Loading...
Even geduld aub.

LOI (Leidse Onderwijsinstellingen)

LOI (Leidse Onderwijsinstellingen)

Partner Cursusvoor.nl
Certificaat Beveiliging B
Handhaving en Security, 5 maanden, Thuisstudie
€ 310
HBO Integral safety management
Handhaving en Security, 9 maanden, Thuisstudie
€ 2151
Aanbieder uit: Leiderdorp
Cursussen in provincie(s): Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Thuisstudie
Studiewereld Laudius

Studiewereld Laudius

Partner Cursusvoor.nl
Basisveiligheid (B-vca)
Recht & Veiligheid, 3 maanden ...Bekijk cursusinhoud
De erkende cursus Basisveiligheid is er voor werknemers van VCA-gecertificeerde bedrijven, of mensen die graag in zo?n bedrijf werkzaam willen zijn. Zo kun je altijd aantonen dat jij in staat bent veilig te werken binnen je eigen vakgebied.  

De cursus bestaat uit een aantal onderdelen:
  Wetgeving
  Allereerst stelt de wet een aantal eisen aan het werken in de bouw of de techniek. Je leert wat je rechten en plichten als werknemer zijn en waar je aan moet voldoen op het gebied van veiligheid en gezondheid. 


  Gevaren en ongevallen
  Je bestudeert de mogelijke gevaren die op in de werkomgeving kunnen ontstaan, en leert wat de meest voorkomende ongevallen zijn.
   
  Procedures
  Als er iets gebeurt tijdens het werk, zijn er noodprocedures die je kunt volgen. Je leert welke procedures er op jouw vakgebied zijn en hoe je ze snel en efficiënt kunt uitvoeren. Zo kun je de schade voor jou en je collega?s beperken.   
   
  Branden en explosies
  Een brand of explosie brengt een heel ander gevaar met zich mee. Je leert waar je op moet letten als een brand of explosie voorkomt, en wat je in zo?n geval moet doen. 
    
  Gevaarlijke stoffen
  Werk je met gevaarlijke stoffen? Dan zijn er een aantal voorzorgsmaatregelen die je moet nemen voor je aan het werk kunt. Daarnaast moet je bij de uitvoering van het werk een aantal veiligheidsregels in acht nemen. Je leert welke regels dit zijn en hoe je ze uit kunt voeren.
    
  Arbeidsmiddelen
  Tijdens je werk maak je gebruik van verschillende materialen, gereedschappen en andere middelen, bijvoorbeeld om je te helpen tillen. Je leert hoe je deze middelen goed kunt gebruiken, zodat je het risico op schade en blessures verkleint.


  Speciale werkzaamheden
  Soms komen er uitzonderlijke werkzaamheden voor, die vragen om speciale voorbereiding en voorzorgsmaatregelen. Je bekijkt een aantal veel voorkomende werkzaamheden en leert hoe je deze op een veilige manier aanpakt.


  Electriciteit
  Bij het werken met elektriciteit komen een aantal voorzorgsmaatregelen kijken. Je leert hoe je je werk op een goede manier voorbereid en hoe je veilig kunt werken met elektriciteit.


  Persoonlijke beschermingsmiddelen
  Om je te beschermen zijn er een aantal beschermingsmiddelen beschikbaar. Je bekijkt welke middelen dit zijn, in welke gevallen je deze moet of kunt gebruiken, en hoe je ze op de juiste manier gebruikt.


  Toetsen en cases
  Tenslotte bekijk je een aantal praktijkcases en oefen je alvast voor het examen door het maken van een aantal toetsen.

Aanbieder uit: Utrecht
Cursussen in provincie(s): Thuisstudie
NHA thuis-cursussen

NHA thuis-cursussen

Partner Cursusvoor.nl
Basisveiligheid B-VCA
De cursus B-VCA is bestemd voor mensen die werken in de industrie en bouwnijverheid. ...Bekijk cursusinhoud
Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren en om ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben hierin allebei hun taken en verantwoordelijkheden. In de Arbeidsoms
€ 87
Aanbieder uit: Panningen
Cursussen in provincie(s): Thuisstudie
Belevenissen.nl Avans plus

Avans plus

veiligheid in chemisch-analytische laboratoria
Incl. arrangementskosten en leermiddelen, Cursus, 1 dag, Bewijs van deelname, MBO+ ...Bekijk cursusinhoud
Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria

Denkt u dat er meer te verbeteren valt aan de veiligheid in uw laboratorium? Tijdens de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria maakt u kennis met alle veiligheidsaspecten, voorschriften en aandachtspunten die daarbij een rol spelen. Daarmee vergroot en handhaaft u de veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in uw laboratorium.

Doelgroep

De cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria is bedoeld voor (hoofd)analisten, medewerkers en hoofden van analytische en chemische laboratoria. U werkt en denkt op minimaal mbo-niveau. U wilt de risico's op uw werkplek kunnen beoordelen en weten wat u moet doen om deze risico's te beheersen. Deze veiligheidsopleiding is ook geschikt als u werkt in een milieulaboratorium, in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, de chemische industrie of de klinische chemie.

Werkvorm

U krijgt lezingen over de belangrijkste veiligheidsrisico's in laboratoria. Met praktijkoefeningen leert u deze risico's te beoordelen. De nadruk ligt hierbij op chemische stoffen. Onderdelen van de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria zijn onder andere:

  * prioriteren van risico's;
  * toepassen van een brongerichte aanpak;
  * interpreteren van veiligheidsinformatie en material safety data sheets.


Daarnaast wordt ook het veilig gebruik van zuurkasten en oog- en nooddouches behandeld.

Resultaat

Na de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria kunt u de werkzaamheden op uw werkplek beoordelen op allerlei veiligheidsaspecten. Ook weet u deze aspecten te toetsen aan de interne en externe voorschriften. Daarnaast kunt u maatregelen formuleren om deze risico's te beheersen. Daar waar u maatregelen niet zelf kunt treffen, weet u welke mogelijkheden er zijn om externe hulp in te schakelen. U kunt na deze cursus goed en veilig werken in uw laboratorium.


€ 550
Gasveiligheid in het laboratorium
Incl. arrangementskosten en leermiddelen, Cursus, 1 dag, Bewijs van deelname, MBO+ ...Bekijk cursusinhoud
Gasveiligheid in het laboratorium

Bij het werken met gassen wordt u geconfronteerd met unieke veiligheidsuitdagingen. Wilt u het risico op incidenten in uw laboratorium minimaliseren (gasexplosies, vliegende cilinders, verstikking of bevriezingsverschijnselen)? Tijdens deze cursus leert u om veilig te werken met gassen en goed om te gaan met gascilinders. U maakt kennis met alle gevaren die kunnen ontstaan. Maar belangrijker nog, met de praktijktraining leert u gevaren van het werken met gas te herkennen en te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat u bewust wordt en blijft van de risico's van het werken met gas.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die in een laboratorium of onderzoeksomgeving omgaan met gassen en/of gascilinders. Door het praktische karakter van de cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Werkvorm

Deze cursus omvat theorie, ondersteund door presentaties en praktijkvoorbeelden. Daarnaast wordt in kleine groepjes van 2 à 3 deelnemers de opgedane kennis in praktijksituaties toegepast. Hierbij richten we ons op het omgaan met gascilinders, manifolds en overige appendages. Tijdens de praktijktraining wordt u begeleid door een ervaren trainer.Indien gewenst kunnen wij de cursus ook op bij u locatie geven en toespitsen op specifieke gassen en risico's. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Resultaat

Na het afronden van deze cursus kunt u:

  * risico's van het werken met gassen herkennen en minimaliseren;
  * de juiste keuzes maken en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen;
  * op een adequate en veilige manier met gascilinders omgaan en deze correct aan- of afkoppelen;
  * veilig werken met gevaarlijke gassen en cryogene vloeistoffen.


U beschikt over een verhoogd veiligheidsbewustzijn en kunt een veiligere werkomgeving voor alle betrokkenen creëren.


€ 550
Aanbieder uit: Breda
Cursussen in provincie(s): Noord-Brabant
Arbode b.v.

Arbode b.v.

Middelbare veiligheidskunde / MVK opleiding met Hobeon SKO accreditatie €4.999,- all in
Veiligheidskunde, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Wij bieden de MVK-opleiding aan voor 4.999,- ALL-IN (ex BTW), dus inclusief examenkosten, boeken, catering etc. Dus daar komen geen verborgen kosten meer bij! Daarmee zijn wij op dit moment de voordeligste MVK-opleiding met Hobéon SKO accreditatie in Nederland.Doel van de opleiding is het verstrekken van kennis en inzicht over veiligheids- en arbo aspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kan de cursist deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kan hij / zij de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.De opleiding bestaat uit een klassikaal gedeelte bestaande uit een introductie en 6 inhoudelijke modulen, verdeeld over totaal 16 contactdagen (buiten vakanties om iedere week een contactdag). Vervolgens schrijft u een scriptie die u voor een examencommissie verdedigt.Overzicht van de onderdelen:

  * Introductie:


Elkaar en de cursusbegeleider leren kennen, waarna het profiel en werkveld van de Middelbaar Veiligheidskundige zal worden verkend.

  * Wetgeving, taken en positie van de veiligheidskundige:


Leren omgaan met die wet- en regelgeving, welke een directe en indirecte invloed hebben op de arbeidsomstandigheden van werknemers.

  * Veiligheid:


Leren omgaan met de begrippen risico-inventarisatie en –evaluatie, plan van aanpak, bedrijfshulpverlening en andere relevante werkgebieden.

  * Arbeidshygiëne:


De Middelbaar Veiligheidskundige werkt niet alleen in het werkveld veiligheid en daarom gaan we in deze module het werkveld van de Arbeidshygiëne verkennen.

  * Welzijn, Ergonomie en Organisatie:


Nadat we de harde werkvelden hebben gehad gaan we kijken naar het zachte gedeelte van het onderwerp arbeidsomstandigheden.

  * Risicobeheersing:


In deze module nemen we een kijkje in de verschillende grote branches als de procesindustrie, hout- en metaalbewerking en laboratoria.

  * Arbomanagement:


Veel bedrijven willen tegenwoordig gecertificeerd worden en in deze module nemen we aan de hand van een ervaren deskundige een kijkje in de keuken van auditeren van managementsystemen.

  * Scriptie


Elke cursist sluit de opleiding af met het opstellen van een scriptie over een veiligheidskundig onderwerp naar eigen keuze.

  * Verdediging scriptie


De scriptie verdediging vindt plaats door een examencommissie.


€ 4999
Procesveiligheid / Process Safety Competence
, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Een goed managementsysteem is de basis voor elke organisatie om risico's te beheersen en om incidenten te voorkomen. Er zijn verschillende systemen beschikbaar, ieder met zijn eigen specifieke eigenschappen. Echter bevatten deze systemen allemaal dezelfde kritische onderdelen zoals leiderschap, draagvlak onder medewerkers, incidentonderzoek en het omgaan met risico´s. Deze onderwerpen komen in de opleiding Process Safety Competence onder andere aan bod.De opleiding onderscheidt zich door een praktijkgerichte aanpak en de nadruk op recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. Tijdens de opleiding worden dan ook verschillende praktijksituaties besproken, waardoor het geleerde direct kan worden toegepast in de praktijk. Daarnaast worden best practices aangevuld met specifieke implementatietips en handige worksheets (voor o.a. HAZOP, MOC, Risico Matrix & Incident onderzoek).Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:procesveiligheid

  * Procesrisico’s herkennen, evalueren en beheersen met behulp van beschikbare technieken (zoals HAZOP)
  * Het PSM (=Process Safety Management) in een organisatie evalueren en optimaliseren
  * “Best practices” toepassen op de essentiële PSM elementen
  * Omgaan met wettelijke eisen en “compliance” zeker stellen
  * Begrijpen wat een goede PSM cultuur is en hoe die in een organisatie gerealiseerd kan worden.

€ 1900
Asbest voor arbo-/veiligheidsprofessionals
Arbowetgeving, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Worden regels overtreden, dan volgen er fikse boetes.Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer beoordelen welke stappen moeten worden ondernomen als er mogelijk sprake is van aanwezigheid van asbest tot verwijderen van asbest.Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Wat is asbest?

  * Verschillende soorten en toepassingen
  * Herkennen van asbest
  * Gezondheidsrisico’s.


• WetgevingBespreking van de verschillende wetgeving ondergebracht bij I&M en SZW en daarin de laatste wijzigingen:

  * Asbestverwijderingsbesluit 2005
  * Productenbesluit
  * Arbeidsomstandighedenwet/arbeidsomstandighedenbesluit
  * Bouwbesluit 2012
  * NEN normen (o.a. NEN 2991, NEN 2939, NEN 2990, NEN 5707)
  * SCi 548 SCi 547• AsbestinventarisatieUitleg hoe een inventarisatierapport te beoordelen/gebruiken in de praktijk. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  * Type asbestinventarisatierapport (Type A/B/0/G).
  * Risicoklassen, bespreken van de indeling (klasse 1,2 en 3) en de consequenties voor de werkwijze bij de asbestverwijdering.
  * Hoe om te gaan met onverwacht asbest
  * Uitleg handleiding SMA-rt• Asbest sanerenDe verschillende vormen van saneringen bespreken:

  * Voorbereiding (benodigde papieren, welke op locatie aanwezig dienen te zijn)
  * Buitensanering
  * Werken in containment (bespreking apparatuur)
  * Waar op te letten bij het houden van toezicht
  * Calamiteiten


 


€ 890
ATEX voor arbo-/veiligheidsprofessionals
Arbowetgeving, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De werkgever is verplicht de explosierisico's te beoordelen op grond van de ATEX 153 Richtlijn (1999/92/EG), opgenomen in het Arbobesluit.Explosiegevaar kan zich in alle ondernemingen voordoen waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt. Een poeder, gas, nevel of damp kan, gemend met zuurstof uit de lucht, een explosieve atmosfeer vormen.Explosies kunnen een groot gevaar opleveren voor werknemers door:

  * vuur (steekvlam of vlamfront)
  * druk
  * rondvliegende brokstukken
  * giftige stoffen die vrij kunnen komen bij een explosie
  * het verdwijnen van de zuurstof in een ruimte


In deze twee daagse ATEX opleiding voor mensen uit de arbopraktijk wordt de wetgeving uitgelegd op een praktische manier. Eigenschappen van gevaarlijke stoffen en mogelijke lekkages vormen de basis voor zonering. De deelnemer wordt opgeleid om explosiegevaar te herkennen, zelfstandig een zonering te kunnen uitvoeren en deze vast te leggen in een explosie veiligheidsdocument.Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00.Bij Hobéon SKO worden SKO-punten aangevraagd.


€ 890
HAZOP voor arbo-/veiligheidsprofessionals
Arbowetgeving, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


HAZardous Operability study of HAZOP is de industrie standard voor het in kaart brengen en evalueren van risico’s van processen met gevaarlijke stoffen. Voor BRZO bedrijven is dit een wettelijke verplichting en ook anderen gebruiken deze best practice. HAZOP is een zeer gestructureerde techniek die gedisciplineerd dient te worden uitgevoerd door een multidisciplinair team, meestal onder leiding van een HAZOP voorzitter en een scribe.In de tweedaagse opleiding HAZOP worden de beginselen van de techniek bijgebracht en komt de deelnemer op een dusdanig niveau dat hij/zij goed aan een HAZOP sessie kan deelnemen en er aan kan bijdragen.De belangrijke aspecten in de voorbereiding, uitvoering en verslaglegging komen uitvoerig aan bod, alsmede een aantal workshops, zodat deelnemers hands-on ervaring krijgen met de “guide words”, node selectie en P&ID.Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00.De opleiding wordt gegeven door een docent met uitgebreide praktijkervaring.


€ 890
LOPA voor arbo-/veiligheidsprofessionals
Arbowetgeving, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Layers Of Protection Analysis (LOPA) is een moderne techniek om de risico’s van gevaarlijke processen tot een acceptabel niveau terug te kunnen brengen. Het maakt gebruik van het barrière denken en zgn Swiss Cheese model. Hierin wordt een scenario opgesteld waarin onafhankelijke maatregelen aangebracht worden. Dit wordt op een semi kwantitatieve manier gebruikt waarbij de orde van grootte van de faalkansen in kaart worden gebracht. Hiervoor kunnen industrieel geaccepteerde tabellen gebruikt worden.In de tweedaagse opleiding LOPA leert u de theorie vanuit praktijkvoorbeelden van een stimulerende coach die 25 jaar ervaring heeft in de proces industrie. Resultaat zal zijn dat LOPA begrepen wordt en dat de deelnemer na de opleiding kan aansluiten bij het team dat de LOPA analyse uitvoert.Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00.De opleiding wordt gegeven door een docent met uitgebreide praktijkervaring.


€ 890
Praktische laserveiligheid
, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De opleiding 'praktische laserveiligheid' leidt op tot Laser Safety Officer en is bedoeld voor mensen die toezicht (gaan) houden op het veilig werken met lasertoepassingen binnen een organisatie (verantwoordelijk laserwerkers of 'laser safety officers') en vanuit dat oogpunt mede betrokken zijn bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze opleiding is opgesteld naar de 'leidraad voor niveaus van geschiktheid vereist in laserveiligheid', NPR-CLC/TR 50448:2005.Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.Het programma bestaat uit 2 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00De volgende onderwerpen worden behandeld:

  * De veelzijdige laser
  * Introductie laserveiligheidsmanagement
  * Wet- en regelgeving
  * Bundel-gerelateerde risico's
  * Overige risico's
  * Meten aan laserbundels
  * Praktische laserveiligheid
  * Rekenen aan laserbundels
  * Laserveiligheidsmaatregelen
  * Risico-inventarisatie & evaluatie

€ 990
Bouwveiligheidskundige
, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De bouw kent haar eigen specifieke risico’s. Met de specialisatie bouwveiligheidskundige leert u risico’s te analyseren, te beoordelen en te adviseren over maatregelen specifiek gericht op de bouwpraktijk.Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.Het programma bestaat uit 6 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00De volgende onderwerpen worden behandeld:Dag 1: Bouwtechniek/methoden

  * Traditionele bouw
  * Prefab elementenbouw
  * Staalframebouw
  * Stapelbouw
  * Gietbouw
  * Montagebouw


Dag 2: V&G-plan

  * V&G plan ontwerpfase
  * V&G plan uitvoeringsfase
  * V&G dossier


Dag 3: Werken op hoogte

  * (Rol)steigers
  * Hoogwerkers
  * Platte en hellende daken


Dag 4: Verticaal en horizontaal transport

  * Hefwerktuigen
  * Hijswerktuigen
  * Hijsgereedschappen


Dag 5: Chemische en fysische risico’s in de bouw

  * Kwarts
  * Asbest
  * Lawaai
  * Koude, warmte, UV-straling


Dag 6: Praktijkdag

  * Bouwplaatsbezoek met opdrachten

€ 1900
Projectveiligheidskundige
, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De opleiding projectveiligheidskundige is gericht op de beheersing van arbeidsomstandigheden op bouw- en onderhoudsprojecten. De opleiding bestaat uit een interactief programma waarin theorie en oefeningen worden afgewisseld.Na de training heeft de deelnemer inzicht:

  * in de eisen die aan projectveiligheid en een goede projectorganisatie worden gesteld
  * inzicht in de diverse projectfasen
  * inzicht in de diverse rollen van projectveiligheid
  * hoe men een projectveiligheidsstructuur moet voorbereiden en implementeren
  * in relevante wet en regelgeving


Ingangsniveau: minimaal MVK of gelijkwaardig.Het programma bestaat uit 4 opleidingsdagen, van 09.00 h tot 17.00De volgende onderwerpen worden behandeld:Dag 1 Leiderschap en randvoorwaarden

  * Rol van de veiligheidskundige in de projectorganisatie
  * Risicoanalyse tijdens de voorbereiding en realisatie
  * Wet en regelgeving
  * Doelstellingen en prestatiemetingen
  * Te hanteren standaarden op het project


Dag 2 Beheersen van veiligheid tijdens het project

  * Opzetten van werkprocedures
  * Gebruik van werkvergunningen op het project
  * Training en opleiding tijdens het project
  * Specifieke eisen gezondheid projectmedewerkers
  * Bijdrage van de veiligheidskundige bij het opstellen van onderhoudsprocedures
  * Beheer van veiligheidskritische middelen die nodig zijn op het project
  * Werken met onderaannemers en derden
  * Milieu
  * Beïnvloeden van gedrag 


Dag 3 Communicatie

  * Wie ben ik (Roos van Leary)
  * Aanspreken
  * Non-verbale communicatie
  * Schriftelijke communicatie


Dag 4 Toezicht en veranderprocessen

  * Incident registratie en afhandeling
  * Inspecties en auditen
  * Bedrijfsnoodorganisatie
  * Bedrijfshulpverlening op projecten
  * Verandermanagement (management of change)

€ 1250
Aanbieder uit: Gorinchem
Cursussen in provincie(s):
CBT Trainingen & Opleidingen

CBT Trainingen & Opleidingen

Basisveiligheid VCA E-learning
VCA, MBO+, E-Learning ...Bekijk cursusinhoud


In het kader van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) moet het uitvoerend personeel beschikken over een geldig certificaat “Basisveiligheid VCA”. U komt alles te weten over de belangrijke veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werkzaamheden op locatie. De training is gebaseerd op de landelijk erkende eindtermen voor de examens, samengesteld door het Centraal College van Deskundigen (VCA).Voor wie bestemd?
Deze training is met name bestemd voor iedere uitvoerende medewerker van een VCA-gecertificeerd bedrijf. Een vooropleiding is niet vereist.Doelstelling
Na het doorlopen van de e-learning wordt de deelnemer in staat geacht het examen “Basisveiligheid VCA” met goed gevolg af te ronden.Trainingsinhoud
>Basiskennis Arbowetgeving
>Basiskennis veiligheid
>Basiskennis gevaarlijke stoffen
>Basiskennis brand en explosie
>Persoonlijke beschermingsmiddelen
>Veilig werken in besloten ruimten
>Veilig werken met handgereedschap
>Veilig werken met apparaten
>Veilig tillen
>Veilig werken met hijsmiddelen
>Veilig werken op hoogte
>Veilig werken met elektriciteit
>Proefexamen


€ 99
Basisveiligheid VCA
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


In het kader van de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) moet het uitvoerend personeel beschikken over een geldig certificaat “Basisveiligheid VCA”. U komt alles te weten over de belangrijke veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werkzaamheden op locatie. De training is gebaseerd op de landelijk erkende eindtermen voor de examens, samengesteld door het Centraal College van Deskundigen (VCA).Voor wie bestemd?
De training “Basisveiligheid VCA” is met name bestemd voor iedere uitvoerende medewerker van een VCA-gecertificeerd bedrijf. Een vooropleiding is niet vereist.Doelstelling
Na afloop van de training bent u in staat op een veilige manier te werken bij de opdrachtgever. De training wordt afgesloten met een proefexamen.Werkwijze
Deze training kenmerkt zich door praktijkvoorbeelden, de interactieve manier van trainen en actuele cases.Tijdsduur
De training bestaat uit 2 dagdelen van 2,5 uur.Trainingsinhoud
>Basiskennis Arbowetgeving
>Basiskennis veiligheid
>Basiskennis gevaarlijke stoffen
>Basiskennis brand en explosie
>Persoonlijke beschermingsmiddelen
>Veilig werken in besloten ruimten
>Veilig werken met handgereedschap
>Veilig werken met apparaten
>Veilig tillen
>Veilig werken met hijsmiddelen
>Veilig werken op hoogte
>Veilig werken met electriciteit
>ProefexamenPrijs op aanvraag


€ 250
veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL VCA
VCA, MBO+, In-company / Maatwerk ...Bekijk cursusinhoud


Als u leiding geeft aan mensen op een locatie waar VCA verplicht is, dient u de VOL-VCA training te volgen. De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

  * CCV erkend code 95
  * Te volgen via E-learning, examentraining of klassikale training.
  * Maatwerk trainingen gericht op uw organisatie en toch een VCA certificaat? Vraag naar de mogelijkheden!
  * Elke eerste woensdag van de maand examentraining in Arnhem met direct aansluitend examen


Voor wie bestemd?
De training “Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL VCA” is met name bestemd voor leidinggevenden, ploegbazen en uitvoerders.Doelstelling
Na afloop van de training bent u in staat toezicht te houden op een veilige manier van werken bij de opdrachtgever. De training wordt afgesloten met een proefexamen.Werkwijze
Deze training kenmerkt zich door praktijkvoorbeelden, de interactieve manier van trainen en actuele cases.Tijdsduur
De training bestaat uit 2 dagdelen van 2,5 uur.Trainingsinhoud
>Veiligheid en de wetgeving
>Basiskennis veiligheid en ongevallenpreventie
>Gevarenbronnen
>Basiskennis gevaarlijke stoffen
>Basiskennis brand en explosie
>Veilig werken in besloten ruimten
>Veilig werken met handgereedschap
>Veilig werken met machinaal gereedschap
>Veilig werken met electriciteit
>Veilig werken met hijsmiddelen
>Veilig werken op hoogte
>Ergonomie
>Risocomanagement en persoonlijke beschermmiddelen
>Veilig werken en leidinggeven
>Het bedrijfsnoodplan
>Bedrijfshulpverlening
>ProefexamenPrijs op aanvraag.


