van traumatisering op (de ontwikkeling van) je kind, helpt je beter te begrijpen waardoor je kind doet zoals hij doet. Hierdoor ben je als opvoeder beter voorbereid, zodat je je kind kunt helpen om te gaan met de gevolgen van trauma.
In deze training zal je vermogen om te communiceren met je kind verbeteren, leer je vaardigheden en technieken om het gedrag en de opvattingen van je kind te veranderen en leer je manieren om de stress van het opvoeden van een getraumatiseerd kind te verminderen. Hierdoor kun je nog meer bijdragen aan het herstel van je kind, houd je er meer plezier in en raak je minder snel uitgeput.De training bestaat uit acht modulen. In dit boek vind je werkbladen om je te helpen nieuwe inzichten concreet te maken voor jouw eigen situatie. Ook is er achtergrondinformatie en staan er aan het einde van elke module extra informatiebronnen vermeld voor jou en/of je kind.De training is oorspronkelijk ontwikkeld door de National Child Traumatic Stress Network (NCTSN). Deze Amerikaanse organisatie heeft tot doel de zorg voor getraumatiseerde kinderen en hun gezinnen in de VS te verbeteren. Er is door meer dan dertig experts uit de VS aan deze training gewerkt en er hebben vele pilots plaatsgevonden voordat de uiteindelijke versie van de training is uitgegeven.De training is vertaald en bewerkt naar de Nederlandse situatie door Leony Coppens en Carina van Kregten, werkzaam bij Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs, een landelijk werkende organisatie waar kinderen met complex trauma en hun gezinnen worden behandeld.Naast het Handboek voor deelnemers is er een Handboek voor trainers (inclusief PowerPointdia's die gedownload kunnen worden).'Deze cursus heeft mij meer gereedschap gegeven om positief en liefdevol naar het gedrag van onze pleegdochter te (blijven) kijken en het te begrijpen.'
- Nathalie, pleegmoeder-'Opmerkingen die ik hoorde: "nu valt het kwartje..." en "nu snap ik het gedrag van het kind en hoef ik het niet op mezelf te betrekken" laten zien dat er inzicht wordt bewerkstelligd. Dit werkt preventief tegen uitval.'
- Karin Geurts, leidinggevende Jeugdformaat (over pleegzorgbegeleiders en pleegouders die de training volgden) -

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders. Handboek voor deelnemers (9789031397969). Auteur: Leony Coppens, Carina van Kregten. Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum. Taal: Nederlands. Lengte: 185 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 35
Executieve vaardigheden van kinderen met autismespectrumstoornissen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Over het boek:
De executieve functietheorie is een van de belangrijkste cognitieve verklaringstheorieën voor ASS - Autismespectrumstoornissen. Er worden tekorten gevonden bij personen met ASS uit diverse leeftijdscategorieën en niveaus van functioneren. 'Executieve functies' is een overkoepelende term van diverse cognitieve functies die zelfcontrole mogelijk maken. Men spreekt ook van de besturingsfuncties of controlefuncties. Deze processen zorgen ervoor dat we onze gedachten en handelingen kunnen aanwenden om vooropgestelde doelen te bereiken. Ze zijn van belang bij nieuwe en complexe situaties.

Aan de hand van screening worden de executieve vaardigheden en de tekorten in die vaardigheden in kaart gebracht. Daarna kunnen de executieve vaardigheden worden verbeterd aan de hand van individuele training en spelletjes, psycho-educatie en training in het dagelijks leven. Er is speciale aandacht voor de transfer, iets wat bij kinderen met ASS moeilijk is.

De training kan worden gebruikt binnen residentiële en ambulante settings, zoals revalidatiecentra, mobiele of thuisbegeleiding, begeleiding binnen het onderwijs... Ze is bedoeld voor kinderen met ASS die (rand)normaalbegaafd zijn. Ze is geschikt voor een leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

Over de auteur(s):
Mieke Cuyle, psychologe, is trajectbegeleidster IHP - Individueel Handelingsplan bij kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis in begeleidingscentra Het Anker en Spermalie in Brugge.

