Loading...
Even geduld aub.

LOI (Leidse Onderwijsinstellingen)

LOI (Leidse Onderwijsinstellingen)

Partner Cursusvoor.nl
HBO Middle- en projectmanagement, klassikaal
Management en Leidinggeven, 4 maanden, Klassikaal
€ 1356
HBO Middle- en projectmanagement
Management en Leidinggeven, 4 maanden, Thuisstudie
€ 1116
kennismanagement
Marketing - Communicatie en Sales, 6 maanden, Thuisstudie
€ 582
Aanbieder uit: Leiderdorp
Cursussen in provincie(s): Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Thuisstudie
CAI

CAI

kennismanagement en Innovatie management, masterclass Deeltijd
Innovatiemanagement, HBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Bij kennismanagement gaat het om het beleidsmatig en planmatig inzetten, beheren, aanmaken en bijstellen van de kennis die voor een organisatie noodzakelijk is, teneinde haar huidige en toekomstige taken goed te kunnen uitvoeren. Belangrijke activiteiten van kennismanagement zijn: het in kaart brengen van kennis (knowledge mapping), kennisoverdracht, kennisdeling en kenniscreatie. Daarnaast zal het doelgericht inzetten van technologie en innovaties bijdragen aan een goed kennissysteem en borgen van cruciale gegevens en kennis.docent: dr. Robert Verburg van TU delft,specialist op gebied kennismanagement en innovatie, organsiatie verandering en HRM problematiek. Deze masterclass gaat in op knowledge management in combinatie met innovaties. Doelstelling is hoe innovatie in te zetten bij kennismanagement om zo strategisch voordeel te verkrijgen of een beter functionerende organisatie te krijgen. Hoe dat moet, waarom dat moet, .. zijn vragen waarop in deze masterclass wordt ingegaan.Investering; totaal € 1650,-. studiepunten; 4.5 PE/ECTS. inhoud; knowledge management in general, asset-management, access-management en accruement-management; knowledge conversion, finding critical data, identifying crucial business knowledge. business the principles of knowledge management, kennismanagement, classificatie, innovatie en kennismanagement, toepassingen van IT  bij kennis management. doelgroep; bestemd voor IT-managers, IT-specialisten en adviseurs methoden en technieken, Managers I & O, Kennistechnologen, (New) business development managers, Human resources managers, Corporate planning managers en anderen die in dit onderwerp zijn geïnteresseerd. niveau & voorkennis; bachelor denkniveau wordt verwacht.literatuur; oa. The Knowledge Creating Company, en artikelen.(Lesmap en trainingsmateriaal zijn inbegrepen maar kosten van het examen/paperbeoordling, reviews niet. kostenindicatie 250 euro).  Optioneel: de eind paper kan worden gebruikt om via een assessment een master getuigschrift te krijgen van een universiteit (Universiteit Geneve, Business & International Studies). Assessment fee bedraagt € 495,-  Er is geen organisatie die exact gelijk is aan een andere. Iedere organisatie heeft daarom behoefte aan op haar specifieke organisatorische omstandigheden toegepast kennismanagement. Maar veelal wordt, voordat men met kennismanagement begint, niet goed nagedacht over wat kennismanagement kost en wat het zal opleveren. Men vergeet de vraag te beantwoorden:”Hoe ver wil ik met mijn organisatie gaan met het toepassen van kennismanagement?”


€ 1650
Masterclass Informatiemanagement, managing The Digital Business
Informatiemanagement, HBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De CIO van vandaag moet weten hoe een digitale infrastructuur te managen. Er zijn veel externe bronnen zoals internet, social media, je eigen thuiswerkplek (Bring Your Own Device), en zo voorts. Nieuwe IT rends en een dynamisch business omgeving dienen op elkaar te worden afgestemd en beheerd. Deze masterclass van 6 klassikale sessies gaat in op deze problematiek en laat deelnemer ervaren hoe een CIO de eerste 100 dagen van zijn nieuwe functie in een organisatie zal ervaren om de digitale infrastructuur te kunnen managen.

Procedure en kenmerken voor deelname:
Intake: korte motivatie waarom u deze masterclass wil volgen en de verwachting.
Verwacht niveau van deelnemer;
 bachelor denkniveau is vereist.
Verwachte instelling van deelnemer; u heeft een adaptieve instelling en er is ruimte voor gezamenlijk overleg.
Geplande start;
zoals op deze pagina verder aangegeven. Werkelijke start; op basis van gezamelijk overleg en beschikbaarheid van de agenda's van deelnemers en docent, uiteraard rondom de geplande startdatum. Vanaf 3 deelnemers kan er al gestart worden. Planning; eens in de twee weken (sessie of dag), maar ook aanpassing op basis van gezamenlijk overleg en mogelijkheden. 

Investering training; 3 daagse uitvoering, totaal € 1595,-. 6 avond/dagdeel variant € 1695,-  studiepunten; 4.5 ECTS. cursuscode : MBIT, literatuur; Making Sense of Change management, Organizational Change – 4th edition, diverse artikelen. 
inhoud; Business Model generation, IT-Business relationship, Infrastructuur versus business specifieke IT, noodzaak voor IT management, Business & architecture decisions, Business on Canvas, Strategy Maps & Tools for Strategic Alignment, IT Governance frameworks, COBIT5, process & relational mechanisms, IT alignment,  operational & organizational governance, supercompetitors, balanced score cards, IT Portfolio Managment, IT Fiscal Sqeeze, Managment by Maxim, The new CIO, IT leadership, 
doelgroep;degene die zich bezig houden met beleid, strategie en beheer van infrastucturen en architecturen, zoals; servicemanagers, process eigenaren, beheerders, CIO's, managers uit de beheerorganisatie, medewerkers en anderen die in dit onderwerp zijn geïnteresseerd. locaties; Den Haag, Amsterdam, Utrecht of in gezamenlijk overleg aan te passen. examen; (Lesmap en trainingsmateriaal zijn inbegrepen maar aanvullende examenliteratuur en kosten van het examen niet. kostenindicatie 250 euro). 
OPTIONEEL: Het resultaat van de masterclass kan worden gebruikt om via een assessment een getuigschrift te krijgen van een universiteit (Univ. Business & International Studies). Assessment fee bedraagt € 495,-  Informatievoorziening moet voldoen aan de bedrijfsregels en de wensen van de eindgebruikers / stakeholders, Technologie moet ondersteunende zijn voor de informatievoorziening maar kan ook een kritische succesfactor zijn voor het bedrijf. Dit geldt ook voor organisaties die IT-outsourcing en offshore outsourcing inzetten. Doel is om de business processen en informatievoorziening af te stemmen op elkaar.In deze masterclass kijken we naar ICT beheer en de rol van de IT-afdeling. Focus ligt op tactische en strategische beheeraspecten zoals informatiemanagement, informatiestategie en informatieplanning. Ook operationele management aspecten komen aan bod zoals infrastructure management (servcie management, change management, problem management, ..) maar ook outsourcing, offshoring, etcetera. 