€ 250
veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL VCA
VCA, MBO+, E-Learning ...Bekijk cursusinhoud


Als u leiding geeft aan mensen op een locatie waar VCA verplicht is, dient u de VOL-VCA training te volgen. De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

  * CCV erkend code 95
  * Te volgen via E-learning, examentraining of klassikale training.
  * Maatwerk trainingen gericht op uw organisatie en toch een VCA certificaat? Vraag naar de mogelijkheden!
  * Elke eerste woensdag van de maand examentraining in Arnhem met direct aansluitend examen


Inhoud

  * Veiligheid en de wetgeving
  * Basiskennis veiligheid en ongevallenpreventie
  * Gevarenbronnen
  * Basiskennis gevaarlijke stoffen
  * Basiskennis brand en explosie
  * Veilig werken in besloten ruimten
  * Veilig werken met handgereedschap
  * Veilig werken met machinaal gereedschap
  * Veilig werken met elektriciteit
  * Veilig werken met hijsmiddelen
  * Veilig werken op hoogte
  * Ergonomie
  * Risicomanagement en persoonlijke beschermmiddelen
  * Veilig werken en leidinggeven
  * Het bedrijfsnoodplan
  * Bedrijfshulpverlening
  * Proefexamen


Na het volgen van de e-learning ben je in staat succesvol deel te nemen aan het examen VOL VCA. Hiervoor wordt je opgegeven op een examen locatie bij jou in de buurt. Het examen is inclusief.


€ 99
Aanbieder uit: Arnhem
Cursussen in provincie(s):
CCB-groep

CCB-groep

Beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)
Brandveiligheid, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De Beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie zoals staat beschreven in de NEN 2654-1Deze norm schrijft voor dat elke organisatie een beheerder in dienst moet hebben die verantwoordelijk is voor het beheer, controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Alle taken behorende bij deze functie worden behandeld in deze opleiding.

Inhoud

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding:
• beheer van de brandmeldinstallatie en bijhouden van het logboek;
• bediening van brandmeldinstallatie en nevenpanelen;
• normen en eisen waaraan een brandmeldinstallatie dient te voldoen;
• uitvoering preventief onderhoud;
• testen van brandmeldinstallatie.Na de eerste lesdag krijgt de cursist twee weken de tijd om het lesboek door te nemen en zich voor te bereiden op het examen. Er dient tevens een projectopdracht uitgewerkt te worden binnen de eigen organisatie.De eerste lesdag duurt van 9:00 uur tot 16:30 uur met een half uur lunchpauze en de tweede lesdag duurt van 9:00 tot 13:00 uur.
Doelgroep
Alle medewerkers die verantwoordelijk zijn of worden voor de bediening en het beheer van de brandmeldinstallatie (inclusief periodieke controle en preventief onderhoud).

Examen / certificering

Na afloop van lesdag 2 vindt het theorie-examen plaats (meerkeuzevragen).Na het behalen van het examen ontvangt de cursist het landelijk erkende certificaat “Beheerder Brandmeldinstallatie” van het NIBHV. Dit certificaat is onbeperkt geldig. Men gaat er van uit dat de vaardigheden in de praktijk bijgehouden worden.

Groepsgrootte

Gemiddeld 12-14 personen per cursusgroep.

Prijs

€ 323 per cursist bij open inschrijving. (€ 339,83 inclusief btw)
€ 2.850 per groep van maximaal 12 cursisten. (€ 3.206,50 inclusief btw)

Inbegrepen in cursusprijs

In de cursusprijs zijn alle kosten inbegrepen, zoals:• lesmateriaal
• gebruik van instructiemateriaal
• inzet ervaren gecertificeerde instructeur inclusief reis- en verblijfskosten
• examen- en certificeringskosten van het NIBHV
• uitgebreide lunch, koffie- en theearrangement en ’s middags frisdranken en kleine versnaperingen (niet inbegrepen indien de cursus op uw eigen bedrijfslocatie wordt georganiseerd)


€ 323
Aanbieder uit: Amsterdam
Cursussen in provincie(s): Noord-Holland
Copla Opleiding-Training-Consultants

Copla Opleiding-Training-Consultants

HVK (Hogere veiligheidskundige) Opleiding
HVK (Hogere Veiligheidskunde), HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Wil je als HBO-er aan de slag als Hoger Veiligheidskundige? Volg de door DNV GL en Hobéon SKO-erkende HVK Opleiding start 27 september 2017 in regio Rotterdam, Harderwijk start 27 november. Meer startdata op de website.In veel organisaties beperkt veiligheidszorg zich enkel en alleen tot het beheersen van risico's. Maar steeds vaker is er behoefte aan een integrale benadering van risicobeheersing in alle bedrijfsprocessen. Beschikt u zelf of uw organisatie over voldoende deskundigheid om deze risico's te herkennen en te analyseren? En de operationele en structurele beheersing ervan handen en voeten te geven?

Voor een optimale risicobeheersing is het noodzakelijk de arbeids- en bedrijfsveiligheid succesvol te integreren in alle processen van de organisatie.Dat is de verantwoordelijkheid van de Hogere Veiligheidskundige.Onze HVK-opleiding start 27 september in Nieuwerkerk aan den IJssel (regio Rotterdam). Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies, bezoek gratis de informatieavond (30 augustus, 2 oktober) zie hiervoor onze agenda op de website. Op 27 november 2017 willen we weer gaan starten in Harderwijk.Wilt u deze professional worden in bijvoorbeeld:

  * de industrie
  * de arbodienstverlening
  * een ontwerpbureau
  * een certificerende instelling
  * het verzekeringswezen
  * de overheid


Dan is onze door DNV GL en Hobéon SKO-erkende posthbo-opleiding HVK iets voor u. Ook als vervolg op de hbo-opleiding Integrale Veiligheid is de HVK een uitermate geschikte opleiding. Meer informatie hierover vindt u op onze website. U kunt via de website ook onze gratis white paper downloaden: HVK biedt IVK-ers kansen op de arbeidsmarkt.ResultaatDe opleiding HVK leidt op tot intern of extern adviseur. In deze rol kunt u na de opleiding:

  * Complexe risico's voor veiligheid en gezondheid herkennen en analyseren.
  * De arbeidsorganisatie op overtuigende wijze adviseren over beheersing van risico's.
  * Veiligheidszorg succesvol integreren in alle bedrijfsprocessen.
  * Inschrijven in persoonsregister voor veiligheidskundigen (DNV/SKO)


Relatie MVK-HVK
De inhoud van de opleiding sluit naadloos aan op de MVK-opleiding. De verschillen tussen de opleiding MVK en HVK liggen niet zozeer in de onderwerpen die worden behandeld, maar wel in de benadering ervan. Voor een succesvolle deelname aan de opleiding is een hbo-denkniveau en/of hbo-werkniveau met technische vakkennis noodzakelijk.Onze aanpak
Wij werken met kleine groepen van maximaal 14 deelnemers, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke begeleiding en interactie. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Copla is een Cedeo-erkend opleidingsinstituut. We begeleiden u persoonlijk voor, tijdens en ook na de opleiding.Onze cursusprijs is exclusief btw, lesmateriaal, examen en overnachting. Voor onze HVK-opleiding geldt een cursusprijs van € 12.830,--. Vraag voor een compleet overzicht van de cursusplanning, modules en kosten de uitgebreide cursusinformatie aan via onze website. Gespreid betalen is mogelijk.Op één vaste dag in de week wordt de cursus volledig verzorgd in dagonderwijs. Van 9.00 uur tot 17.00 uur in ons opleidingscentrum in Harderwijk of regio Rotterdam en in de regio Groningen (Zuidbroek). De eerste module wordt op locatie uitgevoerd en omvat tevens een avondprogramma met overnachting.Meer informatie 
Ga naar onze website opleidingen-hvk. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 12830
MVK (Middelbare veiligheidskunde) Opleiding
Veiligheidskunde, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


MELD JE NU AAN voor de SKO- en SVK-erkende Opleiding MVK. Eerstkomende MVK start op 12 september GEGARANDEERD in Hoogvliet. Na de zomer starten we op 18 september in Purmerend. Kijk voor data op de website.De Hobéon SKO-erkende en SVK-erkende opleiding MVK van Copla is een bij bedrijven en cursisten zeer gewaardeerde praktische allround veiligheidsopleiding.Wij onderscheiden ons met kleine groepen, veel contacturen en persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na de opleiding. Copla is een Cedeo-erkend opleidingsinstituut. Je kunt met onze MVK in alle sectoren aan de slag als veiligheidskundige.De MVK van Copla start op meerdere locaties in de regio. De eerstkomende MVK opleiding start op 12 september gegarandeerd in Hoogvliet. Kijk voor alle startdata en de regio's op onze website mvk-opleiding. Gratis informatieavonden bezoeken bekijk de data op onze website. In Purmerend gaan we op 18 september weer de MVK Opleiding starten en in Zuidbroek 4 oktober.Voor wie carrière wil maken in het veiligheidsvak, is onze MVK-opleiding een prima basis.VRAAG DE WHITEPAPER 'OPLEIDING MVK' OP OF BEKIJK ONS MVK-VIDEO!Wilt u kennismaken met het veiligheidsvak of een Persoonlijk opleidingsadvies van onze MVK Opleiding, bezoek geheel vrijblijvend de informatieavonden. 
Kijk voor meer informatieavonden de AGENDA op onze website.

De Middelbare Veiligheidskundige Opleiding is een door Hobéon SKO-erkende en SVK-erkende dagopleiding op postmbo-niveau. In de opleiding verwerft u kennis over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. U leert, in samenwerking met anderen, arbozorg te vertalen naar concrete maatregelen in de organisatie. U raakt vertrouwd met intern communiceren, coördineren en uitvoeren van taken rond arbeids- en bedrijfsveiligheid.Een MVK-er is dan ook van grote waarde voor organisaties die streven naar een verantwoorde veiligheidszorg.Voor wie 
De opleiding is bestemd voor preventiemedewerkers, arbocoördinatoren en andere functionarissen met een adviserende, coördinerende en uitvoerende rol ten aanzien van veiligheidszorg. U bent bijvoorbeeld werkzaam:

  * binnen een externe arbodienst
  * als zelfstandige of bij een detacheringsbedrijf
  * bij een bedrijf of instelling
  * als auditor bij een certificerende instelling


Voor deelname aan de opleiding is een mbo-opleidings- en/of denk- en werkniveau noodzakelijk. Gezien de aard en inhoud van de opleiding wordt er voor geen enkel onderdeel vrijstelling verleend.Resultaat 
In de opleiding verwerft u kennis over veiligheid, gezondheid en preventie op het werk. U leert, in samenwerking met anderen, arbozorg te vertalen naar concrete maatregelen in de organisatie. U raakt vertrouwd met het intern communiceren, coördineren en uitvoeren van taken rond bedrijfsveiligheid. Dit betekent dat u, afhankelijk van de plaats en de functie waarin u opereert:

  * Inzicht krijgt in organisatie, beleid en zorgsystemen.
  * Knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en preventie kunt signaleren.
  * De relevante wetten, normen en richtlijnen kunt vertalen naar adviezen richting de organisatie.
  * Adviezen op een correcte manier (schriftelijk) kunt rapporteren.
  * In staat bent om voorlichting en onderricht te verzorgen.
  * Kunt inschrijven in het persoonsregister voor veiligheidskundigen (SKO/SVK)


Onze aanpak
Wij werken met kleine groepen van maximaal 16 deelnemers, zodat er voldoende tijd is voor persoonlijke begeleiding en interactie. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Copla is een Cedeo-erkend opleidingsinstituut. Ook na de opleiding blijven we u ondersteunen bij uw professionele ontwikkeling en in uw organisatie.De cursus wordt volledig verzorgd in dagonderwijs. Op één vaste dag in de week. Van 9.00 uur tot 17.00 uur in ons opleidingscentrum in Harderwijk en in de regio. Kijk op onze website www.copla.nl voor de agenda met alle data en locaties.Onze cursusprijs is exclusief btw, examen en lesmateriaal. Voor onze MVK-opleiding geldt een cursusprijs van € 5.920,-. Vraag voor een compleet overzicht van de cursusplanning, modules en kosten de uitgebreide cursusinformatie aan via onze website COPLA-MVK. Gespreid betalen is mogelijk.


€ 5920
MVK en HVK Masterclass Werken in verontreinigde grond (3 dagen)
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis en het delen van praktijkervaring op specifieke onderwerpen binnen de veiligheidskunde, organiseert Copla Hobéon SKO-erkende en SVK-erkende Masterclasses voor veiligheidskundigen (mvk, hvk). Master your skills en volg onze masterclasses.Masterclass Werken in verontreinigde grond in Harderwijk (wordt ingepland in overleg/ wachtlijst) (2 lesdagen en 1 dag zelfstudie/huiswerkopdracht)Het ontwikkelen van een verantwoord veiligheidsbeleid vraagt een specifieke deskundigheid. Met deze Masterclass leert u een bodemsaneringsproject te begeleiden als veiligheidskundige. Waarbij de veiligheid en gezondheid van de medewerkers voorop staat. Volg deze interactieve masterclass met totaal maximaal 12 deelnemende veiligheidskundigen.Deze masterclass is gewaardeerd met 3 studiepunten Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.Programma 
Deze masterclass wordt in samenwerking met Acta Safety Professionals verzorgd.Dag 1 Resultaat Na het volgen van deze masterclass:

  * Wettelijk kader waarbinnen deze activiteiten vallen
  * Onderzoeken en ontwerpfases, o.a. KWALIBO
  * Taken en verplichtingen van de DLP-er en de veiligheidkundige
  * Risicoherkenning, beoordeling en beheersing
  * Milieuhygiëne en arbeidshygiëne
  * Huiswerkopdracht


Dag 2 

  * Evaluatie huiswerkopdracht
  * Gasdetectie en luchtkwaliteitsmetingen, PBM- hoe toe te passen in de praktijk
  * Vaardigheden voor het geven van leiding en het houden van toezicht
  * DLP-examen
  * heeft u aan de hand van een daadwerkelijke casus een project begeleid
  * bent u in staat de berekening van de T&F klasse uit te voeren
  * heeft u in de praktijk ervaren hoe gasdetectie werkt
  * kunt u aan de hand van de meetresultaten de maatregelen toepassen
  * beschikt u, bij een positief examenresultaat, over het certificaat "DLP"


Deze masterclass is gelijkwaardig aan hetgeen gesteld is in publicatie CROW 132 en EN 45013 vakbekwaamheid.
Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website COPLA.De kosten van deelname bedragen € 875,– (excl. BTW). Copla veiligheidskundigen ontvangen een korting van € 100,–. SVK-leden kunnen gebruik maken van hun opleidingenvoucher.Meer informatieGa naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 875
Arbo en brand veiligheid in company
VCA, MBO, In-company / Maatwerk ...Bekijk cursusinhoud


Copla doceert, adviseert en ondersteunt al meer dan 25 jaar, bijna dagelijks over arboveiligheid en brandveiligheid. Met als doel het werk daadwerkelijk veiliger te maken. Copla bestaat uit Copla Opleiding en Training en Copla Consultants. Samen hebben we een schat aan ervaring.Verder met veiligheid. Verder met Copla.Copla Opleiding en Training bv ontwikkelt en verzorgt een ruime selectie (erkende) opleidingen en trainingen. Copla Consultants houdt arbo- en brandveiligheidszorg in uw organisatie up-to-date, uitvoerbaar en meetbaar. Zowel op operationeel als op strategisch niveau. Passend bij uw organisatie. Deskundig en resultaatgericht. Van calamiteitenplan tot veiligheidsanalyse, van VCA en OHSAS tot audits.Opleidingen op maatOp basis van onze deskundigheid en opleidingsaanbod kunnen wij ook maatwerk oplossingen aanbieden, specifiek voor uw organisatie. Aansluitend op uw opleidingsvraag ontwikkelen wij een passende opleiding of training, toegespitst op uw praktijksituatie.Meer informatie over in companyVoor meer informatie over de mogelijkheden van in-companyopleidingen en trainingen in uw organisatie, kunt u contact met ons opnemen. In een inventarisatiegesprek brengen we uw opleidingsvraag in kaart. Op basis van het gesprek bieden wij u een passende in-companyoplossing aan. Bel of mail ons voor een afspraak. Kijk op onze website voor meer informatie.COPLA.NL


MVK en HVK Masterclass Milieu-voorschriften (2 dagen) voor veiligheidskundigen
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze masterclass. U ontvangt dan een gratis toegespitst zelfstudiepakket, afgestemd op uw vooropleiding.Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis en het delen van praktijkervaring op specifieke onderwerpen binnen de veiligheidskunde, organiseert Copla Hobéon SKO-erkende en SVK erkende Masterclasses voor veiligheidskundigen (mvk, hvk). Master your skills en volg onze masterclasses.

Masterclass Milieu-voorschriften wordt in overleg ingepland (wachtlijst)Degenen die betrokken zijn bij het beheersen van milieurisico’s voor bedrijven doen er goed aan beslagen ten ijs te komen wanneer het gaat om vergunning en handhaving. Een veiligheidskundige in het MKB is vaak bij dit soort zaken betrokken, soms op het gebied van beleid, maar zeker op het gebied van implementatie en handhaving van de voorschriften. Volg deze interactieve masterclass met totaal maximaal 12 deelnemende veiligheidskundigen.

Deze masterclass is gewaardeerd met 2 studiepunten Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.Programma
Voorafgaand aan de masterclass is er gelegenheid uw individuele vragen rond milieuvoorschriften in te sturen. Deze zijn mede bepalend voor de inhoud van de masterclass.Dag 1 

- Basiskennis Milieuregelgeving
- Activiteitenbesluit
- Thema afval
- Meldingsvrij en meldingsplichtig
- Thema bodem en water
- HuiswerkopdrachtDag 2

- Evaluatie huiswerkopdracht 
- Vergunningplichtige bedrijven
- Thema geluid
- IPPC; thema techniek
- Thema lucht en hinderResultaat
Na het volgen van deze masterclass:- kunt u bepalen of uw bedrijf vrijgesteld is van melding, meldingsplichtig of vergunningplichtig
- weet u welke direct werkende voorschriften van toepassing zijn
- weet u welke richtlijnen bij vergunningen een rol spelen
- weet u waar achtergrondinformatie te vinden is
- kent u de rechten van de aanvrager
- bent u in staat te overleggen met adviesbureaus en handhaversKosten
Copla veiligheidskundigen ontvangen een korting van € 100 op de cursusprijs! Overige veiligheidskundigen € 875 (excl. btw). SVK leden kunnen gebruik maken van hun opleidingenvoucher.

Meer informatie
Ga naar onze website Copla. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 875
MVK en HVK Masterclass Masterclass Ongevalsanalyse (2 dagen) voor veiligheidskundigen
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Deze 2-daagse masterclass is bedoeld voor veiligheidskundigen HVK en MVK, die zich verder willen verdiepen in het analyseren van onderzoeksinformatie bij ongevallen en incidenten op het werk. Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze masterclass. U ontvangt dan een gratis toegespitst zelfstudiepakket, afgestemd op uw vooropleiding.Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis en het delen van praktijkervaring op specifieke onderwerpen binnen de veiligheidskunde, organiseert Copla Hobéon SKO-erkende en SVK-erkende Masterclasses voor veiligheidskundigen (mvk, hvk). Master your skills en volg onze masterclasses.

Masterclass Ongevalsanalyse (2 dagen) wordt ingepland wij werken met een wachtlijst.Het onderzoek van een ongeval is bedoeld om gegevens inzake het voorval te verzamelen. In de Masterclass Ongevalsanalyse leert u door het toepassen van verschillende analysemethoden meer informatie uit ongevalsonderzoek te halen.Deze masterclass is gewaardeerd met 2 studiepunten Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.Programma
Voorafgaand aan deze masterclass is er gelegenheid uw individuele vragen in te sturen. Deze zijn mede bepalend voor de inhoud van de masterclassDag 1  • Inleiding
• Huiswerkopdracht
• Visgraatdiagram
• Multilinear Events Sequencing
• Feitenboom analysemethodeDag 2 • Huiswerkopdracht
• Management Oversight Risk Tree
• Tripod Beta
• Effectiviteit en neveneffecten van preventieve maatregelenResultaat
Na het volgen van deze masterclass:• Maakt u kennis met de analysemethoden:
   o Visgraatdiagram
   o Multilinear Events Sequencing
   o Feitenboom analysemethode
   o Management Oversight Risk Tree
   o Tripod Beta
• Kunt u tenminste 2 analysemethoden in de
   praktijk toepassen
• Kunt u preventieve maatregelen formuleren
• Kunt u een analyse op de preventieve maatregelen op 
   effectiviteit en neveneffecten uitvoerenKosten
Copla veiligheidskundigen ontvangen een korting van € 100 op de cursusprijs!. Overige veiligheidskundigen € 875 (excl. btw).

Meer informatieGa naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 875
MVK HVK Brand- en explosiegevaar en technische beheersmaatregelen (3 dagen)
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Het is nu mogelijk om deze module uit onze reguliere HVK Opleiding los te volgen. Het volgen van een losse module geeft u de mogelijkheid om uw kennis van een bepaald onderwerp te verdiepen. Deze HVK-module omvat 3 lesdagen en is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK die zich verder willen verdiepen in de nut en noodzaak van brand- en explosiepreventie. Ook ‘niet' opgeleide veiligheidskundigen die gespecialiseerd zijn in deze module kunnen deze volgen. Voor arbeidshygiënisten is deze module ook interessant.De module ‘Brand- en explosiegevaar en technische beheersmaatregelen’ is gewaardeerd met 3 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, ook is deze module toegelaten in het SVK-register.Bij de HVK Opleiding module brand- en explosiegevaar en technische beheersmaatregelen maakt u kennis met brand- en explosiegevaar. U kent de risicobepalende eigenschappen van de risicobronnen en de operationele (voornamelijk technische) mogelijkheden, conform de arbeidshygiënische strategie, om de risico's in verband met deze gevaren te beheersen.Programma module 2: Brand- en explosiegevaar en technische beheersmaatregelen

  * Brandoorzaken
  * Menselijk gedrag bij brand
  * Bouwkundige brandpreventie
  * Installatietechnische brandpreventie
  * Opslag van gevaarlijke stoffen
  * Explosieveiligheid en explosieveiligheidsdocument (EVD)
  * Plant lay-out


GroepsgrootteDe groepsgrootte bedraagt maximaal 14 personen. De HVK opleiding vindt plaats in ons eigen opleidingscentrum te Harderwijk, Nieuwerkerk aan den IJssel (regio Rotterdam) of in Zuidbroek (regio Groningen). Vanaf 8 deelnemers kunnen we de opleiding ook in company voor u organiseren.Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website COPLA. De kosten van deelname bedraagt € 1350,-- (excl. btw). Bij de module krijgt u alle syllabi en boeken behorende bij deze module. Na afloop van de module volgt een toets-opdracht. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname. Veiligheidskundigen die hun opleiding volgden bij Copla, ontvangen € 100,- korting op de cursusprijs. SVK leden kunnen hun opleidingenvoucher gebruiken.Meer informatie
Ga naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 1350
MVK en HVK Masterclass PBM-beleid (2 dagen) voor veiligheidskundigen
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De opleiding is bedoeld voor veiligheidskundigen die zich willen verdiepen in het opstellen en (laten) uitvoeren van een verantwoord pbm-beleid en het kiezen van het beste pbm. Ook voor arbeidshygiënisten is deze masterclass interessant. Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze masterclass. U ontvangt dan een gratis toegespitst zelfstudiepakket, afgestemd op uw vooropleiding. Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis en het delen van praktijkervaring op specifieke onderwerpen binnen de veiligheidskunde, organiseert Copla Hobéon SKO-erkende en SVK-erkende Masterclasses voor veiligheidskundigen (mvk, hvk). Master your skills en volg onze masterclasses.Masterclass PBM-beleid wordt na overleg ingepland (2 dagen) in HarderwijkVerdiep uw kennis over PBM, gericht op uw praktijksituatie. Leer een verdiepende ri&e uit te voeren m.b.t. PBM en stel een Plan van Aanpak op, specifiek voor uw organisatie. Volg deze interactieve masterclass met totaal maximaal 12 deelnemende veiligheidskundigen.Deze masterclass is gewaardeerd met 2 studiepunten Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.ProgrammaVoorbereiding
Voorafgaand aan de masterclass is er gelegenheid uw individuele vragen rond PBM in te sturen. Deze zijn mede bepalend voor de inhoud van de masterclass.