Het idee voor deze werkmap is ontstaan uit de doctoraatsstudie 'Understanding Autism spectrum Disorders from an Executive Functioning Point of View' van Sylvie Verté (Universiteit Gent). Het trainingsprogramma is ontwikkeld in het kader van een onderzoeksproject van het Steunpunt Expertisenetwerken. Executieve vaardigheden van kinderen met autismespectrumstoornissen. (9789044128109). Auteur: Mieke Cuyle. Uitgever: Maklu, Uitgever. Taal: Nederlands. Lengte: 253 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 30
kinderen en gedragsproblemen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Kinderen en gedragsproblemen. Aanleg, rijping of omgeving? Dit derde deel van de quadrilogie over ontwikkelingspsychologie is helemaal gewijd aan het ontstaan van gedragsproblematiek. Daarbij worden angst, agressie, ADHD en depressie uitvoerig behandeld. Delfos biedt een helder beschreven, inzichtelijk biopsychologisch model voor gedrag. Dit gedragsmodel omvat biologische en psychologische verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen en de betekenis daarvan voor de problematiek bij kinderen en jeugdigen.
In het boek worden de factoren aanleg, omgeving en rijping van het centrale zenuwstelsel ontrafeld. Hoewel deze drie factoren altijd een rol spelen in het tot stand komen van gedrag, is het maken van een onderscheid van wezenlijk belang voor de hulpverlening. Wordt gedrag meer bepaald door aanleg, door rijping van het centrale zenuwstelsel of door omgevingsfactoren? Delfos gaat uitgebreid in op deze vraag en legt daarbij steeds een direct verband met diagnostiek en hulpverleningsstrategieën. Problematiek die in aanleg of door rijping gestuurd wordt, vereist een geheel andere hulpverleningsstrategie dan gedrag dat vooral door omgevingsfactoren in stand wordt gehouden.
Met het angstmodel en het psychosomatiekmodel die in het boek uitvoerig worden beschreven, geeft Delfos inzicht in de oorzaak van angst- en agressiestoornissen en depressie en de gevolgen die dat heeft voor het lichamelijk welzijn. Hierbij ontstaat een praktisch handvat voor kinderen en volwassenen in hoe zij met angst, agressie en depressie om kunnen gaan. Bovendien wordt een nieuw licht geworpen op ADHD en de rol die hyperactiviteit daarbij speelt.
Het boek combineert een wetenschappelijke en theoretische visie met praktische toepasbaarheid in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. Delfos schuwt hierbij niet haar visie te geven op het classificatiemodel DSM-IV, dat al sinds 1994 vrijwel ongewijzigd is. Al sinds 1997, toen de eerste druk van Kinderen en gedragproblemen verscheen, zijn de verwachte toekomstige dimensies van de DSM-V, zoals geëxternaliseerd en geïnternaliseerd gedrag reeds uitgangspunt.