€ 1595
Aanbieder uit: Rijswijk
Cursussen in provincie(s):
CLS Computertrainingen

CLS Computertrainingen

BiSL Foundation - Inrichting Business Informatiemanagement
Informatiemanagement, , In-company / Maatwerk ...Bekijk cursusinhoud


De inrichting van functioneel beheer en informatiemanagement (tezamen business informatiemanagement) is geen eenvoudige zaak. Ondanks de ervaringen van de afgelopen jaren, waardoor er inmiddels veel meer kennis is over wel en niet werkende functiebeschrijvingen, taakverdelingen, processen en procedures, blijkt dat bijvoorbeeld functioneel beheerders nogal eens niet het gevoel hebben een spin in het web te zijn, maar meer als een pingpongbal heen en weer stuiteren tussen managers, gebruikers en niet te vergeten de interne IT en externe leveranciers. Natuurlijk kan alles ook wèl goed worden georganiseerd, en dat is precies de bedoeling van de cursus BiSL Foundation - Inrichting business informatiemanagement. 

Na afloop van de cursus is het voor de organisatie helder hoe business informatiemanagement zou moeten worden ingericht. Tevens is de huidige situatie in kaart gebracht en is in beeld gebracht welke obstakels moeten worden weggenomen om de gewenste organisatievorm te realiseren. Er zijn diverse uitwerkingen gemaakt, die kunnen worden gebruikt als basis voor de daadwerkelijke realisatie van een goed ingericht business informatiemanagement. 

Theorie wordt afgewisseld met de eigen praktijk. De cursus leent zich daarom uitstekend voor een in company setting, waarbij de inhoud kan worden afgestemd op de eigen bedrijfssituatie.  

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor informatiemanagers, key users (super users, kerngebruikers), functioneel beheerders, betrokkenen vanuit de interne IT-organisatie, managers die te maken hebben met de inrichting van business informatiemanagement en betrokken projectleiders.

Voorkennis
Voor het succesvol volgen van de cursus, en ook het behalen van goede resultaten, is kennis op het niveau van BiSL Foundation vereist. In de praktijk blijken een afgeronde opleiding en het EXIN-certificaat een belangrijke voorwaarde voor succes. Eventueel kan ook na ruim voldoende zelfstudie worden deelgenomen aan deze cursus.

Duur
De duur van de cursus is een dag.

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte bedraagt acht personen.

Certificaat
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de workshop een certificaat.

Inclusief
Cursusmateriaal en lunch. 


Aanbieder uit: Rotterdam
Cursussen in provincie(s): Heel Nederland
Gladwell Academy

Gladwell Academy

Post HBO opleiding Informatiemanagement en IT bedrijfsvoering
ICT Algemeen, HBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Post HBO opleiding Informatievoorziening en IT bedrijfsvoering

Deze Post HBO opleiding is specifiek ontwikkeld voor professionals werkzaam binnen het informatievoorziening en IT bedrijfsvoering domein met als doel:U te ontplooien tot breed inzetbare professionals op het snijvlak van
business en IT op operationeel, tactisch en strategisch niveau.De focus ligt op het ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis en gerelateerde competenties ten einde de verbindende functie en daar bijbehorende taken tussen Business (projecten) & IT in te vullen.  U ontvangt een Macbook Air t.w.v. €999,- bij uw inschrijving voor deze volledige geaccrediteerde Post HBO opleiding.Deze 15-daagse Post HBO opleiding speelt in op:

  * De veranderende rol van medewerkers op het gebied van informatiemanagement & IT bedrijfsvoering
  * Hoe organisaties beter functioneren met behulp van ICT
  * Alle aspecten van informatiemanagement en IT bedrijfsvoering
  * Best practices als Prince2, Lean, Agile, Scrum, BISL, ASL ,ITIL  en Tmap
  * Het professionaliseren van de de inrichting van een project 
  * Het vertalen van bedrijfsprocessen naar fatsoenlijke IT-oplossingen


Persoonlijke intake voorafgaand aan de opleiding
Voorafgaand aan dit opleidingstraject vindt er een persoonlijk intakegesprek met u en de hoofddocent plaats. Hier worden alle details zoals verwachtingen, niveau, opleidingsbehoefte rondom dit opleidingstraject besproken, om de opleiding zo goed mogelijk op uw leerwensen af te stemmen.

Data van de examentrainingen incl. examen

  * BiSL Foundation
  * Agile Foundation
  * Scrum Master
  * Lean Yellow Belt
  * Lean IT Foundation
  * Prince2 Foundation
  * Prince2 Practitioner
  * Tmap Next
  * ITIL Foundation
Programma

De opleiding is gebaseerd op leren op drie niveaus:

  * Het vergroten van kennis op geselecteerde onderwerpen. De kennis wordt individueel getoetst tijdens de opleiding.
  * Het toepassen van de kennis in huiswerkopdrachten
  * Het verbeteren van competenties die noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te bereiken (oefeningen, discussies, presentaties, kennistoetsen, persoonlijk ontwikkelplan)


Opbouw van de opleiding
De opleiding bestaat uit 15 modules, waarvan de klassikale opleidingsduur telkens 1 dag is. Integraal in de opleiding komen competenties en vaardigheden aan bod die van pas komen voor u op het gebied van informatievoorziening en IT bedrijfsvoering.Bij iedere module hoort een deel zelfstudie, wat bestaat uit een huiswerkopdracht en het leren voor een kennistoets. Gedurende de opleiding werkt u samen met de andere deelnemer aan een integraal persoonlijk ontwikkelplan.De volgende onderwerpen worden behandeld:

  * Kick off van de opleiding
  * Informatiemanagement
  * Functioneel applicatiebeheer
  * Agile en Lean
  * Projectmatig werken
  * Procesmanagement
  * ICT regie
  * Testen en kwaliteitszorg
  * ITIL Servicemanagement
  * Informatiebeveiliging
  * Cloud
  * IT Architectuur
  * Adviesvaardigheden dag 1
  * Adviesvaardigheden dag 2
  * Afsluiting van de opleiding incl. persoonlijk ontwikkelplan


Optionele eendaagse examentrainingen voor het halen van examens
De examentraining bestaat uit theorie, oefenen van proefexamens, behandelen van vragen en feedback daarop en het afnemen van het examen. Onderstaande specifieke examentrainingen zijn mogelijk;

  * BiSL Foundation
  * Agile Foundation
  * Scrum Master
  * Lean Yellow Belt
  * Lean IT
  * Prince II Foundation & Practitioner
  * Tmap Next
  * ITIL Foundation
Uw docenten