Dag 1 – wordt na overleg ingepland (wachtlijst)Basiskennis PBM

  * Specifieke PBM en praktijkvragen
  * Van verdiepende ri&e naar Plan van Aanpak met betrekking tot PBM
  * HuiswerkopdrachtDag 2  - wordt na overleg ingepland (wachtlijst)


  * Evaluatie huiswerkopdracht
  * Samen/individueel het Plan van Aanpak opstellen
  * Specifieke PBM en praktijkvragen


Resultaat
Na het volgen van deze masterclass:

heeft u een Plan van Aanpak voor uw organisatie

  * heeft u een verdiepende ri&e uitgevoerd voor uw organisatie
  * weet u welke elementen een effectief PBM-beleid dient te bevatten
  * kunt u een verdiepende ri&e m.b.t. PBM uitvoeren
  * heeft u kennis opgedaan van verschillende PBM
  * heeft u praktijkervaring kunnen delen met andere veiligheidskundigen


Kosten
Copla veiligheidskundigen ontvangen een korting van € 100 op de cursusprijs!. Overige veiligheidskundigen € 875 (excl. btw). SVK leden kunnen hun opleidingenvoucher gebruiken.Meer informatieGa naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 875
MVK en HVK Biologische agentia en gevaarlijke stoffen(3 dagen)
Gevaarlijke stoffen & Goederen, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Deze HVK-module omvat 3 lesdagen en is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK die zich verder willen in de gevaren van biologische agentia en gevaarlijke stoffen. Ook ‘niet' opgeleide veiligheidskundigen die gespecialiseerd zijn kunnen deze volgen. Voor arbeidshygiënisten is deze module ook interessant. Het is nu mogelijk om deze module uit onze reguliere HVK Opleiding los te volgen. Het volgen van een losse module geeft u de mogelijkheid om uw kennis van een bepaald onderwerp verder te verdiepen.De module ‘Biologische agentia en gevaarlijke stoffen’  is gewaardeerd met 3 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, ook is de module toegelaten bij het SVK register.Bij deze module maakt u kennis met de diverse gevaren van biologische agentia en gevaarlijke stoffen waarmee u te maken kan krijgen in uw (toekomstige praktijk) als HVK-er. U kent de risicobepalende eigenschappen van de risicobronnen en de mogelijkheden, conform de Arbeidshygiënische strategie, om de risico’s in verband met deze gevaren te beheersen.Programma module 3: Inleiding Arbeidshygiëne 

  * Gevaarlijke stoffen
  * Toxicologie
  * Epidemiologie
  * Rekenen met concentraties
  * Biologische factoren
  * Micro-organismen
  * Beheersmaatregelen
  * (niet)Ioniserende straling 
  * Asbest
  * Meetprincipes & meetinstrumenten; meetpracticum


GroepsgrootteDe groepsgrootte bedraagt maximaal 14 personen. De HVK opleiding vindt plaats in ons eigen opleidingscentrum te Harderwijk, Nieuwerkerk aan den IJssel (regio Rotterdam) of in Zuidbroek (regio Groningen). Vanaf 8 deelnemers kunnen we de opleiding ook in company voor u organiseren.Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website. De kosten van deelname bedraagt € 1350,-- (excl. btw). Bij de module krijgt u alle syllabi en boeken behorende bij deze module. Na afloop van de module volgt een toets-opdracht. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname. Veiligheidskundigen die hun opleiding volgden bij Copla, ontvangen € 100,- korting op de cursusprijs. SVK leden kunnen hun opleidingenvoucher inleveren.Meer informatie

Ga naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 1350
MVK en HVK Masterclass Ongevalsonderzoek (2 dagen) voor veiligheidskundigen
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Bij de 2-Daagse Masterclass Ongevalsonderzoek wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze masterclass. U ontvangt dan een gratis toegespitst zelfstudiepakket, afgestemd op uw vooropleiding.Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis en het delen van praktijkervaring op specifieke onderwerpen binnen de veiligheidskunde, organiseert Copla Hobéon SKO-erkende en SVK-erkende Masterclasses voor veiligheidskundigen (mvk, hvk). Master your skills en volg onze masterclassesMasterclass Ongevalsonderzoek (2 dagen) wordt ingepland met u (wachtlijst)Het onderzoeken van ongevallen en incidenten kan waardevolle informatie voor de organisatie opleveren. Maar dit is alleen het geval als er op een juiste manier onderzoek wordt gedaan. Of het nu gaat om sporenonderzoek op de plaats van het voorval of het interviewen van getuigen, inzet van de juiste technieken is noodzakelijk voor een goed resultaat.Volg de masterclass Ongevalsonderzoek voor veiligheidskundigen. U leert de ‘state of the art’ technieken voor het verrichten van ongevalsonderzoek niet alleen kennen, maar u gaat ze ook toepassen.Deze masterclass is gewaardeerd met 2 studiepunten Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.Programma
Het programma is interactief. Voorafgaand aan de masterclass is er gelegenheid uw individuele vragen in te sturen. Deze zijn mede bepalend voor de inhoud van de masterclass.Deze masterclass is ontwikkeld en wordt uitgevoerd samen met Ongevallen Analyse Apeldoorn.Dag 1 – wordt ingepland

  * Bepalen wijze van onderzoek
  * Plaats ongeval ongemoeid laten
  * Fototechnieken
  * Interviewtechnieken
  * Huiswerkopdracht


Dag 2 - wordt ingepland

  * Evaluatie huiswerkopdracht
  * Uitvoeren ongevalsonderzoek in scene gezet ongevalResultaat
Na het volgen van deze masterclass:

  * bent u in staat op weloverwogen wijze te bepalen welke voorvallen het onderzoeken waard zijn
  * bent u in staat sporen op de plaats van het voorval veilig te stellen
  * kunt u de juiste foto- en videotechnieken bij het onderzoek toepassen
  * bent u in staat slachtoffers en getuigen te interviewen
  * weet u waar achtergrondinformatie omtrent het voorval te vinden is
  * weet u hoe u uw onderzoek het beste kunt afstemmen op onderzoeken van derden zoals de Inspectie SZW


 Kosten
Copla veiligheidskundigen € 775. Overige veiligheidskundigen € 875. SVK leden kunnen hun opleidingenvoucher gebruiken.Vervolg deze masterclass
U kunt deze masterclass vervolgen met de Masterclass Ongevalsanalyse. Vooral bij complexere incidenten bestaat snel behoefte aan het vastleggen van de feiten en de plek van het ongeval. In de Masterclass Ongevalsanalyse maakt u kennis met methodieken om feiten vast te leggen.Meer informatie
Ga naar onze website COPLA. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 875
MVK en HVK Risicoanalyse methodieken (3 dagen)
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Voor het volgen van de HVK module Risicoanalyse methodieken is het mogelijk om ook als niet veiligheidskundige of arbeidshygiënist hieraan deel te nemen. Het volgen van een losse module geeft u de mogelijkheid om uw kennis van een bepaald onderwerp te verdiepen.In de module Risicoanalyse methodieken maakt u kennis met diverse veel gebruikte begrippen en methoden voor het uitvoeren van risicoanalyses. U bent in staat te beargumenteren welke methode in een concrete situatie het beste kan worden toegepast en u kan de methoden toepassen op complexe situaties. Tevens bent u in staat medewerking te verlenen bij het ontwikkelen van oplossingen.Deze module is gewaardeerd met 3 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.Programma module 4: Risico-analyse methodieken

  * Arbo-inspecties
  * De RI&E
  * Risicoschatting
  * Taak-risicoanalyse (TRA)
  * Zware ongevallen; ARIE & BRZO
  * B&G gevarenindex
  * QRA
  * De Hazop-analyse
  * De Bow-tie; Foutenbomen en Gebeurtenissenbomen
  * Faalscenario's


GroepsgrootteDe groepsgrootte bedraagt maximaal 14 personen. De HVK opleiding vindt plaats in ons eigen opleidingscentrum te Harderwijk, Nieuwerkerk aan den IJssel (regio Rotterdam) of in Zuidbroek (regio Groningen). Vanaf 8 deelnemers kunnen we de opleiding ook in company voor u organiseren.Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website COPLA. De kosten van deelname bedraagt € 1350,-- (excl. btw). Bij de module krijgt u alle syllabi en boeken behorende bij deze module. Na afloop van de module volgt een toets-opdracht. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname. Veiligheidskundigen die hun opleiding volgden bij Copla, ontvangen € 100,- korting op de cursusprijs. SVK-leden kunnen ook hun opleidingenvoucher gebruiken.Meer informatie
Ga naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 1350
MVK en HVK Inleiding ergonomie (2 dagen)
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Ergonomische risicobronnen en technische beheersmaatregelen. Het is nu ook mogelijk om deze HVK module los te volgen. Deze opleiding is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK die zich verder willen verdiepen in de ergonomische risicobronnen en de operationele (voornamelijk technische) mogelijkheden, conform de Arbeidshygiënische strategie, om de risico’s in verband met deze gevaren te beheersen. Ook voor arbeidshygiënisten is deze module interessant.Deze module is gewaardeerd met 2 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, ook is deze module toegelaten in het SVK-register.Programma module 5: Inleiding ergonomie

  * Fysieke belasting; tillen, duwen & trekken, energetische belasting
  * Werkhouding & beeldschermarbeid
  * Introductie fysische factoren
  * Klimaat
  * Geluid
  * Trillingen


GroepsgrootteDe groepsgrootte bedraagt maximaal 14 personen. De HVK opleiding vindt plaats in ons eigen opleidingscentrum te Harderwijk, Nieuwerkerk aan den IJssel (regio Rotterdam) of in Zuidbroek (regio Groningen). Vanaf 8 deelnemers kunnen we de opleiding ook in company voor u organiseren.Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website: www.copla.nl. De kosten van deelname bedraagt € 900,-- (excl. btw). Bij de module krijgt u alle syllabi en boeken behorende bij deze module. Na afloop van de module volgt een toets-opdracht. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname. Veiligheidskundigen die hun opleiding volgden bij Copla, ontvangen € 100,- korting op de cursusprijs. Leden van het SVK-register kunnen hun opleidingenvoucher gebruiken.Meer informatie

Ga naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 900
MVK en HVK Masterclass Machineveiligheid (2 dagen) voor veiligheidskundigen
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De opleiding is bedoeld voor veiligheidskundigen HVK en/of MVK. Ook voor arbeidshygiënisten staat de masterclass open. Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze masterclass. U ontvangt dan een gratis toegespitst zelfstudiepakket, afgestemd op uw vooropleiding.Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis en het delen van praktijkervaring op specifieke onderwerpen binnen de veiligheidskunde, organiseert Copla Hobéon SKO-erkende Masterclasses voor veiligheidskundigen (mvk, hvk), ook is deze masterclass erkend door het SVK-register. Master your skills en volg onze masterclasses.Masterclass Machineveiligheid (2 dagen) start in overleg(wachtlijst)Aan de hand van jurisprudentie, wetteksten, richtsnoeren, normen en vakliteratuur wordt u voorbereid om de juiste oplossingen te vinden voor alle mogelijke situaties in de praktijk van de werkgever (dus niet van fabrikanten).Deze masterclass is gewaardeerd met 2 studiepunten Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.ProgrammaVoorafgaand aan de masterclass is er gelegenheid uw individuele vragen rond de richtlijn arbeidsmiddelen in te sturen. Deze bepalen mede de inhoud van de masterclass.Dag 1 • Verantwoordelijkheden werkgevers en werknemers in relatie tot verschillende situaties
• Risico-analyse
• Vaststellen beheersmaatregelen
• HuiswerkopdrachtDag 2 • Evaluatie huiswerkopdracht
• Jurisprudentie
• Toezicht arbeidsinspectie
• Afsluitende caseNa afloop van de masterclass ontvangt u een bewijs van deelname.ResultaatNa het volgen van deze masterclass:

  * begrijpt u hoe de werkgeversverantwoordelijkheid vanuit het Arbobesluit met betrekking tot arbeidsmiddelen geregeld is;
  * bent u in staat risicoanalyses te maken aangaande machineveiligheid inclusief plan van aanpak waarmee de machine voldoet aan het Arbobesluit;
  * bent u in staat te adviseren over het beheer van arbeidsmiddelen in relatie tot de machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen;
  * kunt u beschrijven hoe de arbeidsinspectie en de rechter de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer in praktijk interpreteert.


Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website.De kosten van deelname bedragen € 875,– (excl. BTW). Copla veiligheidskundigen ontvangen een korting van € 100,–. SVK leden kunnen ook hun opleidingenvoucher gebruiken.Meer informatieGa naar onze website.Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 875
MVK en HVK Structurele risicobeheersing (4 dagen)
Risico-inventarisatie & evaluatie, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Start met de HVK module ‘Structurele risicobeheersing’ deze is gewaardeerd met 4 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, ook is deze module toegelaten in het SVK-register.De opleiding is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK die zich verder willen verdiepen in structurele risicobeheersing met de nadruk op kwaliteitszorg, milieuzorg, onderhoudsmanagement en de aspecten arbeids- en bedrijfsveiligheidszorg.

Ook voor arbeidshygiënisten is deze module interessant.De cursist maakt kennis met de normering voor managementsystemen voor onder andere arbozorg, kwaliteitszorg en milieuzorg. Verdieping wordt gezocht in onderhoudsmanagement, bouwplaatsmanagement, Contingency-planning en voorlichting & onderricht. De cursist is in staat een managementsysteem conform OHSAS 18001 op te zetten en te onderhouden.Programma module;  Structurele risicobeheersing

  * Risicomanagement
  * Managementsystemen
  * Normen
  * Arbo- en veiligheidssystemen
  * Elementen managementsysteem
  * Documentatiesystemen
  * Bouwplaatsrisicomanagement
  * Risicobeheersing bij technisch onderhoud
  * Bedrijfshulpverlening & Contingency Planning
  * Voorlichting & Onderricht


GroepsgrootteDe groepsgrootte bedraagt maximaal 14 personen. De HVK opleiding vindt plaats in ons eigen opleidingscentrum te Harderwijk, Nieuwerkerk aan den IJssel (regio Rotterdam) of in Zuidbroek (regio Groningen). Vanaf 8 deelnemers kunnen we de opleiding ook in company voor u organiseren.Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website COPLA. De kosten van deelname bedraagt € 1800,-- (excl. btw). Bij de module krijgt u alle syllabi en boeken behorende bij deze module. Na afloop van de module volgt een toets-opdracht. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname. Veiligheidskundigen die hun opleiding volgden bij Copla, ontvangen € 100,- korting op de cursusprijs. SVK-leden kunnen gebruik maken van hun opleidingenvoucher.Meer informatie
Ga naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie. 


€ 1800
MVK en HVK Wettelijk kader (3 dagen)
Nederlands recht, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


HVK module 'Wettelijk kader' start 9 januari 2018 in Harderwijk. Wilt u zich verder verdiepen in het Nederlands recht en de sociale wetgeving op HBO-niveau als veiligheidskundige dan kunt u deze HVK module nu ook los volgen. De opleiding is bedoeld voor veiligheidskundigen met een afgeronde opleiding HVK en/of MVK. Ook voor arbeidshygiënisten is deze module interessant.Deze module is gewaardeerd met 3 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen, ook is deze module toegelaten in het SVK-register.Programma module; Wettelijk kader 

  * Europees recht
  * Nederlands recht
  * Arbeidsomstandighedenwet
  * Arbobesluit, Arboregeling, Arbocatalogi
  * Werkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen en beroepsziekten
  * Aansprakelijkheid Arboprofessional als vrije beroepsbeoefenaar 
  * Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
  * Medezeggenschapsrecht; Wet op de Ondernemingsraden
  * Relatie risicobeheersing en Bouwregelgeving
  * Bouwregelgeving
  * Gebruiksregelgeving


GroepsgrootteDe groepsgrootte bedraagt maximaal 14 personen. De HVK opleiding vindt plaats in ons eigen opleidingscentrum te Harderwijk, Nieuwerkerk aan den IJssel (regio Rotterdam) of in Zuidbroek (regio Groningen). Vanaf 8 deelnemers kunnen we de opleiding ook in company voor u organiseren.Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website COPLA. De kosten van deelname bedraagt € 1350,-- (excl. btw). Bij de module krijgt u alle syllabi en boeken behorende bij deze module. Na afloop van de module volgt een toets-opdracht. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname. Veiligheidskundigen die hun opleiding volgden bij Copla, ontvangen € 100,- korting op de cursusprijs. SVK leden kunnen gebruik maken van hun opleidingenvoucher.Meer informatie
Ga naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 1350
Intervisie voor veiligheidskundige
Intervisie, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Verbeter je persoonlijk en professioneel handelen als veiligheidskundige middels intervisie. Als veiligheidskundige sta je vaak alleen binnen een organisatie om medewerkers van gevraagd en ongevraagd advies te moeten voorzien. Bij het coördineren van projecten en motiveren van medewerkers kun je soms voor lastige dilemma's komen te staan. Intercollegiaal feedback kan je hierbij verder helpen. De startdatum van deze opleiding wordt in overleg ingepland. Geef bij het aanvragen van cursusinformatie of inschrijving via onze website uw voorkeur aan voor een startdatum. Wij nemen dan contact met u op.VOOR WIEMiddelbaar veiligheidskundigen (MVK) 
ArboprofessionalsUITVOERINGMet maximaal 8 deelnemers wordt een intervisie groep gevormd die in een periode van 2 jaar 5x bij elkaar komt (planning in overleg met de intervisiegroep). In de eerste sessie wordt aandacht besteed aan het vaststellen van je eigen leerdoelen. Daarna zal per sessie 1 of  2 leden een knelpunt of probleem inbrengen die middels intervisie wordt geanalyseerd. Deze formuleren een advies/ oplossing voor het knelpunt of probleem die aan de inbrenger terug word gerapporteerd. Vanuit Copla wordt vóór de uitvoering van een intervisie de behoefte van elk lid geïnventariseerd en geëvalueerd. Daarna wordt samen met de groep een programma vastgesteld voor de eerst volgende sessie.RESULTAAT

  * Vergroting netwerk
  * Betere prestaties op het werk
  * Inzicht in eigen leerdoelen
  * Leuke manier van het verwerven van kennis en vaardigheden
  * Feedback krijgen van andere professionals
  * Haalbare en praktische oplossingen vinden
  * Kortom: het verbeteren van persoonlijk en professioneel handelen als veiligheidskundige


KOSTEN
Voor de intervisiegroepjes kun je een strippenkaart kopen voor 5 intervisie bijeenkomsten. Een strippenkaart kost € 1250,=.  Eén intervisiebijeenkomst duurt 4 uur. 
Voor een optimaal resultaat is er wel een deelnameverplichting ingesteld. Deze verplichting is ingesteld omdat anders een intervisie bijeenkomst hierdoor niet het gewenste resultaat oplevert.GROEPSGROOTTE
De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 8 personen. De opleiding vindt plaats in ons eigen opleidingscentrum te Harderwijk. Vanaf 8 deelnemers kunnen we de opleiding ook in company voor u organiseren.AANMELDING
U kunt zich aanmelden via onze website of per mail.


€ 1250
MVK en HVK Masterclass V&G Bouwproces (1 dag) voor veiligheidskundigen
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Masterclass V&G Bouwproces (1 dag) reserveer een plekje en zorg er voor dat u als veiligheidskundige goed beslagen ten ijs komt. Met name uw rol als adviseur van de opdrachtgever zal nader worden belicht. Maar ook de rol van de V&G Coördinator Ontwerpfase en V&G Coördinator Uitvoeringsfase worden behandeld.De opleiding is bedoeld voor veiligheidskundigen HVK en/of MVK. Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op MVK-niveau. Voldoet u hier niet aan dan kunt u toch gewoon deelnemen aan deze masterclass. U ontvangt dan een gratis toegespitst zelfstudiepakket, afgestemd op uw vooropleiding.Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan verdieping van kennis en het delen van praktijkervaring op specifieke onderwerpen binnen de veiligheidskunde, organiseert Copla Hobéon SKO-erkende Masterclasses voor veiligheidskundigen (mvk, hvk), ook is deze masterclass erkend door het SVK-register. Master your skills en volg onze masterclasses.Masterclass V&G Bouwproces (1 dag) wordt in overleg ingepland in HarderwijkSinds 1994 geldt in Nederland specifieke wetgeving om te zorgen dat er veilig en gezond gebouwd kan worden. Uit onderzoek blijkt dat alle betrokken partijen nog steeds moeite hebben met de naleving van deze wetgeving. Veelal door onvoldoende wetskennis en vaardigheden om er invulling aan te geven.De 1-daagse Masterclass V&G Bouwproces zorgt er voor dat u als veiligheidskundige goed beslagen ten ijs komt. Met name uw rol als adviseur van de opdrachtgever zal nader worden belicht. Maar ook de rol van de V&G Coördinator Ontwerpfase en V&G Coördinator Uitvoeringsfase worden behandeld.Deze masterclass is gewaardeerd met 1 studiepunt Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.ProgrammaVoorafgaand aan de masterclass is er gelegenheid uw individuele vragen in te sturen. Deze zijn mede bepalend voor de inhoud van de masterclass.Onderwerpen:

  * het bouwproces
  * wettelijk kader
  * contractvormen
  * risicobronnen en Arbocatalogi
  * risicobeheersing in het ontwerpproces


Na afloop van de masterclass ontvangt u een bewijs van deelname.ResultaatNa het volgen van deze masterclass:

  * bent u zich bewust van het belang van het toepassen van de arbeidshygiënische strategie in de ontwerpfase
  * kunt u een adequaat V&G-plan opstellen
  * kunt u de consequenties van de keuze voor een bepaalde contractvorm voor V&G inschatten
  * kunt u een V&G-dossier opstellen of aanvullen


Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website COPLA.De kosten van deelname bedragen € 545,– (excl. BTW). Copla veiligheidskundigen ontvangen een korting van € 50,–. SVK leden kunnen ook hun opleidingenvoucher gebruiken.Meer informatieGa naar onze website masterclasses.Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 545
MVK en HVK Masterclass Psychosociale arbeidsbelasting PSA (2 dagen) voor veiligheidskundigen
HVK (Hogere Veiligheidskunde), MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Voorafgaand aan de masterclass is er gelegenheid uw individuele vragen rond PSA in te sturen. Deze bepalen mede de inhoud van de masterclass. De opleiding is bedoeld voor veiligheidskundigen HVK en/of MVK. Bij de masterclass wordt uitgegaan van voorkennis op minimaal MVK-niveau. Ter voorbereiding krijgt u een zelfstudieopdracht toegestuurd.Masterclass Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) wordt na overleg met u ingepland (wachtlijst) (2 dagen) voor veiligheidskundigen in HarderwijkNa het volgen van deze masterclass bent u in staat: 

  * op gestructureerde wijze onderzoek en analyses ten aanzien van PSA op te zetten en uit te voeren;
  * te rapporteren over resultaten van onderzoek en analyses ten aanzien van PSA en heeft hierbij oog voor uw rol als veranderkundige;
  * oplossingsgericht onderzoek rondom PSA uit te voeren;
  * conclusies te verbinden aan resultaten van onderzoek en analyses ten aanzien van PSA.


Na afloop van de masterclass ontvangt u een bewijs van deelname.Deze masterclass is gewaardeerd met 2 studiepunten Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.ProgrammaDag 1 (wordt na overleg ingepland)

  * Begripsvorming rondom PSA
  * Psychosociale concepten van PSA en stress
  * Psychofysiologie van PSA en stress
  * Mentale belasting


Huiswerkopdracht

Dag 2 (wordt na overleg ingepland)

  * Evaluatie huiswerkopdracht
  * Meten van PSA die stress teweegbrengt
  * Klachtdelicten
  * Veranderen en beleidsproces


Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website.De kosten van deelname bedragen € 875,– (excl. BTW). Copla veiligheidskundigen ontvangen een korting van € 100,–. SVK leden kunnen ook hun opleidingenvoucher gebruiken.Meer informatieGa naar onze website masterclasses en vraag onze nieuwste brochure hiervoor aan. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 875
OVK Operationeel veiligheidskundige Opleiding
, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De 5 daagse opleiding OVK is bedoeld voor leidinggevenden, VG-functionarissen en preventiemedewerkers. Ook is deze opleiding interessant voor leden van de Ondernemingsraad of VGM-commissie en voor productiemedewerkers die meer willen met het thema veiligheid. Ook voor incompany zeer interessant.De vraag naar veiligheidskundigen stijgt jaarlijks. Bekende opleidingen voor de veiligheidskundigen zijn de MVK- en HVK- opleiding. Copla lanceert nu, i.s.m. Gelling, de opleiding OVK voor de Operationeel Veiligheidskundige. Deze opleiding is ontwikkeld voor de functionaris die invulling geeft, en een schakel is, tussen de praktijk op de werkvloer en het geven van advies aan de directie of management.Onze OVK-opleiding wordt nog ingepland, vraag hierna of kijk op de website voor meer startdata. Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies bel onze opleidingsadviseur Jan Smid.Meer informatie hierover vindt u ook op onze website. U kunt op de website ovk Opleiding alle laatste informatie vinden over deze opleiding.Voor wie
De opleiding Operationeel Veiligheidskundige  is bestemd voor functionarissen of preventiemedewerkers met een adviserende, coördinerende of uitvoerende rol op het gebied van veiligheid. U bent bijvoorbeeld werkzaam:  •             Leidinggevende binnen een bedrijf
•             Productiemedewerker die meer wil met het thema veiligheid
•             VG-functionaris
•             Lid van de Ondernemingsraad of VGM-commissieOok voor sectoren als overheid, zorg en onderwijs is deze veiligheidskundige opleiding geschikt.Vooropleiding
Voor deelname aan de opleiding is een VOL-VCA/VIL-VCU diploma noodzakelijk. Gezien de aard en inhoud van de opleiding wordt er voor geen enkel onderdeel vrijstelling verleend.Meer informatie hierover vindt u op onze website. Uw resultaat
In de opleiding leert u risico's identificeren en passende beheersmaatregelen te treffen. Ook kunt u ondersteuning geven bij projecten op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu, ondersteuning bieden bij ongevalsonderzoek en bij het uitvoeren van audits en inspecties en het geven van voorlichting en onderricht.Dit betekent dat u, afhankelijk van de plaats en de functie waarin u opereert:•             Inzicht heeft in organisatie, beleid en zorgsystemen.
•             Knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en milieu kunt signaleren op
              de werkvloer.
•             Op het gebied van arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en signalering kunt 
              adviseren.
•             In staat bent om een RI&E, TRA, LMRA en werkvergunning op te stellen te beoordelen en uit
              te voeren.Onze aanpak
Wij werken met kleine groepen van maximaal 16 deelnemers, zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke begeleiding en interactie. De opleiding heeft twee bedrijfsopdrachten en wordt afgesloten met een schriftelijk OVK examen bestaande uit 50 multiple choice vragen. Copla is een Cedeo-erkend opleidingsinstituut. We begeleiden u persoonlijk voor, tijdens en ook na de opleiding.Onze cursusprijs is exclusief btw maar inclusief lesmateriaal, boeken, catering en begeleiding bij opdrachten en examen. Voor onze OVK-opleiding geldt een cursusprijs van € 2.300,--. Vraag voor een compleet overzicht van de cursusplanning en kosten de uitgebreide cursusinformatie aan via onze website. 