Dr. Martine F. Delfos is biopsycholoog. Ze is werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker, docent, therapeut en schrijfster. Ze is als zelfstandig gevestigd psychologe/therapeute onder andere gespecialiseerd in de behandeling van meervoudig getraumatiseerde kinderen en volwassenen, autisme en eetstoornissen en relatietherapie. Zij werkt onder meer binnen de jeugdhulpverlening en verzorgt nascholing aan psychologen, jeugdartsen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en groepsleiders. Tevens is zij lector Virtuele ontwikkeling van Jeugdigen aan de Hogeschool Edith Stein.
Dr. Martine Delfos maakte naam met vele publicaties op het gebied van ontwikkelings)psychologie. Ook geeft zij op regelmatige basis lezingen in binnen- en buitenland over tal van onderwerpen binnen deze discipline.
Drie van haar bekende standaardwerken verschenen in een quadrilogie: Ontwikkeling in vogelvlucht, Ontwikkelingspsychopathologie en Kinderen en gedragsproblemen. Aangevuld met een handboek over adolescentie: Psychologie van de adolescentie. Biologisch, psychologisch, pedagogisch. Vier waardevolle delen die gezamenlijk een breed, actueel en nauwkeurig inzicht bieden in de ontwikkeling van kinderen tot jeugdigen en jongvolwassenen. Informatie: www.mdelfos.nl
Kinderen en gedragsproblemen. Aanleg, rijping of omgeving? (9789026522529). Auteur: Martine F. Delfos, Martine Delfos. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: 392 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 36
kinderen uit nieuwe gezinnen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Wat als mama en papa niet samen naar de ouderavond willen komen? Minstens 20% van de kinderen uit iedere klas komt uit een nieuw gezin, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Deze kinderen groeien niet op bij beide biologische ouders maar in een eenoudergezin of in een stiefgezin. Kinderen uit deze nieuwe gezinnen hebben vaak meer problemen dan andere kinderen, ook op school. Dit boek biedt leerkrachten en begeleiders tips en handvatten hoe met deze kinderen en hun (stief)ouders om te gaan.  Als gevolg van scheiding of overlijden van een van de ouders groeien steeds meer kinderen op in nieuwe gezinnen. Veel van deze kinderen wonen in twee huizen. Zij krijgen vaak te maken met  onder andere loyaliteitsconflicten, oudervervreemding en rouw. Dit zorgt voor veel onrust en spanning en dit heeft weer  invloed op de schoolresultaten en het welzijn van het kind. De school is in veel gevallen een stabiele factor. Wanneer de leerling goed contact heeft met de leerkracht en de medeleerlingen zal het op school veel steun kunnen ervaren. Dit boek helpt daarbij. Kinderen uit nieuwe gezinnen biedt praktische tips en handvatten, en een overzicht van de interventiemogelijkheden. Bovendien toont het cijfers uit recent Nederlands en Vlaams onderzoek. Levendige interviews met leerkrachten en begeleiders brengen de materie tot leven. Een onmisbaar boek voor professionals in het onderwijs, de begeleiding, de hulpverlening, het juridisch werkveld en de overheid, en studenten in opleiding tot deze beroepen. Kinderen uit nieuwe gezinnen. Handboek voor school en begeleiding (9789401401852). Auteur: Corrie Haverkort, Ed Spruijt. Uitgever: Terra - Lannoo, Uitgeverij. Taal: Nederlands. Lengte: 128 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 30
Positief gedrag op school voor kinderen met ASS - autismespectrumstoornissen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Over het boek:
Positief gedrag op school is een individueel gericht programma dat het sociale gedrag van leerlingen beoogt te definiëren, aan te leren en te ontwikkelen, zodat de schoolse prestaties en het emotionele welbevinden bevorderd en gegarandeerd worden. Het is ontworpen voor leerlingen met ASS - autismespectrumstoornissen, maar vanwege het visuele en expliciete karakter van het programma is het ook geschikt voor leerlingen die een risico lopen gedragsproblemen te ontwikkelen, zoals leerlingen met communicatieproblemen, ontwikkelingsachterstanden, NLD - Non-verbale leerstoornissen en leerlingen met een andere culturele achtergrond.
Het doel van dit programma is om een voorspelbare, consistente en positieve cultuur in alle contexten van de school (klas, gang, gymlokaal, eetzaal en zelfs de schoolbus) te bewerkstellingen voor leerlingen en schoolteams. Het programma richt zich door preventief handelen op het voorkomen van probleemgedrag van leerlingen en het beloont consistent de leerlingen die het adequate gedrag vertonen.
Alle onderwijskundige procedures (cartooninstructie, gevisualiseerde sociale scenario's en video-modeling) zijn gericht op de ontwikkeling van zelfregulatie en gebaseerd op visuele ondersteuning, met als doel het adequaat schoolgedrag te verduidelijken. De betrokkenheid van ouders en leerlingen is essentieel om de ondersteuning van positief schoolgedrag tot een succes te maken.

Over de auteur(s):
Ina Miniankova is werkzaam als leraar, lector en onderzoeker in het aandachtsgebied Autisme, met speciale interesse voor sociale en gedragsproblemen bij autisme. Ze is doctor in de Pedagogische wetenschappen en docent aan de Wit-Russische Staatsuniversiteit, in de faculteit Speciaal Onderwijs. Ze geeft les in de modules Autisme en Meervoudige Beperkingen.

Jan Schrurs heeft werkervaring als leraar en orthopedagoog in het Speciaal Onderwijs voor kinderen met verstandelijke beperkingen. Hij werkt als GZpsycholoog in een eigen praktijk met mensen met autisme en geeft les in de modules Autisme van de Masteropleiding Special Educational Needs (MSen) van Fontys Opleidingen Speciaal Onderwijs (OSO). Positief gedrag op school voor kinderen met ASS - autismespectrumstoornissen. Individueel programma om de schoolcultuur te leren (9789044129465). Auteur: Ina Miniankova, Jan Schrurs. Uitgever: Maklu, Uitgever. Taal: Nederlands. Lengte: 220 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 34
Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
In dit boek presenteert Matthew Selekman de nieuwste inzichten voor oplossingsgerichte behandeling van kinderen en jongeren met emotionele en gedragsproblemen.

Mede met gebruikmaking van de beste elementen van meer traditionele therapieën, komt Selekman tot creatieve toepassingen van gesprekstechnieken, kunstvormen, vertel- en speltechnieken en positieve psychologie. Hierbij zoekt hij wegen om spontaniteit en plezier terug te brengen en nieuwe mogelijkheden aan te boren. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de kracht van het kind of de jongere.