Odile Moreau heeft veel ervaring opgedaan op het snijvlak van business en ICT in verschillende industrieën. Al 17 jaar is Odile adviseur en trainer op het gebied van Business & IT alignment, IT demand management, IT servicemanagement en organisatie- en competentieontwikkeling. Zij richt zich met name op informatiemanagement, functioneel beheer en de invoering van Agile werken bij beheerorganisaties. Odile is een inventieve adviseur, coach en trainer. Ze haalt grote voldoening uit het stimuleren en inspireren van mensen en hen de juiste kennis, gedrag en vaardigheden aanleren. Door het combineren van haar inhoudelijke kennis met de vaardigheid om mensen te coachen op gedrag en leiderschap is zij in staat om grote organisaties effectief te verbeteren.Odile is gedreven, pragmatisch en gericht op het maximaal laten leren van cursisten. Bovendien is zij een gecertificeerde trainer en examinator voor BiSL, Lean IT ,Agile/Scrum en SAFe Agilist (SA).Willem Tibosch heeft meer dan 8 jaarervaring op het gebied van IT risk management en auditing. Hij richt zich momenteel op het ontwerp en de implementatievan flexibelerisicomanagementinstrumenten en assisteertorganisatiesin het verbeteren van hunrisicomanagementvaardigheden. Willem combineert een analytische geest met de vaardigheid om pragmatische oplossingen te realiseren. Hij is een goede presentator en heeft de competentie om complexe zaken op een begrijpelijke wijze over te brengen. Zijn diepgaande kennis van risicomanagement en zijn talent deze toe te passen in onconventionele situaties, maakt hem een innovator in zijn vakgebied.Niels Groen heeft ruim 8 jaar ervaring als adviseur voor klanten in het bedrijfsleven en de overheid. Vraagstukken waar hij klanten bij ondersteunt, liggen op het gebied van strategievorming, inrichting van effectieve en beheersbare projectorganisaties en agile transformaties. Daarnaast is Niels verbonden aan de Universiteit van Maastricht waar hij, in het kader van zijn PhD, onderzoekt hoe de kosten van IT-projecten bij de overheid escaleren en welke omstandigheden hier aan ten grondslag liggen. Zijn proefschrift ‘Understanding E-government Project Escalation’ verschijnt eind 2015.Rondom het onderwerp van zijn proefschrift wordt Niels inmiddels erkend als een belangrijke opinieleider, getuige diverse publicaties, uitnodigingen om te spreken bij overheidsorganisatie en op congressen, en een recente hoorzitting door de Tijdelijke Commissie ICT van de Tweede Kamer (commissie Elias) op hun verzoek.Arent van ’t Spijker heeft ruim 15 jaar ervaring in informatiemanagement in een veelheid aan organisaties en industrieën. Hij is een expert op het gebied van Big Data en Data Driven Strategy, de strategische waardecreatie uit data. Door zijn achtergrond in competitive- en business intelligence heeft hij bijzonder veel praktische kennis van zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Vanuit zijn werkzaamheden als consultant begeleidt hij organisatie bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe data-gedreven business modellen.
Rosanne van der Stam
 focust zich voornamelijk op Business Agility en Procesoptimalisatie op basis van Lean (Six Sigma). Ook heeft zij expertise op het gebied van Business Model Innovation en Business & IT Fusion. Als trainer en coach heeft Rosanne ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van teams en organisaties bij hun veranderprogramma. Dit scala van ervaringen in verschillende industrieën en disciplines maakt dat Rosanne altijd in staat is de juiste aanpak te kiezen om gewenste organisatiedoelen te bereikenFlorentine Loeb verzorgt trainingen op het gebied van procesmanagement en Lean en Agile methodieken. Omdat zij verschillende bedrijven begeleidt bij hun transformatie naar deze manieren van werken, komen zowel theorie als praktijk in haar trainingen aan de orde. Daarnaast traint en coacht Florentine in adviesvaardigheden en het inzetten van verschillende communicatiestijlen.Florentine is analytisch sterk en weet snel verbanden te leggen. Dankzij haar rust en het feit dat zij de juiste vragen stelt, kan zij altijd de benodigde informatie uit een groep mensen naar boven halen.Caro Henderickx heeft ervaring opgedaan in diverse disciplines en sectoren – van een multinational tot een start-up. Haar voornaamste expertise ligt in Business Development, Agile en Proces Optimalisatie. Haar passie is om kansen te zien, te analyseren en verder te ontwikkelen. Hierbij gebruikt ze technieken als Business Model Canvassing en methoden als Kanban en SCRUM. Caro weet haar analyse om te zetten naar pragmatische oplossingen in de praktijk. Caro heeft een open en proactieve houding. Commitment staat bij Caro voorop, wat haar tot een enthousiaste en (resultaat) gedreven consultant en trainer maakt.Tom Verdaat is Cloud Computing ondernemer en adviseur. Zijn onderneming levert verschillende publieke Cloud diensten en helpt organisaties met training en de adoptie van Cloud en eigen Cloud implementaties. In zijn ruim 8 jaar als adviseur heeft hij gewerkt met cliënten van kleine bedrijven tot multinationals in vele verschillende industrieën op het gebied van strategievorming, IT besturing, business agility, (out)sourcing en offshoring. Zijn voornaamste expertise ligt hierbij in IT en bedrijfsproces uitbesteding. Als trainer combineert hij de praktische kennis en ervaring uit zijn ondernemerschap en adviseurschap op interactieve wijze.

Doelgroep & voorkennis

Doelgroep
De Post HBO opleiding is bedoeld voor medewerkers die actief zijn met de optimalisatie van informatievoorziening, interne bedrijfsvoering en processen. U bent bijvoorbeeld:

  * Informatiemanager/ Coördinator
  * Procesmanager
  * Projectmanager
  * Kwaliteitsmanager
  * Beleidsmedewerker
  * I&A Manager/Coördinator
  * Informatieanalist
  * Functioneelbeheerder
  * IT Architect


Voorkennis
Voor deze opleiding is HBO werk- en denkniveau vereist. Voorafgaand aan de opleiding krijgt u een persoonlijk intakegesprek met onze hoofddocent, zodat uw leerbehoeften in kaart worden gebracht.

Incompany

Deze opleiding kunt u ook Incompany volgen vanaf 6 personen. Gladwell Academy heeft de expertise om voor u een passend en efficiënt opleidingsprogramma samen te stellen.Voordelen Incompany opleiding

  * Intake door de docent voor goede aansluiting
  * De docent past het programma aan op uw organisatie/branche
  * Inbreng van specifieke vragen en cases vanuit uw eigen organisatie
  * De inhoud van de opleiding is direct toepasbaar op de eigen werksituatie
  * Samen opleiden is kennis delen voor uw medewerkers
  * Gunstige prijsstelling
  * Geen extra reistijd

€ 12999
Strategisch Informatiemanagement voor de Publieke sector
Informatiemanagement, HBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De informatiemanager van de toekomst
De informatiemanager van de toekomst heeft een leidende en inspirerende rol in de organisatie en daarbuiten. Hij speelt in op relevante business en IT-trends, die richting geven aan de ontwikkeling van informatievoorziening.Bent u klaar voor deze forse uitdaging?
Staat u en uw organisatie ook voor forse uitdagingen op het gebied van veranderende wetgeving, decentralisaties, ketensamenwerking en ICT-innovatie?Dan is de opleiding Strategisch Informatiemanagement Publieke Sector onmisbaar.Na slechts 5 dagen weet u:

  * Het speelveld van de informatiemanager van nu;
  * Welke Business en IT-trends u in moet zetten voor optimaal informatiemanagement;
  * Welke richting u de informatievoorziening van uw organisatie dient te geven.