Gespreid betalen is mogelijk.Op één vaste dag in de week wordt de cursus volledig verzorgd in dagonderwijs. Van 9.00 uur tot 17.00 uur in ons opleidingscentrum in Harderwijk of regio Rotterdam en in de regio Groningen (Zuidbroek).Meer informatie 
Ga naar onze website COPLA OVK Opleiding. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 2300
MVK en HVK Beïnvloeding van het individu (3 dagen)
Effectief beïnvloeden, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Voor het volgen van de HVK module Beïnvloeding van het individu is het mogelijk om ook als niet veiligheidskundige of arbeidshygiënist hieraan deel te nemen. Het volgen van deze losse module biedt u de mogelijkheid om uw kennis te verbreden.In deze module leert u onderzoek te doen naar de volwassenheid van de heersende veiligheidscultuur.
Daarbij komen verschillende methodieken aan de orde. U leert tevens passende interventies te definiëren.Deze module is gewaardeerd met 3 studiepunten in het onderhoudssysteem van Hobéon SKO voor arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen.Programma module 8: Beïnvloeding van het individuProgramma:

  * Introductie in de praktisch bruikbare theorieën en modellen voor gedrag en cultuur
  * Menselijk falen – fouten en overtredingen
  * Aglo Amerikaans – versus Rijnlands model
  * Kleurentheorie van De Caluwé/Vermaak
  * Observeren en aanspreken
  * Behaviour Based Safety (BBS)
  * Hearts and Minds
  * Veiligheidsladder
  * Methode van Keil – het Safety culture maturity® model
  * Voorlichting bij interventies Europees recht


GroepsgrootteDe groepsgrootte bedraagt maximaal 14 personen. De HVK opleiding vindt plaats in ons eigen opleidingscentrum te Harderwijk, Nieuwerkerk aan den IJssel (regio Rotterdam) of in Zuidbroek (regio Groningen). Vanaf 8 deelnemers kunnen we de opleiding ook in company voor u organiseren.Aanmelding en kostenU kunt zich aanmelden via onze website. De kosten van deelname bedraagt € 1350,-- (excl. btw). Bij de module krijgt u alle syllabi en boeken behorende bij deze module. Na afloop van de module volgt een toets-opdracht. Bij 100% aanwezigheid ontvangt u een bewijs van deelname. Veiligheidskundigen die hun opleiding volgden bij Copla, ontvangen € 100,- korting op de cursusprijs. SVK-leden kunnen ook hun opleidingenvoucher gebruiken.Meer informatie
Ga naar onze website. Bel of mail ons voor persoonlijke informatie.


€ 1350
Aanbieder uit: Harderwijk
Cursussen in provincie(s): Gelderland
Ebook.nl - informatieve boeken en cursussen

Ebook.nl - informatieve boeken en cursussen

Basisboek veiligheid en economie
Jack Bergman, 9789460940422 ...Bekijk cursusinhoud
Veiligheidskundigen krijgen in uiteenlopende situaties met economie te maken. Zij moeten in verschillende situaties de kosten van veiligheid in kaart kunnen brengen en de kosten van de maatregelen kunnen berekenen. De directeurgrootaandeelhouder van een onderneming en een veiligheidskundige van een gemeente hebben op verschillende manieren te maken met economische facetten van veiligheid. Basisboek veiligheid en economie bevat een breed scala aan bedrijfseconomische begrippen waarmee veiligheidskundigen en
€ 29
veiligheidswetgeving havens
Koninkrijk der Nederlanden, 9789013088243 ...Bekijk cursusinhoud
Geen flaptekst beschikbaar
€ 63
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Koninkrijk der Nederlanden, 9789013082630 ...Bekijk cursusinhoud
De Wet hygine en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden geeft een basis om eisen te stellen aan de hygine en veiligheid in badinrichtingen (zoals gemeentelijke baden, campingbaden en hotelbaden) en in zwemgelegenheden in oppervlaktewater. In dit deel zijn de wet en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit voorzien van commentaar, ontleend aan de wetsgeschiedenis respectievelijk toelichting en aan de jurisprudentie. Daarnaast zijn de relevante ministerile regelingen opgenomen. Ook de
€ 63
Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken
Koninkrijk der Nederlanden, 9789013084429 ...Bekijk cursusinhoud
Voorheen had elke gemeente haar eigen voorschriften op het gebied van brandveiligheid. Met het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken is per 1 november 2008n landelijke set regels in werking getreden. Naast meer rechtsgelijkheid levert het besluit ook een bijdrage aan vermindering van de administratieve lastendruk. Verder is het aantal gevallen waarin een gebruiksvergunning moet worden aangevraagd sterk gereduceerd. Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan het Gebruiksbesluit, zoals het in de praktijk
€ 43
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten/Wet veiligheidson
R.J.I. Dielemans, 9789013085228 ...Bekijk cursusinhoud
Extremisme, terrorisme en spionage: dergelijke gevaren voor de Nederlandse staat zijn de zorg van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De taken en bevoegdheden van de AIVD zijn neergelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Deze wet regelt ook de positie van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Dit Lexplicatiedeel bevat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 met bijbehorende lagere regelgeving . Ook is opgenomen de Wet veiligheidsonderzoeken,
€ 80
Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
Koninkrijk der Nederlanden, 9789013088564 ...Bekijk cursusinhoud
Rampen en zware ongevallen, maar ook kleine en zelfs bijna-ongelukken: door onderzoek kan herhaling - of erger - vaak worden voorkomen. De Onderzoeksraad voor veiligheid onderzoekt oorzaken en gevolgen van voorvallen en rapporteert daarover in het openbaar. De RijkswetOnderzoeksraad voor veiligheid regelt de organisatie en werkwijze van de raad. Dit Lexplicatiedeel is gewijd aan deze Rijkswet en alle overige regelgeving die voor het functioneren van de Onderzoeksraad relevant is. Met helder commentaar van
€ 63
veiligheid
9.78901E+12 ...Bekijk cursusinhoud
Veiligheid en veiligheidszorg vormen kernthema's in de huidige moderne samenleving. De omvang en intensiteit van veiligheid hebben een directe relatie met de kwaliteit van de samenleving. De veiligheidszorg in Nederland heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen in uitgebreide programma's, activiteiten en maatregelen van een groot aantal organisaties. Het zorg dragen voor veiligheid is een van de kerntaken van de staat. Vele publieke organisaties hebben een cruciale taak in de veiligheidszorg.
€ 120
Orde in veiligheid
Marc Schuilenburg, 9789460946165 ...Bekijk cursusinhoud
De veiligheidszorg is de laatste twee decennia ingrijpend veranderd. Naast de overheid, houden nu ook energiebedrijven, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, verzekeraars, winkeliersverenigingen en burgers zich bezig met veiligheid in de samenleving. Hierdoor is een volledig nieuwe situatie ontstaan, met andere actoren en een eigen dynamiek. Marc Schuilenburg laat zien hoe we deze veranderde situatie moeten duiden. Aan de hand van het werk van de Franse denkers Michel Foucault, Gilles Deleuze en Gabriel
€ 25
Openbare orde en veiligheid
9.78901E+12 ...Bekijk cursusinhoud
Handhaving van de openbare orde, rampenbestrijding, crisisbeheersing en terrorismebestrijding zijn in deze tijd van internationale spanningen beladen onderwerpen. U wilt als jurist natuurlijk risicoâs vermijden en daarom is dit ht moment om Tekst&Commentaar Openbare Orde en Veiligheid aan te schaffen! Sinds de vorige druk uit 2014 is er al weer het nodige veranderd. Openbare orde en veiligheid bestrijkt een terrein waarop zich tal van incidenten voordoen die later aanleiding zijn voor codificatie
€ 310
Geweld / handboeken veiligheid
9.78901E+12 ...Bekijk cursusinhoud
Geweld wordt steeds meer iets van alledag - en de perceptie van een onveilige samenleving groeit. De uitgave Geweld is het eerste integrale overzichtswerk over deze complexe materie, waarin alle relevante kennis uit de wetenschap en praktijk bij elkaar is gebracht. Geweld vanuit verschillende disciplines belicht De uitgave behandelt geweld vanuit diverse wetenschappelijke disciplines en praktijkperspectieven. Van psychologisch en juridisch tot sociaal, antropologisch, politiekundig, bestuurskundig en criminologisch.
€ 80
Een mijnenveld vol veiligheid
9.78901E+12 ...Bekijk cursusinhoud
Voor de samenleving is veiligheid een onomstreden waarde, een institutie, vergelijkbaar met democratie of vrijheid van meningsuiting. Lange tijd waren de meeste instituties een vanzelfsprekendheid en straalden gezag uit. Maar instituties komen steeds meer onder druk te staan en verliezen hun dwang en overtuigingskracht. Dit heeft effect op die samenleving. Vanaf 2005 kent Nederland de Onderzoeksraad voor Veiligheid: een integrale raad die op een breed terrein ongevallen en rampen onderzoekt om hieruit lessen
€ 47
Het veiligheidscomplex
Jan Terpstra, 9789460941948 ...Bekijk cursusinhoud
De afgelopen decennia hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in de zorg voor maatschappelijke veiligheid. In Het veiligheidscomplex worden deze tegenstrijdige ontwikkelingen beschreven en geanalyseerd. Zij worden geplaatst tegen de achtergrond van een veranderende samenleving waarin burgers hun onzekerheden vaak vertalen in onveiligheidsgevoelens en in claims op de overheid om hun veiligheid te garanderen. Tegelijk heeft die overheid aan gezag en legitimiteit verloren. Bovendien moet zij haar positie
€ 19
Basisboek veiligheid en economie
Jack Bergman, 9789462742994 ...Bekijk cursusinhoud
Veiligheidskundigen krijgen in uiteenlopende situaties met economie te maken. Zij moeten in verschillende situaties de kosten van veiligheid in kaart kunnen brengen en de kosten van de maatregelen kunnen berekenen. De directeurgrootaandeelhouder van een onderneming en een veiligheidskundige van een gemeente hebben op verschillende manieren te maken met economische facetten van veiligheid. Basisboek veiligheid en economie bevat een breed scala aan bedrijfseconomische begrippen waarmee veiligheidskundigen en
€ 30
De geheimen van de staatsveiligheid
Lars Bové, 9789401425094 ...Bekijk cursusinhoud
Het eerste boek dat een helder inzicht geeft in de werking van de Staatsveiligheid, boordevol nooit gepubliceerd materiaal Net nu inlichtingendiensten wereldwijd in de vuurlinie staan, doet een bekroonde onderzoeksjournalist een boekje open over de Staatsveiligheid. Belgis meest geheime overheidsdienst heeft veel meer te verbergen dan we vermoeden. De Staatsveiligheid duldt geen pottenkijkers. Meer heeft Lars Bov niet nodig om een jaar lang op onderzoek te trekken doorheen de duistere wereld van spionnen
€ 16
De burgemeester als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid?
Tom Bauwens, 9789462742482 ...Bekijk cursusinhoud
Veiligheid heeft een sterk mobiliserend en enthousiasmerend karakter. Iedereen is immers voorstander van meer aandacht voor veiligheid. Vaak gaat het evenwel over veiligheid als een abstracte ambitie. Het debat barst los wanneer we ons de vraag stellen wat deze ambitie precies inhoudt. Achter het concept gaan namelijk een aantal tegenstellingen schuil die de invulling ervan bepalen. Het onderscheid tussen publieke en private belangen, objectieve kennis en subjectieve percepties, preventieve maatregelen en repressieve
€ 30
Aanbieder uit: Zegge
Cursussen in provincie(s): Noord-Brabant
Etop Arbo-academie

Etop Arbo-academie

veiligheid voor de arbocoordinator
2 dagen ...Bekijk cursusinhoud
Ieder bedrijf heeft minder veilige situaties. De zaak is hoe gaat men hier mee om. Zien we onveiligheid als incident of verwijst het naar de eigenschappen van het bedrijf. Door registratie van (bijna) ongevallen en incidenten kunnen we veel leren van het veiligheidsgedrag op de werkvloer. Vervolgens kunnen we nadenken over de manier waarop we veiligheid kunnen managen binnen het bedrijf.
€ 890
veiligheid voor de preventiemedewerker
2 dagen ...Bekijk cursusinhoud
Als preventiemedewerker heb je te maken met een breed scala aan onderwerpen. Veiligheid is voor veel preventiemedewerkers een zwarte vlek. Toch heeft ieder bedrijf te maken met veiligheid, of het nu gaat om machines, het bedrijfsnoodplan of de opslag van stoffen met het predicaat gevaarlijk.
€ 890
Aanbieder uit: Nijkerk
Cursussen in provincie(s):
International Management Forum

International Management Forum

Brandveiligheid van gebouwen
Brandveiligheid, HBO, Thuisstudie ...Bekijk cursusinhoud
Brandveiligheid – úw verantwoordelijkheid

Of u nu eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw bent, in alle gevallen bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw gebouw(en). Bent u voldoende onderlegd om te beoordelen of uw situatie danwel locatie brandveilig is?

Brandveiligheid – wat wordt van u verwacht?

In eerste instantie is de brandveiligheid van gebouwen de verantwoordelijkheid van de ondernemer die erin is gevestigd. Of uw gebouw brandveilig is, is afhankelijk van de bouwkundige staat van het gebouw, de installatietechnische en organisatorische voorzieningen en het feitelijke gebruik ervan. Hoe hoger het brandveiligheidsrisico, des te meer van u wordt verwacht op het gebied van brandveiligheid.

Brandpreventie – 101 brandende vragen en antwoorden

Uit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven niet voldoen aan de – nieuwe – brandveiligheidseisen. Weet u zeker dat u voldoet aan alle juridische, bouw- en installatietechnische, organisatorische en andere actuele eisen die aan u gesteld worden in het kader van de brandveiligheid van uw gebouwen?

Brandveilig ondernemen 

In deze zeer actuele cursus leert u alles wat u moet weten over het brandveilig gebruiken, maken en houden van uw organisatie. U krijgt een overzicht van alle regels waaraan u moet voldoen plus tal van tips en adviezen. De cursus is voorzien van de laatste wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en maakt u tot een gedegen gesprekspartner in alle voorkomende brandveiligheidsdiscussies.

Brandpreventie levert ook forse besparingen op!

Daarnaast zult u zien dat brandpreventie niet alleen een investering in tijd en geld vergt, maar ook forse besparingen oplevert op (bouw)technische maatregelen, verzekeringspremies en inspectiekosten.

Brandveiligheid van gebouwen – voor wie?

De cursus Brandveiligheid van gebouwen is geschreven voor iedereen die (mede) verantwoordelijkheid draagt voor of betrokken is bij een brandveilig gebruik van gebouwen. We denken dan aan eigenaars en gebruikers van gebouwen, gebouwbeheerders, facility managers, preventiemedewerkers en hoofden bedrijfshulpverlening (BHV), KAM coördinatoren, veiligheidsfunctionarissen, arbo deskundigen, hoofden technisch beheer, aannemers, architecten, projectontwikkelaars, brandveiligheidsadviseurs, verzekeringsmaatschappijen en alle betrokkenen bij rijk, provincies en gemeenten op het gebied van brandpreventie, bouw, welzijn en milieu.

Lesindeling 

LES I Brandveiligheid – inleidingLES II Bouwbesluit 2012 – introductieLES III Bouwbesluit 2012 – bouwkundige voorschriftenLES IV GebruiksvoorschriftenLES V Brandveiligheidsinstallaties – branddetectiesystemenLES VI Brandveiligheidsinstallaties – overige brandbeveiligingsinstallatiesLES VII BedrijfshulpverleningLES VIII Cases 


€ 1895
Aanbieder uit: Eindhoven
Cursussen in provincie(s): Heel Nederland
Mikrocentrum

Mikrocentrum

Cursus Onderhoud, veiligheid en wet
VCA, MBO, In-company / Maatwerk ...Bekijk cursusinhoud


Na de Onderhoud cursus kent u de hoofdlijnen van wettelijke regels inzake inspectie, keuring en onderhoud van industriële installaties.Veel bedrijven zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de huidige wettelijke eisen en de regelgeving ten aanzien van technische installaties. Dit geldt met name voor de Europese regelgeving. Wat men vaak niet weet is dat Europese richtlijnen niet vrijblijvend zijn, maar dat zij een wettelijke verplichting inhouden. De inspanning van de overheid neemt ook toe in het uitoefenen van toezicht of bedrijven zich houden aan de wet. Dit is voor Mikrocentrum aanleiding om een tweedaagse introductiecursus uit te brengen op het vlak van onderhoud, veiligheid en wet, met het accent op Europese regelgeving. Tijdens de inleiding van deze cursus zal ook kort ingegaan worden op de wet Milieubeheer, HACCP en EMC-richtlijn. U krijgt met deze cursus veiligheid een overzicht van een selectie van een aantal belangrijke onderwerpen en informatie voor nadere studie.Deze cursus veiligheid geeft op hoofdlijnen de voornaamste wettelijke regels inzake inspectie, keuring en onderhoud van industriële installaties voortvloeiende uit de Arbo-wetgeving, de Warenwet en de Wet op de gevaarlijke Werktuigen. Daarnaast worden twee normen behandeld gerelateerd aan de Milieuwetgeving (koel- en stookinstallaties). Gezien de omvang van de lesstof kunnen tijdens de cursus in overleg met u prioriteiten worden gesteld over de t...De cursus is bestemd voor installatiebeheerders, verantwoordelijke in productie en onderhoud, maintenance engineers en werkvoorbereiders in het onderhoud.MBO-niveau, enige bedrijfskundige kennis, inzicht of achtergrond in onderhoudstrajecten is een voordeel.Dag 1:
inleiding en overzicht wet- en regelgeving;
arbeidsomstandighedenwet, -besluit en -regelingen;
richtlijn arbeidsmiddelen en keuring van arbeidsmiddelen;
arbeidstijdenwet en arbeidstijdenbesluit (verkort);
CFK-richtlijn; STEK erkenningsregeling;
Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties; SCIOS-erkenningsregeling;
bouwprocesbesluit, veiligheidsplan, risico-inventarisatie, taakrisico-analyse.
Dag 2:
machinerichtlijn en CE-markering;
inspec...


Cursus Explosieveiligheid (ATEX)
Explosiegevaar / ATEX, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De cursus Explosieveiligheid (ATEX) is met name gericht op fabrikanten en gebruikers van explosieveilige apparatuur en machines.Een omgeving is explosie gevaarlijk indien er een explosief mengsel van stof of gas (damp/nevel) kan ontstaan. De ATEX regelgeving omvat regels en voorschriften voor apparatuur (elektrisch/ mechanisch / pneumatisch/ hydraulisch etc.), arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosiegevaarlijke omgevingen om uiteindelijk een veilige werkomgeving voor werknemers te kunnen garanderen.  De cursus Explosieveiligheid (ATEX) is met name gericht op fabrikanten en gebruikers van explosieveilige apparatuur en machines.  Door theorie en praktijk te combineren krijgt u tijdens deze ATEX cursus inzicht in de twee geldende Europese richtlijnen:
Richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114): betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
Richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153): verbetering van de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen
Na afloop van deze cursus beschikt u over gedegen ATEX basiskennis en de praktische invulling ervan. De cursus is met name gericht op fabrikanten en gebruikers van explosieveilige apparatuur en machines. Aan de hand van voorbeelden wordt de onderliggende wet- en regelgeving ten aanzien van ATEX 153 (voor eindgebruikers) en ATEX 114 (voor fabrikanten) toegelicht. Er zal hierbij specifiek ingegaan worden op eigenschappen van de explosiegevaarlijke ...Voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor invulling van ATEX of welke werkzaam zijn in een ATEX omgeving. Denk hierbij aan machinebouwers, fabrikanten, installatieverantwoordelijken, monteurs en ander technisch personeel.MBO+2 dagbijeenkomsten, wekelijks, van 9.00 tot 16.30 uur.Na het volgen van de cursus ontvangt u bewijs van deelname.Basisbeginselen ATEX 114 en ATEX 153 wetgeving
Inzicht in het ontstaan, voorkomen en beperken van de gevolgen van explosies
Eigenschappen van explosieve atmosferen voor zowel gas- als stofomgevingen
Principe van zonering en het explosieveiligheidsdocument (EVD)
Verantwoordelijkheden van diverse partijen, zoals de installatie eigenaar, fabrikanten, installateurs, inspecteurs, autoriteiten, etc.
Beschermingswijzen van elektrisch materieel
Beschermi...


€ 720
Cursus Laserveiligheid
, MBO+, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De cursus Laserveiligheid geeft inzicht in de gevaren van het werken met lasers én de maatregelen die noodzakelijk zijn voor een veilige werksituatie.Door de toename van het gebruik van lasersystemen, o.a. in toepassingen als fotonica, is ook de vraag naar inzicht in laser risico’s en laserveiligheid toegenomen.  Dit komt aan bod tijdens de cursus Laserveiligheid.
Voor een goede beheersing van de laser risico’s zijn vaak bijzondere veiligheidsmaatregelen nodig. Tijdens de cursus Laserveiligheid krijgt u inzicht in de mogelijke gevaren van het werken met lasers. Zo leert u o.a. over de technische- en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor een veilige werkplek. Bovendien wordt er een goede basis gelegd voor het uitvoeren van risicoanalyses.
Kortom, dit is een zeer nuttige cursus voor iedereen die op een veilige manier wil leren werken met laserinstrumenten.de gevaren van het werken met lasers
de belangrijkste standaarden op het gebied van laserveiligheid
de elementen voor een risico-analyse
de belangrijkste maatregelen voor een veilige werkplek
Iedereen die direct of indirect betrokken is bij het gebruik van lasers.MBO niveau-4, speciale voorkennis van lasers is niet noodzakelijk.1 dagbijeenkomst van 9.00 tot 16.30 uur.Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.Een uitgebreide syllabus (in het Engels) die na de cursus uitstekend als naslagwerk te gebruiken is.Taal
Utrecht: NederlandsEindhoven: EngelsLasers
wat is een laser
typen lasers en hun eigenschappen
methoden om laserstraling te meten
indeling in laserklassen
Laserveiligheid
biologische effecten van laserstraling
richtlijnen en standaarden: Europese Optische Stralingsrichtlijn 2006/25/EG en de internationale laserveiligheidsnorm IEC EN 60825-X met 1 <X < 14
methoden om een veilige schatting van het stralingsniveau te maken
Veiligheidsmaatregelen
technische veiligheidsmaatregelen
organi...