Ook komen in dit boek vaardigheden voor ouders aan de orde, is er aandacht voor samenwerking met school en kinderartsen, en praktische suggesties om vastzittende patronen te doorbreken. Doelgroep: kindercoaches, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, schoolpsychologen, vertrouwensartsen en andere jeugdhulpverleners.

Matthew Selekman is familietherapeut en mededirecteur van Partners for Collaborative Solutions. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren met o.a. opstandig en storend gedrag (thuis en op school), emotieregulatie- en verslavingsproblematiek. Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jongeren. (9789491806438). Auteur: Matthew Selekman. Uitgever: Uitgeverij Pica. Taal: Nederlands. Lengte: 312 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 25
Wat kan je van stokstaartjes leren? Interventietechnieken voor het oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Dit boek reikt succesvolle interventietechnieken aan om oplossingsgericht te werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Eerder dan op zoek te gaan naar de oorzaken van problemen, geven ze een zo gedetailleerd mogelijk beeld van hoe de toekomst eruitziet, wanneer de problemen opgelost zijn.

De beschreven interventietechnieken brengen de krachten en de hulpbronnen van het kind, de jongere en zijn gezin aan het licht. Ze helpen hen om eigen doelen te formuleren en een zicht te krijgen op de stappen die ze in die richting kunnen zetten. Zo krijgen ze het roer van hun leven weer in handen. De vele praktijkvoorbeelden in dit boek laten zien dat oplossingsgericht werken daadwerkelijk werkt!

Jeugdhulpverleners, psychotherapeuten, maar ook leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en CLB-medewerkers vinden in dit boek de basisvoorwaarden en een uitgebreide toolkit om oplossingsgericht werken in de praktijk te brengen. Wat kan je van stokstaartjes leren? Interventietechnieken voor het oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren. (9789462920651). Auteur: Paulina Koeman, Sabine Vranken. Uitgever: Acco. Taal: Nederlands. Lengte: 136 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 22
Gun kinderen hun eigen label
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Met Gun kinderen hun eigen label schreef jeugd- en gezinscoach Liesbeth Hop een handleiding voor ouders van wie de kinderen ADHD, autisme of een ander label of rugzakje hebben gekregen. Veel ouders krijgen te horen dat hun kind 'anders' is, maar wanneer is er echt iets aan de hand en laat je je kind onderzoeken? Zijn er echt zoveel kinderen met ADHD en autisme of overdrijven we een beetje? Liesbeth Hop pleit voor een aanpak waarbij kinderen en jongeren krijgen wat ze nodig hebben in plaats van een label dat laat zien wat hun mankeert en biedt zo ruimte voor het positieve van anders zijn. Gun kinderen hun eigen label bevat naast praktische hoofdstukken over signalering, oorzaken, diagnose en hulp zoeken ook veel praktische tips en ervaringsverhalen. Gun kinderen hun eigen label. Mijn kind is anders, wat nu? (9789021559414). Auteur: Liesbeth Hop. Uitgever: Kosmos Uitgevers. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 22
Overgewicht en obesitas bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Overgewicht en obesitas ontstaan door aanleg, leefstijl en omgevingsinvloeden. In dit boek worden wetenschap en praktijk in begrijpelijke taal omgezet naar een gestructureerde aanpak op lichamelijk, psychologisch en systemisch gebied. Met assessmenttools en werkbladen kunnen professionals in het zorgteam ouders en kinderen ondersteunen om de regie te krijgen over hun leefstijl. Daarnaast geeft het boek ouders kennis en inzicht om ook hun eigen leefstijl indien nodig aan te passen.

Edgar van Mil is kinderarts-endocrinoloog en specialist op het gebied van kinderobesitas, diabetes en groei en hormonale ziekten. Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut gespecialiseerd in emotionele problematiek, stressregulatie, trauma en hechting bij kinderen. Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo's (9789089534262). Auteur: Edgar van Mil, Arianne Struik. Uitgever: Uitgeverij Boom. Taal: Nederlands. Lengte: 344 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 30
Vergeten oorlogskinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wonen naar schatting 70 000 Joden in België. Tussen 1942 en 1944 zullen velen van hen in 28 konvooien worden getransporteerd vanuit het SS-Sammellager Mecheln (de Dossinkazerne). Maar anderen konden dankzij de hulp van organisaties en privépersonen onderduiken in de clandestiniteit en ontsnappen aan hun vreselijke lot.