Kortom na deze opleiding bent u in staat op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatieontwikkelingen. U boekt daadwerkelijk resultaten door succesvolle veranderprogramma’s op het gebied van informatievoorziening en ICT.PROGRAMMADag 1: van 09.00 tot 17:00 uurDe Informatiemanager van de toekomst
Tijdens de eerste dag behandelen we allereerst het speelveld van de moderne informatiemanager van de toekomst. We gaan kort in op de belangrijkste organisatie en ICT-trends die relevant zijn voor organisaties. Hierbij kiezen we de insteek dat een succesvolle informatiemanager met name kijkt naar toepassingsmogelijkheden en de juiste timing van trends. We leren hoe je als informatiemanager dit goed in kunt schatten. Verder gaan we in op het IM3 model en de drie arena’s. We schetsen de dynamiek, scope en uitdagingen van elke arena aan de hand van praktische voorbeelden en cases, aangevuld met eigen ervaringen van deze cursisten. Op deze manier krijgen cursisten inzicht in de te volgen strategie om succesvol te kunnen zijn.Dag 2: van 09.30 tot 17:30 uurCHANGING THE RULES
Op de tweede dag starten we met de eerste pijler in IM3: CHANGING THE RULES. Changing the rules draait om onderwerpen zoals bedrijfsinnovatie en organisatieversnelling. Hoe pak je als Informatiemanagers je rol in dit soort processen en op welke manier voeg je waarde toe door strategisch te innoveren met ICT-mogelijkheden? Een onderwerp dat hoog op de agenda staat in veel organisaties, maar o zo vaak leidt tot niet ingelofte beloftes. We benaderen het onderwerp van buiten naar binnen omdat we geloven dat succesvolle ICT-innovaties gebaseerd zijn op business principes zoals waardecreatie.Dag 3:  van 09.00 tot 17:00 uurWINNING THE RACE
Dag 3 draait om de tactische rol van Informatiemanager in de arena WINNING THE RACE : verbetering en vernieuwing van bedrijfsprocessen en informatievoorziening, zodat het organisatiemodel optimaal ondersteund wordt. Bij verbeteren en vernieuwen speelt de uitdaging voor informatiemanagers om een verbinding te slaan tussen beleid en organisatiedoelen aan de ene kant, en een uitvoerbare set van veranderingen aan de andere kant. Hierbij dient terdege rekening gehouden te worden met de toekomstvastheid van oplossingen en vooral ook adequaat stakeholdermanagement naar alle betrokkenen. Per saldo overstijgt de vraag naar vernieuwing meestal door het beschikbare aanbod aan verandercapaciteit.Dag 4: van 09.00 tot 17:00 uurRUN THE RACE
In de vierde dag wordt de derde arena van IM3 behandeld : RUNNING THE RACE. Deze arena draait om het proactief, planmatig en situationeel zeker stellen dat dagelijkse informatievoorziening in voldoende mate geborgd blijft in de organisatie. De uitdaging voor organisaties in deze arena is niet alleen het ontwikkelen van een duidelijke visie op de toekomst, maar juist om dit te vertalen naar de prioriteiten voor de korte termijn.Integratie: doelstelling van de middag is de integratie van alle behandelde onderwerpen in het IM3-framework.Dag 5: van 09.00 tot 17:00 uur
Een onderwerp wat hoog op de agenda staat in veel organisaties is de manier waarop waarde toegevoegd wordt aan ICT systemen door strategisch te innoveren. We benaderen het onderwerp van buiten naar binnen omdat we geloven dat succesvolle ICT-innovaties gebaseerd zijn op business principes zoals waarde creatie. DOELGROEPU bent werkzaam in de publieke sector. Deze opleiding is o.a. bedoeld voor;

  * Informatiemanagers
  * Hoofden informatiemanagement
  * IT-managers
  * Hoofden Functioneel beheer
  * Senior functioneel beheerders
  * Business analisten
  * ICT-consultants
  * Organisatieadviseurs

€ 3595
Informatiemanagement, strategie en beleid
Informatiemanagement, HBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Na het volgen van deze leergang bent u instaat:

  * Met de kennis, vaardigheden en inzichten van de belangrijkste ICT trends en methodieken
  concrete veranderprogramma’s uit te voeren
  * Als volwaardig adviseur op het gebied van business-innovatie, bedrijfsvoering en informatiemanagement te opereren
  * Grip te houden op de ontwikkeling van de informatiemanagement binnen uw organisatie
  * Op strategisch niveau in de informatievoorziening te functioneren
  * De laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied te projecteren op uw eigen organisat
  ie


Laat uw organisatie sneller en beter presteren met minder kosten
Innovaties en veranderingen op het gebied van informatiemanagement volgen elkaar steeds sneller op. De mogelijkheden om deze ontwikkelingen binnen uw organisaties toe te passen gaan ook als een sneltrein. Uw organisatie heeft te maken met forse uitdagingen op het gebied van informatiemanagement. U wilt uw organisatie het liefst zo in richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen zodat processen, (IT) systemen en informatiebestanden goed op elkaar zijn afgestemd. Uw organisatie presteert dan sneller, beter en met minder kosten.Gladwell Academy heeft een leergang ontwikkeld waarbij u en uw afdeling proactief en sturend worden en zo met aantoonbare resultaten bijdragen aan het succes van de business.Modulair programma en ervaren docenten
Wij bieden u een modulair programma aan welke uw organisatie in zijn geheel (10 modules) of deels kan volgen. Het programma wordt aangepast aan de behoefte van uw organisatie, zodat u maximaal leert. De docenten van Gladwell Academy zijn zeer ervaren en gespecialiseerd om uw gekozen opleiding informatiemanagement tot een waar succes te maken.Waarom de leergang Informatiemanagement?
In het vakgebied informatiemanagement wilt u graag het maximale halen uit uw organisatie, medewerkers en de it-systemen. Ook wilt u een volwaardig gesprekpartner zijn. Tijdens deze 10 daagse leergang doet u in een relatief kort tijdsbestek praktische kennis op, die direct toepasbaar is in uw functie. De leergang voert u langs dominante aandachtgebieden in het vakgebied informatiemanagement, waardoor u up to date bent en de juiste beslissingen kan nemen.Met deze leergang krijgt u grondige kennis , inzicht in en handvatten voor het vakgebied Informatiemanagement. Wij brengen de geleerde stof over middels een mix van theorie, opdrachten, discussie en veel interactie. De opgedane kennis in de leergang wordt getoetst aan de hand van praktijkopdrachten en kennistesten.Het volgen van deze training is inclusief:

  * Interactieve online leeromgeving met digitaal lesmateriaal en aanvullend referentiemateriaal
  * 2 boeken; De Informatieprofessional 3.0 van Erik de Vries, Rik Mas en Wouter Bronsgeest en De Bodemloze Put (escalatie van IT projecten) van dr. Niels Groen
  * Online kennistest na elke module en 1 herkansing per kennistest
  * Certificaat van deelname met cijfers van de kennistesten

€ 6595
Aanbieder uit: Amsterdam
Cursussen in provincie(s):
Global Knowledge

Global Knowledge

Informatiemanagement volgens BISL (Foundation) [BISL]
Informatiemanagement, , Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


OVERVIEW
De Business Information Services Library (BiSL) biedt een framework voor het werkveld dat zich bevindt tussen de aansluiting van ICT op het bedrijfsproces. Juist deze aansluiting is vaak niet optimaal. Het BiSL-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen van het werkveld, en de relaties tussen de processen. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van de processen, onder meer via 'best practices' en het verschaft een uniforme terminologie.
OBJECTIVESNa afloop van deze training bent u in staat de context van het BiSL-framework te verwoorden en kent u de onderling verhouding tussen functioneel, applicatie-, technisch beheer en de relatie van BiSL met andere modellen en methoden (zoals ASL en ITIL). U krijg inzicht in het BiSL-raamwerk en de interne samenhang van de processen. De specifieke leerdoelen zijn:

  * Kennismaken met de verschillende BiSL procesclusters, de BiSL processen daarbinnen en BiSL terminologie;
  * Inzicht krijgen in het BiSL-raamwerk en interne samenhang van de processen;
  * Concrete handvatten verkrijgen voor toepassing van BiSL in uw organisatie;
  * Het onderkennen van het toenemend belang van functioneel beheer;
  * Het kweken van enthousiasme voor deze aanpak;
  * Voorbereiding op het EXIN examen: Information Management volgens BISL


AUDIENCEOperationeel niveau: Functioneel beheerder, kerngebruiker, super-user, applicatiebeheerderTactisch niveau: Systeemeigenaar, opdrachtgever, productmanager, budgethouderStrategisch niveau: Informatiemanagement, programmamanagerCERTIFICATIONDeze cursus geeft een goede voorbereiding op het Exin examen: Informatiemanagement opbasis van BISL en op het APMG examen BiSL Foundation.Het examen is optioneel. Indien u het examen wil maken, moet u dit bij de boeking van de cursus aangeven. De examenprijs is 166 Euro. CONTENTSpecifieke inhoud:

  * introductie BiSL-raamwerk
  * de rol van functioneel beheer en informatiemanagement
  * de uitvoerende processen: gebruikersbeheer en functionaliteitenbeheer
  * de sturende processen
  * de richtinggevende processen en het opstellen van strategieën voor de organisatie en de informatie
  * de verbindende processen
  * relaties naar andere beheervormen
  * invoering en gebruik BiSL

€ 799
Aanbieder uit: Nieuwegein
Cursussen in provincie(s): Utrecht
IT Management Group BV

IT Management Group BV

Strategisch Informatiemanagement
Informatiemanagement, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Strategisch informatiemanagementTijdens de unieke training Strategisch Informatiemanagement worden de strategische aspecten van informatiemanagement behandeld. Deze training is een must voor diegenen de zich op strategisch niveau bezighouden met de (inrichting) van informatiemanagement. De training is geschikt voor deelnemers uit zowel de publieke als de commerciële sector. De training heeft een dynamisch karakter. Theorie wordt afgewisseld met discussies, oefeningen en sprekers uit de praktijk.Uw profiel
Heeft u een verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening van uw organisatie? Heeft u een rol bij het aansturen, richting geven en operationaliseren van informatiemanagement of bent u op een andere wijze nauw betrokken bij de informatievoorziening van uw bedrijf? Dan is de training Strategisch Informatiemanagement voor u als niet-ICT-er en ICT-er geschikt!Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training Strategisch Informatiemanagement komen de volgende onderwerpen aan bod:– externe en interne inrichtingsfactoren voor business informatie management
– vraagsturing en management van behoeften
– de meest recente ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement gebied
– de strategische BiSL-processsen, te weten:1. Opstellen van de informatiestrategie en informatiearchitectuur;
2. Informatie lifecyclemanagement;
3. Informatie portfoliomanagement;
4. Bepalen ketenontwikkelingen;
5. Bepalen technologische ontwikkelingen;
6. Bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen;
7. Coördinatie van informatie;
8. Inrichting van de IV functie;
9. Leveranciersmanagement;
10. Ketenpartnermanagement.Theorie wordt afgewisseld met discussies, oefeningen en sprekers uit de praktijk.Trainingsduur en kosten
De training Strategisch Informatiemanagement duurt 1 dag. De kosten voor de training bedragen € 550,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW.Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.


€ 550
Tactisch en Operationeel Informatiemanagement
Informatiemanagement, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Tactisch en Operationeel informatiemanagementTijdens de training Tactisch en Operationeel Informatiemanagement gaat u aan de slag met alle aspecten van tactisch en operationeel informatiemanagement. In deze training wordt theorie afgewisseld met discussies, oefeningen en opdrachten en sprekers uit de praktijk. De focus van van de training is gericht op functioneel beheer en business informatiemanagement maar er worden ook relaties gemaakt met het vakgebied van technisch beheer en applicatiebeheer. Na afloop van deze module kunt u zich desgewenst certificeren in de module BiSL Foundation.Uw profiel
Bent u werkzaam als functioneel beheerder, business consultant, informatiemanager, informatie-architect, business manager, teamleider of contractmanager of heeft u een verantwoordelijkheid binnen uw organisatie op tactisch of operationeel niveau? Heeft u een rol bij het aansturen, richting geven en operationaliseren van informatiemanagement of bent u op een andere wijze nauw betrokken bij de informatievoorziening van uw bedrijf? Dan is de training Tactisch en Operationeel Informatiemanagement voor u als niet-ICT-er en ICT-er geschikt!Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training Tactisch en Operationeel Informatiemanagement komen de volgende onderwerpen aan bod:– Doel en achtergrond functioneel beheer
– Gebruiksbeheer
– Functionaliteitenbeheer
– Verbindende processen
– Sturende processenMeer specifiek:
1. Planning en Control;
2. Financieel Management;
3. Behoeftemanagement;
4. Contractmanagement;
5. Gebruikersondersteuning;
6. Operationele IT-aansturing;
7. Beheer Bedrijfsinformatie;
8. Wijzigingenbeheer;
9. Transitie en Specificeren.– de relatie met de Richtinggevende processenTheorie wordt afgewisseld met discussies, oefeningen en sprekers uit de praktijk.Trainingsduur en kosten
De training Tactisch en Operationeel Informatiemanagement duurt 2 dagen. De kosten voor de training bedragen €800,-. Deze prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief BTW en examengeld. Indien gewenst, kunt u zich na afloop van de training certificeren in BiSL.Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie worden verzorgd.