€ 670
Cursus Machine veilig ontwerpen (Module ABC)
Machineveiligheid, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Cursus Machineveilig ontwerpen met oa. wet- en regelgeving, risicobeoordeling en -reductie en mechanische veiligheidsmaatregelen.Tijdens de cursus Machine veilig ontwerpen verkrijgt u inzicht in de praktische vertaling van de mechanische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de belangrijkste mechanische veiligheidsnormen voor machines. Hoe bouw je een veilige machine? Welke aspecten zijn mechanisch op te lossen? Welke elektrisch? En wat moet een mechanicus met de nieuwe PL en SIL eisen? Deze combinatie is de basis voor iedere constructeur die zich richt op machineveiligheid.Ook leert u tijdens deze opleiding machineveiligheid om uw machinerisico's te beoordelen en de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen. De combinatie van modules is compleet, praktisch en biedt u precies die handvatten die u nodig hebt om direct aan de slag te gaan met het ontwerp van veilige machines en productielijnen.De combinatie cursus ‘Machine veilig ontwerpen‘ brengt engineers en constructeurs de kennis en vaardigheden bij om een machine en/of productielijn veilig te ontwerpen en beheren. Ook leert u om uw machine op risico te beoordelen. U volgt hiervoor drie modules:
Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving (module A)
Risicobeoordeling en keuze van risicoreducerende maatregelen (module B)
Machineveiligheid voor de constructeur (module C)
Door te kie...Voor engineers en constructeurs die werkzaam zijn bij machinebouwers, machine-eigenaren, systeemintegratoren, contractors of overheden èn verantwoordelijk zijn voor het mechanisch ontwerp, het samenstellen of het aanpassen van: machines, productielijnen of andere systemen.MBO/HBO werk- en denk niveau3 dag bijeenkomsten, wekelijks, van 09:00 – 16:30 uurEen uitgebreide beschrijving vind u terug bij de afzonderlijke modules.
Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving (module A)
Risicobeoordeling en keuze van risicoreducerende maatregelen (module B)
Machineveiligheid voor de constructeur (module C)€ 1280
Cursus Machineveiligheid PL en SIL (Module ABD)
Machineveiligheid, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Deze 4-daagse machineveiligheid cursus bestaat o.a. uit wet- en regelgeving, CE-markering, risicobeoordeling en PL/SIL.De cursus Machineveiligheid PL en SIL geeft u inzicht in de praktische vertaling van de besturingstechnische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de belangrijkste besturingstechnische normen voor machines. Hoe bouwt u een besturing die voldoet aan de nieuwe PL en SIL eisen?Deze combinatiemodule is zeer volledig voor engineers die zijn belast met het ontwerp van de besturingstechnische veiligheidsmaatregelen van een machine of productielijn. Ook leert u om deze cursus machineveiligheid om de machinerisico's te beoordelen en tevens de juiste maatregelen te treffen op het gebied van veiligheid voor de (toekomstige) gebruiker! De cursus is compleet, praktisch en biedt de ontwerper van besturingen precies die handvatten die hij nodig heeft om direct aan de slag te gaan met het ontwerp van veilige besturingen.De combinatie cursus ‘Machineveiligheid PL en SIL‘  is uitermate geschikt voor diegene die de besturing ontwerpt voor een machine of productielijn. U zal daarbij steeds vaker te maken krijgen met het ontwerp van besturingstechnische veiligheidsfuncties. Regelmatig worden ‘safety’ uitvoeringen gebruikt van besturingsmodules zoals de veiligheids PLC’s. Gedurende de cursus leert u  hoe u moet omgaan met de betreffende normen zodat u deze systemen ‘v...Voor engineers verantwoordelijk voor het ontwerp van de besturingstechnische veiligheidsmaatregelen op een machine of productielijn en die werkzaam zijn bij machine-eigenaren, machinebouwers, systeemintegratoren, contractors of overheden.MBO/HBO werk- en denk niveau4 dag bijeenkomsten, wekelijks, van 09:00 – 16:30 uurEen uitgebreide beschrijving vind u terug bij de afzonderlijke modules.
Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving (module A)
Risicobeoordeling en keuze van risicoreducerende maatregelen (module B)
Veilige besturingen ontwerpen volgens PL/SIL (module D)€ 1705
Cursus Specialist machineveiligheid (Module ABCD)
Machineveiligheid, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De zeer complete vijfdaagse cursus Specialist Machineveiligheid geeft inzicht in PL/SIL, risicobeoordeling, CE markering en meer!De cursus Specialist Machineveiligheid is een zeer volledige combinatie van verschillende modules op het gebied van machineveiligheid en CE-markeren. Inzicht verkrijgen in de praktische vertaling van de mechanische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de belangrijkste veiligheidsnormen voor machines.
Hoe bouw je een veilige machine? Welke aspecten zijn mechanisch op te lossen? Welke elektrisch? En hoe bouw je een besturing die voldoet aan de nieuwe PL en SIL eisen? Ook leert u om uw machine op risico te beoordelen en tevens de juiste maatregelen te treffen op het gebied van veiligheid voor de (toekomstige) gebruiker.Iedereen die niet alleen een veilige besturing ontwikkelt, maar ook verantwoordelijkheid neemt voor een juiste CE-markering, daarbij de risicobeoordeling doet en de juiste veiligheidsmaatregelen kiest, kan zich met recht ‘specialist machineveiligheid’ noemen.
In organisaties waar bijvoorbeeld beide verantwoordelijkheden in één en dezelfde hand liggen zal de constructeur/engineer zich breder willen oriënteren. Deze cursus biedt die mogelijkheid me...Voor de engineer/constructeur die werkzaam zijn bij machinebouwers, machine-eigenaren, systeemintegratoren, contractors of overheden en die verantwoordelijkheid neemt voor de CE-markering, zowel de mechanische als ook de besturingstechnische aspecten.MBO/HBO werk- en denk niveau5 dag bijeenkomsten, wekelijks, van 09:00 – 16:30 uurEen uitgebreide beschrijving vind u terug bij de afzonderlijke modules.
Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving (module A)
Risicobeoordeling en keuze van risicoreducerende maatregelen (module B)
Machineveiligheid voor de constructeur (module C)
Veilige besturingen ontwerpen volgens PL/SIL (module D)€ 2120
Cursus Robotveiligheid volgens de Machinerichtlijn (Module F)
Machineveiligheid, , Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


De verdiepingscursus Robotveiligheid geeft u inzicht in machineveiligheid voor robot- en geïntegreerde productiesystemen.De verdiepingscursus Robotveiligheid geeft u de inzichten die u nodig heeft voor wat betreft robots en machineveiligheid. Het gebruik van robots voor geautomatiseerde productie zal steeds meer toenemen. Om de machinerichtlijn in combinatie met robotveiligheid op de juiste wijze toe te passen is er specialistische kennis verreist. En niet alleen van de robot zelf maar ook functionele veiligheid toegespitst op de productieomgeving.Gedurende de cursus gaat u zich verdiepen in de robotnormen en de speciale norm voor geïntegreerde productiesystemen. Tevens gaat u aan de hand van praktijkvoorbeelden zelf met de stof aan de slag.U leert omgaan met alle specifieke eisen uit de robotnormen en de speciale norm voor geïntegreerde productiesystemen.
Het gebruik van robots voor geautomatiseerde productie zal steeds meer toenemen. Steeds meer machine ontwerpers en systeemintegratoren zullen met robots aan de slag gaan. Dit vereist niet alleen specialistische kennis van robots, maar ook van robotveiligheid in de productieomgeving.Voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen van machines met robots en die onderhoud moet uitvoeren aan productielijnen met een robot. Machine-robot-eigenaren, fabrikanten van robots, machinebouwers, robot importeurs, systeemintegratoren, contractors of overheden, engineers, managers onderhoud, en projectmanagers.MBO/HBO werk- en denk niveau
Voorkennis
Deze training van 1 dag kan gevolgd worden indien er voldoende basiskennis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving, aanwezig is zoals wordt gegeven in module A: Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving. Ook is de module B: Risicobeoordeling en keuze van risicoreducerende maatregelen, zeer aan te bevelen.1 dagbijeenkomst van 09:00 – 16:30 uurWet- en regelgeving bij het gebruik van robots in een productieomgeving.
De speciale C-normen EN-ISO 10218 deel 1 en deel 2 voor robots toepassen.
Andere vaak gebruikte B-normen bij robot toepassingen.
Eisen aan samenstellen van machines en de norm EN-ISO 11161: Veiligheid van machines-Geïntegreerde productiesystemen – Algemene eisen, toepassen.
Waar moeten afschermingen en beveiligingsinrichtingen aan voldoen bij robots?
Robotcase “Integratie va...


€ 535
Cursus Machineveiligheid, Wet- en regelgeving (Module A)
Machineveiligheid, , Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


In één praktijkgerichte cursus dag verkrijgt u inzicht in o.a. machineveiligheid, wet- en regelgeving en CE-markering.Organisaties hebben te maken met machinerichtlijnen en CE-normen op het gebied van machineveiligheid. Tijdens deze CE-cursus Machineveiligheid krijgt u in één dag inzicht in de Europese richtlijnen op het gebied van machineveiligheid. U maakt kennis met CE-markering en de gestelde eisen aan uw huidige machinepark en de Europese machinerichtlijnen voor nog te bouwen machines.Deze machineveiligheid basiscursus is onderdeel van een uniek modulair pakket, wat naar wens uit te beiden is. U krijgt les van ervaren vakdocenten, die samen met u een brug slaat tussen theorie en praktijk.De belangrijkste eisen uit de Europese Richtlijnen die van toepassing zijn op machines of productielijnen.Deze training van 1 dag vormt een goede basis voor personen die zich bezig houden met of moeten verdiepen in machineveiligheid.Voor iedereen die bekend moet raken met de wet en regelgeving rondom machineveiligheid, zoals:
Machine-eigenaren, fabrikanten, machinebouwers, importeurs, systeemintegratoren, contractors of overheden, engineers, managers, inkopers, KAM-, HSE- of SHE- managers, managers onderhoud, machineverkopers en projectmanagers.MBO/HBO werk- en denk niveau1 dagbijeenkomst van 09:00 – 16:30 uurVoordelig en compleet!
Deze module is ook te volgen binnen drie voordelige combinaties. Deze combinaties bieden u de mogelijkheid om op zeer volledige basis kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van machineveiligheid.Wet- en regelgeving machines en aansprakelijkheid.
Consequenties van en samenhang tussen Europese richtlijnen (Machinerichtlijn, EMC, Laagspanningsrichtlijn, PED, ATEX en Arbeidsmiddelenrichtlijn) en Europese en Nationale normen.
Waar en hoe normen uitzoeken voor uw machines.
Stappenplan CE-markering volgens de Machinerichtlijn (MRL).
Stappenplan Arbeidsmiddelenrichtlijn (ARL).
Handhaving machineveiligheid door Inspectie SZW.
Eisen aan bestaande ...


€ 485
Cursus Machineveiligheid voor de constructeur (Module C)
Machineveiligheid, , Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


Leer tijdens de cursus 'Machineveiligheid voor de constructeur' mechanische veiligheidsmaatregelen volgens EN-normen toepassen en stel een SRS op.De cursus Machineveiligheid voor de constructeur is gericht op de belangrijkste mechanische veiligheidsnormen en de  machinerichtlijn.U verdiept zich in de praktische vertaling van de mechanische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn. Zo leert u over de veiligheidsafstand en mechanische afscherming. Ook van belang is de correcte ‘handover’ naar de elektro engineers die de veilige besturing gaan ontwikkelen.De praktische vertaling van de mechanische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn. In één dag maakt u kennis met de belangrijkste mechanische veiligheidsnormen om een veilige machine te bouwen.
Deze cursus sluit goed aan als vervolg op module A: Basis Machineveiligheid, Wet- en regelgeving en module B: Risicobeoordeling en keuze risicoreducerende maatregelen. Machineontwerpers leren tijdens de ontwerpfase rekening...Deze cursus is speciaal voor engineers en constructeurs die werkzaam zijn bij machinebouwers, machine-eigenaren, systeemintegratoren, contractors of overheden èn verantwoordelijk zijn voor het mechanisch ontwerp, het samenstellen of het aanpassen van: machines, productielijnen of andere systemen.MBO/HBO werk- en denk niveau
Voorkennis
Deze cursus is een logisch vervolg op Module B: Risicobeoordeling en keuze risicoreducerende maatregelen. Als men voldoende kennis heeft van Wet en regelgeving voor machines en productielijnen is deze module C ook apart te volgen. Basiskennis van de risicobeoordeling volgens de huidige wet en regelgeving is noodzakelijk.1 dagbijeenkomst van 09:00 – 16:30 uurVoordelig en compleet!
Deze module is ook te volgen binnen de voordelige
combinatie 1 Machineveilig ontwerpen
combinatie 3 Specialist MachineveiligheidDeze combinaties bieden u de mogelijkheid om op zeer volledige basis kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van machineveiligheid.Wet en regelgeving over mechanische veiligheidseisen van machines en productielijnen.
Ontwerp mechanische veiligheidsmaatregelen volgens huidige EN normen.
Uitleg van EN-normen: EN-ISO 14120, EN-ISO 13857, EN 349, EN-ISO 14122 deel 1 t/m 4, etc.
Oefening: Bepaling van de veiligheidsafstand en de uitvoering van een mechanische afscherming.
Oefening: Berekenen van de juiste veiligheidsafstanden met de norm.
Eisen van de Machinerichtlijn bij het wer...


€ 485
Aanbieder uit: Eindhoven
Cursussen in provincie(s): Noord-Brabant
NTI

NTI

Agressietraining
Hoe voorkom je agressiviteit en hoe ga je met agressie om? Dit leer je in 3 maanden in de cursus Omgaan met agressie van NTI. ...Bekijk cursusinhoud


Heb je in het dagelijks werk veel met agressie te maken? Of wil je juist goed voorbereid zijn, zodat je juist weet te handelen in het geval dat agressie een rol gaat spelen in je werksituatie? Dan kiest je voor de Agressietraining van het NTI. Tijdens deze boeiende cursus leer je wat de juiste manier is om in te grijpen en hoe je agressie kunt voorkomen. De Agressietraining is geschikt voor iedereen die in het dagelijks leven met agressie te maken krijgt. Daarom kies je voor Agressietraining van het NTI:

  * Inclusief studiemateriaal
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Erkende onderwijsinstelling

€ 60
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Wil je buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) worden? Start dan nu met de boeiende opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar van het NTI. ...Bekijk cursusinhoud


Wil je opsporingsbevoegdheid hebben en voor de politie of de Koninklijke Marechaussee gaan werken? Haal dan een erkend diploma op het gebied van Buitengewoon Opsporingsambtenaar! Je leert strafbare feiten signaleren en maatregelen treffen binnen de wettelijke mogelijkheden. Na het behalen van het officieel erkende diploma ben je bekwaam voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en voor het opmaken van een proces verbaal.Daarom kies je voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar van het NTI:

  * Officieel examen door ExTH
  * Inclusief lesmateriaal
  * Nu ook met examentraining
  * Elke dag starten
  * Bepaal je eigen studietempo

€ 24
Event Security Officer
Wil je werken als beveiliger tijdens evenementen zoals concerten en feesten? Dan is de cursus Event Security Officer van het NTI echt iets voor jou! ...Bekijk cursusinhoud


Wil je werken als beveiliger tijdens evenementen zoals concerten en feesten? Dat is mogelijk met de praktijkgerichte opleiding Event Security Officer. Je leert in zes maanden wat er komt kijken bij de beveiliging van evenementen. De opleiding Event Security Officer leidt op tot het officieel erkende SVPB-certificaat. Met dit officieel erkende diploma op zak kun je aan de slag als professioneel evenementenbegeleider!Daarom kies je voor Event Security Officer van het NTI:

  * Officieel erkend SVPB-diploma
  * Inclusief lesmateriaal
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Elke dag starten
  * Nu ook met examentraining

€ 27
Horecaportier
Wil je graag horecaportier worden bij bijvoorbeeld een discotheek, kroeg of café? Begin dan vandaag nog met de opleiding tot horecaportier bij het NTI! ...Bekijk cursusinhoud


Wil je graag aan de slag als horecaportier bij bijvoorbeeld een discotheek? Tijdens de cursus Horecaportier leer je hoe je het beste medewerkers en eigendommen van een horecaonderneming beveiligt. Door middel van een boek met verschillende praktijkgerichte cases en online video's leer je alle wetenswaardigheden van dit beroep. Na de opleiding kun je het vak van horecaportier professioneel uitoefenen en kun je direct beginnen in de praktijk.Daarom kies je voor Horecaportier van het NTI:

  * Officieel erkend SVH-diploma
  * Beste prijs-kwaliteitverhouding
  * Nu ook met examentraining
  * Bepaal je eigen studietempo

€ 31
Kort HBO-programma Oriëntatie op integrale veiligheid
In korte tijd inzicht krijgen in de belangrijkste veiligheidsthema's? Dat doe je tijdens deze korte HBO-module Oriëntatie op integrale veiligheid van NTI. ...Bekijk cursusinhoud


De HBO-module Oriëntatie op integrale veiligheid leert je de fijne kneepjes van dit vak en stoomt je klaar om je opgedane kennis succesvol toe te passen. Je houdt je bezig met het beschrijven en verklaren van veiligheid, de reacties op veiligheidsproblemen en het werken aan toepassingsgerichte verbetering. Na het afronden van deze korte module ontvang je een certificaat. Schrijf je vandaag nog in!Daarom kies je voor Kort HBO-programma Oriëntatie op integrale veiligheid van het NTI:

  * Hogeschool NTI, best beoordeelde onderwijsinstelling
  * Module uit HBO Integrale Veiligheid
  * Studieduur 3 maanden
  * Behaal [ects] EC's
  * Inclusief vakliteratuur

€ 175
HBO Bachelor Integrale veiligheid
Wil jij bijdragen aan een veiligere samenleving? Schrijf je dan vandaag nog in voor de opleiding HBO Integrale veiligheid van Hogeschool NTI! ...Bekijk cursusinhoud


Ben jij geïnteresseerd in veiligheidsproblematiek? Dan is de opleiding HBO Integrale veiligheid perfect voor jou!Daarom kies je voor HBO Bachelor Integrale veiligheid van het NTI:

  * Hogeschool NTI, erkend door het ministerie van Onderwijs
  * Inhoudelijk in de top 3 beste opleidingen van Nederland
  * Inclusief 10 praktijkbijeenkomsten
  * Inclusief meer dan € 1000,- aan vakliteratuur

€ 155
Certificaat Beveiliging C
Doorgroeien in je werk als beveiliger? De vakopleiding bereidt je voor op de SVPB-examens Coördinator beveiliging. Je leert alle benodigde vakkennis. ...Bekijk cursusinhoud


Heb je het diploma beveiliger op zak en wil je een stapje hoger? Als coördinator beveiliging stuur jij een team beveiligers aan, los je problemen op en ben je het aanspreekpunt voor medewerkers en opdrachtgevers. Tijdens de opleiding word je klaargestoomd voor de vier examens Coördinator beveiliging van de SVPB. Je maakt kennis met wetten waarmee je als coördinator beveiliging te maken kunt krijgen en doet kennis op over risico's en risicobeperking. Enthousiast? Vraag de studiegids aan voor meer info.Daarom kies je voor Certificaat Beveiliging C van het NTI:

  * Officieel erkend SVPB-certificaat
  * Inclusief studiemateriaal
  * Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  * In 6 maanden af te ronden
  * Elke dag starten

€ 63
Vakopleiding Particulier onderzoeker
Wil jij discreet en integer onderzoek leren doen? Dan is de opleiding Particulier onderzoeker echt iets voor jou! Bij NTI studeer je op jouw manier. ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij onderzoek doen naar onregelmatigheden bij concurrentiebedingen, ziekteverzuim of achtergronden van kandidaten voor een vacature? Dan is de opleiding Particulier onderzoeker van NTI MBO-College echt iets voor jou! Tijdens de opleiding Particulier onderzoeker leer je discreet en integer onderzoek doen. Schrijf je vandaag nog in en start morgen met de opleiding Particulier onderzoeker.Daarom kies je voor Vakopleiding Particulier onderzoeker van het NTI:

  * Iedere dag starten!
  * Inclusief lesmateriaal
  * Branche-erkende opleiding

€ 33
MBO Beveiliger
Wil jij werken in de beveiliging? Start dan de MBO-opleiding Beveiliging en wordt opgeleid tot beveiliger. Wil jij de gratis gids of proefles ontvangen? ...Bekijk cursusinhoud


De mbo-opleiding Beveiliger is één van de populairste opleidingen van het NTI MBO-College. Je kunt met de opleiding tot particulier beveiliger al binnen 1 jaar in de beveiliging aan de slag! Vraag voor uitgebreide informatie de gratis studiegids aan.Daarom kies je voor MBO Beveiliger van het NTI:

  * Officieel erkend mbo-diploma
  * Voordelig lesgeld inclusief lesmateriaal
  * Persoonlijke begeleiding van een mentor
  * Inclusief 3 gratis praktijkdagen
  * De stagebegeleiding krijgt een 7.8!

€ 34
HBO-programma Integrale veiligheid
Interesse in de hbo opleiding veiligheidskundige, maar weet je het niet zeker? Neem dan deze voorproef! Start en kijk of HBO IV bij je past! ...Bekijk cursusinhoud


Overweeg je te starten met de hbo-opleiding Integrale veiligheid van Hogeschool NTI, maar  twijfel je of je het hbo-niveau wel aankunt? Ben je geïnteresseerd in veiligheid en wil je weten wat de volledige opleiding Integrale veiligheid inhoudt? Volg dan het hbo-programma Integrale veiligheid van het NTI en ontdek hoe je een deskundige op dit specifieke vakgebied kunt worden. Aan de hand van 7 modules uit de volledige hbo-opleiding, die je ook bij het NTI kunt volgen, leer je hoe veiligheidsvraagstukken in elkaar zitten en hoe je deze kunt overzien. Maak kennis met deze boeiende opleiding via het hbo-programma Integrale Veiligheid.Daarom kies je voor HBO-programma Integrale veiligheid van het NTI:

  * Hogeschool NTI, best beoordeelde onderwijsinstelling
  * Certificaat in 6 maanden
  * Behaal [ects] EC's
  * Inclusief 2 gratis praktijkbijeenkomsten
  * Inclusief lesmateriaal

€ 183
HBO Bachelor Integrale veiligheid Klassikaal
Ga jij zorgen voor onze veiligheid? Volg HBO Integrale veiligheid Klassikaal met intensieve begeleiding voor een optimaal studierendement! ...Bekijk cursusinhoud


Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel beveiliging er nodig is op Koningsdag? Hoe die bezoekersstroom van honderdduizenden mensen in goede banen geleid wordt? Hoe je grote groepen mensen snel kunt evacueren? Volg HBO Integrale veiligheid Klassikaal van NTI!Daarom kies je voor HBO Bachelor Integrale veiligheid Klassikaal van het NTI:

  * Maandelijks les van de beste docenten
  * Deze opleiding is geaccrediteerd door de NVAO
  * Inclusief vakliteratuur t.w.v.  ruim € 1000,-

€ 250
Certificaat Beveiliging B
De cursus certificaat Beveiliging B leert je alle vakkennis. Start met deze theoretische opleiding en behaal binnen 6 maanden het certificaat. ...Bekijk cursusinhoud


Beschik je over een scherpe blik, communicatieve vaardigheden en een dienstverlenende instelling? En wil jij graag in de beveiliging werken? Start dan met de vakopleiding Certificaat Beveiliging B en behaal binnen 6 maanden het erkende branchecertificaat. Tijdens deze opleiding leer je alle theoretische vakkennis die je als beveiliger nodig hebt en zet je de eerste stap om bij een beveiligingsdienst aan de slag te gaan! Daarom kies je voor Certificaat Beveiliging B van het NTI:

  * Officieel erkend SVPB-certificaat 
  * Inclusief studiemateriaal t.w.v. € 139,- 
  * Beste prijs-kwaliteitsverhouding 
  * Inclusief startdag

€ 75
HBO Bachelor Integrale veiligheid - Criminologie
Wil jij als veiligheidsdeskundige aan de slag? Liggen jouw interesses bij criminologie en victimologie? Dan is HBO Criminologie van NTI iets voor jou! ...Bekijk cursusinhoud


Ben jij geïnteresseerd in criminologie en victimologie? In vraagstukken over sociale veiligheid en criminaliteit? Dan past HBO Criminologie van NTI bij jou! Daarom kies je voor HBO Bachelor Integrale veiligheid - Criminologie van het NTI:

  * Best beoordeelde onderwijsinstelling
  * Hogeschool NTI, erkend door het ministerie van Onderwijs
  * Inhoudelijk in de top 3 beste opleidingen van Nederland
  * Inclusief 8 praktijkbijeenkomsten
  * Inclusief meer dan € 1000,- aan vakliteratuur

€ 155
HBO Bachelor Integrale veiligheid - veiligheid in de private sector
HBO Integrale veiligheid van het NTI is als een van de beste beoordeeld door studenten. Behaal je Bachelordiploma. Incl. vakliteratuur. Lees meer. ...Bekijk cursusinhoud


Veiligheid handen en voeten geven in grote industriële organisaties, de bankensector, havens of vliegvelden? Start vandaag nog met deze HBO-opleiding!Daarom kies je voor HBO Bachelor Integrale veiligheid - Veiligheid in de private sector van het NTI:

  Best beoordeelde onderwijsinstelling
  Hogeschool NTI, erkend door het ministerie van Onderwijs
  Inhoudelijk in de top 3 beste opleidingen van Nederland
  Inclusief 9 praktijkbijeenkomsten
  Inclusief meer dan € 1000,- aan vakliteratuur

€ 155
HBO Bachelor Integrale veiligheid - veiligheid in de publieke sector
Complexe vraagstukken oplossen m.b.t. veiligheid? Volg dan deze HBO-opleiding en behaal je erkende Bachelordiploma bij het NTI. Incl. vakliteratuur. ...Bekijk cursusinhoud


Hoe bescherm je de samenleving tegen terrorisme, milieurampen, criminaliteit en andere bedreigingen? Je leert het tijdens HBO Integrale veiligheid - Veiligheid in de publiek sector van Hogeschool NTI.Daarom kies je voor HBO Bachelor Integrale veiligheid - Veiligheid in de publieke sector van het NTI:

  * Hogeschool NTI, erkend door het ministerie van OCW
  * Volg leerzame praktijkbijeenkomsten
  * Inclusief ruim  € 1000,- aan vakliteratuur

€ 155
HBO Bachelor Integrale veiligheid - Criminologie Klassikaal
HBO Criminologie Klassikaal van het NTI: maandelijks les van topdocenten op een locatie bij jou in de buurt. Schrijf je nu in en profiteer van kortingen! ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij graag HBO Criminologie studeren en volg je graag klassikale lessen? Dan is de HBO Bachelor Criminologie Klassikaal geknipt voor jou!Daarom kies je voor HBO Bachelor Integrale veiligheid - Criminologie Klassikaal van het NTI:

  Erkend door het ministerie van Onderwijs 
  1 of 2 keer per maand les bij jou in de buurt 
  Inclusief meer dan € 1000,- aan vakliteratuur

€ 250
HBO Bachelor Integrale veiligheid - veiligheid in de publieke sector Klassikaal
HBO Integrale veiligheid - Veiligheid in de publieke sector Klassikaal: maandelijks lessen op een locatie bij jou in de buurt. Profiteer nu van korting! ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij graag Integrale veiligheid studeren? En volg je graag klassikale lessen? Ga dan voor de HBO Bachelor Integrale veiligheid - Veiligheid in de publieke sector Klassikaal.  Daarom kies je voor HBO Bachelor Integrale veiligheid - Veiligheid in de publieke sector Klassikaal van het NTI:

  * Erkend door het ministerie van Onderwijs
  * 1 of 2 keer per maand les bij jou in de buurt
  * Inclusief meer dan € 1000,- aan vakliteratuur

€ 250
HBO Bachelor Integrale veiligheid - veiligheid in de private sector Klassikaal
HBO Integrale veiligheid - Veiligheid in de private sector Klassikaal: met intensieve examentraining. Ook bij jou in de buurt . Profiteer van de acties! ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij graag Integrale veiligheid studeren met veel begeleiding? Dan past de HBO Bachelor Integrale veiligheid - Veiligheid in de private sector Klassikaal bij jou. Daarom kies je voor HBO Bachelor Integrale veiligheid - Veiligheid in de private sector Klassikaal van het NTI:

  * Erkend door het ministerie van Onderwijs
  * 1 of 2 keer per maand les bij jou in de buurt
  * Inclusief meer dan € 1000,- aan vakliteratuur

€ 250
MBO Coördinator beveiliging
Mbo-opleiding Coördinator beveiliging van het NTI: een leidinggevende functie in de beveiliging! Schrijf je nu en profiteer van aantrekkelijke kortingen. ...Bekijk cursusinhoud


Wil jij graag in de beveiliging werken, maar dan het liefst in een coördinerende rol? Dan past MBO Coördinator beveiliging (niveau 3) bij jou. Daarom kies je voor MBO Coördinator beveiliging van het NTI:

  * Officieel erkend mbo-diploma
  * Voordelig lesgeld inclusief studiemateriaal
  * Persoonlijke begeleiding van een mentor
  * Inclusief praktijkdag en webinars

€ 39
Aanbieder uit: Leiden
Cursussen in provincie(s): Thuisstudie
Onderwijsboek.nl

Onderwijsboek.nl

veiligheid voor operationeel leidinggevenden
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Deze uitgave is bedoeld voor gebruik bij de opleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) en Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden (VIL-VCU). Ook voor Code 95.