Vergeten oorlogskinderen is het verhaal van Regina Sluszny en haar (latere) echtgenoot Georges Suchowolski: twee van die ondergedoken Joodse kinderen die gedurende vele jaren geen aandacht hebben gekregen. Zij hadden het immers overleefd, zij hadden 'geluk' gehad in vergelijking met diegenen die omkwamen in de concentratie- en vernietigingskampen.

Het duurde tot 1991, met de oprichting van de First International Gathering of Children Hidden During World War II (New York), dat de vergeten kinderen van toen langzamerhand een stem en een gezicht kregen en er een publiek forum ontstond dat het mogelijk maakte de trauma's te beginnen verwerken.

Ook Regina en Georges hebben er lange jaren van moeizaam zwijgen en pijnlijk verwerken over gedaan om met hun verhaal naar buiten te komen en om (eindelijk) op zoek te gaan naar een verloren identiteit.

Vergeten oorlogskinderen is de neerslag van talrijke ontmoetingen, gesprekken en reflecties, van een dialoog met de auteur die zich met veel empathie heeft verdiept in een verleden dat zijn geheimen soms moeilijk prijsgaf.

Paul De Keulenaer was leerkracht in het GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en is momenteel docent aan de Europese school Brussel II en beheerder van de Stichting Auschwitz / Auschwitz in Gedachtenis Brussel. Hij publiceerde eerder o.m. Regine Beer. KZ A 5148 en Regine Beer. Mijn leven als KZ A 5148. Hij werkte ook mee aan publicaties zoals De laatste getuigen uit concentratieen vernietigingskampen (ASP, 2010). Vergeten oorlogskinderen. Het levensverhaal van de ondergedoken Joodse kinderen Regina en Georges (9789054879923). Auteur: Paul de Keulenaer. Uitgever: Aspekt B.V., Uitgeverij. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 23
Pleegkinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Praktische tips voor pleegouders Dit boek biedt pleegouders, hulpverleners en leerkrachten een heldere kijk op de opvoeding en begeleiding van pleegkinderen. Het beschrijft de gevolgen van spanning en onveiligheid voor de ontwikkeling van pleegkinderen en het effect van pleegzorg op het pleegkind en zijn/haar omgeving. Tevens wordt ingegaan op veelvoorkomende problematiek rondom pleegkinderen zoals hechtingsproblemen, loyaliteitsproblemen en bestaansonzekerheid. Vervolgens wordt de behandeling van gedragsproblemen bij pleegkinderen besproken. Pleegkinderen hebben vaak veel spanning en gevoelens van onveiligheid ervaren. Wat zijn hiervan de gevolgen voor hun ontwikkeling, en wat betekent dit voor pleegouders? In dit boek maken voorbeelden, tips en adviezen vanuit de dagelijkse praktijk duidelijk hoe (aanstaande) pleegouders, hulpverleners en leerkrachten met pleegkinderen kunnen omgaan. Dankzij de heldere uitleg is dit boek zeer toegankelijk voor pleegouders en leerkrachten. Bovendien is Pleegkinderen gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis over pleegzorg uit Nederland en Vlaanderen en is daarmee een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die met pleegkinderen te maken hebben. Voor wie nog meer wil weten biedt het boek verdiepende literatuur, relevante adressen en websites. Pleegkinderen. Opvoeding, begeleiding en zorg (9789401411639). Auteur: Anne Maaskant, Anouk Reinders. Uitgever: Lannoo Campus. Taal: Nederlands. Lengte: 160 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 23
Jonge kinderen, grote onderzoekers... en de leraar
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
De onderzoekende houding ontwikkelen en stimuleren bij kinderen. In dit boek gaat het niet om het maken van wetenschappers, maar om het stimuleren van de interne onderzoeker in een wereld die blijft verwonderen.