€ 800
Aanbieder uit: Den Haag
Cursussen in provincie(s):
International Management Forum

International Management Forum

kennismanagement in de praktijk
New Business, HBO, Thuisstudie ...Bekijk cursusinhoud
Effectief kennismanagement – voorwaarden en voordelen

Kennismanagement richt zich op het beheersen van processen waarmee de kennis in een organisatie wordt geëxploiteerd, waarmee nieuwe kennis wordt geïmporteerd, geborgen en gedistribueerd, verder ontwikkeld en gecombineerd en waarmee verouderde kennis kan worden afgestoten.

Kennismanagement is in tal van organisaties een hot topic. In deze zeer actuele en praktische cursus zult u inzicht krijgen in wat kennismanagement is, de wijze waarop IT ingezet kan worden en de kritische succesfactoren met betrekking tot de implementatie van kennismanagement.

Kennismanagement – voor wie?

Een succesvolle aanpak van kennismanagement vereist een multidisciplinaire aanpak vanuit het IT-management, algemeen management en human resources management. Deze cursus is dan ook ontworpen voor:

  * IT-managers, IT-specialisten en adviseurs methoden en technieken
  * Managers I & O
  * Kennistechnologen
  * (New) business development managers
  * Human resources managers
  * Corporate planning managers
Kennismanagement – niveau van de cursus

De schriftelijke cursus Kennismanagement in de praktijk is geschreven op HBO(+) niveau.

Kennismanagement – voordelen van deze schriftelijke cursus

De lesstof van deze schriftelijke cursus is gebaseerd op de lesstof van een 4-daagse training. Bestudering van een les kost u plm. 4 uur.

De schriftelijke cursus over Kennismanagement kost u geen reistijd, geen reiskosten, geen verblijfskosten en belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. Daarnaast kunt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert. U betaalt slechts 6% BTW i.p.v. 21%. Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40 tot 60% minder dan een klassikale cursus.

Kennismanagement – handig naslagwerk 


De cursusmap vormt na afsluiting van de leergang een waardevol en praktisch naslagwerk voor u (en uw collega’s).


€ 1980
Informatiemanagement in de publieke sector
Informatiemanagement, HBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Informatiemanager op strategisch en tactisch niveau – u wordt gezocht!

Managers die de verbinding kunnen leggen tussen organisatie, strategie en informatiemanagement worden op dit moment – met name in publieke organisaties – veel gevraagd. Wilt u uw organisatie versterken op het snijvlak van bestuurlijke processen, informatievoorziening en IT? Dan is dit de opleiding voor u! 


Informatiemanagement is zeer actueel in de publieke sector

Zowel de overheid als ook andere publieke organisaties kennen de komende jaren forse uitdagingen op het gebied van veranderende wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen, ketensamenwerkingen en IT-innovatie. Publieke organisaties moeten daarom in hoog tempo moderniseren. Om de druk van de bezuinigingen te verlichten moet alles digitaal. Digitalisering is daarnaast noodzakelijk om dezelfde kwaliteit van diensten te kunnen blijven leveren. Het belang van IT voor de publieke sector is daarmee exponentieel toegenomen. Daarnaast verschuift de focus van IT steeds meer naar informatie. Als informatiemanager in een publieke organisatie wordt u geacht juist op strategisch niveau een bijdrage te leveren in niet alleen uw eigen organisatie, maar ook daarbuiten in externe netwerken en ketens.

Informatiemanagement in publieke organisaties – doel opleiding

Het doel van deze 5-daagse opleiding is u op te leiden tot een informatiemanager op tactisch en strategisch niveau. In de opleiding komen tal van actuele onderwerpen, ervaringen en best practices in de publieke sector aan de orde. Na de opleiding weet u wat er speelt binnen de samenhang IT, besturing, informatievoorziening en organisatie en zult u als informatiemanager een volwaardig adviseur en sparring partner in uw organisatie zijn. U zult in staat zijn op directieniveau een waardevolle bijdrage te leveren aan organisatie ontwikkelingen en deze om te zetten in concrete veranderprogramma’s op het gebied van informatievoorziening en IT. Met andere woorden, u zult alle kennis en competenties hebben om als informatiemanager in de publieke sector succesvol te zijn.

Opleiding Informatiemanagement – voor wie?

De opleiding Informatiemanagement in de publieke sector is specifiek ontwikkeld voor managers en adviseurs werkzaam bij (semi) overheidsorganisaties, zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen of uitvoeringsorganisaties, zoals zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties, openbaar vervoer, etc. 

Qua functionarissen denken wij dan met name aan (aankomend) informatiemanagers, i-adviseurs, projectmanagers en programmamanagers, IT-managers, hoofden I&A, business analisten, hoofden functioneel beheer, organisatieadviseurs, procesmanagers, kwaliteitsmanagers en controllers.


Opleiding Informatiemanagement in de publieke sector – PE-punten

De opleiding Informatiemanagement in de publieke sector is NBA en NOREA gecertificeerd en geeft recht op 30 PE-punten.


€ 3480
Informatiemanagement en Bedrijfsvoering
Informatiemanagement, HBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – waarom deze opleiding?

Zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector is er grote vraag naar informatieprofessionals die informatie, kennis, processen en systemen kunnen analyseren en beheren in lijn met de organisatiestrategie. Deze vraag is zo groot dat besloten is een post-HBO opleiding te ontwikkelen waarin u als informatiemanager niet alleen uw kennis op geselecteerde onderwerpen kunt vergroten, maar ook essentiële kwaliteiten zoals advies- en communicatievaardigheden leert aanscherpen.

Informatiemanagement, IT projectmanagement en Business IT Alignment 

Informatiemanagement, IT projectmanagement en Business IT Alignment zijn in veel organisaties actuele thema’s. Zaken als technologische ontwikkelingen, veranderende wetgeving en ketensamenwerking leiden in hoog tempo tot nieuwe kansen en uitdagingen die telkens moeten worden afgezet tegen de organisatiedoelstellingen. Veel organisaties worstelen dan ook met de rol van IT binnen hun organisatie en hoe de alignment tussen Business & IT verbeterd kan worden. 

Het doorgronden van bedrijfsprocessen en ervoor zorgen dat de informatievoorziening op orde komt en blijft, is niet langer voldoende binnen uw rol als informatiemanager. U wordt geacht op tactisch en strategisch niveau een relevante bijdrage te leveren, o.a. door betrokken te zijn bij het opstellen van lange termijn doelstellingen. U moet veranderingen kunnen begeleiden en uw organisatie helpen om toekomstbestendig te worden zonder daarbij de dagelijkse bedrijfsvoering uit het oog te verliezen. De post-HBO opleiding Informatiemanagement & Bedrijfsvoering helpt u hierbij.


Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – vakinhoudelijke kennis en competenties

In deze officiële post-HBO opleiding ligt de focus op het ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis en de daaraan gerelateerde competenties. Het uiteindelijke doel van het programma is om u op te leiden tot een breed inzetbare informatieprofessional op het snijvlak van Business & IT, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. In de lessen wordt uw kennis op tal van onderwerpen vergroot. In huiswerkopdrachten leert u deze kennis direct toe te passen. De docenten verschaffen u een goede basis met betrekking tot best practices, waarbij zowel de theoretische kant als de praktische toepasbaarheid uitgebreid aan bod komen. 

Door middel van oefeningen, discussies, presentaties, kennistoetsen en een persoonlijk ontwikkelplan worden uw competenties verbeterd. Via groepsopdrachten, praktijkvoorbeelden, discussies en casuïstiek laten de docenten zien hoe bepaalde zaken bij andere organisaties geregeld zijn en hoe andere functionarissen op het gebied van informatiemanagement en IT bedrijfsvoering met de diverse uitdagingen omgaan.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – opbouw van de opleiding

De post-HBO opleiding Informatiemanagement & Bedrijfsvoering bestaat uit 15 modules van telkens één dag. De modules zijn opgedeeld in 4 samenhangende thema’s: IT bedrijfsvoering, adviesvaardigheden, informatievoorziening en trends in IT. Competenties en vaardigheden komen integraal in de opleiding aan bod. Bij iedere module hoort een deel zelfstudie, bestaande uit een huiswerkopdracht en het werken aan uw persoonlijk ontwikkelingsplan. In totaal worden 12 kennistoetsen afgenomen en dienen 12 huiswerkopdrachten gemaakt te worden.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – persoonlijke intake plus evaluatiegesprek

Voorafgaand aan de opleiding vindt een persoonlijk intakegesprek plaats tussen u en de hoofddocent. In dit gesprek worden uw verwachtingen, niveau en opleidingsbehoefte besproken om de opleiding zo optimaal mogelijk op uw leerwensen af te stemmen. Na afloop van de opleiding vindt een persoonlijk evaluatiegesprek plaats.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – voor wie?

Bent u betrokken bij de optimalisatie van de informatievoorziening, de interne bedrijfsvoering en de processen binnen uw organisatie, dan is deze post-HBO opleiding de juiste keuze voor u. Qua functionarissen denken wij onder andere aan: informatiemanagers, procesmanagers, projectmanagers, kwaliteitsmanagers, beleidsmedewerkers, I&A managers, informatie analisten, functioneel beheerders en IT architecten.


€ 13980
Informatiemanagement
Informatiemanagement, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Sneller en beter presteren met meetbare resultaten

Uw organisatie heeft te maken met forse uitdagingen op het gebied van informatiemanagement. Innovaties en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe kunt u nu sneller, beter en met minder kosten presteren? In deze actuele 10-daagse Informatiemanagement opleiding leert u proactief en sturend op te treden met als concreet resultaat meetbare verbeteringen in de informatieprocessen die bijdragen aan het succes van uw organisatie.

Leerresultaat van de opleiding Informatiemanagement


In deze actuele 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de belangrijkste aandachtsgebieden in het vakgebied behandeld waardoor u weer up to date bent en de juiste beslissingen kunt nemen. Door een optimale mix van theorie, opdrachten en discussie doet u veel praktische kennis op die direct toepasbaar is in uw functie. Uw kennis wordt getoetst aan de hand van tal van praktijkcases. 

U bent na afloop van deze opleiding in staat om veranderprogramma’s concreet uit te voeren door uw nieuw verworven kennis, vaardigheden en inzichten toe te passen. U houdt grip op de kwaliteit van informatiemanagement binnen uw organisatie doordat u in staat bent om de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied te projecteren op uw eigen organisatie. Na het volgen van deze opleiding kunt u op strategisch niveau optreden als volwaardig gesprekspartner en adviseur op het gebied van informatiemanagement, IT bedrijfsvoering en business innovatie.

Opleidingsmodules

Tijdens de 10-daagse opleiding Informatiemanagement worden de volgende aandachtsgebieden behandeld:

  * De positie van informatiemanagement
  * Inventariseren van behoefte d.m.v. storytelling
  * Rol en positionering van functioneel beheer t.o.v. informatiemanagement
  * Agile requirements
  * Informatieplanning & business cases
  * Portfoliomanagement
  * Agile, Lean en Scrum voor business en IT
  * Projectperformance, projectbeheersing, regie, opdrachtgeverschap en governance
  * Succesvol aansturen van interne en externe leveranciers
  * IT sourcing
  * Leveranciersselectie en leveranciersmanagement
  * Regievoering en contract management
  * Validatie en het belang van testen en kwaliteitszorg
  * Bedrijfsarchitectuur, IT architectuur en beheerarchitectuur
  * Informatiebeveiliging en cloud
  * Risicomanagement
  * Datastrategie
  * Procesmanagement, -modellering en -optimalisatie
  * Adviesvaardigheden
Informatiemanagement: lesmethode

Deze intensieve en diepgaande Informatiemanagement opleiding bestaat uit een mix van theorie, praktijk, opdrachten, discussie en veel interactie. Elke lesdag wordt uw kennis getest door middel van een kennistoets. Aan het eind van de opleiding ontvangt u een certificaat met de cijfers van alle kennistoetsen.

Lesmateriaal

U ontvangt uitgebreid (digitaal) lesmateriaal en 2 boeken.

Doelgroep


De 10-daagse opleiding Informatiemanagement is ontwikkeld voor informatiemanagers, I&A coördinatoren en managers, functioneel beheerders, IT managers, IT beleidsmedewerkers, business analisten, projectleiders, IT consultants en organisatie-adviseurs.

Voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze 10-daagse Informatiemanagement opleiding.

Aantal deelnemers

De 10-daagse opleiding Informatiemanagement bestaat uit tal van praktijkopdrachten, discussie en veel interactie. Om deze redenen is het aantal deelnemers beperkt.


€ 6580
Certified Information Professional (CIP) / Informatiemanagement
Informatiemanagement, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Certified Information Professional (CIP) – waarom deze certificering?
Vanwege het grote belang van informatiemanagement voor de organisatie en de grote behoefte aan professionele en gecertificeerde informatiemanagers heeft AIIM al in 2011 een uitgebreide Body of Knowledge ontwikkeld om de informatiebehoefte van de informatieprofessional in kaart te brengen. Om de kennis van informatieprofessionals te toetsen en te benchmarken heeft AIIM tevens een examen ontwikkeld. In 2016 is dit Certified Information Professional (CIP) examen volledig geactualiseerd om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen die aan de informatieprofessional van vandaag worden gesteld.