Het boek Basisveiligheid (B-VCA) is er ook als aparte uitgave (ISBN 9789079007103).

Geheel conform de laatste eind- en toetstermen.

Met oefenvragen en index.

A4-formaat, geheel in kleur, frisse uitstraling, prettig leesbaar. Veiligheid voor operationeel leidinggevenden. VOL-VCA (9789079007110). Auteur: Onbekend. Uitgever: hetveiligheidsboek.nl. Taal: Nederlands. Lengte: 160 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 24
veiligheid en gedrag
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Veiligheid en gedrag beschrijft onder andere de rol die communicatie heeft bij het (veiligheids)gedrag. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om succesvol te zijn bij het beïnvloeden van gedrag. Een belangrijke deel van dit boek is ingeruimd voor praktische maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn programma's met het maken van foto's, het bespreekbaar maken van veiligheidsgedrag en het uitvoeren van werkplekinspecties. Veiligheid en gedrag. (9789067205566). Auteur: Helger Siegert. Uitgever: Kerckebosch. Taal: Nederlands. Lengte: 96 pagina's. Uitvoering: Paperback
€ 21
Praktijkopleiding veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL-VCA
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
Het boek Praktijkopleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden is didactisch goed opgezet en leidt op voor het examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VCA-VOL). Het boek bevat naast de stof van het Basisboek Veiligheid veel extra informatie over veiligheid in combinatie met leiding geven.

Naast opleiden voor het diploma VCA-VOL wordt bij de gebruikers van de boeken bewustwording gecreëerd voor risico's op de werkvloer. Dit is de 5e druk van het boek, op basis van VCA versie 2008/5.1 en eind- en toetstermen 2014.
Praktijkopleiding veiligheid voor operationeel leidinggevenden VOL-VCA. (9789067205696). Auteur: Gerard de Groot. Uitgever: Kerckebosch. Taal: Nederlands. Lengte: . Uitvoering: Paperback
€ 45
De link in veiligheidszorg
Boeken ...Bekijk cursusinhoud
In De link in veiligheidszorg gaat Gerard Blonk in op vele onderwerpen op het brede terrein van de aansturing van veiligheidszorg en opsporing. Daarbij pleit hij - binnen het concept van de Informatiegestuurde Veiligheidszorg - voor een werkwijze, die aanzienlijk veel verder gaat dan het incidentmatig afhandelen van strafbare feiten alleen. Door onder meer stelselmatig aandacht te schenken aan de zich feitelijk voordoende onveiligheid en criminaliteit verschaft de hedendaagse veiligheidsmanager zich een andere kijk op vraagstukken en mogelijkheden op zijn vakgebied. Zeker als daar oorzaken en gevolgen van criminaliteit bij betrokken worden. Vanwege de grote impact van zijn beslissingen en het belang van een zorgvuldig informatiebeheer wordt van de leidinggevende gevergd aan meerdere onderwerpen gelijktijdig aandacht te schenken. Ook een consistente opstelling van de eigen organisatie is daarbij van groot belang. Het management in zijn geheel moet met één mond spreken! Maar hoe doe je dat? Zowel bij het keuzeproces ten aanzien van het grote werkaanbod (de Wat-vraag) als bij een professionele aansturing van de uitvoering daarvan (de Hoe-vraag) zijn daardoor meerdere thema's van groot belang. De dagelijkse praktijk toont regelmatig aan waartoe daarbij gemaakte vergissingen kunnen leiden! Vanuit een meer procesmarige en op informatiebeheer gebaseerde werkwijze wordt in dit boek een veelheid aan thema's in hun onderlinge samenhang besproken. Taken, verantwoordelijkheden en processen staan daarbij centraal. Zeer veel onderwerpen, variërend van onder meer marktonderzoek, resultaatgerichte sturing, handhavingsmodaliteiten, informatiebeheer tot ketengerichte samenwerking krijgen specifieke aandacht. Leiderschap, communicatie en het management van het operationeel en tactisch opsporingsproces nemen daarbij een bijzondere plaats in.
Met deze derde, geheel gewijzigde druk heeft De link in veiliflheidszoig zich ontwikkeld tot een veelomvattend en uniek studie- en naslagwerk, waarin hedendaagse opvattingen, technieken en werkvormen voor veiligheidszorg en criminaliteitsbeheersing in een toonaangevend totaal-model bijeen zijn gebracht. Diverse voorbeelden illustreren de praktische relevantie van de hier behandelde benaderingswijze die in de praktijk zijn praktische meerwaarde inmiddels bewezen heeft. Vanwege zijn compleetheid vormt dit boek een must voor iedere strategische, tactische of operationele leidinggevende die, vanuit welke discipline dan ook, met private en publieke veiligheidsvraagstukken te maken heeft. Of hij nu leidinggevende is bij de politie of een bijzondere opsporingsdienst, officier van justifie of bestuurder. Of hij nou werkzaam is bij de overheid of in het bedrijfsleven.
Gerard Blonk was vele jaren werkzaam als politieofficier, onderwijsmanager, rechter-plaats-vervanger, directeur van een opleidingsinstituut en officier van justifie. Al enige jaren is hij zelfstandig gevestigd als forensisch consultant, in welke rol hij als ervaringsdeskundige trainingen verzorgt en organisaties adviseert. De link in veiligheidszorg. Managementbeginselen voor onderzoek, opsporing en rechtshandhaving (9789035241046). Auteur: G. Blonk. Uitgever: Vakmedianet Government B.V.. Taal: Nederlands. Lengte: 693 pagina's. Uitvoering: Hardback
€ 70
Aanbieder uit: Nuenen
Cursussen in provincie(s): Noord-Brabant
ROVC

ROVC

Machineveiligheid tijdens gebruik (Dag)
Machineveiligheid, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Bedrijven krijgen op het gebied van machineveiligheid te maken met verschillende wetten en regelgevingen. De Arbowet stelt eisen op het gebied van het huidige machinepark en de Europese Machinerichtlijn stelt eisen voor nieuw te bouwen en te modificeren machines. De training Machineveiligheid tijdens gebruik geeft jou op praktische wijze inzage hoe je  tijdens inspectie kunt beoordelen of een (gewijzigde) machine of voldoet aan de Machinerichtlijn en hoe je een CE markering kan aanbrengen. 

Voor wie?

De training Machineveiligheid tijdens gebruik is bedoeld voor hoofd- en monteurs TD, teamleiders productie en productiemedewerkers. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent.

Doel

Na afronding van de training Machineveiligheid tijdens gebruik kun je inspecteren of een (gewijzigde) machine voldoet aan de Machinerichtlijn en CE-markering. Daarnaast leer je een machine in een veilige situatie brengen voor onderhoud (LoToTo procedure). En ga je aan de slag met het controleren of veiligheden worden omzeild of overbrugd, componenten selecteren op veiligheid en leer je een veiligheidsplan voor inbedrijfstelling op te stellen.

Inhoud
  * Bespreking eigen werkomgeving
  * Risicobeoordeling volgens checklist op praktijksituatie

  * Technische oplossingen, PBM en procedures

  * Periodiek inspecteren volgens checklist machineveiligheid

  * Periodiek inspecteren volgens NEN 3140

  * LoTo procedure voor onderhoud 

Practicum

De training Machineveiligheid tijdens gebruik bevat een dagdeel practicum waarin het volgende aan bod komt: 


  * Periodieke veiligheidsinspecties uitvoeren
  * Machine in veilige situatie brengen voor onderhoud (LoToTo) 
Afsluiting

Gedurende de gehele cursus word je getoetst of je actief deelneemt, de geleerde vaardigheden op de juiste manier toepast en het geleerde in de praktijk goed kunt toepassen. Bij een positief eindresultaat ontvang jij een bedrijfserkend certificaat. 


€ 420
Machineveiligheid tijdens assemblage (Dag)
Machineveiligheid, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Bedrijven krijgen op het gebied van machineveiligheid te maken met verschillende wetten en regelgevingen. De Arbowet stelt eisen op het gebied van het huidige machinepark en de Europese Machinerichtlijn stelt eisen voor nieuw te bouwen en te modificeren machines. De training Machineveiligheid tijdens assemblage geeft jou op praktische wijze inzage hoe je ontwerptekeningen beoordeelt of zij zowel elektrisch als mechanisch voldoen aan de Machinerichtlijn en de CE-markering. Ook leer je hoe je een gebouwd paneel of machine beoordeelt op machineveiligheid aan de hand van een technisch constructiedossier en veiligheidsplan. 

Voor wie?

De training Machineveiligheid tijdens assemblage is bedoeld voor asemblagemonteurs, paneelbouwers, bedrijfsleiders, SHEQ-medewerkers, projectmanagers, inkopers, verkopers en importeurs. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent. (Elektro)technisch inzicht is vereist. 

Doel

Na afronding van de training Machineveiligheid tijdens assemblage kun je ontwerptekeningen beoordelen of zij zowel elektrisch als mechanisch voldoen aan de Machinerichtlijn. Ook leer je een gebouwd paneel of machine beoordelen aan de hand van een technisch constructiedossier en veiligheidsplan. Je weet of er een veiligheidscomponent nodig is en waar deze aan moet voldoen. 

Inhoud
  * Bespreking eigen werkomgeving

  * Risicobeoordeling op basis van diverse normen

  * Risicobeoordeling van nieuw gebouwde machines
  * Controle CE-markering
Practicum

De cursus Machineveiligheid tijdens assemblage bevat twee dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt:


  * Risicobeoordeling op ontwerptekeningen of zij zowel elektrisch als mechanisch voldoen aan de Machinerichtlijn

  * Schets maken voor paneelbouw

  * Controle van gebouwd paneel of machine
Afsluiting

Gedurende de gehele cursus word je getoetst of je actief deelneemt, de geleerde vaardigheden op de juiste manier toepast en het geleerde in de praktijk goed kunt toepassen. Bij een positief eindresultaat ontvang jij een bedrijfserkend certificaat. 


€ 710
Machineveiligheid tijdens ontwerpfase (Dag)
Machineveiligheid, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Bedrijven krijgen op het gebied van machineveiligheid te maken met verschillende wetten en regelgevingen. De Arbowet stelt eisen op het gebied van het huidige machinepark en de Europese Machinerichtlijn stelt eisen voor nieuw te bouwen en te modificeren machines. De training Machineveiligheid in de ontwerpfase geeft jou op praktische wijze inzage hoe je ontwerptekeningen beoordeelt of zij op zowel elektrisch als mechanisch vlak voldoen aan de Machinerichtlijn. Ook leer je hoe je een CE-markering kan aanbrengen. 

Voor wie?

De training Machineveiligheid tijdens ontwerpfase is bedoeld voor ontwerpers, constructeurs, service-engineers, project-engineers, hardware-engineers en servicetechnici. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent. (Elektro)technisch inzicht is vereist. 

Doel

Na afronding van de training Machineveiligheid in de ontwerpfase kun je ontwerptekeningen beoordelen of zij zowel elektrisch als mechanisch vlak voldoen aan de Machinerichtlijn. Je kunt een technisch constructie dossier (TCD) controleren en aanpassen en een performancelevel bepalen. Daarnaast leer je een veiligheidsplan maken bij in bedrijfsname.

Inhoud
  * Bespreking eigen werkomgeving

  * Risicobeoordeling op basis van NEN-EN-ISO 12100

  * Performance level

  * Veiligheidsplan

  * Technisch constructiedossier

  * Checklist: Factory acceptence test en Side acceptence test

  * CE-markering

Practicum

De training Machineveiligheid in de ontwerpfase bevat drie dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt:

  * Risicobeoordeling op ontwerptekeningen of zij zowel elektrisch- als mechanisch voldoen aan de machinerichtlijn

  * Veiligheidsplan maken voor inbedrijfsname

  * Technisch ConstructieDossier (TCD)controleren en aanpassen

  * Checklist samenstellen voor:
   * Factory Acceptence Test (FAT)

   * Side Acceptence Test (SAT)


Afsluiting

Gedurende de gehele cursus word je getoetst of je actief deelneemt, de geleerde vaardigheden op de juiste manier toepast en het geleerde in de praktijk goed kunt toepassen. Bij een positief eindresultaat ontvang jij een bedrijfserkend certificaat. 


€ 970
Basisveiligheid VCA (Dag)
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Opdrachtgevers in de industrie en bouwnijverheid eisen vaak van bedrijven die werkzaamheden uitvoeren dat zij VCA-gecertificeerd zijn. Een vereiste voor het VCA-certificaat is dat alle operationele medewerkers over een diploma Basisveiligheid VCA beschikken. Je toont hiermee aan goed op de hoogte te zijn van risico's en voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Voor wie?

De basistraining VCA is bedoeld voor medewerkers van dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie, service- en storingsmonteurs die bij externe bedrijven hun werkzaamheden uitvoeren en medewerkers die zich met Arbo-wetgeving bezig houden. Je wordt opgeleid op het niveau Check. Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

Doel

Na afronding van de training Basisveiligheid VCA ben je in staat onveilige en ongezonde situaties beter te herkennen. Je kunt maatregelen nemen om risico’s te vermijden in gevaarlijke omstandigheden en hebt kennis van beschikbare hulpmiddelen op het gebied van veiligheid. Ook heeft u inzicht in de Arbo-wet.

Inhoud
  * Belangrijke veiligheidstheorieën
  * Overheidsbeleid, Arbo-wet
  * Gevaarlijke stoffen: brand- en explosiegevaar, giftigheid, agressieve (bijtende) stoffen
  * Machines en gereedschappen
  * Elektriciteit
  * Bijzondere risico’s: werken in besloten ruimten, hijswerkzaamheden, werken op hoogte, schadelijk geluid
  * Werkvergunningen
  * Persoonlijke beschermingsmiddelen
  * Lassen en solderen
Practicum

Leren doe je in de praktijk! Daarom worden de risico’s waarmee technisch uitvoerenden op het gebied van basisveiligheid VCA te maken krijgen, aan de hand van praktijkvoorbeelden uitvoerig besproken.

Afsluiting

Deze training wordt op de laatste cursusdag afgesloten met een door ECABO erkend VCA-examen. Dit betekent dat het examen conform het Uitvoeringsbesluit VCA en de erkenningsregeling van ECABO wordt afgenomen. Het is verplicht om een kopie van het geldig legitimatiebewijs in te leveren tijdens het examen.  Het examen staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Het VCA-examen wordt digitaal afgenomen. Na het examen krijg je direct de (voorlopige) uitslag. Geslaagde kandidaten ontvangen het officiële VCA-veiligheidsdiploma en -pas met een geldigheidsduur van 10 jaar. 


€ 500
Herinstructie basisveiligheid VCA (Dag)
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

VCA-diploma’s zijn tien jaar geldig. Dat betekent dat als je tien jaar geleden examen hebt gedaan voor VVA-1 (Veiligheid voor Aannemers), VLK-1 (Lassen/karweiwerk), enzovoorts, je opnieuw examen zal moeten doen om te hercertificeren. Tijdens deze herinstructie wordt je weer op de hoogte gebracht van de nieuwste eisen en veiligheidsinzichten.

Voor wie?

De training Herinstructie basisveiligheid VCA is bedoeld voor medewerkers van wie het persoonscertificaat VVA-1, VLK-1, Basisveiligheid VCA etc. (bijna) is verlopen. Je wordt opgeleid op het niveau Check.

Doel

Na het afronden van de training Herinstructie basisveiligheid VCA heb je inzicht in de nieuwste eisen en inzichten voor veiligheid, en is jouw in het verleden opgedane kennis opgefrist. Je kunt onveilige en ongezonde situaties beter herkennen en maatregelen nemen om risico’s te vermijden in gevaarlijke omstandigheden. Je hebt kennis van beschikbare hulpmiddelen op het gebied van veiligheid en de regelgeving uit de Arbo-wet.

Inhoud
  * Veranderingen in de VCA-checklist en VCA-eindtermen
  * Belangrijke veiligheidstheorieën
  * Overheidsbeleid en de Arbo-wet
  * Gevaarlijke stoffen: brand- en explosiegevaar, giftigheid, agressieve (bijtende) stoffen
  * Machines en gereedschappen
  * Elektriciteit, lassen en solderen
  * Bijzondere risico’s: werken in besloten ruimten, hijswerkzaamheden, werken op hoogte, schadelijk geluid
  * Werkvergunningen
  * Persoonlijke beschermingsmiddelen
Practicum

Leren doe je in de praktijk. Daarom worden de risico’s waarmee technisch uitvoerenden te maken krijgen aan de hand van praktijkvoorbeelden uitvoerig besproken.

Afsluiting

Deze training wordt op de laatste cursusdag afgesloten met een door ECABO erkend VCA-examen. Dit betekent dat het examen conform het Uitvoeringsbesluit VCA en de erkenningsregeling van ECABO wordt afgenomen. Het is verplicht om een kopie van het geldig legitimatiebewijs in te leveren tijdens het examen.  Het examen staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Het VCA-examen wordt digitaal afgenomen. Na het examen krijg je direct de (voorlopige) uitslag. Geslaagde kandidaten ontvangen het officiële VCA-veiligheidsdiploma en -pas met een geldigheidsduur van 10 jaar.  


€ 330
Herinstructie veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (Dag)
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

VCA diploma’s zijn 10 jaar geldig. Heb jij 10 jaar geleden examen gedaan voor VVA-2 (Veiligheid voor Aannemers), VLK-2 (Lassen/karweiwerk), enzovoorts, dan moet je opnieuw examen doen om te hercertificeren. Met deze herinstructie wordt je op de hoogte gebracht van de nieuwste eisen en veiligheidsinzichten, ook ten aanzien van Basisveiligheid VCA.

Voor wie?

De cursus Herinstructie veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA is bedoeld voor medewerkers van wie het persoonscertificaat VVA-2, VLK-2, Veiligheid voor operationeel leidingevenden enzovoorts, (bijna) is verlopen. Je wordt opgeleid op het niveau niveau Prevent.

Doel

Na afronding van de training Herinstructie veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA heb je inzicht in de nieuwste eisen en inzichten voor veiligheid. Je herkent onveilige situaties en hebt inzicht in de te nemen maatregelen. Je hebt kennis van de middelen en methoden om risico’s te vermijden of te verkleinen.ROVC organiseert een door ECABO erkend VCA-examen. Dit betekent dat het examen conform het Uitvoeringsbesluit VCA en de erkenningsregeling van ECABO wordt afgenomen. Het examen staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Geslaagde kandidaten ontvangen het officiële VCA-veiligheidsdiploma en -pas met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Inhoud
  * Onderwerpen van de cursus Basisveiligheid VCA
  * Veranderingen in de VCA-checklist en VCA-eindtermen
  * Veiligheidswetgeving en Europese richtlijnen
  * Het ontstaan van ongevallen: ijsbergtheorie, dominosteentheorie en het melden van (bijna) ongevallen en incidenten
  * Strategieën om veiliger te kunnen werken: Burkhardttheorie, rol van de leidinggevende, VCA-veiligheidssysteem en werkplekinspectie
  * Het bevorderen van veilig werken: preventief en correctief veiligheidsbeleid
  * Taakrisico-analyse en bedrijfsnoodplannen
  * Gevarenbronnen: lawaai, elektriciteit, straling en asbest
  * Toxicologie: vergiftiging, brand en explosiegevaar
  * Ergonomie: welzijn, geluid en klimaat, inspanning, beweging en werkhouding
Practicum

Leren doe je in de praktijk. Daarom worden er ter ondersteuning van de theorie praktijkoefeningen uitgevoerd.

Afsluiting

Deze training wordt op de laatste cursusdag afgesloten met een door ECABO erkend VCA-examen. Dit betekent dat het examen conform het Uitvoeringsbesluit VCA en de erkenningsregeling van ECABO wordt afgenomen. Het is verplicht om een kopie van het geldig legitimatiebewijs in te leveren tijdens het examen.  Het examen staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Het VCA-examen wordt digitaal afgenomen. Na het examen krijg je direct de (voorlopige) uitslag. Geslaagde kandidaten ontvangen het officiële VCA-veiligheidsdiploma en -pas met een geldigheidsduur van 10 jaar.  


€ 330
veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (Dag)
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Opdrachtgevers eisen vaak van bedrijven in de industrie en bouwnijverheid dat zij VCA-gecertificeerd zijn. Een vereiste voor het VCA-certificaat is dat alle leidinggevende medewerkers over het diploma Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA beschikken. Als leidinggevende toon je hiermee aan voldoende competenties te hebben op het gebied van veiligheid op de werkplek en op de hoogte te zijn van achtergronden en veiligheidsregels, waaronder de Arbo-wet.

Voor wie?

De training Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden die het VCA-certificaat willen behalen en medewerkers die meer willen weten over veiligheid of zich bezighouden met Arbo-wetgeving. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent. Een LBO/MBO-vooropleiding wordt aanbevolen.

Doel

Na afronding van de training Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA ben je in staat onveilige situaties te herkennen en heb je inzicht in de te nemen maatregelen. Je kunt medewerkers aansturen en aanspreken op aspecten van veilig werken en risico's inschatten en beperken. Je hebt kennis van de middelen en methoden om risico’s te vermijden of te verkleinen.ROVC organiseert een door ECABO erkend VCA-examen. Dit betekent dat het examen conform het Uitvoeringsbesluit VCA en de erkenningsregeling van ECABO wordt afgenomen. Het examen staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Geslaagde kandidaten ontvangen het officiële VCA-veiligheidsdiploma en de VCA-pas. Daarmee mogen zij zichzelf voor 10 jaar leidinggevende VCA noemen.

Inhoud
  * Onderwerpen van de cursus Basisveiligheid VCA
  * Veiligheidswetgeving en Europese richtlijnen
  * Het ontstaan van ongevallen: ijsbergtheorie, dominosteentheorie en het melden van (bijna) ongevallen en incidenten
  * Strategieën om veiliger te kunnen werken: Burkhardt-theorie, rol van een leidinggevende VCA, VCA-veiligheidssysteem en werkplekinspectie
  * Het bevorderen van veilig werken: preventief en correctief veiligheidsbeleid
  * Taakrisico-analyse en bedrijfsnoodplannen
  * Gevarenbronnen: lawaai, elektriciteit, straling en asbest
  * Toxicologie: vergiftiging, brand en explosiegevaar
  * Ergonomie: welzijn, geluid en klimaat, inspanning, beweging en werkhouding
Practicum

Leren doe je in de praktijk! Daarom worden er ter ondersteuning van de theorie praktijkoefeningen uitgevoerd.

Afsluiting

Deze training wordt op de laatste cursusdag afgesloten met een door ECABO erkend VCA-examen. Dit betekent dat het examen conform het Uitvoeringsbesluit VCA en de erkenningsregeling van ECABO wordt afgenomen. Het is verplicht om een kopie van het geldig legitimatiebewijs in te leveren tijdens het examen.  Het examen staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. Het VCA-examen wordt digitaal afgenomen. Na het examen krijg je direct de (voorlopige) uitslag. Geslaagde kandidaten ontvangen het officiële VCA-veiligheidsdiploma en -pas met een geldigheidsduur van 10 jaar.  


€ 655
Elektrische veiligheid van machines (Dag)
Elektrotechniek, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Machines die zonder elektrische uitrusting kunnen functioneren, zijn er nauwelijks. De veiligheid van deze elektrische uitrusting valt onder de Machinerichtlijn. In deze cursus ga je in op de details rondom de elektrische uitrusting in machines. Ook leer je de eisen aan zowel de functionele- als veiligheidsbesturingen kennen. 

Voor wie?

De training Elektrische veiligheid van machines is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudstechnici, ontwerpers en hoofden Technische Dienst die met name op het gebied van de elektrische componenten veiligheidskennis en -vaardigheden willen opdoen. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent. Basiskennis van de machineveiligheid is een vereiste, bijvoorbeeld verkregen door de cursus Industriële machineveiligheid.

Doel

Na het afronden van de training Elektrische veiligheid van machines heb je kennis van de veiligheidsnorm van machines en elektrische uitrustingen (NEN-EN-IEC 60204-1) en de norm voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen (NEN-EN-IEC 61439 serie). Je kunt diverse soorten beveiligingen en basiskennis van veiligheidsbesturingen herkennen en toepassen en bent in staat een risicobeoordeling om te zetten naar een veiligheidsbesturing (met Performance level).De mechanische veiligheid van machines komt in deze cursus niet aan de orde. Volg hiervoor de cursus Mechanische veiligheid in machines.