Verwondering...
Ieder kind bekijkt de wereld vol verwondering en nieuwsgierigheid. Deze vaardigheid maakt van hen grote onderzoekers en vraagt om onderwijs dat inspeelt op deze natuurlijke nieuwsgierigheid. De uitdaging van onderwijs dat een onderzoekende houding bij jonge kinderen verder ontwikkelt en stimuleert is dan ook het thema of uitgangspunt van dit boek. In dit boek komt de onderzoekende houding aan bod, de rol van de leraar, onderwijs dat zich richt op de onderzoekende houding, een nascholingstraject voor de leraar en tools die een hulpmiddel kunnen zijn.
Deze uitgave richt zich naar iedereen die betrokken is bij het kleuteronderwijs, waarbij er inspiratie geput kan worden uit praktijkvoorbeelden, nascholingssessies en theoretische achtergronden.Doelgroep
Groep 1 en 2 en begeleiders/leraren van peuters en kleuters (voor stimuleren van een onderzoekende houding bij 3 t/m 6 jarigen)

Wilt u geschoold worden in het gedachtegoed vanuit deze uitgave om binnen uw onderwijs te werken aan de onderzoekende houding van leerlingen? Neem contact op met adogger@bazalt.nl voor meer informatie over de trainings- en adviesmogelijkheden.


Jonge kinderen, grote onderzoekers... en de leraar. De onderzoekende houding ontwikkelen en stimuleren bij jonge kinderen (9789059328341). Auteur: Hilde van Houte, Kirsten Devlieger, Jozefien Schaffler. Uitgever: Bazalt Educatieve Uitgaven. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 30
Donderdagskinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Donderdagskinderen is het vierde deel in de Frieda Klein-serie van Nicci French. Wanneer een oud schoolvriendin bij Frieda aanklopt omdat de problemen met haar onhandelbare dochter haar boven het hoofd groeien, besluit Frieda haar te helpen. De gesprekken die Frieda met Becky heeft, roepen herinneringen bij haar op. Ze raakt er langzamerhand van overtuigd dat hun hetzelfde is overkomen; sterker nog, dat zij beiden slachtoffer zijn van dezelfde dader.

Donderdagskinderen is een spannende psychologische literaire thriller van het Britse echtpaar Nicci Gerard en Sean French. Samen vormen zij het schrijversduo Nicci French. Eerder verschenen Blauwe maandag, Dinsdag is voorbij en Wachten op woensdag, eveneens met Frieda Klein in de hoofdrol. Donderdagskinderen. (9789041425515). Auteur: Nicci French. Uitgever: Anthos. Taal: Nederlands. Lengte: 378 pagina's. Uitvoering: Hardback
€ 25
Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
De focus van deze handleiding gaat over kinderen die langdurige en vaak meerdere stressbronnen in een gezinssysteem hebben ervaren en waarbij het gezinssysteem van zichzelf ook al onder spanning stond. Er zal geen behandeling of methodiek bestaan die voor elk kind in elk gezinssysteem zal werken: geen enkel kind is hetzelfde, geen enkele familie is hetzelfde en geen enkele hulpverlener is hetzelfde. Maar er is wel inzicht gebaseerd op onderzoek over de belangrijkste gevolgen van trauma en over factoren die veerkracht en een normale ontwikkeling bevorderen. Dit raamwerk is gebaseerd op die concepten: kernconcepten waarvan bekend is dat ze impact hebben op de duur en complexiteit van trauma's en veerkracht in de ontwikkeling.

Deze handleiding is geschreven voor hulpverleners die met kinderen werken die een complex ontwikkelingstrauma hebben ervaren. Hieronder vallen individuele behandelaren, maar ook medewerkers bij woonvoorzieningen, scholen, pleeggezinnen, huisartsen en anderen.

De uitgave heeft 45 werkbladen, handouts en formulieren om in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren. Hoe veerkrachtig door hechting, zelfregulatie en competenties versterkt kan worden (9789088505157). Auteur: Margaret E. Blaustein, Kristine M. Kinniburgh. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 90
Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Voor kinderen en adolescenten die te kampen hebben met psychische problemen is het van groot belang om emoties te leren herkennen, begrijpen en reguleren. Met behulp van de modules uit dit boek kan iedere professional, ongeacht zijn of haar theoretische oriëntatie, kinderen en adolescenten helpen om essentiële emotieregulatievaardigheden te ontwikkelen.

Deze praktische gids richt zich niet op een specifieke diagnostische groep maar op alle kinderen en adolescenten die emotiegerelateerde problemen hebben.

In dit boek komen acht behandelinterventies aan de orde die zich bewezen hebben in een ambulante of schoolsetting. Ze zijn afzonderlijk te gebruiken, of in combinatie met elkaar en met andere interventies. De interventies in dit boek:
* helpen kinderen en adolescenten emotionele signalen te herkennen bij henzelf en bij anderen
* geven hen inzicht in de manier waarop emoties 'werken' en wat ze zouden kunnen betekenen
* helpen kinderen en adolescenten om te gaan met de uiteenlopende en vaak verwarrende emotionele ervaringen die ze in hun dagelijks leven hebben

Een bruikbare gids met vele praktijkvoorbeelden en handige kopieerbare hand-outs!