Certified Information Professional (CIP) – de eerste, onafhankelijke informatiemanagement certificering ter wereld
De Certified Information Professional (CIP) certificering van AIIM is de eerste, onafhankelijke informatiemanagement certificering ter wereld. IT organisaties hebben de CIP training en certificering hoog in het vaandel staan. Informatieprofessionals die over deze certificering beschikken, zijn gewild en kunnen vrijwel overal meteen aan de slag. Inmiddels hebben al meer dan 1.000 informatiemanagers deelgenomen aan deze training en het Certified Information Professional (CIP) certificaat behaald. Word ook een digitale informatiemanager met de Certified Information Professional (CIP) certificering van AIIM!

Over AIIM
AIIM is dé internationale autoriteit op het gebied van Informatiemanagement (IM), Business Process Management (BPM), Enterprise Content Management (ECM) en Electronic Records Management (ERM). AIIM bestaat al meer dan 60 jaar en heeft wereldwijd ruim 195.000 leden.

Certified Information Professional (CIP) – een nieuwe generatie informatieprofessionals
Steeds meer organisaties beseffen dat zij behoefte hebben aan een nieuwe generatie informatieprofessionals. Er is behoefte aan informatieprofessionals die het belang zien van een effectief management, gebruik en toepassing van informatiemiddelen en -systemen, toegespitst op de business en context van de organisatie en die in staat zijn de omslag naar een digitale organisatie te maken. Voldoet u aan de nieuwe eisen die aan de kennis en kunde van de informatieprofessional van vandaag worden gesteld?

Certified Information Professional (CIP) – voor wie?
De 4-daagse training Certified Information Professional (CIP) is ontwikkeld voor informatiemanagers, I&A coördinatoren en -managers, procesmanagers, functioneel beheerders, IT managers, IT beleidsmedewerkers, business analisten, informatie analisten, projectleiders, IT consultants, organisatie-adviseurs, kwaliteitsmanagers, IT architecten en financiële managers.

Wat houdt informatiemanagement in?
Overal buiten Nederland betekent informatiemanagement: het verzamelen, beheren, verwerken en verspreiden van informatie. Te denken valt hierbij aan zaken als Big data en Business Intelligence (BI). In Nederland betekent informatiemanagement: ervoor zorgen dat informatie en IT optimaal bijdragen aan het succes van de organisatie. Voor information management heb je veel technische kennis nodig, voor Informatiemanagement juist vooral veel kennis en begrip van de business. Information management is niet hetzelfde als informatiemanagement, maar ze kunnen niet zonder elkaar succesvol zijn.

Certified Information Professional – voorkennis
U heeft geen specifieke voorkennis of achtergrond nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan deze 4-daagse training.

Certified Information Professional – niveau van de opleiding
De Certified Information Professional (CIP) training van AIIM wordt gegeven op HBO niveau.

Certified Information Professional – aantal deelnemers
Het aantal deelnemers dat wordt toegelaten tot de Certified Information Professional training is maximaal 12.

Certified Information Professional – lesmateriaal
U ontvangt van ons de officiële Certified Information Professional (CIP) study guide en het officiële AIIM trainingsmateriaal.

Certified Information Professional (CIP) – het examen
Het Certified Information Professional (CIP) examen neemt 2 uur in beslag. U kunt het examen afleggen bij een Kryterion test center wanneer het u het beste uitkomt.

Certified Information Professional (CIP) – geldigheid certificering
Uw Certified Information Professional (CIP) certificering is 3 jaar geldig.


€ 2415
Aanbieder uit: Eindhoven
Cursussen in provincie(s): Heel Nederland
Tailor IT Training

Tailor IT Training

kennismanagement in de praktijk - Schriftelijk
...Bekijk cursusinhoud
Deze schriftelijke cursus over Kennismanagement kost u geen reistijd, geen reiskosten, geen verblijfskosten en belangrijker nog; u bent niet dagen achtereen van kantoor weg. Daarnaast kunt u zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert. 

LES 1: Kennismanagement – inleiding en toepassingsgebieden 
Wat is kennismanagement? 
Kennisintensieve organisaties 
Multidisciplinaire benadering en relaties met andere vakgebieden
Organisatie zelftest 
 
LES 2: Kennismanagement – het innoveren van bedrijfsprocessen 
Kennis, strategie en bedrijfsprocessen 
Een aanpak voor kennismanagement: focussen op drie niveaus 
Strategie en kennis 
Een blauwdruk voor kennisprocessen
Kennis, organisatie en IT 
Kennismanagementprojecten en betrokkenen

LES 3: Kennismanagement in de lerende organisatie 
De relatie tussen kennismanagement en organisatieleren 
Modellen voor organisatieleren 
De rol van kwaliteit 
De relatie tussen kennismanagement en competentiemanagement

LES 4: Kennismanagement – IT-enablers 
Groupware 
Internet en intranet 
Multimedia
Documentaire Informatie Systemen (DIS)
Data warehousing 
Mobiele communicatie 
Chipcards
Call centers en CTI
Workflow Management (WFM)
Social media en cloud mogelijkheden 
 
LES 5: Kennismanagement en kennistechnologie
 
Wat is kennistechnologie? 
De relatie tussen kennismanagement en kennistechnologie 
De toepasbaarheid van kennistechnologie 
Verschillende typen kennisintensieve systemen 
De toegevoegde waarde, kosten en opbrengsten van kennistechnologie 
Voorwaarden voor effectieve toepassing van kennistechnologie

LES 6: Kennismanagement – introduceren en verbeteren 
Uitgangspunten van de Kennismanagement Audit 
Uitwerking van de Kennismanagement Audit 
Uitleg over scenarioplanning 
 
LES 7: Effectief kennismanagement – voorwaarden en voordelen 
Voorwaarden voor effectief kennismanagement 
Veranderingen als gevolg van kennismanagement 
Wat levert effectief kennismanagement op?

LES 8: Kennismanagement – praktijkcases 
Kennis over de klant bij een bank

Productkennis bij een verzekeringsmaatschappij
Kennisaspecten van een ingenieursbureau
De rol en het gebruik van kennis bij een advocatenkantoor

LES 9: Kennisinventarisatie, kennismodellering en de selectie van een specifieke kennistechniek
Kennisinventarisatie
Het modelleren en representeren van kennis
Het selecteren van kennistechnieken
Een aantal tools en technieken met concrete checklists
Een pragmatische maar effectieve implementatiemethode


€ 1795
Aanbieder uit: Breda
Cursussen in provincie(s):


Te weinig of verkeerde cursussen, opleidingen en trainingen?


- Gebruik een bredere zoekterm zoals 'schilderen' ipv 'aquarelleren'.
- Gebruik slechts een gedeelte van een trefwoord, bijv. 'bestu' ipv 'besturen', of 'schrij' ipv 'schrijfcursus'
-Gebruik andere trefwoorden die met het onderwerp te maken hebben zoals 'zoekmachine' bij een cursus google-optimalisatieCursusaanbieder? Het plaatsen van cursussen is gratis dus maak snel een account aan!