Inhoud
  * Opzet en het werken met de norm NEN-EN-IEC 60204-1 en de grens NEN 1010 en NEN-EN-IEC 60204-1
  * Type verdeelinrichtingen NEN-EN-IEC 61439, voedingsdeel en netscheider
  * Werkschakelaars (hoofd- en stuurstroom), overstroombeveiligingen en leidingkeuze
  * Kastopbouw, deur- en paneelaarding en gebruik aderkleuren en markering
  * Klemmenstrook voeding, motorvelden, opnemers en sensoren
  * Relatie risico en kwaliteit van de besturing en componenten (NEN-EN 954)
  * Categorie B, 1, 2, 3 en 4
  * Standaardschakelingen, redundantie en diversiteit
  * Noodstopcircuits, beweegbare afschermingen, hek- en schermbewaking met eindschakelaars
  * Soorten beveiligingen, noodstop, nooduit, lijn-/unitstop, tweehandsbediening, hekbewaking, lichtschermen met en zonder muting, veiligheidsmatten
Practicum

Leren doe je in de praktijk. Ter ondersteuning van de lesstof worden daarom diverse praktijkoefeningen uitgevoerd die jouw inzicht in de theorie versterken.

Afsluiting

Deze training wordt op de laatste bijeenkomst afgesloten met een eindtoets. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat.CerTech 
Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl


€ 970
Industriële machineveiligheid (Dag)
Machineveiligheid, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Bedrijven krijgen op het gebied van machineveiligheid te maken met verschillende wetten en regelgevingen. De Arbowet stelt eisen op het gebied van het huidige machinepark en de nieuwe Europese machinerichtlijn stelt eisen voor nieuw te bouwen en te modificeren machines. De cursus Industriële machineveiligheid geeft jou op praktische wijze inzage in de richtlijnen rond machineveiligheid en op welke wijze je hier in jouw organisatie mee om dient te gaan.

Voor wie?

De training Industriële machineveiligheid is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudtechnici, ontwerpers, inkopers en hoofden Technische Dienst. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent. Enig technisch inzicht is vereist.

Doel

Na afronding van de training Industriële machineveiligheid weet je wat machineveiligheid inhoudt en heb je inzicht in de wettelijke verplichtingen. Je kunt de opzet- en type-indeling van machines herkennen en weet wat een verklaring van overeenstemming is. Je bent in staat een risicobeoordeling uit te voeren en kunt de checklists voor bestaande en nieuwe machines toepassen, informatiemateriaal vinden en gebruiken en werken vanuit een eenvoudig constructiedossier.

Inhoud
  * Basisprincipes wet- en regelgeving en de onderlinge samenhang
  * Machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen
  * Opzet machinerichtlijn in hoofdonderwerpen (machine, productielijn, deelmachine, bestaande machine)
  * Begrip IIA en IIB verklaring
  * Verantwoordelijkheid voor nieuwe machines en bestaande machines
  * Verantwoordelijkheid bij modificaties van bestaande en nieuwe machines
  * De rol en samenhang van geharmoniseerde normen (A-, B- en C-normen)
  * Ontwerpcriteria op basis van NEN-EN-ISO 12100
  * Risicobeoordeling op basis van NEN-EN-NEN 14121
  * Technische oplossingen, PBM en procedures
  * Risicobeheersing met vaste afschermingen, hekken en schermen
  * Het werken vanuit een technisch constructiedossier (TCD)
Practicum

Leren doe je in de praktijk. Daarom worden ter ondersteuning van de lesstof diverse praktijkoefeningen uitgevoerd die jouw inzicht in de theorie versterken.

Afsluiting

Deze training wordt op de laatste bijeenkomst afgesloten met een eindtoets. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat.CerTech 
Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl


€ 710
Mechanische veiligheid van machines (Dag)
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

In deze cursus verkrijg je kennis van de veiligheid van de mechanische onderdelen in machines en leer je de basis rondom het thema betrouwbaarheid van de gekozen oplossing in relatie tot het veiligheidsrisico. Je leert hoe je echt veilig werkt aan en in de nabijheid van mechanische onderdelen en hoe u risico’s reduceert door middel van mechanische aanpassingen bij bestaande machines en in het ontwerp van nieuwe machines.

Voor wie?

De cursus Mechanische veiligheid van machines is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudtechnici, ontwerpers en hoofden Technische Dienst die met name op het gebied van de mechanica, veiligheidskennis en -vaardigheden willen opdoen. Daarbij is basiskennis van de machineveiligheid een vereiste, bijvoorbeeld verkregen door de cursus Industriële machineveiligheid. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent.

Doel

Na afronding van de cursus Mechanische veiligheid van machines heb je inzicht in en kennis van de normen rondom de veiligheid van machines op het gebied van afscherming, veiligheidsafstanden en besturingen van mechanisch, pneumatische en hydraulisch aangedreven machines en de eisen aan trappen en bordessen in relatie tot machines. Je kunt diverse soorten mechanische beveiligingen, maasbreedte, hoogte van hekwerken en schermbeveiligingen herkennen en toepassen. Je heeft basiskennis van veiligheidsbesturingen en kunt een risicobeoordeling omzetten naar veiligheidsbesturingen.De elektrische veiligheid van machines komt in deze cursus niet aan de orde. Volg hiervoor de cursus Elektrische veiligheid van machines.

Inhoud
  * Risicobeheersing door vaste afschermingen, hekken en schermen (NEN-EN 953)
  * Bescherming van ledematen (NEN-EN-ISO 13857) en beknellingsgevaar elimineren (NEN-EN 349)
  * Trappen en bordessen (NEN-EN-ISO 14122 reeks)
  * Relatie risico en benodigde technische beveiliging plus redundantie en diversiteit
  * Categorie B, 1, 2, 3 en 4 (NEN-EN 954)
  * Standaardschakelingen met pneumatiek en voorbeeldschakeling hydraulisch
  * Eisen en voorwaarden aan noodstopcircuits plus typen beweegbare afschermingen
  * Hek- en schermbewaking met eindschakelaars
  * Performance Level als vervanger voor veiligheidscategorieën
  * Architectuur, diagnose nauwkeurigheid en kwaliteit componenten
  * Berekeningssoftware Sistema op basis van NEN-EN-ISO 13849-1
  * Voorbeeldberekeningen van Performance Level in Sistema
Practicum

Leren doe je in de praktijk! Daarom worden er ter ondersteuning van de lesstof diverse praktijkoefeningen uitgevoerd die jouw inzicht in de theorie versterken.

Afsluiting

Deze cursus wordt op de laatste bijeenkomst afgesloten met een eindtoets. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat.CerTech 
Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl


€ 695
Paneelbouw: voorschriften en veiligheid (Dag)
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Elektrische panelen zijn grofweg onder te verdelen in (1) schakel- & verdeelinrichtingen voor het verdelen van elektrische energie en (2) schakel- & besturingskasten van elektrische apparaten en machines. Tijdens de cursus Paneelbouw: voorschriften en veiligheid leer je het conceptontwerp van de engineer naar een betrouwbare, praktische uitvoering van het paneel te vertalen door mee te denken over het ontwerp, de juiste componenten en materialen te selecteren en zorg te dragen voor een correcte installatie en montage.

Voor wie?

De cursus Paneelbouw: voorschriften en veiligheid is bedoeld voor beginnende paneelbouwers, maar ook voor engineers, werkvoorbereiders, constructeurs en tekenaars die op zoek zijn naar een praktische verdieping op het gebied van paneelbouw. Deze cursus is tevens erg geschikt voor technici binnen productie- en installatiebedrijven die (zijdelings) betrokken zijn bij nieuwbouw, uitbreiding of modificaties van bestaande panelen. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent. Je beschikt over een elektrotechnische vooropleiding op minimaal MBO-3-niveau. Ook de ROVC-cursussen Elektrisch schakelen en Storingstechnicus elektro vormen een goede basis.

Doel

Na afronding van de cursus Paneelbouw: voorschriften en veiligheid ben je in staat het conceptontwerp (installatie- en bedradingsschema's) van een elektrisch paneel, kastindelingen en opbouw van installaties te beoordelen. Je kunt voorstellen doen ten aanzien van aanpassingen en verbeteringen en weet de van toepassing zijnde normen in de praktijk toe te passen. Je kunt technisch gesprekspartner zijn voor zowel engineers als monteurs. Je weet hoe je elektrische panelen op de juiste wijze in bedrijf stelt en oplevert.

Inhoud
  * Toepassen van NEN-EN-IEC 61439-1 en NEN-EN-IEC 60204-1
  * Rekening houden met EMC bij ontwerp, layout en montage
  * Veiligheidscircuits in schakel- en besturingskasten
  * In bedrijfname en documenteren van elektrische panelen


De opleiding Paneelbouw: voorschriften en veiligheid bestaat uit 3 ROVC-cursussen. Wil je de opleiding Paneelbouw: voorschriften en veiligheid volgen dan kun je je inschrijven voor onderstaande losse cursussen:
1. Elektrische uitrusting van machines NEN-EN-IEC 60204-1 
2. Schakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-IEC 61439-1
3. EMCPracticum

Tijdens de cursusdagen wordt een groot aantal opdrachten en praktijkcases behandeld waarin je de opgedane kennis direct toepast.

Afsluiting

Deze opleiding bestaat uit 3 losse modules deze modules worden afgesloten met een eindtoets. Bij een positief eindresultaat ontvang je per module een bedrijfserkend certificaat.CerTech
Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd.Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heeft u vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl


€ 2895
Van machinerichtlijn tot CE-markering (Dag)
CE-markering, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Ben je bekend met de wet- en regelgeving rondom machineveiligheid en wil jij nu daadwerkelijk jouw machine een CE-markering geven? De cursus 'Van machinerichtlijn tot CE-markering' geeft jou op praktische wijze inzicht in het proces om een bestaande of nieuwe machine CE-gemarkeerd te krijgen.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudstechnici, ontwerpers, inkopers, veiligheidskundigen of Arbo-coördinators en hoofden Technische Dienst. Je wordt opgeleid op het niveau Prevent. Voorkennis over normen, risico-inventarisaties en opstellen van TCD-documenten is vereist, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Industriële machineveiligheid.

Doel

Na afronding van deze training ben jij in staat om een CE-traject uit te voeren van een machine of installatie. Je weet wat een verklaring van overeenstemming is. Je bent in staat een risicobeoordeling uit te voeren en je kan de checklists voor bestaande en nieuwe machines toepassen. Tevens kan jij informatiemateriaal vinden, gebruiken en een technisch dossier samenstellen. Vervolgens krijg je de tools om de machinerichtlijn praktisch toe te passen en te komen tot een CE-gemarkeerde machine.

Inhoud
  * Verantwoordelijkheid voor nieuwe en bestaande machines
  * Verantwoordelijkheid bij modificaties van bestaande en nieuwe machines
  * Het werken vanuit een technisch constructiedossier (TCD)
  * EG-verklaring van overeenstemming
  * Opstellen gebruikshandleiding
  * Het stapsgewijs CE-afleveren van een machine
Practicum

Leren doe je in de praktijk. Daarom worden ter ondersteuning van de lesstof diverse praktijkoefeningen uitgevoerd die jouw inzicht in de theorie versterken.

Afsluiting

Deze training wordt afgesloten met een eindopdracht. Bij een positief eindresultaat ontvang jij een bedrijfserkend certificaat.CERTECH
Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl


€ 420
ATEX - Basisprincipes explosieveiligheid (Dag)
Explosiegevaar / ATEX, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Bedrijven met explosiegevaarlijke gebieden zijn volgens de Nederlandse wetgeving, waaronder Arbowetgeving, verplicht de explosieveiligheid te waarborgen. Tijdens deze cursus leer je de risico's kennen en word je bewust van de wet- en regelgeving. Je krijgt een beeld van de beschermingswijzen en leert dat er procedures zijn om veilig werken mogelijk te maken conform IEC-Ex 001.  

Voor wie?

Deze ATEX-training is bedoeld voor medewerkers die in een explosie gevoelige omgeving werken. Denk hierbij aan medewerkers technische dienst, onderhoudsmedewerkers, installateurs, werktuigbouwkundigen, engineers, arbodeskundigen, inspecteurs en auditors. Je wordt opgeleid op het niveau Maintain. Enige elektrotechnische kennis is gewenst op het niveau van Voldoend onderricht persoon NEN 3140.

Doel

Na afronding van de training ATEX - Basisprincipes explosieveiligheid weet je wat explosies zijn en kun je de gevaren ontdekken. Je bent op de hoogte van beschermswijzen (klassen, zoneringen, type bescherming en ATEX markeringen) en weet dat er procedures zijn om veilig te werken.

Inhoud
  * Gevolgen en omvang van explosies
  * Wettelijke eisen met betrekking tot explosies
  * De begrippen ATEX 114 en ATEX 153
  * Gas- en stofexplosies
  * Voorwaarden voor een explosie
  * Zuurstof, brandbare stof en ontsteking
  * Voorbeelden en bijzondere situaties
  * Begrippen LEL en UEL voor gasmengsels
  * Schoon en stofvrijhuishouden en het voorkomen van stof-mengsels
  * Zonering gas zone 0, 1, 2 en stof 20, 21 en 22
  * Explosie document, preventie en markering
  * Werkprocedures om explosies te voorkomen
  * Toepassing van de juiste gereedschappen
  * Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  * Mechanische veiligheid
Practicum

De theorie wordt ondersteund met demomateriaal.

Afsluiting

Deze training wordt op de laatste bijeenkomst afgesloten met een eindtoets op het niveau van IEC-Ex001. Bij een positief eindresultaat ontvang je een bedrijfserkend certificaat.CerTech 
Voor de organisatie van onze eindtoetsen werkt ROVC samen met CerTech. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens en toetsen gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie. Heb je vragen over examens? Of ben je op zoek naar een partner om examens te laten organiseren? Bel CerTech op 0318 – 698 605 of kijk op www.certech.nl


€ 795
Ontwerpen veiligheidsmaatregelen (Dag)
, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Veiligheid wordt vaak als sluitpost gezien, maar door het juist en tijdig toepassen van de normen op veiligheidsgebied (wat geen grote invloed heeft op het ontwerpproces) kan veiligheid juist tot efficiëntie en winst leiden. Deze training laat zien wanneer je welke norm hanteert en wat uiteindelijk tot een juiste veilige oplossing leidt.

Voor wie?

Deze training is gericht op iedereen die in zijn werk te maken heeft met machineveiligheid. Zoals constructeurs van machines of installaties, projectleiders en beheerders van een machinepark. Maar ook voor engineers, onderhoudstechnici en veiligheidskundigen.

Doel

Bij het streven naar een veilig machineontwerp is het niet altijd mogelijk om de risico’s bij de bron aan te pakken. Het uitgangspunt bij deze training is een aantal basis ontwerpprincipes volgens ISO 12100 die kunnen worden toegepast om risico’s te beperken.

Inhoud
  * De keuze van vaste en beweegbare afscherming conform EN 953 (Machine Guarding)
  * De maatvoering en toepassing van mechanische afschermingen volgens EN 394 en ISO 13857
  * Inleiding in besturingstechnische veiligheid
  * Introductie van de IEC 60204-1, ontwerp van besturingskast
  * Veiligheidsaspecten van hydrauliek en pneumatiek volgens ISO 4413 en ISO 4414
  * Gangbare en doeltreffende organisatorische maatregelen
  * Keuze en maatvoering van toegangsmiddelen conform ISO 14122
Practicum

In de training wordt gebruik gemaakt van praktijkcases.

Afsluiting

Deze training heeft een SKO-VK toekenning van 1 punt.


€ 535
veiligheid van beweegbare bruggen (Dag)
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Nederland is een bruggenland bij uitstek. Hierdoor vervult ons land op dit gebied wereldwijd een voortrekkersrol. Vanuit deze rol is de norm NEN 6787 “Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid” geschreven. Wat vaak niet wordt gerealiseerd is dat bruggen (en sluizen) machines zijn. Daarom vallen zij ook onder de Machinerichtlijn (MRL) en de Arbeidsmiddelenrichtlijn (ARL). Te denken valt aan nieuwe installaties, maar ook gewijzigde installaties waaronder renovatie van elektrische installaties. In deze training leer je wat de gevolgen van beide richtlijnen zijn en er wordt uitgelegd hoe de verschillende veiligheidsvraagstukken volgens de huidige stand der techniek opgelost kunnen worden.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor projectleiders, werkzaam bij het Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen. Elektrotechnisch verantwoordelijken en beheerders van bruggen en sluizen en adviseurs, bruggenontwerpers en constructeurs van bruggen en/of sluizen.

Doel

Na de training ben je in staat:

  * de essentiele eisen van de Machinerichtlijn en Arbeidsmiddelenrichtlijn te verwoorden;
  * CE aspecten per projectfase samen te vatten;
  * context en toepassingsgebied van de NEN 6787 uit te leggen;
  * risicobeoordeling en -reductie op basis van relevante normen uit te voeren;
  * gevarenidentificatie en risicoreductie van bestaande bruggen uit te voeren.
Inhoud
  * Strategie en basisprincipes van veilig ontwerpen
  * Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid van bruggen
  * Conformiteitsverklaringen
  * Renovaties en wijzigingen aan installaties - gevolgen vanuit de Machinerichtlijn
  * Implementatie ‘veilig ontwerpen’-strategie binnen de organisatie
  * Risicobeoordeling en -reductie met behulp van de NEN 6787
  * Besturingstechnische risicoreductie
Practicum

Deze training wordt ondersteund door Virtual Reality en 3D-content.

Afsluiting
€ 535
veiligheidsrelais training PNOZmulti (Dag)
, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Het veiligheidsrelais PNOZmulti is multifunctioneel, vrij configureerbaar en op maat gesneden voor veel gebieden in de installatie- en machinebouw. Met PNOZmulti bewaak je veiligheidsfuncties zoals noodstop, hekbewaking, lichtschermen, tweehandenbediening en vele andere. Ook standaardbesturingstaken zijn met PNOZmulti economisch op te lossen. De veiligheidsschakeling wordt niet bedraden, maar met een grafische configuratietool op de PC gemaakt. De configuratie wordt op een chipkaart opgeslagen en aan de PNOZmulti-basismodule overgedragen.

Voor wie?

De training is geschikt voor engineers, servicetechnici, constructeurs en projectleiders die nog geen projecten met de PNOZmulti hebben gedaan of die hun kennis willen vergroten.

Doel

Je kunt na de training:

  * De inzet en mogelijkheden van de PNOZmulti uitleggen
  * De PNOZmulti software effectief gebruiken
  * Aan de hand van foutmeldingen storingen opsporen
Inhoud
  * Alle mogelijkheden die de PNOZmulti biedt worden doorgenomen én er wordt hands-on geoefend met de soft- en hardware.
  * Je doet praktische oefeningen met de PNOZmulti-configurator. Je leert configureren met o.a. noodstop, hekschakelaars, toerentalbewaking en lichtschermen.
  * Je leert meer over de diagnose en foutmelding zodat eventuele problemen snel aangepakt kunnen worden.
Practicum

Tijdens de training doe je praktische oefeningen met de hard- en software van PNOZmulti.

Afsluiting
€ 335
Functionele veiligheid in de procesindustrie volgens IEC 61511 (Dag)
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

De term SIL wordt de laatste jaren veel gebruikt in de procesindustrie. Nog niet iedereen realiseert zich wat de consequenties zijn van deze classificatie voor besturingstechnische veiligheidssystemen. Als een veiligheidscircuit aan een bepaalde SIL-klasse moet voldoen, betekent dit namelijk dat de ontwerper niet alleen de opbouw en de structuur van het systeem moet bepalen, maar ook de faalkans van het systeem moet berekenen. De norm IEC 61511 behandelt hoe een dergelijk besturingstechnisch veiligheidssysteem moet worden ontworpen, rekening houdend met de faalkansen van de toegepaste componenten. 

Voor wie?

Deze training is geschikt voor engineers en projectleiders werkzaam in de procesindustrie. 

Doel

Na de training kun je de:

  * elementaire aanpak faalkansberekening toelichten;
  * functionele veiligheid volgens IEC 61511 uitleggen;
  * Safety Integrity Level (SIL) van een veiligheidsketen berekenen.
Inhoud
  * Algemene inleiding in veiligheid en veiligheidssystemen
  * Functionele veiligheid (functional safety instrumented systems for the process industry sector)
  * IEC 61508, IEC 61511
  * SIL (Safety Integrity Level)
  * Methoden van risicobeoordelingen
  * Ontwerpen van veiligheidssystemen
  * Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidssystemen
  * Praktische oefeningen aan de hand van een demo case
  * Risicobeoordeling en SIL-assignment
  * Betrouwbaarheidsanalyses met software tool
Practicum

Je leert in deze training praktisch om te gaan met de complexe materie van functionele veiligheid van veiligheidssystemen in de procesindustrie. Aan de hand van een case leggen we de theorie uit. De opgedane kennis kan je eenvoudig in de praktijk toepassen.

Afsluiting
€ 535
Ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen (Dag)
, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

In deze training komen de verschillen en overeenkomsten van de normen Perormance Level en Safety Integrity Level aan bod. Ook wordt een korte samenvatting gegeven van de begrippen en ontwerpmethoden die van belang zijn voor het ontwerpen en valideren van besturingstechnische veiligheidsketens.

Voor wie?

Deze training is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk en/of betrokken is bij de opbouw van besturingstechnische veiligheidsketens.  Zoals ontwerpers, hardware engineers, service technici, adviseurs en inspecteurs.

Doel

Het doel van de training is het leren toepassen (praktijk) van de reeds geleerde begrippen ten aanzien van machineveiligheid. Het uitgangspunt hierbij is de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de bijbehorende normen.

Inhoud
  * Basiskennis Performance Level (ISO 13849)
  * Basiskennis Safety Integrity Level (IEC 62061)
  * Opstellen blokschema’s
  * Begrippen zoals MTTFd B10d PFHd
  * 7-Stappenplan 
Practicum

In de training komen veel praktijkvoorbeelden aan bod.

Afsluiting

Deze training heeft een SKO-VK toekenning van 1 punt.


€ 535
Intrinsieke veiligheid - basistraining (Dag)
VCA, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Deze training is geschikt als vervolg op bestaande ATEX opleidingen. In de reguliere ATEX cursus wordt intrinsieke veiligheid kort behandeld. Deze training gaat dieper in op dit onderwerp. De cursist krijgt onder andere inzicht in intrinsiek veilige kringen, de selectie van materiaal en de toepassingen in de praktijk. De training wordt afgesloten met een praktijkcase. In overleg kan een bedrijfspecifieke case worden behandeld om het raakvlak met de eigen praktijk te vergroten.Na de training heb je meer inzicht in intrinsiek veilige kringen. Ook begrijp je certificaten en kan je deze juist interpreteren, weet je meer over de selectie van het juiste materieel en ken je de verificatie van intrinsieke veiligheid (loop berekening) en kan je deze toepassen in de praktijk. Een vervolg op deze training is de expert training intrinsieke veiligheid.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die met intrinsieke veiligheid in aanraking komt. Denk hierbij aan ontwerpers, engineers, operators, leidinggevenden, onderhoudstechnici en sales engineers. Om deel te nemen aan de training moet je over voldoende basiskennis beschikken over explosieveiligheid. Ook heb je een elektronica of elektro opleiding gehad. Praktische ervaring met intrinsieke veiligheid is een pré.

Doel

Het ontwerpen van intrinsiek veilige installaties zodat in de engineeringsfase de juiste componenten worden gekozen die voldoen aan de veiligheidseisen en een functioneel geheel zullen vormen. Mismatch in de engineeringsfase leidt in de praktijk vaak tot niet werkende en zelfs gevaarlijke combinaties. Met als gevolg tijdverlies, aankoop van ongeschikt materiaal met daaruit voortvloeiend een onjuiste investering. De installateur weet na deze cursus hoe een correcte installatie geïnstalleerd wordt die voldoet aan de eisen die aan intrinsiek veilige systemen worden gesteld. De (storings)monteur weet met welke middelen en hoe een storing effectief en snel kan worden opgelost.

Inhoud

Basisprincipe intrinsieke veiligheid 

  * Theorie intrinsieke veiligheid
  * Terminologie
  * Werken met de ontstekingscurven
  * Zenerbarriers
  * Galvanische scheidingen
  * Bijbehorend elektrisch materieel
  * Eenvoudige apparatuur


Verificatie intrinsieke veiligheid

  * Basismethode
  * Geconcentreerde en verdeelde capaciteiten en inductiviteiten
  * Toepassen 50% regeling


Barrierkeuze

  * Galvanische scheidingen en zenerbarriers voor de signalen DI, DO, AI, AO, HART, TI, F&G, weegsystemen
  * Basisschakelingen met de praktische benadering van elke signaalvorm zoals toegepast in explosiegevaarlijke gebieden 


Markeringen 

  * Opbouw IEC en ATEX markeringen 


Certificaten 

  * Certificaten en databladen begrijpen en toepassen en juist interpreteren


Aarding

  * Aarding intrinsiek veilige installaties 


Praktijk 

  * Bedradingstechnieken
  * Hybride oplossingen in combinatie met de beschermingswijzen Ex-e, Ex-d en Ex-n
  * Onderhoud
Practicum

Onderdeel van de training is een praktijkgerichte opdracht. De opdracht wordt tijdens de training geëvalueerd. 

Afsluiting

Indien de kandidaat door middel van de praktijkopdrachten heeft aangetoond over voldoende inzicht in intrinsiek veilige kringen te beschikken ontvangt hij een verklaring van deelname. In de verklaring worden de verworven competenties vermeld.


€ 595
Basis veiligheidskunde (Dag)
Veiligheidskunde, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Steeds vaker signaleren organisaties de behoefte om operationele leidinggevenden ‘bagage’ mee te geven op het gebied van veiligheid. Het belang om gevaren te herkennen, risico’s in te schatten en passende maatregelen te nemen, wordt steeds groter. Kader biedt een praktijkgerichte opleiding Basis Veiligheidskunde (BVK) waarin alle aspecten van veiligheidsrisico’s worden behandeld.

Voor wie?