Michael A. Southam-Gerow, PhD, is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Psychologie en Kindergeneeskunde van de Virginia Commonwealth University (VCU). Aan de VCU is hij tevens mededirecteur van de Anxiety Clinic en directeur van de Graduate Studies van de afdeling Psychologie. Daarnaast is hij directeur Kwaliteit en Prestatie bij PracticeWise, een bedrijf dat trainingen voor therapeuten en instellingen verzorgt op het gebied van evidence-based GGZ bij kinderen en jongeren.
Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten. Een praktische gids voor professionals (9789079729876). Auteur: Michael Southam-Gerow, Michael A. Southam-Gerow, Francine Aarts. Uitgever: Hogrefe Uitgevers BV. Taal: Nederlands. Lengte: 304 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 30
Saturdays kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
De familie Avoka probeert weer op te krabbelen na zeventien jaar onder het juk van een militaire dictator geleefd te hebben. Vader Theo schrijft - niet zonder gevaar - de memoires van de oud-dictator, die hij zowel veracht als bewondert. Moeder Zahra voelt zich geïsoleerd en begint een relatie met een oude liefde. Hun zoon Kojo komt erachter dat het leven op een internaat niet zo geweldig is als hij had verwacht.
Iedereen probeert zich staande te houden, maar langzaam verliezen ze de grip op hun leven. Lukt het hun om zichzelf en elkaar niet kwijt te raken? Saturdays kinderen. (9789044533743). Auteur: Ayesha Harruna Attah. Uitgever: De Geus. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Hardback
€ 23
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Het gedrag van Michael is voor de leerkrachten heel moeilijk te begrijpen en te beïnvloeden. Soms gaat het goed, maar soms is er geen land met hem te bezeilen. Aan zijn intelligentie ligt het niet, hij is pienter genoeg. Michael zit in groep 7 en woont sinds zijn vierde in een pleeggezin. Zijn pleegouders zeggen dat hij het vroeger niet makkelijk heeft gehad. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Michael praat er eigenlijk nooit over. De leerkrachten willen dat het beter gaat met Michael in de klas en voelen zich machteloos. Wat ze ook proberen, niets lijkt te helpen.

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen kinderen op jonge leeftijd chronische stress ervaren. De gevolgen van deze vroegkinderlijke chronische traumatisering zijn over het algemeen ernstig en vergaand doordat het de ontwikkeling van de hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen hebben hierdoor onder meer moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en gedrag en met vertrouwen op zichzelf en in de ander. Sommige kinderen zijn onrustig en kunnen zich niet concentreren omdat ze voortdurend alert zijn op gevaar. Andere kinderen maken zich juist zo onopvallend mogelijk omdat dat hun overlevingskansen heeft vergroot. Er zijn ook kinderen die door een schijnbaar kleine of voor anderen onbegrijpelijke aanleiding agressief reageren omdat hun hersenen nog in de vechtstand staan. Voor leerkrachten is dit gedrag vaak moeilijk te begrijpen.

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers onmisbare praktische kennis en vaardigheden om goed om te kunnen gaan met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van de vele getraumatiseerde leerlingen waar ze op hun school, mede door de invoering van Passend Onderwijs, in toenemende mate mee te maken hebben. Door traumasensitief onderwijs te bieden aan de kinderen die het nodig hebben wordt het klassenklimaat voor alle kinderen veiliger en de effectieve leertijd en de leeropbrengsten van alle kinderen hoger.
Ook voor studenten die geïnteresseerd zijn in de effecten van chronische traumatisering op de (cognitieve) ontwikkeling is het een zeer waardevol boek.

Leony Coppens, Carina van Kregten en Marthe Schneijderberg hebben in dit boek hun kennis over de impact van chronische traumatisering op de ontwikkeling van kinderen gecombineerd met jarenlange praktijkervaring in het werken met getraumatiseerde kinderen zowel thuis als op school en in individuele behandelingen en (ouder-)begeleidingen.

Recensie:

Lees dit boek, bespreek het in het schoolteam, geef het een plaats bij de intervisie en bij de groepsbespreking. Ga ermee aan de slag, zodat getraumatiseerde kinderen een kans op een normale ontwikkeling krijgen!'
Hanneke Blom, meerscholendirecteur De Haagse Scholen cluster Gedrag: - 05/01/2016

Recensie:

'Op de pabo leer je hoe je didactisch verantwoorde lessen kunt geven, waardoor kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien. Wanneer kinderen ondanks een ideale leeromgeving toch niet goed tot leren komen en/of afwijkend gedrag laten zien, kan dat komen door trauma. Herkennen van trauma en ermee om weten te gaan is voor elke leerkracht van wezenlijk belang. Dit boek geeft de juiste richtlijnen hiervoor en is een must voor het onderwijs!'
Christel Koek, leerkracht OBS Houtrust - 05/01/2016

Recensie:

'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen is een toegankelijk handboek voor onder meer leerkrachten, ib'ers, directies en Pabo-studenten. Het verschaft praktische kennis en vaardigheden om goed met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om te gaan.'

Naar School! VOS/ABB - 17/02/2016

Recensie:

Een prettig en leesbaar geschreven boek over traumasensitief lesgeven. Uiteraard komt hechting langs, het brein en wat trauma is. De auteurs introduceren het begrip 'de onzichtbare koffer' die de leerling mee naar school brengt en die veel kan verklaren van het gedrag. Met name hoofdstuk 4, 5 en 6 over de aanpak voegen veel toe aan het pedagogisch arsenaal van leerkrachten. Zeer aan te bevelen.

Expertisecentrum Omgaan met Verlies - 17/02/2016 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs (9789088505621). Auteur: Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten. Uitgever: SWP. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 38
Aandoeningen bij kinderen
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
In 'Aandoeningen bij kinderen' komen een aantal actuele relevante aandoeningen en problemen binnen de kindergeneeskunde aan de orde. De nadruk ligt op aandoeningen en problematiek uit de kinderpsychiatrie, zoals ADHD, PDD-NOS, excessief huilende zuigelingen, kindermishandeling en slaapstoornissen, maar ook algemene veel voorkomende aandoeningen als constitutioneel eczeem, platvoeten, X-benen en heupaandoeningen passeren de revue.
Deze onderwerpen worden besproken aan de hand van reële en deels op waarheid berustende casuïstiek, om aan te sluiten bij de dagelijkse gang van zaken in de huisartspraktijk. De huisarts krijgt hiermee meer praktische handvatten om met pediatrische aandoeningen in de eerste lijn om te gaan.

In de reeks Practicum Huisartsgeneeskunde wordt in ieder deel een specifiek onderwerp toegelicht met herkenbare, concrete voorbeelden. Telkens door een auteur die specialist is op zijn terrein. Door de hoge kwaliteit en de directe toepasbaarheid zijn deze boeken onmisbaar voor elke huisarts. Aandoeningen bij kinderen. (9789035226982). Auteur: R.O.A.M. Hoofs. Uitgever: Springer Media B.V.. Taal: Nederlands. Lengte: 156 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 33
kinderen met dyscalculie
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Niet iedereen leert even makkelijk rekenen. Ook volwassenen met een goede opleiding kunnen van eenvoudige sommetjes in de war raken. Dit boek over dyscalculie (rekenstoornis) is een hulpmiddel bij het leren rekenen en de begeleiding van leerlingen.

In dit boek bespreken de auteurs de soorten reken-stoornissen die kinderen kunnen hebben en hoe deze rekenproblemen kunnen worden onderzocht. Kinderen met dyscalculie hebben vaak een flinke weerzin tegen rekenen. Het is belangrijk dat het rekenen voor hen weer leuk wordt. Er worden veel tips en adviezen gegeven, en rekenmaterialen genoemd die goed inzetbaar zijn. Zowel voor ouders als voor docenten is dit een bruikbaar en praktisch boek Kinderen met dyscalculie. (9789085063681). Auteur: A. Desoete, Annemie Desoete, Tom Braams. Uitgever: Boom. Taal: Nederlands. Lengte: 174 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 21
Aanbieder uit: Nuenen
Cursussen in provincie(s): Noord-Brabant


Te weinig of verkeerde cursussen, opleidingen en trainingen?


- Gebruik een bredere zoekterm zoals 'schilderen' ipv 'aquarelleren'.
- Gebruik slechts een gedeelte van een trefwoord, bijv. 'bestu' ipv 'besturen', of 'schrij' ipv 'schrijfcursus'
-Gebruik andere trefwoorden die met het onderwerp te maken hebben zoals 'zoekmachine' bij een cursus google-optimalisatieCursusaanbieder? Het plaatsen van cursussen is gratis dus maak snel een account aan!