De opleiding Basis Veiligheidskunde is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt (of dat gaat doen) met coördinerende, adviserende en ondersteunende werkzaamheden op het gebied van veiligheid. Ook voor operationeel medewerkers of leidinggevenden die regelmatig met onveilige situaties te maken krijgen, maar waarbij een gedegen basiskennis op het gebied van veiligheid deels ontbreekt, is deze opleiding uitermate geschikt.Vooropleiding: minimaal MBO-niveau. Alle basis veiligheidskundigen dienen in het bezit zijn van een geldig Basis VCA diploma of bereid te zijn om het Basis VCA lesmateriaal ter voorbereiding te bestuderen of het Basis VCA diploma te behalen.  

Doel

Na de opleiding is de deelnemer: 

  * in staat om de directie/organisatie te ondersteunen en invulling van het veiligheidsbeleid te realiseren
  * in staat om te handelen volgens de veiligheidsvoorschriften
  * op de hoogte van (Arbo)wet- en regelgeving inzake Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
  * op de hoogte van mogelijke gevaarlijke stoffen en elektrische veiligheid 
  * in staat taak- risico- analyses uit te voeren (RI&E in combinatie met Kinney & Wiruth risicomodel)
  * in staat een Werkplekinspectie en Toolbox op te zetten en uit te voeren
Inhoud

De opleiding Basis Veiligheidskunde is opgebouwd uit een introductie, zes modules/lesdagen en een afsluitend examen. Daarnaast vragen we deelnemers om drie Safety Games (opdrachten) tijdens/na de opleiding te voltooien om het diploma Basis Veiligheidskunde te mogen ontvangen.Modules:

  * Introductie & Wet- en Regelgeving (Arbowet)
  * Gevaarlijke Stoffen
  * Tijdelijke Werkplekken, V&G plannen & Taak- Risico- Analyse opstellen (TRA)
  * Elektrische Veiligheid
  * VCA managementsysteem & Risico- Inventarisatie- & Evaluatie (RI&E)
  * Persoonlijke- en Omgevingsveiligheid (+ aansluitend schriftelijk examen)


Safety Games (opdrachten):

  * Toolbox opstellen/uitvoeren
  * Werkplekinspectie 
  * Risico- Inventarisatie- & Evaluatie (RI&E) opstellen
Practicum

Tijdens de opleiding wordt er veelvuldig geoefend met de Risico- Inventarisatie- & Evaluatie (RI&E) en voert de cursist een Werkplekinspectie en Toolboxmeeting uit. Deze praktische oefeningen worden tevens beoordeeld door veiligheidskundigen. De oefeningen geven je handvatten om na de opleiding - op het gebied van veiligheid - van waarde te kunnen zijn voor een organisatie als geheel. 

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Wanneer het schriftelijk examen en de Safety Games voldoende beoordeeld zijn, dan ontvangt de deelnemer een diploma Basis Veiligheidskunde.


€ 2250
Beheerder brandveiligheid (Dag)
Brandveiligheid, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Vanuit de wet (Bouwbesluit 2012) worden er allerlei eisen gesteld aan het brandveilig gebruiken van een gebouw. In de praktijk blijkt echter dat veel gebruikers het lastig vinden om deze regels toe te passen. In deze training word jij opgeleid tot Brandpreventiefunctionaris. Daarmee word jij dé brandveiligheidsspecialist binnen jouw organisatie.

Voor wie?

Deze training is interessant voor iedereen verantwoordelijk voor de veiligheid binnen gebouwen. Denk aan conciërges, facilitair medewerkers, huismeesters, gebouwbeheerders en technische dienst medewerkers.

Doel

Na de training ken jij de praktische oplossingen om aan de veiligheidseisen te voldoen. Je hebt inzicht in alle brandveiligheidsvoorzieningen waar je in de praktijk mee te maken hebt. Je kent de eisen vanuit het Bouwbesluit en kan deze vertalen naar praktische tips en oplossingen. De opgedane kennis kan je direct toepassen in de praktijk.

Inhoud

Tijdens de trainingen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  * Brand- en rookwerende scheidingen
  * Aankleding en decoratie
  * Vluchtroutes
  * Gebruiksvergunning
  * Ontruimingsplannen en -plattegronden
  * Blusmiddelen
  * Noodverlichting
  * Onderhoud van brandveiligheidsmaatregelen
Practicum

De training bestaat uit een korte theoretische introductie ondersteund met aantrekkelijk demonstratiemateriaal. Na deze introductie ga je aan de slag met diverse oefeningen.

Afsluiting
€ 495
Bouwbesluit Brandveiligheid (Dag)
Bouw, MBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Inleiding

Heb jij behoefte om binnen 2 dagen meer kennis op te doen over brandveiligheid? Dan is de training Bouwbesluit Brandveiligheid uitermate geschikt voor jou. Tijdens de training komen onderwerpen voorbij die betrekking hebben op bouw- en gebruiksvergunningen, brandcompartimenten, noodverlichting, en brandmeldinstallaties. De opgedane kennis kan je direct toepassen in jouw eigen werkomgeving.  

Voor wie?

De training is interessant voor iedereen die zich met brandveiligheid bezighoudt. Bijvoorbeeld eigenaren en gebruikers van gebouwen en facilitair-/technische dienst medewerkers. Maar ook medewerkers van woningstichtingen, brandweer, bouw- en woningtoezicht, installateurs en architecten- en adviesbureaus. 

Doel

Na de training heeft de cursist inzicht in: 

  * de oorsprong van de wet- en regelgeving rondom brandveiligheid
  * de eisen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd
  * de eisen met betrekking tot vergunningen
  * de systematiek rondom veilig vluchten, subbrandcompartimenten, bezettingsgraadklasse, etc
  * de terminologie zoals (extra) beschermende route, verkeersroute, veiligheidsvluchtroute, etc
  * de samenhang van het bouwbesluit met andere wet- en regelgeving, normen, regelingen, etc


En ook:

  * de verschillen in eisen voor verschillende gebruiksfuncties zoals welk type brandbeveiligingsinstallatie is geëist voor de toegepaste gebruiksfunctie
  * de invloed van het bouwbesluit op de uitvoering van brandbeveiligingsinstallaties zoals o.a. brandmeld- en ontruimingsinstallaties, vluchtwegaanduiding en doormeldingen naar Regionale Alarmcentrales (RAC)
  * de invloed van het Bouwbesluit 2012 op certificeringsregelingen
  * de uitvoering van gelijkwaardige oplossingen
Inhoud

In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Wet - en regelgeving

  * Woningwet (Bouwbesluit, Regeling Bouwbesluit, geschiedenis, brandbeveiligingsconcepten)
  * Wet Milieubeheer
  * Arbowet
  * Wet Veiligheidsregio’s, brandbeveiligingsverordening 
  * De samenhang tussen de wetten


Vergunningen

  * Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht
  * Omgevingsvergunningen voor het:
  - Bouwen
  - Brandveilig gebruiken
  - Vergunningsvrije Bouwwerken
  - Indieningsprocedures
  - Tekeningen 


Bouwbesluit systematiek

  * Voor welke gebouwen geldt het Bouwbesluit?
  * Hoe is het Bouwbesluit opgezet?
  * Wat betekent het Bouwbesluit voor nieuwbouw, bestaande bouw en tijdelijke bouw?
  * Werken met de aansturingstabellen in het Bouwbesluit


Uitleg van termen, begrippen en definities binnen het Bouwbesluit

  * Gebruiksfunctie
  * Minimaal aantal personen
  * Gebruiksoppervlakte
  * Meetniveau 
  * Gebieden en ruimten
  * Gemeenschappelijk / niet gemeenschappelijk / gezamenlijk
  * (gecorrigeerde) Loopafstand


Beperking van uitbreiding van brand

  * Brandcompartimentering
  * Spiegelsymmetrie
  * Brandoverslag en branddoorslag (WBDBO)


Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook

  * Beschermd subbrandcompartimentering
  * Subbrandcompartimentering


Veilig vluchten

  * Vluchtroutes
  * Capaciteit van een vluchtroute
  * Ontruimingsplannen 


Sterkte bij brand

  * Draagconstructie van vluchtroute
  * Bouwconstructie


Materialen in het bouwbesluit

  * Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
  * Beperking van het ontwikkelen van brand en rook


Installaties

  * Brandslanghaspels en blustoestellen
  * Droge blusleidingen
  * Brandweerlift
  * Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding
  * Brandmeldinstallatie en huisrookmelders
  * Ontruimingsalarminstallatie
  * Onderhoud en zorgplicht


Gelijkwaardigheid en gelijkwaardige veiligheid

  * Grote brandcompartimenten
  * Hoge en ondergrondse gebouwen
  * Beheersbaarheid van brand
  * Installaties ten behoeve van gelijkwaardige oplossingen
  * Wanneer pas je gelijkwaardigheid toe


Gebruikseisen uit het Bouwbesluit m.b.t. ‘Voorkomen brandgevaar en ontwikkelen van brand’

  * Eisen aan brandgevaarlijke inrichtingselementen
  * Eisen aan aankleding in een besloten ruimte
  * Eisen brandgevaarlijke stoffen
  * Restrisico 


Gebruikseisen uit het Bouwbesluit m.b.t. ‘Veilig vluchten bij brand’

  * Eisen aan opstelling inventaris
  * Eisen aan deuren in vluchtroutes
  * Valgevaarlijk aankleding van een ruimte


Normen

  * Normen en de rechtsgeldigheid
  * Soorten normen 


Integrale brandveiligheid

Practicum

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Het is herkenbaar voor je en het is direct toepasbaar op jouw eigen situatie.

Afsluiting

Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname. 


€ 945
Aanbieder uit: Ede
Cursussen in provincie(s):
SBI Formaat

SBI Formaat

Bevorderen van de veiligheidscultuur
1 dag - BCN Utrecht CS ...Bekijk cursusinhoud
Arbeidsveiligheid wordt maar voor een deel bereikt door arbomanagementsystemen. Het gaat om de werknemers en hoe hun gedrag zo benvloed kan worden dat zij zich veilig voelen en ook gedragen. Deze dag gaat over cultuurbeinvloeding en gedrag van mensen die binnen een cultuur werken. Na deze dag kunt u ervoor zorgen dat veilig en gezond werken niet alleen meer een zaak is van werkgever en ondernemingsraad, maar van alle medewerkers.
€ 350
Aanbieder uit: Doorn
Cursussen in provincie(s):
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

veiligheid in de wijk
VCA, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Voorkom onveiligheid in de wijk

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende
criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en
onveiligheidsgevoelens bij bewoners.Schrijf u direct in!

Netwerkmoment

Netwerken en inspiratie opdoen tijdens Amsterdam SecurityDe netwerkmomenten van het congres Veiligheid in de wijk vinden plaats op Amsterdam Security, het nieuwe netwerk en kennis event, hier ontmoet u eindgebruikers van security oplossingen.Ook heeft u gratis toegang tot Amsterdam Security Expo (voorheen Safety & Security Amsterdam), de grootste vakbeurs voor beveiliging en (brand)veiligheid in de Benelux.

Thema's van het congres:
  * Hoe u hardnekkige woonoverlast waar mogelijk voorkomt en waar nodig bestrijdt
  * Op welke manier u samenwerkt met ondernemers en burgers bij de aanpak van delicten als woninginbraak, straatroof en overvallen in uw wijk
  * Hoe u ondermijnende criminaliteit in uw wijk een halt toe roept die zich aan het zicht van de overheid onttrekt
  * Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnenen buitenland op het terrein van innovatieve oplossingen voor veiligheidsvraagstukken
  * Hoe u radicalisering in uw wijk tegengaat
Bestemd voor:
Coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers,gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:
  * Gemeenten
  * Woningcorporaties
  * Politie
  * Publieke en private toezichthoudersorganisaties
  * Regionale Informatie en Expertise Centra
  * Veiligheidshuizen
  * Zorg- en welzijninstellingen


Bekijk het programma
 


Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over veiligheid in de wijk? Neem dan contact op met onze adviseurTonnie van Zanten
Tel: 040 - 2 972 780
E-mail: t.van.zanten@sbo.nl

Uw sprekers zijn o.a.:
Richard Franken Directeur van Franken Security Solutions en directeur van The Hague Security Delta Edward van der Torre Onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken en lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie Bart Willemsen Landelijk projectleider High Impact Crimes bij de Nationale Politie Marnix Eysink Smeets Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid bij de Hogeschool Inholland en voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties

Bekijk alle sprekers


€ 295
Cursus Brandveiligheid van gebouwen
Brandveiligheid, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Voorkom gevaarlijke situaties met deze opleiding brandpreventie!

Bent u de eigenaar of de gebruiker van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van dat bouwwerk. Met de juiste maatregelen voldoet u aan de wet- en regelgeving, verkleint u de kans op brandgevaarlijke situaties en voorkomt u aansprakelijkheidsclaims.Bekijk het programma
  

Belangrijke wet- en regelgeving op het terrein van brandveiligheid

In deze brandveiligheid cursus leert u:

  * Aan welke wetten, regels en voorschriften uw bouwwerk moet voldoen op het terrein van brandveiligheid
  * Hoe u de brandveiligheid van uw gebouw waarborgt
  * Wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken
  * Hoe erop wordt toegezien dat bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd
  * Welke aspecten voor u van belang zijn bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade
  * Hoe u gevaarlijke situaties kunt voorkomen als er toch een brand uitbreekt


 

De cursus Brandveiligheid van gebouwen geeft u:
  * Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
  * Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
  * Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
  * Toegang tot de digitale leeromgeving
  * Een certificaat van deelname


Download de brochure (pdf) 

Gratis proefles

Om een beter beeld te krijgen van de cursus brandveiligheid van gebouwen kunt u, geheel vrijblijvend, een proefles downloaden!Ja, download de proefles!


€ 2999
Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen
, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Gerichte aanpak van veiligheidsproblematiek

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te pakken. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen? Bekijk het programma 

Tijdens de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u:
  * Hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert
  * Op welke manier u uw informatiepositie behoudt en versterkt in samenwerking met uw veiligheidspartners
  * Aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen bij informatie uitwisseling
  * Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners
  * Op welke manier u omgaat met zeer vertrouwelijke informatie
  * Hoe u uw informatie goed beveiligd


Download de brochure (pdf) 

U gaat naar huis met:
  * Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
  * Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
  * Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
  * Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
  * Een certificaat van deelname


 Zorg dat u goed voorbereid bent en meld u nu aan!


€ 3499
Opleiding Coördinator evenementenveiligheid
, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Voorkom incidenten op uw evenement

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Een groot deel van deze evenementen verloopt goed, mede door een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden. Tegelijkertijd zijn er ook verschillende voorbeelden van evenementen waar het wringt in de samenwerking, waar geen goede risicoanalyse is verricht of waar de scherpte en alertheid ontbreken, soms met tragische incidenten tot gevolg. De onheilspellende weerbeelden van Pukkelpop en het Dicky Woodstock Festival en de enorme, verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp op ons netvlies. 

De verantwoordelijkheid ligt in uw handen

Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op uw evenement uitblijven zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken. 

De opleiding Coördinator evenementenveiligheid leert u:
  * Hoe u samen met uw publieke en private partners de veiligheid op uw evenement waarborgt
  * Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van evenementenveiligheid
  * Op welke manier u de risico’s op uw evenement in kaart brengt
  * Hoe u komt tot een pakket van maatregelen om de veiligheid op uw evenement te bevorderen
  * Op welke manier u omgaat met grote massa’s bezoekers op uw evenement
  * Hoe u sociale media kunt gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken
  * Wat u kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit het land


Bekijk het programma 

3 tips voor het veilig organiseren van evenementen

 

Resultaat na de opleiding
  * Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
  * Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
  * Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
  * Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
  * Een certificaat van deelname


Download de brochure (pdf)

Docenten aan het woord
€ 2999
Opleiding Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
VCA, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op veiligheid

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij u als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners moet u komen tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen? 

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. 

Na deze opleiding kunt u:
  * Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor uw gemeente
  * Aan de slag met handvatten voor een optimale invulling van de regierol op veiligheid
  * Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
  * Adviseren tijdens crisissituaties
  * Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
  * Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers


Bekijk het programma 

De opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid geeft u:
  * Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor uw gemeente
  * Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
  * Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
  * Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
  * Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten
  * Een certificaat van deelname


 Download de brochure (pdf) 

Speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid bij:

  * Gemeenten
  * Rijk en Provinciale overheden
  * Politie
  * Openbaar Ministerie
  * Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

€ 3999
Opleiding veiligheidscoördinator in het onderwijs
Sociale Veiligheid, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Voorkom veiligheidsincidenten in uw onderwijsinstelling

Met de inwerkingtreding van de Wet sociale veiligheid op scholen is uw onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de veiligheid van uw leerlingen en medewerkers. Hoe voorkomt u dat zij in een gevaarlijke situatie terechtkomen en slachtoffer worden van veiligheidsrisico’s? 

De opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs leert u:
  * Welke mogelijke veiligheidsrisico’s uw onderwijsinstelling loopt
  * Op welke manier u de veiligheid op uw school in kaart brengt
  * Hoe u potentiële dreigingen en kwetsbaarheden beoordeelt
  * Welke veiligheidsmaatregelen u kunt treffen om veiligheidsrisico’s te voorkomen dan wel te beperken
  * Hoe u adequaat kunt reageren wanneer er zich toch een incident voordoet in uw onderwijsinstelling


Bekijk het programma 

U gaat naar huis met:
  * Handvatten voor het opstellen van een plan van aanpak om veiligheidsrisico’s in uw onderwijsinstelling te voorkomen dan wel te beperken
  * Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen uit verschillende disciplines
  * Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
  * Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct op uw eigen school aan de slag kunt met de veiligheid
  * Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten
  * Het certificaat van deelname


Download de brochure (pdf) 

Inclusief Excursie!

De opleiding veiligheidscoordinator in het Onderwijs organiseert deze editie een excursie naar de Avans Hogeschool. Ervaar de veiligheid in het onderwijs in praktijk!   


€ 3999
Cursus Anti-pestcoördinator
Sociale Veiligheid, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud


 

De nieuwe pestwet

Het is een kerntaak van scholen om een veilige school te garanderen. De nadruk van dit beleid ligt op het preventie-onderdeel. Het nieuwe wetsvoorstel verplicht een schoolbrede en structurele pestaanpak; een pestprotocol én een aantoonbaar werkende aanpak zijn verplicht. De onderwijsinspectie ziet hier streng op toe. Externe voorlichting, aandacht voor lhbt’ers in het lesaanbod, nazorg en ouderbetrokkenheid staan centraal in deze aanpak.Uit het plan van aanpak van staatssecretaris Dekker: In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat iedere school in het funderend onderwijs (a) een effectief anti-pestprogramma gebruikt, (b) de sociale veiligheid op de schoolmonitort, (c) een vertrouwenspersoon annex pestcoördinator heeft, en (d) dat de inspectie hier optoeziet. 

Wat levert deze Cursus Anti-pestcoördinator u op?
  * U gaat naar huis met praktische tools om de volgende dag collega’s en leerlingen te helpen
  * U krijgt handvatten om uw eigen pestprotocol op te stellen of te actualiseren
  * U leert pesten signaleren en herkennen en de verschillende vormen van pesten te onderscheiden
  * U kunt pestgedrag zo veel mogelijk voorkomen
  * U heeft de vaardigheid om pesten adequaat aan te pakken en tevens de ouderbetrokkenheid te vergroten
  * U bent deskundig aanspreekpunt voor uw leerlingen, collega’s en directieleden


Download de brochure  

Certificaat van deelname

Na het volgen van deze cursus ontvangt u ook het anti-pestcoördinator certificaat van ons. Hiermee kunt u uw expertise op school aantonen. 

Maximale groepsgrootte

In verband met het interactieve karakter van de cursus, is de maximale groepsgrootte 25 deelnemers.
Wilt u gegarandeerd een plek, dan raden wij u aan spoedig te reserveren. 

Deelnemers over de cursus:
  "De cursus is een must voor elke anti-pestcoördinator om geïnspireerd en geënthousiasmeerd te worden om aan de slag te gaan binnen de school, waarbij de materialen een dienst bewijzen!"
  "Als je een direct bruikbare opleiding zoekt tot anti-pestcoördinator ben je aan het goede adres. Docent Theo Klungers heeft heel veel kennis en ervaring die hij prima kan delen met de cursisten. Zowel praktijkvoorbeelden als theoretische kennis komen aan bod."
  "Leerzaam, nuttig, goede koppeling naar de dagelijkse praktijk."


Lees meer reacties Cursus Anti-pestcoördinator in het VO from Euroforum on Vimeo.

Ook in uw klas worden leerlingen gepest

Tussen de tien en vijftien procent van de leerlingen op het PO en VO wordt regelmatig ernstig gepest. Dat betekent dat er in uw klas gemiddeld twee tot drie leerlingen slachtoffer zijn van pestgedrag. Staatssecretaris Sander Dekker heeft de inspectiemaatregelen aangescherpt met de invoer van de nieuwe pestwet die schooljaar 2015/2016 in werking is getreden: voldoet uw school inmiddels?Tot dusver is er onvoldoende zicht op pesten. Vaak blijft het ongezien door medeleerlingen, ouders en u als docent/onderwijsprofessional. Angst speelt een grote rol, en pesten blijft een taboe. Het blijkt soms lastig om de juiste maatregelen te treffen, omdat pesten een complex probleem is. De inspectie gaat strikter kijken naar wat een school aan pesten doet. Hét moment om up-to-date geïnformeerd te zijn over wat werkt bij pesten.Deze cursus stoomt u klaar als anti-pestcoördinator voor uw school, een rol die verplicht is gesteld door staatssecretaris Dekker. Met het certificaat dat u bij deze cursus ontvangt, bent u helemaal klaar om het pesten bij u op school nóg beter te bestrijden.Bekijk het programma 

Bekijk een impressie van deze cursus

 

Op zoek naar meer verdieping?

De curus Anti-pestcoördinator II: Observatie en communicatie is geschikt voor Anti-pestcoördinatoren die op zoek zijn naar meer verdieping! Tijdens deze cursus werkt u aan  uw kennis en vaardigheden om pittige pestsituaties aan te pakken!


€ 1499
Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en veiligheid
VCA, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Uw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met uw veiligheidspartners moet u deze nieuwe wet- en regelgeving correct gaan toepassen en uitvoeren. Maar bent u ook op de hoogte van wat deze nieuwe wetten en bevoegdheden voor u en uw uitvoeringspraktijk betekenen?

13 praktijkgerichte modules

Leer de wetgeving en regelgeving voor uw gemeente correct toe te passen op het gebied van veiligheid:

  * Module 1 Politiewet
  * Module 2 Wet Veiligheidsregio’s
  * Module 3 Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast
  * Module 4 Wet Preventief fouilleren
  * Module 5 Opiumwet
  * Module 6 Wet Wapens en munitie
  * Module 7 Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen
  * Module 8 Drank- en Horecawet
  * Module 9 Wet aanpak Woonoverlast
  * Module 10 Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  * Module 11 Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
  * Module 12 Jeugdwet
  * Module 13 Wet Tijdelijk Huisverbod

Cursist en docent aan het woord over de cursus.

          5 redenen waarom u deze cursus niet mag missen:
  * U bent in 6 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen
  * U krijgt concrete voorbeelden van de gevolgen van de veranderende wetgeving en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk
  * Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en uw docenten
  * U krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuistiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
  * U blijft ook na afloop van de cursus via de online leeromgeving in contact met uw medecursisten en uw docenten
Voor wie is deze cursus veiligheidswetgeving?

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:

  * Gemeenten
  * Rijk en Provinciale overheden
  * Politie
  * Openbaar Ministerie
  * Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)


  

Download de brochure
€ 3999
Congres veiligheid bij Evenementen
VCA, HBO, Open inschrijving ...Bekijk cursusinhoud
Voorkom gevaarlijke situaties en fatale incidenten
op uw evenement!


Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Niet zelden doen zich gevaarlijke situaties voor op evenementen, soms met fatale incidenten tot gevolg. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Hoe zorgt u ervoor dat een tragisch incident (zoals een mogelijke terroristische aanslag) op uw evenement uitblijft?Download brochure

Onderwerpen van het congres:
  * Hoe u samen met uw publieke en private partners de veiligheid op uw evenement waarborgt
  * Wie er verantwoordelijk is als er een incident plaatsvindt op uw evenement
  * Op welke manier u zich voorbereidt op een (mogelijk) fataal incident op uw evenement
  * Hoe u omgaat met grote massa’s bezoekers op uw evenement
  * Op welke manier u sociale media en big data kunt gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken
  * Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland op het terrein van evenementenveiligheid
Bekijk het programma Sprekers:
Peter Wennink Medewerker team vergunningen bij de gemeente Oldenzaal en voormalig medewerker APV en bijzondere wetten bij de gemeente Haaksbergen ten tijde van het Monstertruckincident Ellen Verolme Onderzoeksmanager bij de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, heeft onderzoek verricht naar het Monstertruckincident in Haaksbergen Henk van de Beek Hoofd Programma Herdenken bij het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen, verantwoordelijk voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival in Wageningen waar jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers naar toe komen


Bekijk alle sprekers

Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Veiligheid bij Evenementen? Of heeft u vragen over een van bovenstaande opleidingen?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur: 


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


€ 299
Aanbieder uit: Eindhoven
Cursussen in provincie(s): Noord-Brabant


Te weinig of verkeerde cursussen, opleidingen en trainingen?


- Gebruik een bredere zoekterm zoals 'schilderen' ipv 'aquarelleren'.
- Gebruik slechts een gedeelte van een trefwoord, bijv. 'bestu' ipv 'besturen', of 'schrij' ipv 'schrijfcursus'
-Gebruik andere trefwoorden die met het onderwerp te maken hebben zoals 'zoekmachine' bij een cursus google-optimalisatieCursusaanbieder? Het plaatsen van cursussen is gratis dus maak snel een account aan!